| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fløtterød
Gård nr. 100 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Fløtterød 2
Gammelt løpenr. 360. Siden Norges matrikkel 1889: 100/2.

Landskyld 1645: 3 huder.


Fløtterød bnr 2. Foto Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.


Adresse i dag: Jarsengv. 17, 3719 Skien.

G.br., selveier
Niri Dyresen Fløtterø
fra Fløtterød f. ca. 1614 d. ca. 1647, s.a. Dyre Engebretsen.
g.m. Karen f. ca. 1616 bg. 2/7-1702. ”Karen Fløtterø fra Aasebachen, 86 aar.”
1. Dyre Nirisen f. ca. 1644. Overtok bruket.
2. Anund Nirisen f. ca. 1648. Se nedenfor.
3. Ole Nirisen f. ca. 1653 g.m. Karen Vetlesdatter. Bodde i Skien. Se nedenfor.
Br. 1645.

I 1651 eide ”Neri Flaaterøe” også  ½ hud i Ødesanni.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Flaaterød som enchen och hendis søn paaboer, schylder 3 huder och ½ tn. korn. Deraf eir hun selff och hindis børn 3 huder medt
bøxell, och dend ½ tn. korn till Kongelig Majestet. Er taxerit for ½ gaardt och 1 ødegaards schatt penge 4 ½ daler.
Bunden (bonden) selff eir bøxellen.”

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) av 1655.
”Annders Melum (Anders Mæla) och Nirj Flaatterød i Gierpenn Sougenn, enn huer tilfunden at bøede 1 dr, for Schydtsfers forsømmelse, er Pennge - 2 dlr.”


G.br., selveier

Anund Nirisen Flødterøe
herfra f. ca. 1648 bg. 10/10-1722. ”Anun Nirissøn fra Osebachen, 74 aar.”
g. 31/7-1681 m. Kirsten Nilsdatter f. ca. 1659 bg. 11/2-1706 ”Anun Nirissøns qvinde Kirsten fra Osebachen 47 aar.”
1. Berte Anundsdatter dpt. 15/6-1684.”Anun Nirisens datter Berte.”

2. Nils Anundsen dpt. 26/8-1688. ”Anun Nirisens søn Nils.”
3. Karen Anunsdatter dpt. 7/12-1690.”Anun Nirisens datter ved Porsgrund Karen.”
4. Nils dpt. 31/12-1695 bg. 26/9-1696. ”Anun Nirisens søn ved Porsgr. Nils, ¾ aar gml.”

5. Ingeborg Anunsdatter dpt. 14/5-1699.
Br. i 1670/1681/82.

F.f. Anun Nirisens datter (Karen) ved Porsgrunn: Søfren Tarjersen fra Ejdanger, Ole Knudsen ved Porsgrund, Margrete Erik Andersens, Ingebor Nirisdatter, Maria Hansdatter ved Porsgrund.
F.f. Anun Nirisens søn Nils ved Porsgrund: Iver Søli, Iver Aasmundsen fra Porsgrund, Maren Nils Bradsbergs, Ole Nirisens quinde, Maren Vetlesdatter og Marte Aslachsdatter i Querndalen.
F.f. Anun Nirisens datter Ingebor ved Porsgrund: Ole Nilsen, Ole Lauritzen Egaasen, Fendrik Uslers Kieriste Barbara, Erik Anderssens datter ved Porsgrund.

Denne familien flyttet senere til Osebakken. I følge kirkebøkene bodde Anund Nirisen på
Osebakken fra 1690 og i november 1714.

Fra skattematrikkelen 1670/71:
”Flotterød, Amund och Nerj paabor schylder 3 hdr. 1 ½ shind som de selff med
bøxell ehr ejende, giffuer schatt 7 Rdr.”

G.br., selveier
Ole Nirisen Flødterøe
herfra f. ca. 1653 bg. 2/4-1719 i Skien. ”Ole Nirisen 66 aar”.
g. før 1695 m. (enke?) Karen Vetlesdatter fra Søli nedre(B) f. ca. 1655, d.a. Vetle Ingebretsen Søli.
1. Christen Olsen f. ca. 1699.
2. Markus Olsen f. ca. 1704.
3. Anna Olsdatter. Ikke myndig i 1719.
4. Inger Olsdatter. Ikke myndig i 1719.

