| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Nærum
Gård nr. 104 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nærum 3
Gammelt løpenr. 352a. Siden Norges matrikkel 1889: 104/3.

Dette bruket ble skilt ut fra hovedbølet i 1735.

G.br., selveier
Ole Isaksen Nærum
fra Meen(11) dpt. 6/8-1702 bg. 24/4-1745. ”Ole Nærum, 43 aar.”, s.a. Isak Solvesen Meen.
g. i Solum 11/7-1728 m. Maren Pedersdatter fra Åfoss i Solum dpt. 13/4-1705 bg. 19/5-1759. ”Ole Nærums enke 58 aar.”, d.a. lensmann Peder Isaksen Aafoss og Marichen Thygesdatter fra Tveit i Drangedal d. 1733.
Forlovere: "Ingebret og Aslach Bradsberg."
1. Magnild Olsdatter dpt. 29/8-1728 i Solum g.m. Jacob Johannesen Nærum. Se Nærum(1).
2. Karen Olsdatter dpt. 15/4-1731 g.m. Harald Pedersen fra Berberg. Se Kverna under Foss.
3. Maria Olsdatter dpt. 14/12-1732 g.m. Ole Jacobsen. Se nedenfor.
4. Peder Olsen dpt. 22/1-1736. Overtok sin farfars gård. Se Meen(11).
5. Christen Olsen dpt. 27/4-1738. Overtok denne gården.
6. Mariken Olsdatter dpt. 10/4-1740 g.m. Halvor Knudsen fra S. Gonsholt i Siljan. De bodde der. Mariken døde der og Halvor Knudsen overtok i 1774 Marikens farfars gård. Se Meen(11).
7. Maren Olsdatter dpt. 22/12-1743 bg. 18/2-1764. ”Maren Olsdtr. f. Nærum 22 aar.” Ugift. Skifte den 26/4-1764.
Br. 1735.

F.f. Ole Isachsens barn Soldat Magnhild: Abraham Aafos, Aslach Bradsberg, Isach Aslachsen, ....... Biørn......., Dorthe Elseth.
F.f. Ole Nærums Karen: Abraham Ofrum, Aslac Bradsberg, Gunder Buers qde, Karen Bradsberg.

F.f. Ole Nærums Maria: Isak Aafos, Jon Elsæt og qde. Karin Bratsberg.
F.f. Ole Nærums Per: Hans Buer, Solve Meen, Jon Elset, Isak Aafosses qde. Maria Meen.
F.f. Ole Nærums Christen: Solve Meen, Anders Anderssøn, Anders Anderssøns qde. Osebachen, Inger Nielsd.
F.f. Ole Nærums Maren (ifølge andre kilder: Mariken): Nils og Anders Anderssøn, Isak Aafos, Solve Meens qde. Inger Meen.
F.f. Ole Nærums Maren: Nils Anderssøn, Lars Meen, Solve Meens qde., Inger Meen.

Litt lensmanns-slekt-historie.
Maren Pedersdatter Nærum var d.a. lensmann Peder Isaksen Aafoss (ca. 1676-1719) g. 9/9-1701 m. Marikken Tygesdatter Tveit (1678-1733). Lensmann Peder Isaksen Aafoss var s.a. lensmann Isak Christensen Aafoss (d. 1710) og Karen Pedersdatter fra Røra (ca. 1639-1719).
Marikken Tygesdatter var d.a. lensmann Tyge Pedersen på Tveit i Drangedal (1649-1725) og Else Tollefsdatter fra Romnes i Holla (1640-1729). Vi ser altså her eksempler på at lensmannsdøtre ofte giftet seg med lensmenn og lensmanns-sønner andre steder.
Ole Isaksen Nærum var derimot ingen lensmann.

Ole ble selveier 1739, etter å ha forpaktet gården i 4 år. Han var den første kjente selveier på Nærum.

Enka Maren Pedersdatter flyttet sannsynligvis til sin sønn Peder på Meen.
Det ble skiftet etter henne på Meen den 6/11-1759.

”Huusmanden” Peder Olsen bodde her i 1762 med sin kone og ”moder”. Se Meen(11)

6/11-1759      MAREN PEDERSDATTER MEEN       Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 107b.
Meen           Arvinger: Hennes barn:
               1. Peder Olssen Meen, myndig, bor på Meen.
               2. Christen Olssen 22 år
               3. Magnhild Olsdtr. g.m. Jacob Nærum.
               4. Karen Olsdtr. g.m. Harald Pederssen Gulset.
              
