ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 23.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen 6 - Svartangen
Gammelt løpenr. 238d.


Svartangen 2006. Foto Grete Karin Rønningbakken.


Svartangen ble utskilt fra Meen(1) i 1825 etter å ha vært husmannsplass under samme gård i mange år.
Norges matrikkel 1889: 70/6.

Adresse i dag: Skifjellv. 95, 3719 Skien.


Arbeider, husmann
Rollef Christophersen
fra Osebakken dpt. 13/2-1724 bg. 19/10-1783. ”Rollef Svarttangen 56 aar.”, s.a. Christopher Rollefsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1720.
g1g 22/8-1750 m. Ingeborg Alexandersdatter fra N. Frogner dpt. 1/10-1719 bg. 8/5-1763. ”Rollef Christophersens kone 45 aar.”, d.a. Alexander Dyresen.
g2g i Eidanger 4/1-1764 m. Kirsten Christensdatter fra Haukeråsen dpt. 26/9-1734 bg. 27/5-1810. ”Enken Kirsten Christensdtr. Svarttangen und Lie 78 2/3 aar.”, d.a. Christen Gundersen.
Forlovere: ”Aasmund Aarholt og Knud Olsøn Krageto i Gierpen Sougn.”
1. Anders Rollefsen dpt. 18/10-1750.
2. Gunhild dpt. 12/11-1752 bg. 8/11-1754. ”Rollef Buers dtr. Gunnil 2 aar.“
3. Alexander dpt. 25/12-1753 bg. 27/10-1754. ”Rollef Buers s. Alexander 3/4 aar.”
4. Simen Rollefsen dpt. 5/6-1757. Se N. Øvrummyra.
-   bg. 23/10-1755. ”Rollef Buers dødf. pb.”
5. Kirsten Rollefsdatter dpt. 1/1-1763 g.m. Anders Olsen. Se Stulen.
Barn i 2. ekteskap:
6. Christopher Rollefsen dpt. 29/7-1764. Se Lid(12) ”Lidmyra”.
-   bg. 19/5-1765. ”Rollef Christophersens dødf. db.”
7. Ingeborg dpt. 6/7-1766 bg. 27/5-1771. ”Rollef Christophersens d. Ingebor 4 aar.”
8. Siri Rollefsdatter dpt. 2/10-1768 g1g m Christen Helgesen. Se Familie 8a - Kleiva 1801.
9. Sara Rollefsdatter  dpt. 10/3-1771 g1g m. Anders Svendsen. Se Meen(15) ”Myren”.
-   bg. 13/6-1779. ”Rollef Christophersens dødf. db.”
Br. ca. 1760.

F.f. Rollef Christophersens db. Anders fra Meens Eje: Christopher Aasterøes kone, Lisbeth Alexandersdtr., Nils Berg, Engebret Engebretsen, Rasmus Nirisen.
F.f. Rollef Christophersens pb.
Gunnil fra Meens Ejet: Peder Sneltvets kone, Maren Christophersdtr., Nies Berg, Ole Alxandersen.
F.f. Rollef Christophersens db.
Alexander: Søren Riises kone, Sara Christophersdtr., Søren Mathisen, Knud Simensen, Christopher Larsen.
F.f. Rollef Buers db. Simen: Søren Riises kone, Sara Christophersdatter, Søren Mathisen, Knud Larsen.

F.f. Rollef Christophersens pb.
Kisten: Christopher Nyegaards kone, Kisten Siursdtr., Knud Kragetoe, Isak Hansen.
F.f. Rollef Christophersens db.
Christopher: Isak Hansens kone, Kisten Siursdtr., Carl Valler, Knud Kragetoe.
F.f. Rollef Christophersens pb.
Ingebor: Knud Kragetoes kone, Maren Engebretsdatter, Isak Hansen, Jacob Nirisen.
F.f. Rollef Christophersens pb.
Siri fra Meens Ejet: Søren Riises enke, Kisten Sørensdtr., Lars Amundsen, Haral Jacobsen.
F.f. Rollef Christophersens pb.
Sara fra Meens Ejet: Knud Kragetoes kone, Kisten Torjersdatter, Lars Osmundsen, Anders Nirisen.

Rollef Christophersens andre kone, Kirsten Christensdatter ble født på Haukeråsen under Meen,
men da hennes mor ble enke, flyttet moren til plassen Årholt i Siljan/ Eidanger med sine barn.
Enka Kirsten Christensdatter døde trolig hos sin sønn Christopher på Lidmyra.

