| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Nærum
Gård nr. 104 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nærum 5
Gammelt løpenr. 353. Siden Norges matrikkel 1889: 104/5.

Utskilt fra Nærum(3) i 1812.

G.br., selveier

Ole Jacobsen Nærum
fra Nærum(3) dpt. 22/10-1786 d. 8/9-1874 på Nærum, s.a. Jacob Olsen Nærum.
g. 5/11-1813 m. Signe Isaksdatter fra Bratsberg(36) "Ekornrød" dpt. 21/10-1781 d. 22/10-1848 på Nærum, d.a. Isak Jensen Eikornrød.
Forlovere: "Ole Nilsen, Isak Nilsen."
1. Isak Olsen f. 2/1-1815. Se nedenfor.
Br. 1812.

1835: Tjenestepike Kirsten Andersdatter 14 år.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

353

Neriem (!)

Ole Jacobsen

0 hud 9 skind

0 daler - 4 ort - 23 skilling

1845: Jacb Olsen ”hans fader” 81 år gml. bodde her. Han var da enkemann med føderåd.
Tjeneste pike: Berte Tronsdatter 17 år. Sønnen Isak var enebarn.

G.br., selveier
Isak Olsen
herfra f. 2/1-1815.
Br. 1874. Se Nærum(3).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

353

Nærum

Ole Jacobsen

0 - 4 - 10

Dette bruksnummeret ble slettet og ble tilleggsjord for bnr 4 i 1877.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

104

5

353

Nærum

Nærum

Ole Johan Isaksen

0 - 4 - 23

2 mark 28 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

104

5

Nærum

Nærum

Ole Johan Isaksen

2 mark 28 øre

Se heretter Nærum(4).

(C) Gard Strøm.