| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Bekkevold
Gård nr. 79 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Bekkevold 3
Gammelt løpenr. (285a, 286c) ab.

Frasolgt hovedbølet i 1793.

Landskyld 1793 og 1801: 6 skinn.

Adresse i dag: Sanniv. 33, 3719 Skien.

G.br., selveier
Isak Larsen
fra N. Bakken dpt. 25/1-1756 bg. 31/3-1805. ”Isaac Larssøn u. Bachen 59 1/6 aar.”, s.a. Lars Larsen Bachen.
g. 29/10-1778 m. Maren Hansdatter fra Skauen u. Bratsberg dpt. 30/3-1749 bg. 9/11-1799. ”Isaac Bækkevolds kone Maren Hansdatter henved 50 aar.”, d.a. Hans Christensen.
1. Anders Isaksen dpt. 11/4-1779.
2. Karen Isaksdatter dpt. 4/3-1781 g.m. Lars Gunderus Nilsen. Se Familie 24 - Ø. Borge 1835.
3. Henrik Isaksen dpt. 31/8-1783.
4. Inger dpt. 26/2-1786 bg. 4/12-1796. ”Isaac Laerssøn Bækkevalds pb. Inger 10 3/4 aar.”
Br. 1793.

F.f. Isak Larsens db. Anders fra Bachen: Knud Riises kone, Ingebor Jacobsdtr., Thor Bachen, Lars Fossejore, Ole Larsen.
F.f. Isach Bechevals pb.
Karen: Ole Bechevals kone, Gunhild Gundersdtr., Halvor Becheval, Jacob Aaltvet, Ole Larsen.
F.f. Isak Larsen Bechevals db.
Henrich: Ole Bechevals kone, Ingebor Gundersdatter, Lars Bachen, Thor Bachen, Nils Lie.
F.f. Isak Bechevalds pb. Inger: Ole Larsen Bachens kone, Anne Maria Thorsdatter, Lars Bachen, Ole Bachen, Daniel Gundersen.


Isak døde på Bakken. Han bodde på Bekkevold fra ca. 1780, som leilending,
til han kjøpte gården i 1793. Han var her som enkemann i 1801.

Soldat, arbeider, innerst

Lars Gunerius Nilsen
fra Løkenberg dpt. 5/4-1778 d. 17/2-1842 på Osebakken, s.a. Nils Hansen Buer.
g. 1/3-1800 m. Karen Isaksdatter herfra dpt. 4/3-1781.

Lars Gunderus Nilsen fra Løkenberg, bodde på gården i 1801 med sin svigerfar. Hans mor, enka Anna Catharine Larsdatter,
60 år gml., bodde også her. Lars var da såkalt ”National Soldat”. Han ble samtidig skrevet som dagarbeider uten jordbruk.
I 1805 flyttet denne familien til Osebakken. Se Familie 24 - Ø. Borge 1835.

Det ble solgt forskjellige parter av gården til Christian Bruun i tidsrommet 1812-13, som
siden ble kjøpt av brødrene Harald Olsen i 1822, se Bekkevold(4) og Engebret Olsen.

G.br., selveier
Engebret Olsen
fra Nedre Søli(A) f. 30/5-1803 d. 1858 på Kåstad(2) i Ullensaker, s.a. Ole Haraldsen Søli.
g. 15/10-1835 m. Karen Kirstine Larsdatter fra Fløtterød(1) dpt. 28/6-1801, d.a. Lars Mathiasen Fløtterød.
Forlovere: "Harald Olsen Bekkevold og Jacob Christophersen under Lie (Lid)."
1. Nils Engebretsen (Nils E. Kaastad) f. 22/6-1837 g.m. Karen Nilsdatter Sørbø fra Gjerpen.
Br. 1830.


  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

285a

Bækkevold

Ingebret Olsen

1 hud

1 daler - 0 ort - 12 skilling

286a Bækkevold Harald Olsen og Ingebret Olsen 2 3/4 skind 0 daler - 1 ort - 9 skilling


Engebret solgte gården til sin bror John Olsen og flyttet den 4/4-1854 til Ullensaker prestegjeld. Der
kjøpte han gården Kåstad bnr 2 senere i 1854. Han døde der allerede i 1858.
Se "Ullensaker en bygdebok" bind 2, side 493. Se også utflyttede 4/4-1854.

Engebret Olsen kjøpte i 1837 en part (l.nr. 286c) som ble lagt til gården. Georg Stribolt hadde kjøpt denne parten i 1831.