Det ble holdt skifteforretning i Skien den 5/9-1719 etter avdøde Ole Nirisen. Enka var
Karen Vetlesdatter.
Barn 1. Christen(20), 2. Markus(15), 3. Anne(4) og Inger, ”som alle var hiemme hos moderen”.
På enkens vegne var Jacob Vetlesen laugverge og for barna: Amund Nirisen.

Hans ”quinde” er nevnt som fadder for Anuns barn i 1695. Han er nevnt som fadder for Alexander Fløtterøs sønn
Nils i 1712 som "Ole Nirissøn i Scheen." Hun er nevnt ved navn, som fadder for Alexander Fløtterøds sønn Nils i 1717.

Dyre og Ole Nirisønner overtok gården i 1702. Det ser ut til at Ole da bodde i Skien,
mens broren Dyre (odelsgutten) overtok gården.

G.br., selveier
Dyre Nirisen Fløtterø
herfra f. ca. 1644 bg. 14/9-1713. ”Dyre Nirissen fra Fløtterød 69 aar.”
g.m. Anne eller Ragnhild Jacobsdatter fra Skien, d.a. Jacob Gundersen og Gunvor Andersdatter Bestilt.
1. Alexander Dyresen f. ca. 1679. Se N. Frogner. Var i kongens tjeneste i 1714.
2. Niri Dyresen f. ca. 1681. Overtok gården.
Br. 1702.

G.br., innerst
Ole Ovensen Fløtterø
f. ca. 1653 bg. 15/3-1729. ”Ole Løberg 76 aar.”
g. 4/7-1686 m. Live Haagensdatter fra Bakken f. ca. 1657 bg. 23/3-1718. ”Ole Løbergs qvinde Live 61 aar.”, d.a. Haagen Bachen.
1. Elen Olsdatter dpt. 18/9-1687 g.m. Thomas Paulsen. Se N. Løberg(B) "Stensrød".
2. Abraham Olsen dpt. 13/8-1693.
Br. 1702.

F.f. Ole Fløtterøs søn Abraham: Jens Ouesen, Isak Bachen, Bent Egaasen, Sessel Sande, Maren Krageto, Magnil Bache.

Ole flyttet i ca. 1718 til sin datter og svigersønn på Stensrød under N. Løberg.
Ole hadde en bror, Jens Ovensen på Borgestadstranda.

”Olle Hougesøn (Ole Ougensen) Fløtterød af Gierpen Sogn” var sammen med ”Jon Klep”, forlover ved
en trolovelse inngått i Eidanger den 20/1-1697.
De trolovede var: Enkemann og skomaker Hans Andersen og Kari Kittilsdatter.

G.br, selveier
Niri Dyresen Fløtterød
herfra f. ca. 1681 bg. 30/10-1757 ”Niri Fløtterøe 75 aar.”
g. 16/10-1717 m. Ingeborg Rasmusdatter fra Grønnerød(A) dpt. 11/1-1685 bg. 16/2-1752. ”Niri Fløtterøes kone 70 aar.”, d.a. Rasmus Grønnerød.
Forlovere: "Jacob og Nils Løberg."

1. Ingeborg Nirisdatter dpt. 29/9-1709 g1g 24/7-1733 m. Christen Gundersen. Se Haukeråsen.

2. Ragnhild Nirisdatter dpt. 28/11-1717 bg. 10/5-1728. ”Nirj Fløtterøds Ragnild 10 aar og 20 uger.”
3. Ole Nirisen dpt. 24/11-1720. Se Fløtterød(3) ”Ødegården”.
4. Rasmus Nirisen dpt. 19/3-1724. Overtok gården.
5. Anders Nirisen dpt. 5/3-1730. Se Ersø (Jermundsplass) under Meen.
Br. 1714.

