ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 01.11.2020


Østre Borge 1720
Beboere på Ø. Borge i tiden 1720 - 1750. Kilder: Kirkebøker og skifter m.m.

Med linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt der.
Boken er skannet ved Porsgrunn bibliotek. Nevnte familier er her utredet på nytt.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Etter mange års arbeide med de eldste av Gjerpen kirkebøker, har jeg lært meg at Gjerpen-
prestene på 16- og  1700 - tallet, ved  begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks
alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå hår i hodet på en slektsgransker.
Ta aldri oppgitt alder for å være helt korrekt! G.S.


Familie 1.
Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 169.

Arbeider, huseier
Lars Solvesen
fra Augestad(2) (Lauritz Solvesen) dpt. 12/3-1684 levde i 1762, s.a. Solve Nilsen Augestad.
g1g 29/9-1709 m. Ingeborg Hansdatter fra Lid(A) dpt. 5/3-1682  bg. 30/4-1720. "
Lars Solvessøns qde Ingeborg fra Osebachen, 38 aar.", d.a. Hans Lauritzen Li.
g2g 30/5-1721 m. Anne Jensdatter d. før 1743.
g3g 1/2-1743 m. Karen Haagensdatter fra Søli?
Forlovere: "Isak Sølj og Ole Ouestad."
1. Anders dpt. 11/1-1711 bg. 6/8-1713. ”Lars Solverssøns søn Anders fra Aasebachen 2 1/2 aar gl.”
2. Abraham dpt. 26/8-1714 bg. 22/12-1715. ”Lars Solvessøns søn Abraham 1 aar. - Barnekopper.”
3. Anne Lisbeth Larsdatter dpt. 17/10-1717.
Barn i 3. ekteskap:
4. Ingeborg Larsdatter f. 1749.
5. Sigrid Larsdatter f.  ca. 1755.

F.f. Lars Solverssøns Søn Anders paa Lj: Lars Lj, Helge Hanssøn Lj, Birte Højsæt, Anders Lj's qvinde Anna, Solve Ovestads qvinde.
F.f. Lars Solvessøns Søn Abraham fra Osebachen: Job Christenssøn, Lars Usler, Nils Halvorssøns Kieriste Malene, Erik Anderssøns datter fra Osebachen.
F.f.
Lars Salvessøns datter Anne Lisbeth fra Osebachen: Capit: Usler, Leut: Scarenht., Fogden Højer, Giertrud Usler, Anne Jensdatter.

Lars Solvesen ble huseier her i 1709. I sitt tredje ekteskap bodde han på Sanna under Bjerketvedt i Eidanger.


Familie 2.
Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 235.

Brennevinsbrender, husnæring
Gregers Christensen f. ca. 1679 bg. 26/10-1753. "
Gregers Christensen f. Oseb. 74 aar."
g. i Eidanger kirke 28/7-1715 m. Mette Hansdatter f. ca. 1682 bg. 26/10-1753. "
og hans kone Mette Hansdtr. 71 aar."
Forlovere: "Uldrich Knudsen og Lauridz Halvorsen."
"Copulations Sæddel fra M. Morland."
1. Helene dpt. 24/6-1716 i Eidanger kirke bg. 30/3-1721. "
Greger Christenssøns datter Helene fra Osebachen 5 aar. - Døde i barnekopper."
2. Christen Gregersen dpt. 22/5-1718 i Eidanger.
3. Hans dpt. 18/5-1721 bg. 26/1-1724. "
Gregers søn Hans 2 ½ aar gl."
4. Helene Gregersdatter dpt. 4/7-1723 bg. 20/1-1743. "
Gregerses Helene, 22 aar."
5. Kirsten Gregersdatter dpt. 21/10-1725 g2g m. Anders Olsen. Se Familie 41 - Ø. Borge 1762.
6. Maria dpt. 8/9-1728 bg. 17/10-1728. "
Gregers Maria fra Osebachen 5 uger."

F.f. Gregers Christensen og Mette Hansdatters Helene: baaren af Madame Vischer, assist: Thore Gundersdatter Buer, mandfaddere: Capt. Usler, mons Peder Kylstrup.
F.f. Gregers Christensen og Mette Hansdatter fra Osebachens Christen: baaren af Madame Birchis, assist: Giertrud Halfvorsdatter, mandfaddere: Hans Gundersen Buuer, Tyge Nielsen.

F.f.
Gregers Christenssøns søn Hans: Secrat: Leopoldus, Iver Sommer, Madame Beauman, Madm: Rhode.
F.f.
Gregers datter Helene fra Osebachen: Per Olssøn, Even Rolfssøn, Erik Simonssøns qde., Dorte Nilsdatter Osebache.
F.f.
Gregers datter Kirsten fra Osebachen: Abraham Anderssøn, Germund Olssøn, Christian Anderssøns qde., Dorte Eriksdatter i Stranden.
F.f.
Gregers Maria fra Osebachen
: Per Olssøn, Lars og Kirstine hos Bauman, Dorte i Stranden.

Gregers Christensen var eier av dette huset i 1716. Han forpaktet også Ø. Borge(3) "Langemyr" fra 1716 (jord).
Langemyr hadde visstnok hans svigerfar ryddet.