5. Maria Olsdtr. g.m. Ole Buer.
              
6. Marichen Olsdtr.  19 år
               7. Maren Olsdtr. 15 1/2 ”
               Formynder for Christen er Niels Anderssen i Porsgrunn.
               ----”---- -”- Marichen er Lars Isakssen Sande.
               ----”---- -”- Maren er Hans Buer.
Brt:   74 - 2 - 2
Gjeld: 74 - 2 - 2  Boets aktiva og passiva går opp i opp.
Fastegods: 2 97/128 skind med bygsel i gaarden Meen, verd 37 rdlr 2 m.

G.br., selveier
Christen Olsen Nærum
herfra dpt. 27/4-1738 bg. 17/3-1764. ”Christen Nærum 26 aar.”, s.a. Ole Isaksen Nærum.
g1g 9/10-1761 m. Marthe Engebretsdatter fra Espedalen(1) dpt. 2/3-1738 bg. 23/4-1763. ”Christen Nærums kone 25 aar.”, d.a. Ingebret Gulliksen Espedalen.
g2g hvor? ca. 1763 m. Anne Arvesdatter fra Austad i Siljan dpt. 23/1-1746, d.a. Arve Gulliksen Austad og Berthe Larsdatter.

Forlovere: Ole Larsen og Niels Bertelssøn. Begge fra Porsgrunn.

1. Maren dpt. 17/4-1763 bg. 1/5-1763. ”Christen Nærums d. Maren 14 dage.”
Br. 1758.

F.f. Christen Nærums pb. Maren: Ole Borges kone, Ragnil Engebretsdatter, Christen Borge, Peder Meen, Jacob Engebretsen.

Christen Olsen Nærum kjøpte iflg. skjøte av 30/1-1758, 2 9/28-dels skind av enka på Nærum(1).
I 1760 kjøpte han dessuten ett myrstykke av gården Meen av omtrent samme størrelse.

Hans første kone døde i barselseng, etter at deres første og eneste barn ble født.

Tjenestefolk i 1762: Nils Jacobsen, Maren Olsdatter, Gunhild Christensdatter. 

26/4-1764      CHRISTEN OLSSEN NÆRUM             Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 392b.
Nærum      Skifteretten besto av: Tyrholm, Bratsberg og lagmænd Engelbret Espedalen og Christen Ekaasen.   
                 Arvinger:                            
               Enka Anne Arvesdatter (barnløse) og avdødes søsken:
               1. Broren Peder Olssen Meen, myndig.
               2. Søstera Magnhild Olsdtr. død, etterlatt seg 2 barn: vært g.m. Jacob Johannessen Nærum.
                   a. Anne Maria Jacobsdtr.     10 år.
                   b. Karen Christine Jacobsdtr. 5 "
               4. Søstera Karen Olsdtr. g.m. Harald Pederssen Sem.
               5.  ---"--- Maria Olsdtr. g.m. Ole Jacobssen Buer.
               6.  ---"--- Marichen Olsdtr. ugift, 24 år.
               For Anne Maria og Karen Kristine verger faren.
               -"-  Marichen broren Peder Meen.
               Enkas far Arve Gullikssen Ouestad, ble hennes laugverge.
Brt: 508 - 1 -  4
Net: 318 - 0 - 22
Jordegods: 1 hud 4 1/4 skind i Nærum med Troldsaas m.b. og herlighet samt påstående husebygninger.
(Ifølge skjøte dat. 30/1-1758, tingl. 31/1.) Vurdert for 400 rdlr.
 
Enka Anne Arvesdatter, gav tilkjenne at hennes medarvinger var uenige seg imellem om jordegodsets
vurdering. Denne uenighed ville hun ikke ta del i. Hun ville slå alt til auksjon. Hun ville fraflytte gaarden
mot at motta sin arvelodd i kontanter.
Boets løsøre og effekter ble på auksjon solgt for 191 rdl. - 3 mark - 15 skilling. Det har således vært et rikelig løsøre.
Registreringen finnes dessverre ikke i skifteprotokollen.

Enka Anne Arvesdatter flyttet tilbake til Siljan og ble g2g med Johannes Sørensen Eidet.

G.br., selveier
Ole Jacobsen Nærum
fra V. Borge(B) dpt. 19/4-1729 d. 1784, s.a. Jacob Olsen V. Borge og Ragnhild Jacosdatter Meen.
g. 1/7-1757 m. Maria Olsdatter herfra dpt. 14/12-1732 bg. 8/5-1784. ”Ole Nærums kone 55 aar.”, d.a. Ole Isaksen Nærum.

