| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Frogner
Gård nr. 62 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Frogner nordre
Gammelt løpenr. 165. Landskyld 4 huder.

Både nordre og søndre Frogner ser ut til å ha vært benyttet som avlsgård for borgere i Skien helt
siden 1500-tallet.

Eiere i 1398 i følge Biskop Eysteins røde bok: Sognepresten i Gjerpen, nesten hele gården. Senere
kom 4 huder (hele N. Frogner) over i den store eiendoms-massen som ble kalt ”Gjerpen provstigods”.
Eid av den katolske kirke fram til reformasjonen i ca. 1533. I den anledning ble dette godset, beleilig
nok og med det samme, konfiskert av den dansk-norske kongen.
Gjerpen prostigods ble solgt til generaladmiral Cort Adeler i 1668 ifølge skjøte utstedt av den dansk-norske
kongen. Siden ble Frogner solgt av de ”Adlerske arvinger” til fogden Joachim SchwederS. Brekke i
ca. 1730. 3 huder av eiendommen ble solgt ut av Schweder-slekten i 1772 til Hans Andreas Hansen,
mens fogdens sønn, Simon Schweder, beholdt 1 hud som ble utskilt, men siden slått sammen igjen i 1778.
Samme år ble hele Frogner nordre solgt til kjøpmann Simon Zachariassen i Skien. Han solgte gården
året etter til kjøpmann Joachim Adzlew. Hans sønn Peter Adzlew overtok i 1795.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Nørdre Frone som Arffue (Arve) bruger och besider schylder 4 huder till Gierpen proustj med bøxell. penge 6 dr. Gierpen proustj bygger.”

G.br., leilending
Jens Mogensen
1. Nils Jensen. Se nedenfor.
Br. 1686.

Begravelse i Gjerpen 23/1-1691: ”Gunder Tolfsen tiente paa Frogner hos Jens Mogenssen, 21 aar g.”
Begravelse i Gjerpen 27/2-1698: ”
Ronnoue Jacobsd. et fremmed qvindfolk fra Slemdal, dødde paa N. Frogner, 30 aar gml. Kom i fattig Jord.”
Begravelse i Gjerpen 21/2-1703: ”
en gammel qvinde fra nordre Frogner, Anna Halvorsdatter, i fatt. jord.”
Begravelse i Gjerpen 9/3-1729: ”Anne Frogne fra Kleven 90 aar.” (f. ca. 1639?)

G.br., leilending
Nils Jensen (Bratsberg?)
g.m.
1. Christen Nilsen dpt. 2/8-1705.
2. Anne dpt. 10/9-1713 bg. 11/2-1714. ”Nils Jenssøns datter Anne fra Nr. Frogner 21 uger.”

F.f. Nils Bratzbergs Søn Christen fra Frogner: Micel Poulssøn af Scheen, Capit: Offenbergs Søn Jørgen, Christen Anderssons Kieriste af Scheen, Jochum Heinds datter.
F.f.
Nils Jenssøns datter Anna fra Nr. Frogner: Jan urtegaardsmd., Peder Arnesen, Christofer smed, Torcil skomager af Scheen, Libeth Micelsdatter hos Ryssel og Giertrud Andersdatter.

Frogner N. 1711:
Huusmand Lars Myre Self, 4, kone, 2 børn, gaar og tigger, 24 sk.
(Ingen brukere nevnt her i 1702/1703).

bg. 11/1-1715. ”Nils Larssøns dødfødde datter fra Frogner.”

Isak Jansen f. ca. 1674 bg. 12/10-1726. ”Isak Janssøn Frogner, 52 aar.”
g. i Gjerpen 8/6-1704 (trol. i Skien) m. Lisbeth Mikkelsdatter fra S. Brekke
1. Jan Isaksen dpt. 25/2-1705.
2. Otto Christian Isaksen dpt. 26/12-1718.

F.f.
Isak Janssens Søn Jan fra Frogner: Assessor Ryssels tiener Rasmus, Erik Lerche, Søren Janssøn, Lisbeth Michelsdatter hos Rysssel, Amptmands pige Johanne Marcusdatter.
F.f.
Isak Frognes son Otto Christian: Daniel Høst, Hans Roesvald, Tolf hos Ove Smed, Karen og Helvig hos Ass: Ryssel.

Ingeborg Frogner er i 1719 fadder for Tor Rolighetens barn.
Anne Frogner er fadder i 1722 for Tor Rolighetens barn.

bg. 20/6-1728. ”Halvor Frogners Per, 3 aar.”

