ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BAKKEN NORDREOppdatert 13.03.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


N. Bakken bnr 3 februar 2013. Foto: Vidar Åltvedt.


Bakken 3 - Bakken nordre
Gammelt løpenr 345. Siden Norges matrikkel 1889: 103/3.

Utskilt fra hovedbølet i 1763.

Landskyld 1763: 1 hud 4 skind.

Adresse i dag: Meensv. 328, 3719 Skien.

G.br., selveier

Lars Larsen Bachen
fra Nygård dpt. ca. 22/7-1731 bg. 28/10-1797. ”Lars Larssøn Bachen 66 aar.”, s.a. Lars Christophersen Nygaard.
g. 15/3-1753 m. Live Andersdatter fra Bakken dpt. 23/10-1729 bg. 20/3-1790. ”Lars Bachens kone 62 aar.”, d.a. Anders Isaksen Bachen.
1. Inger dpt. 19/4 -1753 bg. 24/11-1754. ”Lars Bachens dtr. Inger 1 1/2 aar.”
2. Isak Larsen dpt. 25/1-1756. Se Bekkevold(3).
3. Ole Larsen dpt. 30/9-1759. Se Fossjordet.

4. Magnild dpt. 21/2-1762 bg. 1/11-1769. ”Lars Bachens d. Magnil 8 aar.”

5. Gunhild Larsdatter dpt. 15/2-1767 g.m. Hans Knudsen Kråketo. Se Kråketo(1).
6. Lars Larsen dpt. 6/10-1771. Overtok gården.
Br. ca. 1753.

F.f. Lars Larsens pb. Inger: Anders Danielsens kone, Karen Andersdatter, Halvor Becheval, Jens Ballestad, Christopher Larsen.
F.f. Lars Bachens db.
Isak: Jacob Aaltvets kone, Gunhild Olsdatter, Christen Borge, Halvor Folloug, Knud Larsen.
F.f. Lars Bachens db Ole: Jacob Aaltvets kone, Karen Andersdatter, Halvor Becheval, Christopher Nygaard.

F.f. Lars Bachens pb. Magnil: Thor Bachens kone, Marthe Larsdatter, Christian Høyset, Jacob Aaltvet, Peder Larsen.
F.f. Lars Bachens pb. Gunhild: Jacob Aaltvets kone, Live Jacobsdatter, Knud Riis, Thor Bachen, Giert Amundsen.
F.f. Lars Bachens db. Lars: Thor Bachens kone, Karen Christophersdatter, Jacob Aaltvet, Knud Riis, Anders Jacobsen.

Lars Larsen Bachen var som sine forgjengere, leilending av gården, inntil han i 1763
kjøpte 1 hud og 4 skinn (halvparten av det gamle hovedbølet) av Ole Windholmen som
noen år tidligere hadde delt gården i to like store deler.

Som vi kan se av skiftet nedenfor eide han også ½ hud (6 skinn) i gården Bekkevold.
Denne eiendommen kjøpte han i 1763 av enka etter Ole Haagensen.
I tillegg hadde han kjøpt hele Fossjord i begynnelsen av 1780-tallet (eller tidligere).  

29/10-1791     LIV ANDERSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 588b.
Bakken           Arvinger:
               Enkem. Lars Larssen og barna:
               1. Isach Larssen, myndig og bor på Bekkevoll.
               2. Ole Larssen, myndig, bor på Fosse-jord.
               3. Lars Larssen     21 år.
               4. Gunhild Larsdtr. 14 ” , heime.              
Faren ble verge for sine barn.
Brt: 1497 - 2 - 18
Net:   20 - 0 - 13.
Jordegods:
a. 1 hud i gaarden Bakken. Vurdert for 400 rdl.
b. ½ hud med bygsel og hærligheder i gaarden Bekkevald. Vurdert for 200 rdl.
c. 1 hud 9 skind m.b. og h. i gaarden Fosse-Jord. Verdi 800 rdl.
 