 


Familie 3.
Ø. Borge 1720-1750. Ligaden 1.

Sjømann, brennevinsbrenner, huseier
Christen Andersen
fra ”Borrestadstranden” dpt. 29/4-1694 ble borte på sjøen mellom 1733 og 1743, s.a. Anders Andersen. Se Familie 4 - Borgestad 1711.
g. 13/4-1718 m. Margrethe Halvorsdatter fra Tufte(1) dpt. 19/10-1690 bg. 12/6-1752. ”Christen Andersens enke 63 aar.”, d.a. Halvor Clausen Tofte.
1. Andreas Christensen dpt. 6/3-1720 g. i Eidanger 1/4-1746 m. Kirsten Hansdatter fra N. Tveten i Eidanger. Bodde under Borgestad.
    Enka Kirsten Hansdatter ble g2g i Gjerpen 24/5-1764 m. Ole Pedersen.
2. Helvig dpt. 20/9-1724.
3. Halvor (tvillinger) dpt. 18/11-1725.
4. Anders (tvillinger) dpt. 18/11-1725.
5. Halvor Christensen dpt. 29/9-1727. Se Familie 10 - Ø. Borge 1762.

F.f. Christen Anderssøns søn Andreas fra Osebachen: Claus Tofte, Germund fra Osebachen. Ole Nirissøns søn Marcus, Daniel Toftes qde, Mourits Nilsdatter i Scheen.
F.f. Christen Anderssøns datter Helvig fra Osebachen: Chistian Anderssøn, Anders Ovessøn, Abrahams Kirstine. Dorte Nilsdatter.
F.f. Christen Anderssøns tvillinger Anders og Halvor fra Osebachen: Lars Hanssøn, Jens skomager, Lars Stephenssøn, Lars Abrahamssøn, Christen Anderssøns qde.,
       Anne Andersdatter, Christense Andersdatter, Børte i Stranden.
F.f. Christen Anderssøns Halvor: Stephen Guldbrandsson, Ole Skræder, Abrahams qde. Kirstine, Ingeborgs datter Osebachen.

Christen Andersen eide Ligaden 1 fra før 1720. I 1726 var han innrullert sjømann. I 1727 var han
oppført som ”Brændevinsbrænder” med kone og 3 barn under 12 år. Det nevnes i 1733 at han
solgte øl. Han reiste tilsjøs igjen med skipper Nils Hansen. Se skiftet nedenfor.

Hans bror Abraham eide og bodde i Ligt. 2. Se nedenfor. 

6/2/1743       CHRISTEN ANDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 321a.
Borrestad-     Arvinger:                            
stranden på    Enka (?) Marthe (Skal være Margrethe) Halvorsdatter og barna:
Osebachen      1. Andreas Christenssen 25 år
                      2. Halvor Christenssen  16 ”.
”Kona, sønnene og farbroren Christian Anderssen ble spurt om hvad tidende de havde om mandens
borteblivelse; hvortil de svarede at de haver ingen anden tidende derom, end skipperen Niels Halvorssen
og Lars Boreman har tilskrevet hr. Cammerråd Kiærulf at de er bleven berget, men skipet forlist, og
folkene, de øvrige, ved de intet om, enten de er berget eller ikke”.
Brt: 128 - 2 - 12
Net:  97 - 2 - 16.


Familie 4.
Ø. Borge 1720-1750. Ligaden 2.

Brennevinsbrenner (i 1726 og 1742)
Abraham Andersen
fra ”Borrestadstranden” dpt. 19/8-1683 bg. 26/10-1753. ”Abraham Andersen f. Oseb. 72 aar.”, s.a. Anders Andersen. Se Familie 4 - Borgestad 1711.
g1g 9/10-1712 m. Johanne Pedersdatter f. ca. 1682 bg. 30/8-1714. ”Abraham Anderssøn qde Johanne 32 aar, Aasebachen. Døde i Barselseng.”
g2g 20/8-1717 m. Kirstine Tønnesdatter f. ca. 1685 bg. 16/11-1760. ”Abraham Andersens enke 75 aar.”
Forlovere: "Capt. Usler og Niels Halfvorsen."
1. Johanne Abrahamsdatter dpt. 26/8-1714 g.m. Ole Isaksen Moe. Se Familie 25 - Ø. Borge 1762.
Barn i 2. ekteskap:
2. Tønnes dpt. 1/5-1718 bg. 26/2-1719. ”Abrahams søn Tønnes fra Osebachen 1 aar.”
3. Lisbeth Cathrine dpt. 23/6-1720 g. 6/6-1743 m. Mads Isaksen fra Gråten. Forlovere: Abraham (Andersen) og Ole (Isaksen) Mo.
4. Anders dpt. 6/4-1722.
5. Karen bg. 12/8-1724. ”Abrahams datter Karen fra Osebachen, 11 uger.”
6. Christian bg. 7/5-1727. ”Abraham Anderssøns Christian paa Osebachen 22 uger.”

F.f. Abraham Anderssøns datter Johanne fra Osebachen: CancellieRaad Borse, Major Fien, Borses Frue, Jomfrue Legaard.
F.f. Abraham Anderssøns søn Tønnes fra Osebachen: Nils Hafsund, Tallac Borrestad, Vorcums Maren, Maren Borrestad.