G.br., selveier
John Olsen Bækkevold
fra Nedre Søli(A) dpt. 10/7-1808 d. 19/12-1884, s.a. Ole Haraldsen Sølie.
g. 24/4-1839 m. Anne Jacobsdatter fra Klepp(1) f. 26/5-1811 d. 29/3-1885, d.a. Jacob Nilsen Klep.

1. Marthe Kirstine Johnsdatter f. 31/6-1839 g.m. Christopher Knudsen.
Se Søli(16) ”Kapteinrønningen”.
2. Maren Gurine Johnsdatter f. 30/4-1844 g.m. garver Simon Andersen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1875.
3. Jacob Johnsen f. 2/7-1850. Overtok gården.
Br. 1854.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(285a, 286c) ab

Bækkevold

John Olsen

1 dlr - 0 ort - 19 skilling

G.br., hustømmermann, selveier
Jacob Johnsen Bækkevold
f. 2/7-1850 d. 11/2-1919 på Borgestadjordet, s.a. John Olsen Bækkevold.
g. 16/10-1874 m. Anne Andersdatter fra Søli(1) f. 18/4-1850, d.a. av Anders Olsen Søli.
1. Maren Gurine Jacobsdatter f. 13/8-1875 g. 13/4-1909  m. kjører og g.br. Halvor Olai Bitustøyl fra  Rauland f. 20/3-1877 d. 25/11-1913. De bodde her.

2. Anna Josine f. 14/9-1878 d. 27/9-1878.

Br. 1885.

De skrev seg Jacob J. Bækkevold og Anne J. Bækkevold. I 1900 bodde Jacob og Anne her sammen
med datteren Maren Gurine.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

79

3

(285a, 286c)ab

Bækkevar(Bækkevold)

Bækkevold

Jacob Johnsen

0 dlr - 4 ort - 21 sk.

2 mark 99 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

79

3

Bækkevold

Bækkevold

Jacob Johnsen

2 mark 99 øre

79 8 Bækkevold Navnløs Jacob Johnsen 0 mark 46 øre

Se også folketellingen 1910.

Halvor Olai Bitustøyl var sønn av Postkjører Olai Halvorsen Bitustøyl. Halvor ble drept i en ulykke da han
”slo seg ihjel i en løde” som det står i kirkeboka.

G.br., selveier
Magnus O. Nærum
fra Nærum(3) f. 7/4-1885 d. 14/7-1963, s.a. lærer Ole Johan Isaksen Nærum.
g.m. Asta Marie Christensen fra Klepp(1) f. 21/9-1890 d. 10/9-1959
, d.a. Herman Zacharias Christensen.
Br. 1917.

Magnus O. Nærum bodde her til 1925. De flyttet da til Nærum(4).

G.br., selveier
Nils M. Bakken
fra S. Bakken f. 7/2-1886, s.a. Martin Nilsen Bakken.
g. 4/5-1921 m. Thora Olalia Hantho fra Tvedestrand f. 1890 d. ca. 1933, d.a. slakter Thor Andreas Hantho.
Br. 1925.

Nils M. Bakken solgte gården i 1933, da kona døde. Han flyttet selv til Stormehaven under Ø. Borge.

G.br., selveier
Harald Edvard Follaug
fra Ballestad(1) f. 17/5-1909 d. 4/10-1988, s.a. Hans O. Follaug.
g. 1933 m. Signe Marie Eriksrød fra Tufte(10) "Mauråsen" f. 6/10-1910 d. 1/8-1977, d.a. Peder Johnsen Eriksrød.
1. Hans Per Follaug f. 1934. Bosatt i Skien.
2. Rolf Follaug f. 1938. Overtok gården.
3. Ellen Aud Follaug f. 1941.
4. Anne Lise Follaug f. 1942.
Br. 1933.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Harald Follaug:
“Nord: Harald Riis og Karl Nærum, øst: Anders Bakken, sør:
Mathias Bekkevold, vest: Svenke Høgset.”

Harald Follaug nevnte for bygdebokkomiteen på 1950-tallet at det var “rester etter ei gammal smie nede på jordet.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

79

3

Bækkevar (Bækkevold)

Harald Follaug

2 mark 99 øre

G.br., selveier
Rolf Follaug
herfra f. 1938.
g.m. Bjørg Johannessen f. 20/12-1942 d. 13/1-2004.

1. Svein Follaug.
2. Helene Follaug.
3. Rolf Harald Follaug.
4. Bjørn-Helge Follaug f. 1973.
Br. 1974.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.