1. Ragnhild dpt. 11/9-1757 bg. 30/10-1757.”Ole Buers dtr.
Ragnil 7 uger.”
-    bg. 25/1-1761. ”Ole Buers dødf. søn.”
2. Ole dpt. 26/11-1758 bg. 4/7-1773. ”Ole Nærums s. Ole 14 1/2 aar.”
3. Maren Olsdatter dpt. 15/8-1762 g.m. Hans Gundersen Lie. Se Lid(5).
4. Jacob Olsen dpt. 14/7-1765. Overtok bruket.
5. Ragnhild Olsdatter dpt. 31/3-1768 g.m. Lars Halvorsen Aaltvedt. Se Åltvedt(B).
6. Christen dpt. 14/6-1772 bg. 5/9-1773. ”Ole Nærums s. Christen 1 1/4 aar.”

Br. 1764.


F.f. Ole Jacobsens pb. Ragnild fra Meen: Jacob Nærums kone, Else Jacobsdatter, Christen Borge, Haral Berreberg, Peder Olsen.
F.f. Ole Buers db. Ole: Ammun Løbergs kone, Marichen Olsdatter, Jacob Nærum, Christen Borge, Christen Olsen.
F.f. Ole Buers pb. Maren: Anun Løbergs kone, Marthe Olsdtr., Haral Sem, Peder Meen, Christen Nærum.
F.f. Ole NæruGms db. Jacob: Christen Borges kone, Inger Hansdtr., Lars Sanni, Peder Meen, Jacob Engebretsen.
F.f. Ole Nærums pb. Ragnil: Anun Løbergs kone, Maria Christensdtr., Knud og Peder Øfrum, Jacob Olsen.
F.f. Ole Nærums db. Christen: Peder Meens kone, Magnil Christensdtr., Christen Borge, Anun Løberg.

Ole Jacobsen Nærum ble oppfostret hos sin morbror Hans Jacobsen på Meen(A). Han bodde
tidligere på Buer og kjøpte dette bruket (med Trolsåsen sæter v/Jarseng) for 400 rd. i juni
1764.

Det har ikke vært mulig å finne Ole Jacobsen Nærum som begravet i kirkeboka for Gjerpen.
Kan han ha druknet og ikke blitt funnet?
I slike tilfeller ble ofte begravelsen ikke holdt og dermed heller ikke ført inn i kirkeboka. 

12/6-1784      OLE JACOBSSEN og    Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 617a.
Nærum          MAREN OLSDATTER   
               Arvinger: Deres 3 barn:
               1. Jacob Olssen     19 år. Form: Lars Isakssen.
              
2. Maren Olsdtr.    17 "   -"- : Zacharias Gregoriussen.
               3. Ragnhild Olsdtr.
16 "   -"- : Anund Isakssen Løberg.
Brt: 614 - 0 - 15
Net:  56 - 2 - 23
Jordegods:
a. 1 hud 2 3/4 skind m.b. og h. i Nærum. Verd 400 rdlr.
b. Et skjøte på et jordstykke kaldt Jarsengen u/Langerød. Aarlig avg. til Nils Langerød 4(?) ort. Skyldsatt for 1 1/2 skind. (Dat. 4.5.1775, tl.9.5.). Verd 100 rdlr.

G.br., selveier
Jacob Olsen Nærum
herfra dpt. 14/7-1765 d. 1/6-1859 på Nærum, s.a. Ole Jacobsen Nærum.
g1g 5/1-1786 m. enke Kirsten Hansdatter fra Nedre Søli(A) dpt. 4/1-1748 bg. 27/4-1811. ”Jacob Nærums kone Kirsten Hansdtr., 63 1/3 aar.”, d.a. Hans Christensen Lindrup.
g2g 5/1-1813 m. enke Ingeborg Gundersdatter fra Lid(5) dpt. 18/9-1763 d. 17/2-1845 på Nærum, d.a. Gunder Hansen Lie.
1. Ole Jacobsen dpt. 22/10-1786. Se Nærum(5).
2. Inger Maria Jacobsdatter dpt. 22/3-1789 g.m. Ole Olsen. Overtok gården.
Br. 1785.

F.f. Jacob Nærums db. Ole: Hans Gundersens kone, Gunnil Catrine Larsdtr., Nils Lie, Even Nærum, Hans Jacobsen.
F.f. Jacob Nærums pb.
Inger Maria: Anne Maria Pedersdtr., Anne Larsdatter, Thor Bachen, Hans Larsen, Hans Jacobsen.

Begge barna er fra 1. ekteskap.
Kirsten Hansdatter var enke etter Lars Hansen på Lid.
Jacob Olsens andre kone, Ingeborg Gundersdatter var enke etter Ole LarsenFossjordet.

Jacob Olsen ble selveier her i 1811. Samtidig ble han eier av halve Fossjord.

Bnr. 4 ble skilt ut herfra i 1825.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

352a

Næreim (!)

Jacob Olsen

4 3/20- dels skind

0 daler 3 ort - 2 skilling

G.br., selveier
Isak Olsen Nærum
fra Nærum(5) f. 2/1-1815 d. 20/5-1877 på Nærum, s.a. Ole Jacobsen Nærum.
g. 24/5-1844 Marthe Jacobsdatter fra Meen(18) f. 7/9-1819 d. 30/11-1869, d.a. Jacob Andersen Meen.
1. Ole f. 27/11-1846 d. 29/11-1846 på Nærum. ”Døde før hjemmedaabens bekræftelse i Kirken.”
2. Ole Johan Isaksen f. 26/7-1848. Overtok farens eiendommer. Se nedenfor.
Br. 1845.

Tjenestepike som bodde her i 1875: Ingeborg Olsdatter fra Helgen i Holla f. 1851.
Gårdens besetning 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv, 2 sauer og 1 gris.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

352a

Nærum

Isak Olsen

0 - 2 - 5

G.br., skolelærer, selveier
Ole Johan Isaksen Nærum
herfra f. 26/7-1848 d. 30/1-1911, s.a. Isak Olsen Nærum.
g. 7/1-1876 m. Hansine Marie Pedersdatter fra Meen(17) f. 8/4-1854 d. 16/9-1935, d.a. Peder Hansen Meen.
Forlovere: Hans Meen og Jacob Langerød.
1. Isak Nærum f. 20/1-1877. Se Nærum(4).
2. Anna Sofie Nærum f. 6/11-1879 d. 15/11-1946. Ugift. Hun stelte for sin ugifte bror Isak. Se nedenfor.
3. Peder Nærum f. 15/6-1882 d. 18/8-1922 g.m. Sophie Meen f. 30/8-1885 d. 5/1-1960. Barnløse. Bodde i Skien. Peder hadde advokatpraksis der.
4. Magnus Nærum f. 7/4-1885. Se Nærum(4).
5. Marta Nærum f. 6/1-1889 g.m. Lars Olsen Øvrum. Se Øvrum(7) ”Myhra”.
6. Signy Nærum f. 6/1-1889 d. 12/12-1959 g.m. Jacob Nicolaysen fra Røra i Eid. f. 22/1-1887 d. 1975.
    Barn 1. Elsa Nicolaysen f. 2/12-1916 d. 25/12-1980 g.m. Ove Pedersen f. 19/12-1916. Bosatt på Røra i Eidanger.
    Barn 2. Ruth Nicolaysen f. 18/4-1918 g. 1941 m. Verner Hansen f. 10/11-1914. Ekteskapet oppløst i 1968. Bodde på Røra i Eidanger.
    Barn 3. Ole Nærum Nicolaysen f. 25/6-1920 d. 11/10-1987 g. 27/10-1956 Ingrid Skien f. 4/11-1921. Bosatt på Røra i Eid.
    Barn 4. Einar Nicolaysen f. 25/3-1922 d. 23/9-1975. Bodde i Porsgrunn. Ugift.
7. Gudrun Nærum f. 5/1-1892 d. 16/1-1938 g. 1927 m. Johannes Thoresius ”Johnny” Bassebo fra Landgangen f. 9/8-1883 d. 29/6-1967.
    Barn: Gunlaug Bassebo f. 29/4-1928 g. 1950 m. Torbjørn Aasetre f. 1925. Bosatt på nordre Bassebo i Eidanger.
Br. 1877.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

104

3

352a

Nærum

Nærum

Ole Johan Isaksen

0 - 3 - 2

1 mark 14 øre

104 4 352b ditto ditto ditto 0 - 1 - 21 0 mark 69 øre
104 5 353 ditto ditto ditto 0 - 4 - 23 2 mark 28 øre
85 5 324a Klepp Klepp ditto 0 - 0 - 16 0 mark 47 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

104

3

Nærum

Nærum

Ole Johan Isaksen

1 mark 14 øre

104 4 ditto ditto ditto 0 mark 69 øre
104 5 ditto ditto ditto 2 mark 28 øre

Simon Hansen Nærum kjøpte denne eiendommen i 1909. Deretter ble dette bruket
d
revet sammen med Nærum(1). Se heretter Nærum(1)

(C) Gard Strøm.