F.f. Abraham Anderssøns datter Lisbeth Catrine: Bauman, Brinch, Rhodes Kieriste og Søster.
F.f. Abraham Anderssøns søn Anders: Christian i Stranden, Anders Ovessøn, Lorentsses Magrete, Gunnild Meenstadstranden.

Abraham Andersen eide også Ligata 2 i 1717 og fram til 1748.

Abraham og hans 2. kone ble trolovet i Eidanger kirke den 17/4-1717. 

5/4/1754       ABRAHAM ANDERSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 446b.
Hus i             Arvinger:                            
Gjerpens-      Enka Kirstine Tønnesdatter
Porsgrunn     og den sal. manns datter Johanne Abrahamsdtr., nå død, vært g.m. sergiant Ole Isakssen Moe.
                    2 børn:
                       a. Christen Olssen 14 år
                       b. Christen Olssen 10 ”
                       - Faren selv verge for sine barn. -
               Enka tok Guldbrand Steffessen til laugverge.
Brt: 165 - 2 - 0
Net: 140 - 3 - 6.


Familie 6.
Ø. Borge 1720-1750. Kjølnesgaden 8.

Sjømann (militær), huseier
Jacob Nilsen fra Kjølnesg. 8,
dpt. 20/3-1698 d. 1764 i Ø. Porsgrunn, s.a. Nils Eskildsen. Se Familie 8 - Ø. Borge 1711.
g1g i Brevik
g2g i Gjerpen 12/4-1731 m. Kirsten Larsdatter f. ca. 1699 d. 2/11-1737. "
Jacob Nilssøns qde Kirsten 38 aar. -Døde i barselseng."
1. Lars Jacobsen dpt. 21/6-1731.
2. Jens dpt. 23/8-1733 død før 1738.
3. Dorthea Jacobsdatter f. våren 1735.

F.f. Jacob Nilssøns Lars: Bertel, Lorens, Hans Buers qde og søster.
F.f. Jacob Nilssøns Jens fra Osebachen: Hans Buer, Gunder Borge, Christian Tolfssøn, Jens Røds qde., Abrahams Johane.
F.f.
Jacob Nilssøns Dorthea: Per Olssøn, ----- Nilssøn, Jacob Fos, Tobias Fichen og Pernille.

23/1/1738      KIRSTEN LARSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 326a.
Aasebakken     Arvinger:                            
               Enkem. Jacob Nielssen og barna:
               1. Lars Jacobssen    4 år
               2. Dorthea Jacobsdtr. 3 "
               Faren verge for barna.
Brt: 82 - 3 - 4
Net: 26 - 2 - 9


Familie 7.
Ø. Borge 1720-1750. Kjølnesgade 9.

Matros (militær)
Lorens Hansen Lund f. 1695 i England bg. 13/7-1741. "
Lorens Hanssøn, 45 aar."
g1g 13/3-1720 m. enke Margrethe Christensdatter f. ca. 1683 d. januar 1738. "
Lorens Hanssøns qde Margrete fra Osebachen, 55 aar."
g2g i Eidanger 29/11-1738 m. Anne Arnesdatter f. ca. 1693 bg. 28/5-1773 i Ø. Porsgrunn.
"enken efter afgangne Lorentz Hansen, Ane Arnesdatter 80 aar"., d.a. Arne NN.
1. Lars Lorensen f. ca. 1741 bg. 12/9-1796 i Ø. Porsgrunn.
"Lars Lorentsen 57 aar" g. i Ø. Porsgrunn 8/3-1770 m. Kirsti Halvorsdatter.

Det var ingen barn i første ekteskap.

Margrethe Christensdatter var enke etter Ole Hansen. Se Familie 7 - Ø. Borge 1711.
Se hennes barn der.

 


Familie 8.
Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 209.

Arbeider, huseier
Tor Olsen
dpt. 24/5-1685 d. 1731, s.a. Ole Olsen og Anne Torsdatter.
g. i Eidanger 2/7-1716 m. Marthe Scheiesdatter fra Eidanger f. ca. 1698 bg. 7/3-1773. ”Maren Schajesdatter 75 aar.“
Forlovere: "Amund Clausen Søli, Joen Søfvrens. Bierchetwedt."
1. Karen dpt. 15/11-1716 i Eidanger bg. 5/12-1716 i Eidanger. "Thore Olsen og Martha Schajersdatters, deris echte barn Karen, gammel 1 maaned."
2. Hans dpt. 6/3-1718 i Eidanger bg. 27/4-1721. ”Tor Olssøns barn Hans fra Osebachen. 3 aar. Døde i barnekopper.”
3. Karen Torsdatter dpt. 16/6-1720.
4. Maria dpt. 23/8-1722 bg. 2/7-1723. “Tor Olssøns datter Maria fra Osebachen 1/2 aar gl.”
5. Ellef dpt. 25/6-1724 bg. 19/12-1724. ”Tor Olssøn barn, Osebach.”
6. Ingeborg dpt. 23/12-1725 bg. 13/1-1743. ”Tor Olssøns Ingeborg, 18 aar.”
7. Guri Torsdatter f. i des. 1727 g1g m. Johannes Pedersen. Se Familie 11 - nedenfor.