30/10-1783     ROLLEF CHRISTOPHERSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 565b.
Svarttangen     Arvinger:                             
u/Meen         Enka Kirstin Christensdatter
               og Rollefs barn i 2 ekteskap:
               1. Etter 1. ekteskap 2 barn:
                  a. Simon Rollefssen, myndig.
                  b. Kirsti Rollefsdtr. 21 år. Formynder: Halvor Meen.
               2. Etter 2. ekteskap 3 barn:
                  c. Christopher Rollefssen 19 år. Form: Halvor Meen.
                  d. Siri Rollefsdtr.       15 "   --"-- -----"-----
                  e. Sara Rollefsdtr.       12 "   --"-- Jacob Nyegård.
               Enkas laugverge ble Jacob Nyegård.
Brt: 97 - 1 - 14.
Net: 38 - 3 - 12.
Jordegods: Boet eiet et jordstykke u/gaarden Meen, kaldet Elverødningen,
som var kjøpt av hr. Major von Rye, men p.g.a. sykdom hadde de ikke fått skjøte.
Vurdert for 50 rdlr.

Arbeider, husmann
Lars Hansen Svartangen
fra N. Løberg(A) ”Stensrød” dpt. 8/7-1770 d. 6/12-1821 på Svartangen, s.a. Hans Larsen Stensrød.
g1g i Gjerpen 22/9-1795 m. Ingeborg Pedersdatter fra? f. ca. 1769 bg. 10/1-1802. ”Lars Svarttangens kone Ingebor Pedersdtr., anmeldt at være 32 aar.”, d.a. Peder NN.
g2g i Porsgrunn 16/10-1803 m. Inger Halvorsdatter fra Haugen i Holla dpt. 31/10-1777 d. 24/12-1863, d.a. Halvor Olsen Haugen og Kari Larsdatter.
Forlovere: "Levor Christophersen, Lars Halvorsen."
1. Hans Larsen dpt. 22/11-1795.
2. Anne Catharine Larsdatter dpt. 29/10-1797.
3. Peder Larsen dpt. 20/10-1799.
-   bg. 10/1-1802. ”I kisten med hende (moderen) deres dødfødte drengebarn.”
Barn i 2. ekteskap:    
4. Halvor Larsen dpt. 17/6-1804. Se nedenfor og Ballestad(1).
5. Lars Larsen dpt. 30/3-1806. Se Gulset(20).
6. Anders Larsen dpt. 16/7-1809. Se nedenfor.
7. Ole Larsen f. 16/1-1812 d. 20/9-1861 på Svartangen. Var arbeider og trolig ugift.
8. Karen Gurine Larsdatter f. 24/3-1814 g.m. Even Larsen. Se Løberg(3) "Rønningen".
9. Ingeborg Marie Larsdatter f. 11/4-1816 g. 9/11-1837 m. Johannes Larsen fra Bratsberg(17). Bodde en tid på Bratsbergkleiva. Kom siden til Torsholt-saga i Siljan.
10. Maren Anne f. 1818 d. 18/10-1822.
Br. ca. 1796.

F.f. Laers Hanssøns db. Hans fra Borge: Siri Rollevsdtr., Maren Isaksdtr., Halvor Gullekssøn, Brynild Pederssøn, Jens Mortenssøn.
F.f. Lars Hanssøns Anne Catharine u/Meen: Gunnil Hansdtr., Kirsten Olesdtr., Hans Jacobssøn, Ole Jacobssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Lars Hanssøn u/Meens Peder: Ole Riises kone, Kirsten Hansdtr, Levor Christopherssøn, Erik Knudssøn, Halvor Olessøn.
F.f. Lars Hanssøns Halvor: Svarttangen u/Meen: Anne Gundersdtr., Karen Hansdtr., Anders Halvorssøn, Ole Anderssøn, Christen Larssøn.
F.f. Lars Hanssøns Lars f. Svarttangen u/Meen: Karen Hansdtr., Maren Halvorsdtr., Peder Hanssøn, Anders Halvorssøn, Gunder Isaacssøn.
F.f. Lars Hanssøns Anders f. Svarttangen u/Meen: Aase Kirstine Olesdtr., Karen Hansdatter, Anders Hanssøn, Hans Jacobssøn, Peder Isaacssøn.
F.f. Lars Hanssøns Ole f. Svarttangen u/Meen: Jon Jacobssøns k., Maren Solvesdtr., Jens Olessøn, Lars Halvorssøn, Gunder Stenerssøn.
F.f. Lars Hansen og Inger Halvorsdatters Karen Gurine u/Meen: Lars Hansens k., John Jacobsens kone, Lars Hansen, John Jacobsen, Hans Larsen.