G.br., leilending
Lars Larsen Bachen
herfra dpt. 6/10-1771 d. 14/10-1843 på Bakken.
g1g i Porsgrunn 5/11-1795 m. Marthe Christensdatter fra Porsgrunn f. ca. 1771 bg. 28/5-1807. ”Lars Larssøns kone Marthe Christensdtr. f. Bachen, meldt at være 36 aar.”
Forlovere: ”
Ole og John Sanne.”
g2g 29/9-1808 m. enke Maria Jacobsdatter fra Espedalen(1) dpt. 21/1-1770 d. 24/10-1846 på Bakken, d.a. Jacob Engebretsen Espedalen.
Forlovere: ”Thor Bakken og Ole Søelie.”
1. Live Kirstine Larsdatter dpt. 9/10-1796 g.m. Harald Olsen Bækkevold. Se Bekkevold(4).
2. Anne dpt. 7/1-1798 bg. 16/12-1798.
3. Christen Larsen dpt. 22/9-1799. Se Familie 18 - Ø. Borge 1835.
4. Lars Larsen dpt. 25/4-1802 d. 13/1-1836 på Bakken. Ugift.
5. Anders Larsen dpt. 17/2-1805. Overtok gården.
Barn fra 2. ekteskap:
6. Marthe Larsdatter dpt. 16/4-1809.
7. Anne Karine Larsdatter f. 1/12-1811 g.m. Mathias Gundersen. Se N. Ramsåsen.
Br. 1793.

F.f. Laers Laerssøns Live Kirstine f. Bakken: Else Isaachsdtr., Karen Christensdtr.,Thomas Christenssøn, Anders og Niels Tordssøn.
F.f. Lars Larssøns Anne f. Bachen: Karen og Jøran Christensdtr., Ole Larssøn, Thomas Christenssøn, Isaac Olessøn.
F.f. Lars Larsens Christen fra Bachen: Ole Larssøns k., Karen Christensdtr., Thomas Christenssøn, Ole Isaacssøn, Hans Knudssøn.
F.f. Lars Larssøns Lars f. Bakken: Anders Bakkens k., Karen Christensdatter, Ole Larssøn, Niels Tordssøn, Ole Isaachssøn.
F.f. Lars Larssøns Anders f. Bakken: Ole Larssøns k., Karen Christensdtr., Anders Bakken, Anders og Ole Isaacssøn.
F.f. Lars Larssøns Marthe f. Bakken: Ole Larssøns k., Anne Olesdtr., Kittil Kittilssøn, Jon Pederssøn, Anders Thorssøn.
F.f. Lars Larssøns Anne Karine f. Bakken: Anders Bakkens k., Hedevig Olesdatter, Ole Haraldssøn, Engelbert Jacobssøn, Anders Olessøn.

Marthe Christensdatter hadde følgende søsken som var fadder for deres barn:
Thomas Christensen, Karen Christensdatter og Jøran Christensdatter. 

24/6-1808      MARTHE CHRISTENSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 93a.
Bakken         Arvinger:                            
               Enkem. Lars Larssen og barna:
               (Han hadde sittet i uskiftet bo.)
               1. Christen Larssen      10 år.
               2. Lars Larssen           6 ”
               3. Anders Larssen         ? ”
               4. Liv Kirstine Larsdtr. 12 ”
               Faren verger.
Brt: 530 - 0 - 0
Net: 100 - 2 - 0.
Jordegods: 8 1/4 skind med bygsel i gaarden Bakken, vurdert for 450 rdl.