F.f. Thor Olsen og Marthe Schajesdatters Karen: Margrete Christensdatter, Anne Skajesdatter, Joen Olsen, Helge Hansen Lie.
F.f. Thor Olsen og Martha Schajesdatters Hans: Mademars. Karen Lind, Maren Andersdatter, Marcus Smith.
F.f. Tor Osebachs datter Karen: Hans Smed, Anders Bachen, Eric Smeds Qnde., Levor Rusts datter.
F.f. Tor Olssøns datter Maria fra Osebachen: Stephan Gulbrandssøn, Erik Gunnessøn, Christopher Rolfssøns qde., Inger hos Hans Buer.
F.f. Tor Olssons Ellef fra Aasebachen: Ole Gaassehølens Grude, Ingebret Kølnæs, Michels qde Karen, Maren Sølj.
F.f. Tor Olssøns Ingeborg: Peter Janssøn, Helge Olssøn, Ole Jørgenssøn, Mads Torgerssøns qde, Birte Christensdatter.
F.f. Tor Olssøns Ole(!!!): Morten Bø, Lars Rising, Christopher Møllers qde., Oline ...datter.

Barnedåp i Gjerpen den 24/5-1685: "Ole Olssen Soldat og Anne Torsdatter deris søn Thor,
aflet før de blefve ekteviet."

"Tor Osebak" eide huset siden før 1727. 

7/3/1731       TOR SANDE          Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 244a.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Martha Scheiesdatter og barna:
               1. Karen Torsdtr., 10 år,
               2. Guri(!) Torsdtr.,   4 ".
               Gunder Borge ble laugverge for enken.
Brt:   20 - 3 - 14
Gjeld: 23 - 3 - 20  (insolvent).


Familie 9.
Ø. Borge 1720-1750. Ligaden 4.

Arbeider, korporal, huseier
Lars Hansen Waller
fra Eidanger f. ca. 1677 bg. 6/1-1758. "Lars Valler 81 aar."
g1g m. Anna Cathrine Pedersdatter f. ca. 1680 bg. 20/5-1742. "
Lars Valers qde, 62 aar."
g2g 27/2-1744 m. Marthe Schajesdatter fra Eidanger? f. ca. 1693 bg. 9/10-1763. "
Marthe Siursdtr. (Schajesd?) f. Oseb. 70 aar."
1. Elisabeth Larsen dpt. 21/2-1717 i Eidanger. Født på Valler.
2. Maria Larsdatter dpt. 1/3-1719 i Eidanger. Født på Valler.
3. Diderich Larsen dpt. 11/5-1721 i Eidanger bg. 20/5-1742. "...
og søn Dideric, 22 aar."
4. Zacharias dpt. 26/12-1722 i Eidanger.
5. Nicolaus dpt. 26/12-1727 i Eidanger.
6. Hellene Larsdatter dpt. 20/11-1729 i Eidanger.
Eier i 1720.

F.f. Lauridts Hansen og Anne Cathrine Pedersdatters Elisabeth: Maren Christophersdatter Valler, Siri Hansdatter Valler, Peder Erichsen Abor, Lorentz Hansen.
F.f. Lars Hansen Valler og Anna Cathrina Pedersdatters Maria:Anna Gabrielsdatter, Anna Povelsdatter Traaholt, Job Christensen Arveskoug, Mons. Tellerup.
F.f. Laers Hansen Valler og Anna Catrine Pedersdatters 
Diderich: Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Marj Nielsdatter, Adriand Jensen Studsrøe, Olle Hansen Valler.
F.f. Laers Hansen Valler og Anne Chatrine Pedersdatters
Zakarias: Rebeche Pedersdatter Vaateklef, Birthe Hansdatter, Adriand Jensen Studsrøe, Olle Søfrensen Møller.
F.f. Laers Hansen Valler og Anne Catrine Pedersdatters
Nicolaus: Sirj Hansdatter Valler, Gunnill Amundsdatter Præstegaarden, Peder Errichsen Aboe, Olle Søfren Møller, Ingebredt Hansen Præstegaarden.
F.f. Laers Hansen Valler og Anne Catrine Pedersdatters
Hellene: Kirsten Andersdatter, Gunnille Arnisdatter, Corpurall Amund Laersen, Laers Laersen Ossebachen.


Familie 10.
Ø. Borge 1720-1750.


Christen Jacobsen f. ca. 1703 bg. 2/7-1756. ”Christen Jacobsen fra Oseb. 53 aar.”
g. 25/1-1721 m. Guri Nilsdatter f. ca. 
Forlovere: "Gunne Borge, Helge Lj."
1. Kirstina Maria dpt. 5/8-1741 bg. 10/9-1741. ”Christen Jacobssøns Kirstine Maria, 6 uger.”
2. Kirsten dpt. 23/9-1742 bg. 7/10-1742. ”Christen Jacobssøns Kirsten, 3 uger.”
3. Anne Kirsti dpt. 8/3-1744 bg. 28/6-1744. ”Christen Jacobssøns Anne Kirsten, 16 uger.”
4. Anne Kirstine Christensdatter dpt. 4/5-1755.