Lars Hansen og hans første kone bodde på Borge en tid etter at de giftet seg. Bemerkningen ”anmeldt at være”,
ved begravelsen, tyder på at hun ikke er født i Gjerpen. Hun døde i barselseng.

De kom til Svartangen i ca. 1796.  

17/9-1803      INGEBORG PEDERSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 620a.
Svartangen     Arvinger:                            
u/Meen         Enkem. Lars Hanssen og barna:
               1. Hans Larssen           8 år.
               2. Peder Larssen          4 ”
               3. Anne Chatrine Larsdtr. 6 ”
Brt: 36 - 2 - 16
Net: 33 - 2 - 20

Hans andre kone, Inger Halvorsdatter, var ikke i Porsgrunn under folketellingen 1801.

Enka Inger Halvorsdatter ble g2g med Lars Andersen. Se nedenfor.

Skjøte fra Anne Sofie Amalie Kløcker til Lars Larsen, dat. 6. tingl. 10 april 1822. Skyld 0 mark 97 øre.
Skjøte fra Lars Larsen til Lars Andersen og Halvor Larsen dat. 9. febr. tingl. 2. mars 1825.

G.br., deleier
Lars Andersen
fra Tvedhegna i Holla f. ca. 1786.
g. 21/5-1823 m. enke Inger Halvorsdatter Svartangen fra Haugen i Holla dpt. 31/10-1777 d. 24/12-1863, d.a. Halvor Olsen Haugen og Kari Larsdatter.
1. Lars Larsen f. ca. 1826 (Ikke født i Gjerpen som sønn av disse foreldrene!?).
Br. 1825.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

238d

Meen

Lars Andersen

3 skind

0 daler - 4 ort - 15 skilling


I 1845 hadde de et fosterbarn: Halvor Halvorsen (12) boende her.

Lars Andersen brukte Svartangen sammen med sin stesønn Halvor Larsen i 1835. Se nedenfor.

2/3/1864       INGER HALVORSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Svartangen    - 13.12.1863 (!) -                       
               Arvinger: Enkem. Anders Larssen
               og avdødes barn av 1.ekteskap:
               1. Halvor Larssen Ballestad 59 år.
               2. Lars Larssen             57 " , i Amerika.
               3. Anders Larssen           55 " , ditto.
                  Tilsynsverge for de 2: Johannes Jenssen Ekaasen.
               4. Ingeborg Larsdtr. g.m. Johannes Larssen Saga.
               5. Karen Larsdtr. død, vært g.m. Even Larssen Rønningen,
                   3 barn: a. Lars Evenssen   21 år.
                              b. Halvor Evenssen 18 "    Verge for alle 3
                              c. Carl Evenssen   12 "       ble faren.
Brt: 455 - 64
Net: 263 - 81
Jordegods: 2 ort 7 sk. av gd. Svarttangen. matr. nr. 3, nytt nr. 74,
løpenr. 238D, takst 400 spd.

*) A: BS 31 s.142.
B: BS 107 s.311-322. C: BS 125 s.401.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Deling og skyldsætningsforrætning, hvorved Halvor Larsens andel, som bnr 10 er utskilt, afholdt 25., tinglyst 26 august 1864. "

G.br., deleier
Halvor Larsen
herfra dpt. 17/6-1804, s.a. Lars Hansen Svartangen.
g. 3/11-1829 m. Marthe Margrethe Larsdatter fra Meen(11) dpt. 8/11-1807, d.a. Lars Knudsen Meen.
Br. 1825.

Halvor Larsen kjøpte Ballestad(1) i ca. 1845.

Arbeider, innerst
Anders Larsen
herfra dpt. 16/7-1809 d. 28/2-1895 i
Price, Wisconsin, s.a. Lars Hansen Svartangen.
g. i Solum 25/6-1830 m. Anne Margrethe Halvorsdatter fra Tangen under Frønes i Kilebygda, Solum f. 24/3-1811, d.a. Halvor Svenungsen og Ellen Olsdatter.
Forlovere "Isak Elevsen Frønes og Isak Johannesen Tangen."
1. Lars f. 22/3-1831 i Solum d. 30/4-1835 i Solum.
2. Lars Elias Andersen f. 6/9-1835.
3. Inger Andersdatter f. 13/10-1844 i Skien.

Denne familien bodde på Vold i Solum. De er registrert innflyttet til Gjerpen 11/6-1835. I april 1845 er
de igjen innflyttet til Gjerpen fra Solum. 
De bodde som innerster hos Lars Andersen og Inger Halvorsdatter ved årets slutt i 1845.

I Mai 1846 emigrerte familien til N. Amerika. Se Presteattest av 12/5-1846.

G.br., selveier.
Peder Larsen
fra Meen(11) dpt. 24/1-1802 d. 27/3-1872, s.a. Lars Knudsen Meen.
g. 18/10-1827 m. Maren Gundersdatter fra Espedalen dpt. 4/5-1800 d. 1869, d.a. Gunder Isaksen Espedalen.
Br. ca. 1850. Se Meen(11).


Svartangen 2006. Vi kan se at uthuset fremdeles står. Foto Grete Karin Rønningbakken.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

238d

Meen - Svartangen

Peder Larsen

0 daler - 1 ort - 21 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Halvor Larsen Ballestad til Gunder Pedersen Meen for kr. 800 (200 spdl.), dat. 13/1-1855. Tinglyst 26/10-1901."


G.br., selveier
Gunder Pedersen Meen
f. 30/10-1833 d. 1904.
Br. 1855. Se Meen(11).

Løpenr. 238m (skog), senere bnr 10 "Svarttangen",  ble utskilt herfra i 1864.

Tjenestefolk som bodde her i 1865: Ingeborg Haraldsdatter f. 1836 og Nils Johnsen f. 1847 i Sauherad.

   Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

6

238d

Men (Meen)

Svarttangen

Gunder Pedersen

0 d. - 2 ort - 8 skilling 

0 mark 97 øre


Kilde
: Tinglysingsprotokollen.
"Attest om at Gunder Pedersen Meen er eneste arving efter Peder Larsen Meen og hustru, tinglyst 26. sept. 1899."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

6

Men (Meen)

Svarttangen

Gunder Pedersen(!). Se Skjøte nedenfor.

0 mark 97 øre


"Skjøde fra Gunder Pedersen Meen til Peder Gundersen Meen for kr. 1600., dat. 15/9-1891. Tinglyst 26/2-1910."


G.br., selveier
Peder Gundersen Meen
f. 14/2-1864.
Br. 1891. Se Meen(11).

"Skjøte fra Peder G. Meen til Isak Hansen Funnemark for kr. 54 000, - , dat. 5. tingl. 14. november 1917."

Svartangen ble solgt til Isak Hansen Funnemark i 1917.

"Skjøte fra Hilda Funnemark med samtidig hermed tinglyst uskiftebevilling til sønnen Fritjof Funnemark for kr. 35.000 på dette
bnr m.m., dat. 31. mars, tingl. 2. april 1921."


I 1921 gikk Svartangen over til Frithjof Funnemark.

"Skjøte fra Fritjof Funnemark til Andreas L. Øvrum paa dette bnr m.m. for kr. 12.500, -, dat. 31. mars, tinglyst 9. april 1924."

Andreas L. Øvrum.
Br. 1924. Se Meen(18).

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Andreas L. Øvrum til Karl Hansen for kr. 6.750.-, hvorav for løsøre kr. 750.-, dat. 5/8, tingl. 13/8-1924."

Karl Hansen
Br. 1924.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Karl Hansen til Trygve Johnsen for kr. 5000,- , dat. 4/2-1928, tingl. klokken 2,  4/2-1928."


Trygve Johnsen
Br. 1928.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Margreta Johnsen f. 28/4-1894 (uskiftebevilling efter avdøde Trygve Johnsen av 19/12-1940), til Jonas Kristensen f. 25/7-1892 for kr. 8.600.-,
hvorav for løsøre kr. 3.000,- dat. 2/12-1944, tingl. 23/1-1945."

Jonas Kristensen f. 25/7-1892.
Br. 1944.

Kilde: Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Jonas Kristensen til Kåre Karlsen for kr. 9.000.- + for løsøre kr. 3.000.-, dato 14/9-1945, tinglyst 18/1-1946."

Kåre Karlsen f. 10/3-1920.
g.m. Gunvor Nærum.
Br. 1945.

Fra Tinglysingsprotokollen. "Skjøte fra Kåre Karlsen til Isak Nygård for kr. 9.000.-, dat. 17/1-1949, tingl. 24/1-1949."

Isak Nygård fra Meen f. 22/1-1924, s.a. Anders Nygård. Se Meensv. 35.
Br. 1949.

Isak Nygård hadde adresse Nærum i 1969.
Han var i 1994 bosatt på Moflata sykehjem.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70

6

Meen - Svarttangen

Isak Nygård

0 mark 97 øreDet som er igjen av Svartangen april 2013, etter at uthuset har rast sammen. Foto: Frode Andre Ulvær.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no