F.f. et uægte barn Ingeborg fra Grunnerø. Moderen Ingeborg Rasmusdatter fra Grunnerø. Barnefader Niri Dyressøn af Scheen: Tollac Lj, Oluf Grunnerø, Børjer Myres qvinde, Bent Egaasens qvinde Aslou.
F.f. Nirj Dyressøns datter Ragnild fra Grunerø: Jacob Isakssøn fra Kleven, Ole Grunnerø, Ole Sties qde., Hellie Grunnerø.
F.f. Nirj Fløtterøs søn Ole: Jacob Vetlesen, Aslac Magnsen, Christen Olsen, Ole Nirisens Karen, Jacob Vetlesens datter.
F.f. Nirj Flotterøs Rasmus: Christen Gunderø, Christen Houkeraasen, Hans Kragetos qde., Birte Torgersdatter.
F.f. Nirj Fløtterøs Anders: Arne Langerø, Christen Skougsrø, Alexanders qde., Live Fløtterø.

Niri Dyresen bodde en stund i Skien før han giftet seg med sin Ingeborg Rasmusdatter,
som han hadde et barn med fra tidligere.

Dåp i Gjerpen kirke 1/11-1711: Et uægte barn fra Houkeraasen Jacob. Moderen Karen Gundersdatter.
Barnefader udlagt Niri Dyressøn fra Scheen.
Faddere: Christen Houkeraasen, Børje Myras søn Johannes, Ole Skyers qde Anna, Birte Myra.

Mora var Karen Gundersdatter. Se Haukeråsen.

Se denne Jacob NirisenAskilsåsen under Meen.

Dåp i Gjerpen kirke 19/1-1716. Uægte barn Gunder fra Skyer.
Faddere: Peder Skiefield, Christen Haukeraas, Isak Mens qde., Gunnild Menstadsætter.
Moderen Karen Gundersdatter fra Houkeraasen lod edeligen en nafnløs fader som hun iche vilde viide hvad hand hedte, der i Borgeskoven skulde voldtaget hende.


Jeg har en sterk misstanke til at denne Gunder (nedenfor), døpt i januar 1716, også er et uekte barn av Niri Dyresen Fløtterød, selv om moren (Karen Gundersdatter igjen), ikke ville oppgi farens navn til presten. Denne misstanken blir bekreftet i sakefallsregnskapet for 1716, hvor Neri Dyresen ble dømt til å betale 12 rdl i bot for "begaatte leyermaal med Karen Gundersdatter."
Dette barnet Gunder Nirisen bodde på Gundersrød under Hauen
Gard Strøm.


Skien skifteprotokoll no. 38b, 28/11-1714.  
Hans Andersen Bestilt, på Camperhoug.
Enke: Tore Hansdatter (Ingen barn)
Arvinger er den sal. manns brødres barn:
Aslach Andersen (eldste bror)
            Barn:Tomes Aslaksen, bor ved Herre
                    Anders Aslaksen(død)
                   Barn: Hans, Jørgen, Lars, Wibeche, bor i Brevig.
Olle (Andersen) Bestilt
           Barn: Johanne Bestilt g.m. Søren Klocher ved Gjerpen kirke>
                    Anne Bestilt g.m. Klocheren i Bamble
                    Karen, ugift
                    Maren, gift
                    Margrete Bestilt g.m. Christen Nielsen, bor i Skien
Simen (Andersen) Bestilt
           Barn: Else Simensdatter Bestilt g.m. Ole Olsen Lange
Arvingene ga til kjenne at de også hadde to søstre:
Gunil Andersdatter Bestilt g.m. sal. Jacob Gundersen
           Etterlot seg 2 datterbarn:
           Niri Dyresen, bor på Fløtterød i Gjerpen
           Alexander Dyresen, i Kongens tjeneste
Kari Andersdatter Bestilt (død) (g.m. Søren NN)                                        
           Barn: Lispet Sørensdatter, bor vest for Kragerø på Haslund.

G.br, selveier
Rasmus Nirisen
herfra dpt. 19/3-1724 bg. 23/2-1793. ”Rasmus Nirisson Fløtterøe 69 aar.”
g. 27/11-1754 m. Anne Andersdatter fra Skrubberød under Ballestad f. ca. 1725 i Sande i Vestfold? d. 21/4-1815, d.a. Anders Isaksen Skrubberød.
1. Ingeborg Cathrine Rasmusdatter dpt. 5/1-1755 g1g m. Halvor Isaksen. Se Åltvedt(A). Hun ble g2g m. Harald Mathisen Åltvedt. Se Åltvedt(9).
2. Karen Rasmusdatter dpt. 29/8-1756 g1g i Gjerpen 25/3-1788 m. Nils Gudmundsen f. ca. 1754 bg. 29/7-1797. Bodde i Ø. Porsgrunn.
    Karen g2g i Ø. Porsgrunn kirke den 27/12-1798 m. enkemann, høker og borger Nils Paulsen d. 1807 i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.