F.f. Christen Jacobssøns Kirstina Maria fra Osebachen: Frisenborg, Morten, Karen Bauman.
F.f. Christen Jacobssøns Kirsten: Svend Olssøn, Christen Nilssøn, Jens Nilssøns qde. Maren Nilsdatter.
F.f. Christen Jacobssøns Anne Kirsti: Henric Tolfssøn, Søren Rolfssøn, Rasmus Torjerssøns qde. Giert Eliadatter.

F.f. Christen Jacobsens pb.
Anne Kistine fra Osebachen: Jens Juuls kone, Anne Jacobsdatter, Erik Olsen, Anders Olsen.

Enka Guri Nilsdatter ble g2g med Ole Solvesen. Se Familie 6 - Ø. Borge 1762.


Familie 11.
Ø. Borge 1720-1750.


Huseier
Johannes Pedersen f. ca. 1720 bg. 24/8-1749. ”Johannes Pedersen f. Oseb. 29 aar.”
g. 7/1-1749 m. Guri Torsdatter f. ca. 1724, d.a. Tor Olsen. Se Familie 8 - ovenfor.
1. Johannes Johannesen dpt. 24/8-1749. 

F.f. Johannis Pedersens db. Johannes fra Osebachen: Christen Jacobsens kone, Catrine Larsdtr., Peder Kudsk, Iver Pedersen.

Enka Guri Thorsdatter ble g2g med Halvor Johannesen. Se Familie 31 - Ø. Borge 1762.


Familie 12.
Ø. Borge 1720-1750.


Matros (militær)
Henrik Tollefsen fra Osebakken dpt. 29/8-1686 bg. 6/6-1746. ”Henric Tolfsen fra Osebachen, 62 aar.”, s.a. Tollef Jørgensen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1685.
g. i Ø. Porsgrunn m. Anne Marie Jacobsdatter f. ca. 1682 bg. 19/5-1746. ”Henric Tolfsens kone fra Osebachen, 64 aar.”
1. Inger Henriksdatter dpt. 21/9-1719 i Eidanger g.m. skipper Halvor Nilsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1762.
2. Ole (tvilling) dpt. 14/12-1721 i Gjerpen bg. 1/2-1722. ”Henric Tolfssøns søn Ole fra Osebachen, 7 uger.”
3. Anne Henriksdatter (tvilling) dpt. 14/12-1721 g.m. Gjert Danielsen. Se Familie 32 - Ø. Borge 1762.
4. Karen dpt. 13/4-1724 bg. 31/8-1738. ”Henric Tolfssøns Karen, 13 aar. druchned i elven.-”

F.f. Hendrich Tollefsen og Anna Maria Jacobsdatters Inger: Ragnil Jørgensdatter, Kirsten Tolfsdatter, Olle Gundersen, Olle Eskilsen fra Osebachen.
F.f. Henric Tolfssøns tvillinger Ole og Anne fra Osebachen: Christian Anderssøn, Erland hos Maling, Per Olssøn, Anders Anderssøn, Lorentzs Margrete, Nils Kudskes qde. Siri,
      Anne Sørensdatter, Olou Jansdatter.
F.f. Henric Tolfssøns Karen fra Aasebachen: Ole Gunderssøn, Micel Janssøn, Ingebret Hanssøn, Kirsten Tolfsdatter, Margrete Hansdatter.

Innrullert som sjømilitært mannskap 6/5-1704.


Familie 13.
Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 187.


Kaptein (militær)
Gjert Usler (Giert Usler) f. ca. 1662 d. 1731.
g. i Fredrikstad sommeren 1688 m. Barbara Svendsdatter f. ca. 1673 bg. 1/12-1735 i V. Porsgrunn. "
Barbara Svendsdatter Salige Uslers 62 aar 2 maaneder 4 dage."
1. Lisbeth Cathrine Gjertsdatter Usler dpt. 26/5-1689 i Gjerpen bg. 10/11-1717 i Gjerpen. "Capit. Uslers datter Lisbeth Catrine 28 aar 5 maaneder."
2. Mathias Christopher dpt. 20/7-1690 bg. 15/10-1690. "Giert Usler Sersjant hans søn Matthis Christopher 12 uger."
3. Magdalene Gjertsdatter Usler dpt. 15/11-1691 g.m. skipsfører Nils Halvorsen. Se Familie 4 - Borgestad 1720.
4. Gjertrud Gjertsdatter Usler dpt. 6/6-1693 g. 4/1-1718 i Gjerpen m. Sjøløyntnant Enevold With. Har nok flyttet ut av distriktet.
5. Mathis Gjertsen Usler dpt. 26/3-1695 bg. 17/4-1695 i Gjerpen. "Giert Uslers søn Mathis 3 uger."
6. Johan Gjertsen Usler dpt. 27/12-1696 bg. 1756 i Solum, g. i Solum kirke 29/5-1722 m. Karen Jensdatter Friis. Bodde i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
7. Svend Gjertsen dpt. 25/9-1698 bg. 8/4-1699. "Fendrik Uslers søn Sven ½ aar seddel paa jord og klokker."
8. Frederich Christopher dpt. 23/1-1701 bg. 9/6-1701 i Gjerpen. "Fendrich Uslers Søn Friderich Christopher, 4 maaneder 3 uger 3 dager. Hafde Seddel paa Jord og Klocher."
9. Vincent Henrich Gjertsen Usler dpt. 14/9-1704 g. i Solum kirke 26/7-1729 m. Maren Pedersdatter Hedding. Vincent Usler bodde i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
10. Anne Dorthe dpt. 30/5-1706 bg. 24/3-1707. "Leuten: Uslers datter Anna Dorte 3 fierdingsaar."