G.br., leilending
Alexander Dyresen fra Fløtterød(2) f. ca. 1679 bg. 24/10-1740. ”Alex Frogne, 61 aar.”, s.a. Dyre Nirisen Fløtterød.
g1g 16/3-1712 m. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1682 bg. 16/5-1724. ”Alexander Frogners qde 42 aar, med sin tvillingsøn Jon 12 uger.”
Forlover: Ole Nirisen af Scheen.
g2g 29/11-1724 m. Kirsten Olsdatter fra V. Borge(B) f. april 1698, d.a. Ole Ellefsen V. Borge.
1. Nils dpt. 14/8-1712  bg. 17/11-1715. ”Alexander Fløtterøs søn Nils 3 aar.”
2. Anne Alexandersdatter dpt. 21/10-1714 g.m. Engebret Engebretsen. Se Rønningen under Kjølnes.
3. Nils Alexandersen dpt. 10/10-1717. Se N. Berg.
4. Ingeborg Alexandersdatter dpt. 1/10 -1719 g.m. Rollef Christophersen. Se Svarttangen u. Meen.
5. Margrete Alexandersdatter dpt. 4/5 -1721 bg. 6/5-1742. ”Margrete Alexandersdatter, 23 aar.” Ugift.
6. Else (tvilling) dpt. 20/2-1724 bg. 3/6-1724. ”Alex. Frognes Else 16 uger.”
7. Jon (tvilling) dpt. 20/2-1724 bg. 16/5-1724 med sin mor.
Barn i 2. ekteskap:
8. Hans dpt. 2/9-1725 bg. 22/9-1725. ”Alexander Frogners Hans 3 uger gl.”
9. Lisbeth Kirsten Alexandersdatter dpt. 18/10-1726 g.m. enkem. Peder Gundersen Sneltvedt. Se Familie 12 - Kleiva 1762.
10. Jacob dpt. 9/10-1729.
11. Kirsten dpt. trolig 7/9-1732 bg. 30/10-1732. ”Alexander Frogners Kirsten, 8 uger.”
12. Ole dpt. 29/11-1733.
13. Else dpt. jan. 1737 bg. 8/7-1738. ”Alex. Frogns Else, 1 aar.”
14. Jacob Alexandersen dpt. 20/9-1739.
Br. 1719.

F.f. Alexander Fløtterøs søn Nils: Ole Nirisen i Scheen, Knud Nygaards søn Anders, Live Fløtterø, Ole Nirisens pige Anna.
F.f. Alexander Fløtterøs datter Anne: Hans Krageto, Lars Fløtterø, Anders Fløtterø, Peder Borgersens Aaste, Anne Nilsdatter Langerø.
F.f. Alexander Fløtterøs søn Nils: Anun Nirisen, Solve Andersen, Anders Ouestad, Ole Nirisens quinde Karen, Anne Hansdatter af Scheen.
F.f. Alexander Frogners datter Ingeborg: Boye Petersen, Dideric Capelen, Skomager(?), Prestens hustru, Christen Andersens datter Kirsten.
F.f. Alexander Frogners datter Margrete: Hans Anderssøn, Christen Olssøns frue fra Scheen, Poul Knudsens quinde, Ambor Torsdatter.
F.f. Alexander Frogners tvillinger Jon og Else: Ingebret og Michel ......, Ingebret Lyche, Nils Knudssøn, Christen Nilssøn, Nils Janssøns quinde, Christen Janssøns quinde, Giertrud Buer, Ingeborg Kleven.
F.f. Alexanders søn Hans fra Frogne: Jacob Janssøn gevorben soldat, Jacob former, Poul Skræders qde. i Scheen, Maren Borge.
F.f. Alex's Lisbeth Kirsten: Jacob Borge, Ole hos Vejer, Per Riss, Even Borges qde., Anne Borge.
F.f. Alex: Frognes Jacob: Even Borge, Lars Enggraf, Anders Anderssøns qde. Dorte, Anne Borge.
F.f. Alex. Frogners Kirsten: Fru? Kaare, Marcus Tveden og Bent,- Christen garvers qde og søster.
F.f. Alexanders Ole: Lars Borge, Hans Eresrø, Even Borges qde. M. Berg.
F.f. Alexander Frognes Else: Even Borge, Jacob Nirissøn, Lars Borges qde., Anne Alexandersdatter.
F.f. Alexander Frogns Jacob: Even Borge, Ingebret Frogne, - Nils Alexanderssøn, Lars Børges qde., Margr: Alexandersdatter.

Alexander Dyresen Fløtterød var i kongens tjeneste i 1714. Han ble kalt Alexander Frogner i 1719.

(C) Gard Strøm.