3. Anders dpt. 23/4-1758 bg. 11/12-1768. ”Rasmus Fløtterøes s. Anders 11 aar.”
4. Nils Rasmussen dpt. 27/4-1760.
Overtok gården.
5. Ole Rasmussen dpt. 5/9-1762. Se Meen(28) ”Buer”.
6. Anne Marie Rasmusdatter dpt. 8/4-1765 g.m. Anders Gundersen Li. Se Lid(1).
7. Gunhild Rasmusdatter dpt. 8/7-1767 g. i Porsgrunn 29/3-1795 m. Tov Brynildsen.
8. Maren Rasmusdatter dpt. 2/7-1769 g.m. Hans Gundersen Lie. Se Lid(5).
9. Anne Rasmusdatter dpt. 8/6-1772 g.m. enkem. Anders Hansen Ødegaarden. Se Ø. Borge(13) og Søli(20) "Ødegården".
Br. 1760.

F.f. Rasmus Nirisens pb. Ingebor Cathrine: Rollef Christophersens kone, Ingebor Andersdatter, Ole Nirisen, Anders Nirisen.
F.f. Rasmus Nirisens pb. Karen fra Fløtterøe: Rollef Christophersens kone, Aslov Andersdatter, Osmun Olsen, Anders Nirisen.

F.f. Rasmus Fløtterøes db. Anders: Nils Langerøes kone, Karen Andersdatter, Knud Kragetoe, Anders Langerøe, Anders Nirisen.

F.f. Rasmus Nirisens db.
Nils: Knud Aaltvets kone, Aslov Andersdatter, Osmund Olsen, Halvor Larsen.
F.f. Rasmus Fløtterøes db. Ole: Tollef Halvorsens kone, Karen Gundersdtr., Ole Nirisen, Halvor Jacobsen.
F.f. Rasmus Fløtterøes pb. Anne Maria: Karen Andersdtr., Maren Christensdatter, Tollef Halvorsen, Lars Kittilsen, Anders Nirisen.
F.f. Rasmus Fløtterøes pb. Gunnil: Karen Andersdtr., Maren Christensdtr., Halvor Flotterøe, Anders Nirisen.
F.f. Rasmus Fløtterøes pb. Maren: Halvor Fløtterøes kone, Anne Andersdtr., Knud Kragetoe, Tollef Johannisen.
F.f. Rasmus Fløtterøes pb. Anne: Tollef Halvorsens enke, Karen Knudsatter, Knud Kragetoe, Christen Olsen.

I notat ved Anne Andersdatters begravelsesinnføring i kirkeboken står det at hun var født i
Sauherad (Saudehered eller Sandeherred) og at hun kom til Gjerpen 8 år gammel, d.v.s. i
ca. 1733. 

21/3-1793      RASMUS NIRISSEN     Bamble Skifteprotok. nr. 12, s. 51a.
Fløtterød      Arvinger:                            
               Enka Anne Andersdatter og barna:
               1. Nils Rasmussen, myndig, bor på gården.
               2. Ole Rasmussen, myndig, bor på gd. Mæla.
               3. Ingeborg Rasmusdtr. g.m. Halvor Isakssen Aaltvet.
               4. Kari Rasmusdtr. g.m. Nils Gudmundssen i Porsgrunn.
               5. Anne Maria Rasmusdtr. g.m. Anders Gunnarssen Lie.
               6. Gunhild Rasmusdtr. 26 år, tjener hos Jeppe Anderssen.
               7. Mari Rasmusdtr.    24 " , heimeværende.
               8. Anne Rasmusdtr.    22 " , tjener hos svogeren Halvor Aaltvet.
Enkas laugverge ble Mathias Fløtterød.
Formynder for Gunhild ble broren Ole, for Mari svogeren Anders Lie og for Anne svogeren Halvor Aaltvet.
Brt: 341 - 0 - 20
Net: 210 - 2 -  9.
Jordegods: 10 1/2 skind med bygsel og hærlighed i gaarden Fløtterød, verdi 300 rdl.