F.f. Giert Usler Scarjant hans datter Lisbeth Cathrine: Captein Heierman, Captein de Pini, Anne Sti Tonsbiergs og hendis Søster.
F.f. Giert Uslers Skarjant hans søn Matthis Christopher: Capt. Heierman, Monsr. Anders Claussen, Margrete Peder Baats, Mester Christian Feltskierers qvinde Anikken Clausdatter.
F.f. Giert Usler Scarjant ved Porsgrund, hans datter Malene: Byfogden Henrik Fredriksen i Skieen, fendrik Haagen Hanssen, Scarjant Peder Pederssen, Anne Lisbeth Hejermans,
      Abele Bent Willemssens, Margrete Svendsdatter. (Navnet manglet i kirkeboken, men skal nok være Malene.
Gard Strøm.).
F.f. Giert Scarjantis datter Giertrud: Captein Heierman, Toll. Jørgen Erbo, Jacob Turman, fru Brigadir Arnholts, fru Obristelieut. Legards.
F.f. Giert Uslers søn Mathis: Frans Cudrio, Simen Jørgenssen, Mas Trost, Margrete Svensdatter, Helle Corner. 
F.f. Fendrik Giert Uslers søn ved Porsgrund Johannes: Lieut. Lennert, Rasmus Melling, Skipper Peder Jørgenssen, Jomfru Anne Tonsbierg og hendis mammeselle.
F.f. Fendrik Uslers søn Sven: Lieutnant Oue Pederssen, Skipper Anders Evertsen, Skipper Christen Anderssen, Jomfru Karen Tonsbierg, Jomfru Kirstine Tonsbierg.
F.f. Fendrich Uslers søn Friderich Christopher: Capitain Offenberg, Skipper Niels Lund i Scheen, Mathis Øren fra Turman, Capitain Palms qvinde Anne Margarete, Helle Corne Borrestad.
F.f. Leuten: Uslers søn Vincens Henric fra Aasebachen: OberstLeut: Krag, Capitain Steen, Capit:Leut. Mads Poulssøn, General Wejers Frue, Laugmandens ældste datter Gregoria.
F.f. Leuten. Uslers datter Anna Dorte: Major Mechelborg, Capitain Grubbe, Poul Vendelbo, OberstL. Kraghs frue, Jomfru Legaard.

Et notat i Gjerpen kirkebok under vielser 1688: "NB. Denne Sommer blev ogsaa Sersjant Giert Usler
copul med Barbara N. som blev fest i Fredrikstad og havde Bevis derpaa fra her (herr) Lauritz samt
Tilladelse at copulleres her."

Alle barna ble døpt i Gjerpen kirke.

Tjenestepike Kirsten Jonsdatter f. ca. 1686 bg. 19/8-1714. "Kirsten Jonsdatter tiente Capit; Usler paa Osebachen, 28 aar."

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3A (1725-1732) side 268a
27.08.1731 – Porsgrund, Gjerpen Sogn
Giert Usler, Capitain, død
enke Barbra
Børn:
1. Jan (Johannes?) Usler, 35 aar.
2. Vincent Usler, 27 aar.
3. Malene Giertsdatter, 39 aar, g.m.Niels Halvorsen, boende i Porsgrund.
4. Giertrud Giertsdatter, 34 aar, g.m. Leutn. Endvold Vith.
Brutto: 1350-2-6
Netto: 1089-3-18
Hvori medregnet jordegods:
1. Hus på Osebakken i Porsgrund, takst 120 rdr.
2. Gaarden Bierchetvedt i Eidanger, 4 huder m.b. og .?. over 4 huder og 3 skinn, takst 200 rdr.
3. Ødesanden i Gjerpen, 1 hud m.b., takst 30 rdr.
(Kilde: Ivar KokkersvoldJørn Olsens hjemmeside).

Gjert Uslers tittel var "Capitain des Armes" ved "Det Vesterlenske Compagni". Han var stasjonert ved militærleiren,
som i mange år, var etablert under Ø. Borge. Han var øverste sjef for leiren i 1723.
Ifølge Finn C. Knudsen, skal han ha vært med på slaget ved Pomeren i 1715, slaget ved Dynekilen 1716 og foran
Gøteborg i 1717.

Kilde: Matrikkelen 1723. Han eide gården Bjerketvedt i Eidanger og Sanni i Gjerpen i 1723.

Fra Gjerpen kirkebok (trolovelser):
"
Tirsdagen 9/2-1717 Var Jaord og forlovelse hos Capit: Usler med SøLeut. With og Giertrud Usler,
i forældrenis, Leut: Bechs, Jens Claussøns, Nils Halvorssons, Sophia Olsdatters, min Hustrues og min overværelse."

Andre Usler i Norge:
Jens Usler var trolig en bror av Gjert Usler. Han bodde på Osebakken i 1727 og hadde sitt virke på Tollboden i Porsgrunn.