Hans andre kone var enke 1. gang etter Ole Gundersen Bechevold på Bekkevold(A).
Enke 2. gang etter Nils Thorsen Bakken fra S. Bakken. Bodde trolig på Osebakken.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

345

Bakken

Lars Larsen

1 hud 2 1/4 skind

2 daler - 0 ort - 9 skilling

G.br., selveier
Anders Larsen Bakken
herfra dpt.10/2-1805 d. 3/6-1879.
g1g 29/1-1835 m. Karen Andersdatter fra Fløtterød(1) f. 20/4-1812 d. 20/3-1849, d.a. Anders Knudsen.
Forlovere: "Anders Olsen Fossjordet og Knud Andersen Fløtterød."
g2g 28/11-1850 m. Anne Helvig Nilsdatter Engelstad fra Siljan f. 1815 d. 8/6-1883, d.a. Nils Mikkelsen Engelstad.
Forlovere: "Nils Andersen Bakken og Nils Andersen Fløtterød."

1. Nils f. 5/4-1835 d. 29/6-1835.
2. Marthe Kirstine Andersdatter f. 27/6-1836.

3. Karen Andersdatter f. 29/1-1840 d. 6/2-1854, 14 år gml.
4. Anne Helvig f. 12/2-1842 d. 1853.
5. Lars f. 7/2-1845 d. 27/1-1847 på Bakken.
6. Maren Laurense f. 24/5-1847 d. 8/1-1848 på Bakken.
Barn fra 2. ekteskap:
7. Maren Karine Andersdatter f. 7/11-1852 g.m. Nils Jacobsen Fløtterød. Se Fløtterød(2).
8. Lars Andersen f. 21/12-1854. Overtok gården.
9. Karen Andersdatter f. 23/11-1857 g.m. enkemann Nils Jacobsen Fløtterød. Se Fløtterød(2).
10. Nils Andersen f. 17/3-1860.
Br. 1844.

F.f. Anders Larsen Bakkens Nils: Anders Thorsen Bakken, Knud Andersen Kiølnes, Nils Andersen Fløtterød, Kirsten Hansdatter Fossjordet, p. Marthe Larsdatter Bakken.
F.f. Anders Larsen Bakkens Marthe Kirstine: Anders Olsen Fossjordet, Harald Olsen Bekkevold, Nils Andersen Bakken, Helvig Andersdtr. Lie, Marthe Larsdtr. Bakken.
F.f. Anders Larsen Bakkens Karen: Harald Olsen Bekkevold, Knud Andersen Stulen, Ole Hansen Lie, Mathias Ramsaasens kone, Anne Karine Larsdtr., p. Margrethe Andersdtr. Fossjord.
F.f. Anders Larsen Bakkens Anne Helvig: Knud Andersens kone, Marthe Larsdtr. Stulen, p. Margrethe Andersdtr. Fossjord, Nils Andersen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas.
F.f. Anders Larsen Bakkens Lars: Knud Stulens kone, Marthe Larsdatter, p. Karen Andersdatter Fossjord, Nils Andersen Bakken, Nils Andersen Fløtterød, Martin Christensen Bakken.
F.f. Anders Larsen Bakkens Maren Laurenze: Nils Bakkens k., Karen Gundersdatter, Nils Fløtterøs k., Ingeborg Jensdtr., Harald Olsen Bekkevold, Ole Andersen Fossjord, Martin Christensen Nærum.
F.f. Anders Larsen Bakkens Maren Karine: Nils Andersens k., Karen Gundersdtr. Bakken, p. Marthe Kirstine Andersdtr. Bakken, Nils Andersen Fløtterød, Ole Andersen Fossjord, Harald Olsen Bekkevold.
F.f. Anders Larsen Bakkens Lars: Karen Gundersdtr. Bakken, Marthe Kirstine Andersdtr., Ole Andersen Fossjord, Nils Andersen Fløtterød og Andreas Torkildsen Bakken.
F.f. Anders Larsen Bakkens Karen: Anne Hansdtr. Bekkevold, Marthe Kirstine Andersdtr. og Gunder Nilsen Bakken, Knud Andersen Stulen, Nils Andersen Fløtterød.
F.f. Anders Larsen Bakkens Nils: Foreldrene, Ingeborg Jørgine Jørgensdtr. Bakken, Anders Nilsen og Isak Nilsen Bakken.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