22/9-1829      MARI RASMUSDATTER LIE          Bamble skifteprot. nr. 16, s. 333a.
Lie            Arvinger: Enkem. Hans Gunderssen Lie (barnløse) og avdødes søsken:
               1. Nils Rasmussen Fløtterød, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Rasmus    12 år.
                 b. Anne Marie 5 ”
               2. Ole Rasmussen Buer.
               3. Ingeborg Rasmusdtr. g.m. Harald Mathissen Aaltvedt.
               4. Kari Rasmusdtr. enke. Verge: Svoger Tov Brynjulfssen.
               5. Anne Marie Rasmusatr. død, etterlatt seg en datter som er g.m. Harald Rasmussen Lie.
               6. Gunhild Rasmusdtr. g.m. Tov Brynjulvssen.
               7. Anne Rasmusdtr. g.m. Anders Hanssen Ødegården.
Brt: 725 - 2 - 12
Net:  84 - 2 - 22
Jordegods: 1 hud 5 1/2 skind i gd. Lie. Taksert for 600 spd.
Enkem. hadde en sønn Ole fra 1.ekteskap.

G.br, selveier
Nils Rasmussen Fløtterød
herfra dpt. 27/4-1760 d. 30/5-1828 på Fløtterød.
g. 5/1-1813 m. Karen Maria Nilsdatter fra Stulen under Lid dpt. 31/5-1784 i Skien kirke d. 1/12-1856, d.a. Nils Sørensen.
Forlovere: "Christen Rollefsen og Isak Christensen."
1. Rasmus Nilsen f. 25/11-1817. Overtok gården.
2. Anders f. 20/10-1822 d. 9/3-1828.
3. Anne Marie Nilsdatter f. 16/9-1825 g.m. Andreas Hansen Follaug. Se Bratsberg(19) "Skauen".
Br. 1794.

F.f. Nils Rasmussen Fløtterøds Rasmus: Hans Hansens enke paa Krageto, p. Ingeborg Maria Sande, Ole Buer, Anders Lie, Harald Aaltvedt.
F.f. Nils Rasmussen Fløtterøds Anders: Hans Lies k., pige Gunhild Torsdatter Lie, Anders Lie, Christopher Olsen Øvrum, Ole Hansen Lie.
F.f. Nils Rasmussen Fløtterøds Anne Maria: Rasmus Thordsens k. af Porsgrund, pige Maren Hansdatter Lie, Anders Gundersen Lie, Ole Hansen Lie, Hans Andersen Hagen.

I 1801 bodde Nils her registrert som ”Bonde og Jordbruger, 40 aar”. Sammen med ham bodde hans mor,
enke Anne Andersdatter, oppgitt til 73 år og hans foreløpig ugifte søster Maren, 28 år.
Det skulle ennå gå 12 år før Nils fant seg kone.

Enka Karen Maria Nilsdatter ble g2g med Sigurd Sigurdsen. Se Bratsberg(1).

G.br., selveier

Rasmus Nilsen Fløtterød
herfra f. 25/11-1817 d. i USA.
g. 29/5-1844 m. Berthe Kirstine Andersdatter fra Meen(1) f. 22/5-1823 på Kråketo(1) d. i USA, d.a. Anders Hansen Kraaketo.
Forlovere: "Lars Jacobsen Langerød og Hans Andersen Fløtterød."
1. Nils Jacob Rasmussen f. 8/3-1845. Overtok gården.
2. Anders Rasmussen f. 18/2-1848.
3. Maren Margrete Rasmusdatter f. 6/12-1853.
4. Karen Marie Rasmusdatter f. 9/7-1860.
Br. 1830.

F.f. Rasmus Nilsen Fløtterøs Nils Jacob: Enke Karen Maria Nilsdatter Bradsberg, p. Karen Maria Andersdatter Sølie, Nils Andersen Fløtterød, Hans Olsen Krageto, Sigurd Olsen Bratsberg.
F.f. Rasmus Nilsen Fløtterøds Anders: Nils Andersens k., Ingeborg Hansdatter Fløtterød, p. Anne Maria Nilsdatter Bratsbergklev, Andreas Hansen Follaug, Hans Andersen Krageto, Hans Olsen Fløtterød.
F.f. Rasmus Nilsen Fløtterøds Maren Margrethe: Nils Andersens k., Ingeborg Jensdatter Fløtterød, p. Maria Larsdatter Langerød, Hans Olsen Baaserød, Hans Andersen Krageto, Nils Andersen Krageto.
F.f. Rasmus Nilsen Fløtterøds datter Karen Marie: Anne Amundsdatter Båserød, Hanne Olsdatter Usterud af Br.Kleven, Lars Jacobsen Langerød, Nils Andersen Kråketo, Jens Jensen Fløtterød.