Kilde: Wikipedia. Johan Werner von Usler fra byen Usler i Sachsen i Tyskland, innvandret til Norge en gang på slutten av 1600-tallet. Han var først skole-mester på Kongsberg. Fikk senere flere betrodde stillinger der. Bodde på Kongsberg i 1720.
Død 70 år gammel i 1731 hos sin sønn (svigersønn?) Arne Kværnes/ Kvænes i Vinger (Kongsvinger). Hustruen ble gravlagt i Sandsvær i 1738 som "Jacob Uslers Moder".

Kilde: "
Sandsværs historie" bind VI, side 286:
"Johan Werner von Usler ble i 1729 benådet etter å ha blitt dømt til 3 år på Bremerholm fordi han hadde stjålet sølv. Han skulle få 1 rdl. 12 sk. månedlig fra den tida han hadde mistet den." Underslag fra sølvverket var et stort problem på denne tida, men dette kan tyde på at Johan var uskyldig dømt.

 


Familie 14.
Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 195.

Smed
Christen Larsen
f. ca. 1708 bg. 7/6-1755. ”Christen Smed f. Oseb. 47 aar.”, s.a. Lars NN.
g1g 8/4-1737 m. Karen Abrahamsdatter dpt. 1709 bg. 24/5-1749. ”Christen Smeds kone 40 aar.”, d.a. Abraham Andersen 1681-1753 i Liegt. 2.
g2g 11/11-1750 m. Anne Gundersdatter f. ca. 1728 bg. 25/1-1795. ”Rasmus Bjørnssøns kone Anne Gundersdtr. f. Aasebakken 70 aar.”
1. Abraham f. midt i mai 1739 bg. 1/6-1739. ”Christen Smeds Abraham, 15 dage.”
2. Ingeborg dpt. 10/4-1740 bg. 1/4-1742. ”Christen Smeds Ingeborg, 2 aar.”
-   bg. 31/3-1743. ”Christen Smeds dødf: pigebarn.”
3. Lars bg. 12/4-1744. ”Christen Smeds Lars, 3 uger.”
4. Anders Christensen dpt. 31/3-1745.
5. Maren dpt. 14/5-1747 bg. 14/8-1748. ”Christen Smeds pb. Maren 1 1/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 27/9-1751. ”Christen Smeds dødf. pb.”
6. Karen Christensdatter dpt. 22/10-1752 g.m. matros Ole Amundsen. Se Familie 33 - Borgestad 1801.
7. Abraham Christensen dpt. 19/1-1755. Se Familie 52 - Ø. Borge 1801.
Eier 1750.

F.f. Christen Smeds Abraham: (Chri)stian og Stephan Osebachen, Ja---- ----s Job, Christophers qde og (An?)ders datter Elisabeth.
F.f. Christen Smeds Ingeborg: Anders Hanssøn, Knud Knudssøn, Christen Stephenssøns qde. Anne Eriksdatter.
F.f. Christen Smeds Anders: Ole Mo, Frans Anderssøn, Solve Isakssøns qde. Dorte Andersdatter.
F.f. Christen Smeds pb. Maren: Even Borges kone, Guri Thorsdatter, Nils Andersen, Søren Rollefsen, Peder Olsen.
F.f. Christen Smeds pb. Karen fra Osebachen: Solve Isaksens kone, Dorthe Gundersdtr., Søren Rollfsen, Lars Isaksen, Gullich Stephensen.
F.f. Christen Smeds db. Abraham fra Osebachen: Abraham Gundersens kone, Kisten Gregersdatter, Michel Olsen, Carl Pedersen, Christen Gregersen.

Enka Anne Gundersdatter ble g2g med enkemann Søren Hansen Karth. Se nedenfor.


Familie 15.
Ø. Borge 1720-1750. Storgaden 195.

Smed
Søren Hansen (Karth)
f. ca. 1732 bg. 30/5-1758. ”Søren Hansen Cart f. Oseb. 26 aar.”
g1g NN (Marthe Dorthe?).
g2g 5/8-1756 m. enke Anne Gundersdatter f. ca. 1728 bg. 25/1-1795. ”Rasmus Bjørnssøns kone Anne Gundersdtr. f. Aasebakken 70 aar.”
1. Hans Sørensen dpt. 25/11-1736.
Barn i 2. ekteskap:
2. Marthe Dorthe Sørensdatter dpt. 25/9-1757.
Eier 1756.

F.f.
Søren Hanssøn Hyttens Hans: Christian Nielssøn, Christopher Møller, Niels Christenssøn, Tevis qde., Kirsten.
F.f. Søren Hansens pb. Marthe Dorthe fra Osebachen: Solve Isaksens kone, Marthe Gundersdtr., Nils Andersen, Andreas Hansen.
 

Denne familien bodde tidligere ved Fossum jernverk.

30/9-1758      SØREN HANSSEN SMED      Bamble Skifteprot. nr. 6a, folie 72a.
Hus i          Arvinger:                            
Gjerpens-      Enka Anne Gundersdatter
Porsgrunn      og Søren Smeds 2 kull barn:
               1. Med første kone Marthe Grina (Lima?) (Hima?)
                  a. Hans Sørenssen, .... år
               2. Med siste kone Anne Gundersdtr.:
                  
b. Marthe Dorthe Sørensdtr.
         
Formynder for Hans Sørenssen ble Peter Nielssen Sunsaasen.
          Enka tok Anders Jacobssen til laugverge og han skulle også
          ha tilsyn med enkas vergemål for sin datter.
Brt: 243 - 2 - 14

Net:  21 - 2 -  6 1/4
.

Enka Anne Gundersdatter ble g3g med Rasmus Bjørnsen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1782.


Familie 16.
Ø. Borge 1720-1750.

Arbeider, husleier
Christopher Rollefsen
f. ca. 1693 bg. 23/10-1763. ”Christopher Rollefsen 70 aar.”, s.a. Rollef NN.
g. 18/6-1722 m. Siri Christophersdatter fra Hauen dpt. 14/11-1697 bg. 2/1-1757. ”Christopher Rollefsens kone 59 aar.”, d.a. Christopher Andersen Hauen.
1. Rolf Christophersen (Rollef Christophersen) dpt. 13/2-1724. Se Svartangen under Meen.
2. Guttorm dpt. 15/9-1726 bg. 28/5-1727. ”Christopher Rolfssøns Guttorm 1/2 aar fra Osebachen.”
3. Maren Christophersdatter dpt. 18/7-1728 g.m. Knud Olsen. Se Kråketo(2).
4. Anne dpt. 21/10-1731 bg. 15/9-1748. ”Christopher Rollefsens pb. Anne 12 aar.”
5. Sara Christophersdatter dpt. 19/9-1734 g.m. Isak Hansen. Se Familie 52 - Kleiva 1762.
6. Lisbeth dpt. 13/4-1738 bg. 21/9-1738. ”Christopher Rolfssøns Lisbeth, 1/2 aar.”
7. Lisbeth dpt. 1/5-1740 bg. 11/5-1740 ”Christopher Rolfssøns Lisbeth, 14 dage gl.”

F.f. Christopher Rolfssøns søn Rolf: Gunder og Helge Lj, Halvor Svinholt, Anders Christopherssøns qde., Inger hos Hans Buer.
F.f. Christoph: Rolfssøns Guttorm: Lars Nygaard, Andres Christopherssøn, Hans Lj, Anders Lj's qde., Magrit.
F.f. Christopher Rolfssøns Maren: Lars Nygaard, Abraham Borge, Anders Christopherssøns qde., Inger Hansdatter.
F.f. Christopher Rolfssøns Anne: Anders Christenssøn, Hans P(er)ssøn, Lars Nygaards qde., Astrj Osebachen.

F.f. Christ: Rolfssøns Sara: Anders Osterø (Åsterød), Ingebret Becheval, Matis Langerøs qde. og datter.

F.f. Christopher Rolfssøns Lisbeth: Lars Nygaard, Gunder Høgsets qde., Anichen, Aslou .....
F.f. Christopher Rolfssøns Lisbeth: Ole Sneltved, Ole Matissøn, Lars Nygaards qde., Gurj Larsdatter.

Christopher og Siri bodde på Osebakken.


Familie 17.
Ø. Borge 1720-1750.

Et av flere små hus der Storgata 187 senere ble oppført. Kilde: Finn C. Knudsen.

Christen Stephensen fra Enggrav(B) dpt. 25/3-1714 bg. 12/4-1743. "Christen Stephenssøn, 30 aar på Osebakken.", s.a. Stephen Solvesen Engraff.
g. i Gjerpen 24/10-1737 m. Berthe Ellingsdatter f. ca. 1708 bg. 30/8-1741. "
Christen Stephenssøns qde Birte fra Osebachen, 33 aar."
1. Karen Christensdatter dpt. 24/6-1738. Konfirmert i 1756 boende på Bratsbergkleiva eller under Søli.
2. Zacharias dpt. 13/1-1740 bg. 13/8-1741. "
Christen Stephenssøns Zacharias."       

F.f. Christen Stephenssøns Karen: Ole Kolchin, Ole Knudssøn, Anders Enggraf, Anne Andersdatter, Anne Lisbeth Osebachen.
F.f.
Christen Stephenssøns Zacharias: Even Borge, Christen smed, Sivert Janssøn, Lars Borges qde., Anne Enggraf.

28/2-1742      BERTHE ELLINGSDATTER     Bamble Skifteprotokoll nr. 4, folie 132b.
Et hus i       Arvinger:                             
Gjerpens       Enkem. Christen Stephenssen
Porsgrunn      og deres eneste barn Karen Christensdtr. 4 år.
Brt: 29 - 0 - 0

Net:  6 - 2 - 6.

16/9-1743      CHRISTEN STEPHENSSEN     Bamble Skifteprotokoll nr. 4, folie 348b.
Osebachen      Arvinger:                            
                       (Christen Stephenssen var tidl. g.m. afdøde Berthe Ellingsdtr.)
               Deres eneste barn:
               Karen Stephensdtr. (skal selvsagt være Christensdtr.) 6 1/2 år.
               Farbroren Anders Stephenssen Enggrav hadde tatt henne
               til seg ved farens død og ble hennes formynder.
Brt:   49 - 0 - 16

Gjeld: 51 - 0 - 14 (insolvent).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no