345

Bakken

Anders Larsen

2 daler - 1 ort - 13 skilling

G.br., selveier
Lars Andersen Bakken
herfra f. 21/12-1854 d. ca. 1925.
g. 13/7-1876 m. Anne Kirstine Simonsdatter fra Nygård(4) f. 11/7-1848 d. 6/12-1923, d.a. Simon Hansen Nygård.
Forlovere: "Hans Jacobsen Nærum og Nils Jacobsen Løkenberg."
1. Anders Larsen Bakken f. 17/11-1876. Overtok gården.
2. Simon Larsen Bakken f. 1/11-1880. Se Familie 3 - Enggrav 1910.
3. Nils Larsen Bakken (Nils L. Bakken) f. 25/8-1885. Håndverkslærer på Søve landbruksskole i Holla. Se N. Fen(2) "Rullekoll".
Br. 1879.

F.f. Lars Andersen Bakkens Anders: Moderen, Karen Andersdtr. Bakken, faderen, Nils Jacobsen Løkenberg, sadelmager John Aslaksen Helland fra Skien.
F.f. Lars Andersen Bakkens Simon: Anne Hansdtr., Bekkevold, Karen Isaksdtr. Bakken, Nils Jacobsen Løkenberg, Lars Olsen Løberg, faderen.
F.f. Lars Andersen Bakkens Nils: Foreldrene, Ingeborg Hansdtr. Kjølnes, Nils Jacobsen Løkenberg, Hans Kristiansen Bekkevold.


Lars Andersen Bakken kjøpte en part av ”Lidmyra” i ca. 1880. Dette jordstykket har siden vært en del av N. Bakken.

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

103

3

345

Bakken

Bakken

Lars Andersen

 2 - 0 - 9

5 mark 95 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

103

3

Bakken

Bakken

Lars Andersen

5 mark 95 øre

G.br., selveier
Anders Larsen Bakken
herfra f. 17/11-1876 d. ca. 1956.
g. 1/11-1895 m. Inga Gunnelia Nilsdatter Kiste/Kvisla i Siljan f. 20/4-1870 i Larvik d. før 1956, d.a. Nils Berntsen og Ingeborg Maria Olsdatter.
Forlovere: "Vetle Johnsen Engrav og Albert Andreasen Buer."
1. Nils Bakken f. 31/12-1895 g. 23/4-1920 m. Marta Lid fra Lid(7) f. 1899, d.a. g.br. Theodor Lid. Bodde i Haugsjordet 28 på Borgestad. Barnløse.
2. Anne Kristine Bakken f. 29/9-1897.
Konf. 1/10-1911. Adresse da: Riis. Ugift.
3. Einar Bakken f. 16/10-1899. Se Riis(16).
4. Margit Bakken f. 13/10-1901 g.m. Reidar Isaksen. Bodde i Borgeskogen. Se Familie 63 - V. Borge 1910.
5. Laura Bakken f. 6/9-1904. Ugift.
6. Agnes Bakken f. 15/4-1907 g.m. Haakon Aaltvedt f. 17/9-1908. Bodde i Kleppv. 74 under Åltvedt. 
7. Ingvald Bakken f. 29/5-1909. Overtok gården.
8. Lars Bakken f. 22/12-1911 g.m. Solveig Isaksen f. 14/12-1913. Bosatt i Langmyrv. 28 i Siljan. Solveig har også sønnen Bjørn Bakken g.m. Anlaug Holtan.
    De er bosatt på Plassen 25 i Siljan. Lars og Solveig bodde i 1969 i Bølehøgda 35.
    Barn 1. Øystein Bakken.
    Barn 2. Atle Bakken.
9. Arne Bakken f. 11/11-1914 g.m. Birthe Kirsten Kristoffersen fra Danmark f. 15/8-1928 d. 18/4-2005. Bodde i Kragerøg. i Skien. Arne var ansatt hos Arne Ballestad A/S.
    Han var også faglærer ved Klosterskogen fagskole i 1950-60 årene. Birthe bodde siden i Bjørn Farmandsg. i Skien.    
    Barn 1. Gunnar Bakken.
    Barn 2. Nina Bakken.
Br. 1925.