Rasmus kjøpte i 1855 Rønningen under Øvrum. I 1865 kjøpte han også gården Follaug(1) og
flyttet dit. De bodde der den 31/12-1865.

Hele familien bortsett fra odelsgutten Nils Jacob emigrerte til USA. Registrert 17/4-1868.
Samme år overtok Nils Jacob denne gården.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

360

Fløterød

Rasmus Nielsen

9 skind, 1 1/2 sætting

1 daler - 3 ort - 21 skilling

G.br., selveier
Nils Jacob Rasmussen
herfra f. 8/3-1845 d. 23/8-1892 på Meen.
g. 31/3-1864 m. Karen Guline Vetlesdatter fra Augestad(4) f. 17/11-1841 d. 1945 på Meen, d.a. Vetle Rasmussen Augestad.
Br. 1867.

Tjenestepike som bodde her i 1875: Maren Turine Halvorsdatter f. 1858.

Nils Jacob Rasmussen kjøpte i 1867 Øvrumrønningen av sin far.

Nils Jacob Rasmussen forpaktet gården Meen(3) og flyttet dit i ca. 1885.
Siden kjøpte han gården. Se deres barn på Meen(3).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

360

Fløtterød

Nils Jacob Rasmussen

1 daler - 4 ort - 11 skilling

G.br., selveier
Nils Jacobsen Fløtterød
fra Høgset(B) f. 7/10-1841 d. 15/3-1924, s.a. Jacob Larsen Høisæt.
g1g 21/10-1875 m. Maren Karine Andersdatter fra N. Bakken f. 7/11-1852 d. 6/11-1876, d.a. Anders Larsen Bakken. 
Forlovere: "Lars Jacobsen Høgset og Lars Andersen Bakken."
g2g 6/6-1878 m. Karen Andersdatter fra N. Bakken f. 23/11-1857 d. etter 1924, d.a. Anders Larsen Bakken.
Forlovere: "Lars J. Høgset og Lars A. Bakken."
1. Martin Karinius f. 10/10-1876 d. 31/10-1878. Født på Løkenberg, død på Langerød.
Barn i 2. ekteskap:
2. Martin Karinius f. 4/2-1879 d. 17/4-1879. Født og død på Løkenberg.
3. Anders Martin Fløtterød f. 5/2-1880. Se Løkenberg.
4. Jacob Fløtterød f. 29/4-1883. Var mye syk og døde ugift.
5. Maren Anne f. 14/7-1884 d. 24/12-1884 på Løkenberg.
6. Maren Fløtterød f. 20/10-1886 g.m. Mathias Bekkevold. Se Bekkevold(2).
7. Anne Helvig Fløtterød f. 30/1-1891. Konf. 1905.
8. Pauline Fløtterød f. 9/12-1893. Bodde i Tønsberg. Hun var sykepleierske på Tønsberg Sykehus. Ugift.
9. Johan Nilsen Fløtterød f. 10/9-1896. Overtok gården.
10. Nella Fløtterød f. 5/5-1897. Bodde i Vestfold. Arbeidet på gård. Ugift.
11. Astrid Lovise f. 16/11-1899 d. 16/12-1899.
Br. 1885.

F.f. Nils Jacobsen Løkenbergs Martin Karinius: Anne Helvig Nilsdtr. Bakken, Karen Andersdtr. ditto, Lars Jacobsen Høyset, faderen, Lars Andersen Bakken.
F.f. Nils Jacobsen Løkenbergs Martin Karinius: Døde før hjemmedåpens bekreftelse. Hjemmedpt av Ole Nærum 5/2-1879.
F.f. Nils Jacobsen Løkenbergs Anders Martin: Anne Simonsdtr. Bakken, Ingeborg Andersdtr. Fløtterød, Lars Andersen Bakken, Isak Mathisen Saubrekken, Hans Christensen Høyset.
F.f. Nils Jacobsen Løkenbergs Jacob: Anne Simonsdatter Bakken, Marthe Eriksdtr. Øvrum, Lars Andersen Bakken, Jacob Larsen Høyset, faderen.
F.f. Nils Jacobsen Løkenbergs Maren Anne: Anne Simonsdatter Bakken, Marthe Eriksdatter Øvrum, Lars Jacobsen Høyset, Lars Andersen Bakken, Rasmus Andersen Ødegaarden.
F.f. Nils Jacobsen Fløtterøds Maren: K. Anne Olsdatter Langerød, p. Ingeborg Nilsdatter Fløtterød, g.br. Isak Mathisen Saubrekka, g.br. Lars Andersen Bakken, g.br. Jacob Larsen Høiset.
F.f. Nils Jacobsen Fløtterøds Anne Helvig: Anne Olsdatter Langerød, Hella Olsdatter dto, Lars Jacobsen Høiset, Lars Andersen Bakken, Gunnar Gunnersen Ballestad.
F.f. Nils Jacobsen Fløtterøds Pauline: Anne Kirstine Simonsdatter Bakken, Gunhild Nilsdatter Myren, Lars Andersen Bakken, Jacob Larsen Høgseth.
F.f. Nils Jacobsen Fløtterøds Johan: Foreldrene, Berthea Jacobsdatter Langerød, Jacob Langerød.
F.f. Nils Jacobsen Fløtterøds Nella: Moderen, Margrethe Nilsdatter Myren, Jacob Langerød, Maren Nilsen Fløtterød.

Nils Jacobsen bodde på Løkenberg begge gangene han giftet seg.
Nils Jacobsens første kone døde i barselfeber på Løkenberg etter sin førstefødte.
Denne familien kom fra Løkenberg. Flyttet tilbake dit ca. 1919 da sønnen Johan
overtok Fløtterød.

Barna skrev seg for Fløtterød.


Fløtterød bnr 2 før 1950. Innsendt av Frode Ulvær 2013.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

100

2

360

Fløtterød

Fløtterød

Nils Jacobsen Løkenberg

1 - 3 - 21

4 mark 88 øre

96 3 372b Baaserød Baaserød ditto 0 - 0 - 16 0 mark 39 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

100

2

Fløtterød

Fløtterød

Nils Jacobsen Løkenberg

4 mark 88 øre

96 3 Baaserød Baaserød ditto 0 mark 39 øre

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Johan Nilsen Fløtterød
herfra f. 10/9 -1896 d. 7/5-1971.
g. 12/1-1927 m. Elisabeth Bakken fra S. Bakken f. 12/10-1893 d. 24/8-1994, 100 år gml., d.a. Martin Nilsen Bakken.
1. Karen-Marie Fløtterød f. 1927 g.m. Olaf Konrad Ulvær. Se nedenfor.
Br. 1919.

F.f. Johan Fløtterøds datter Karen Marie: Lars Bakken, enkefru Marianne Ødegården og begge foreldrene.

Karen-Marie var enebarn. Elisabeth Fløtterøds 100-årsdag ble feieret på S. Bakken, hvor hun var født.


Fløtterød bnr 2 før 1950. Innsendt av Frode Ulvær 2013.

Det var låvebrann på Fløtterød rundt 1972. Låven brant ned til grunnen.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

100

2

Fløtterød

Johan Nilsen Fløtterød

4 mark 87 øre

 96 3 Baaserød ditto 0 mark 39 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Jarsengvegen 17 (Gnr 100, bnr 2) er overdradd fra til Karen Marie Ulvær og Olaf Konrad Ulvær (18.01.1964).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 96, Bnr 3. Overdragelsen omfatter også Skifjellvegen 58 (Gnr 100, bnr 4)
."

Ekspeditør hos Coward i Skien, selveier

Olaf Konrad Ulvær
fra Larvik f. 1923.
g.m. Karen-Marie Fløtterød herfra f. 1927.
1. Jan Ulvær.
2. Dag Ulvær.
3. Tom Ulvær.
4. Inger Lise Ulvær.
Br. 1964.


Fløtterød bnr 2. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2002).


Kart fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.