F.f. Anders Larsen Bakkens Nils: Anne Kirstine Simonsen Bakken, Ingeborg Hansen Nærum, Nils Hansen Nærum, faderen.
F.f. Anders Larsens Anne Kirstine på Engrav: Moderen, Olea (Ole?) Gunnarsen Ballestad, faderen, Arve Olsen Ballestad.
F.f. Anders Larsens Einar på Engrav: Foreldrene, Nils Hansen Nærum, Johanne Hansen Nærum.

F.f. Sagarb.
Anders Larsens Margit på Engrav: Tømmermnd. Ole Arvesen Ballestad, pige Anne Arvesen, foreldrene.
F.f. G.br. Anders Larsens Laura på Riis: G.br. Hans Nilsen Riis,---- Olsen Riis og foreldrene.
F.f. G.br. Anders Larsens Agnes på Riis: Gaardmandssøn Nils Larsen Bakken og faderen, hustru Alis(?) Nilsen og hustru Maren Larsen Bakken.
F.f. G.br. Anders Larsens Ingvald på Riis: G.br. Nils Hansen Riis, Anne Arvesen(?) Ballestad og faderen.
F.f. G.br. Anders Larsens Lars på Riis: G.br. Gunnar Arvesen Ballestad og Hustru Hanna, pike Anna Arvesen og faderen.
F.f. G.br. Anders Larsens Arne på Riis: G.br.søn Nils Bakken, enke Gurine Baugerød, foreldrene.

Anders Bakken var tidligere sagarbeider på Borgestadholmen. De bodde under Enggrav fra ca. 1897-1904.
Se Familie 3 - Enggrav 1900.


N. Bakken trolig før 1940. Innsendt av Ivar Bakken 2017.

Han kjøpte også Riis(16) i 1904. Sønnen Einar overtok Riis.

Mor, Inga Gunelia ble konf. i Siljan 4/10-1885. Hun var datter av arbeider Nils Berntsen og Ingeborg Marie Olsdatter.
Inga hadde solide røtter i Serkelandslekta.


Anders og Inga Bakken. Innsendt av Ivar Bakken 2017.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

103

3

Bakken

Anders Larsen Bakken

5 mark 95 øre

G.br., selveier
Ingvald A. Bakken
herfra f. 29/5-1909  d. 3/12-1977.
g. 9/7-1938 m. Klara Høyseth fra Siljan f. 24/9-1908 d. 25/8-1997, d.a. Ole Petter og Olga Høyseth fra Siljan.
1. Asbjørn Bakken f. 1939 g. 19/1-1963 m. Laila Sukkestad fra Liane f. 1942. Bosatt i Skien.
2. Bjarne Bakken f. 1940. Overtok gården.
3. Ivar Bakken f. 1945 g. 30/3-1968 m. Bjørg Petersen fra Porsgrunn f. 1947. Bosatt på Rønningen i Porsgrunn.
Br. 1954.


Klara og Ingvald Bakken. Innsendt av Ivar Bakken 2017.

Denne familien forpaktet et gårdsbruk i Siljan før de overtok N. Bakken. Barna ble født mens de bodde i Siljan.
Siden forpaktet de noen år Meen(11), til de kom hit i ca. 1953-54. De forpaktet visstnok også den Riisgården
som Ekelund hadde en tid.


Bakken nordre. Trolig fra 1950-tallet. Innsendt av Ivar Bakken 2017.

G.br., selveier
Bjarne Bakken
herfra f. 1940.
g. 31/5-1969 m. Inger Marie Saga Andersen fra Porsgrunn f. 1946.
1. Kjetil Bakken f. 1970.
2. Kristin Bakken f. 1972.
3. Mona Helen Bakken f. 1975.
Br. 1976.

Se også Bakkeseter, som ligger til denne gården.


Hovedbruk:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle teiger:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm.