ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Vestre Borge
Gård nr. 73 i Gjerpen kommune i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.12.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Vestre Borge 4
Utskilt fra hovedbølet i 1695. Gammelt løpenr. 247b, 249b.

Landskyld 2 huder.


Åkre i forgrunn og de 2 daværende Vestre Borge-gårdene bak. Tegning fra rundt 1795. Skannet fra "Gjerpen Bygds Historie" bind II.


Borge vestre bnr 4. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk, Telemark" (Foyn forlag 2004).

OBS! Bygningen i forkant er huset Kristian Amlie bygde i 1934 og har ingenting med selve gården å gjøre. Våningen på Vestre Borge
er den staselige bygningen som ligger øverst i bildet.
 

Adresse i dag: Enggravveien 53, 3712 Skien.

G.br., selveier
Ole Ellefsen Borge
fra Buer i Bjørkedalen i Eidanger f. ca 1651 bg. tirsdag 22/4-1727 . ”Ole Vest Borge 76 år gml.”, s.a. Ellef Jonsen Buer. Se Eidangerslekt.org.
g. 24/5-1688 m. Else Andersdatter fra V. Borge f. ca. 1664 d. jan. 1733. ”Else Borge, 68 aar.”, d.a. Anders Amundsen V. Borge.
0. bg. 8/3-1691. ”Ole Vest Borgis døfødd Pigebarn.”
1. Lisbeth dpt 29/1-1693 bg. 3/5-1699. ”Ole Vest Borges d. Lisbeth, 6 aar g.”
2. Gunhild Olsdatter dpt. 26/12-1696 g.m. Even Jacobsen.
Se V. Borge(A).
3. Kirsten Olsdatter dpt. etter påske 1698 g.m. enkemann Alexander Dyresen. Se N. Frogner.
4. Jacob Olsen dpt. 7/3-1700. Se nedenfor.
5. Lisbeth dpt. 3/5-1702 bg. 28/2-1703. ”Oluf Vestborges datter Lisbeth 2 maan. gammel”
6. Hans dpt. 28/10-1703 bg. 8/6-1704, ½ år. gml. ” ... fantis død i sengen hos forældrene.”
7. Maren Olsdatter dpt. 15/3-1705.
 -   bg. 23/10-1707. ”Ole Vestborges dødfødde datter.”
8. Anna Olsdatter dpt. 20/2-1709 g.m. Lars Stephensen. Se nedenfor.
Eier 1695.

F.f. Ole V. Borges d. Lisbeth: Hans Borge, Nils Eskildsen ved Porsgrund, Even Elevsen, Margrete Erik Anderssens, Sivers Anne i Borrestadstranden, Else Elevsdatter fra Buer i Eidanger.
F.f. Ole V. Borges datter Gunnil: Anun Nirisen, Anun Soli, Ole Hanssen tien hos Hans Borge, Margrete Erik Anderssens, Even Sølis qnd., Berte Lauritzdatter tien hos Ole Borge V.
F.f. Ole V. Borges d. Kiersten: Solve Meen, Anun Søli, Gulbrand Siverssen fra Borrestadstranden, Jomfru Kierstie Lisbeth Tonsbierg og Maren es..?.m.
F.f. Ole Borges søn Jacob: Hans Borge, Amun Søli, Erik Anderssens søn Hans, Erikkes qde. Margrete, Ole Borges søster Else.
F.f. Ole Vestborges datter Lisbeth: Gunder Buer,
Anders Halvorssen paa Aasebachen, Amund Enggraf, Hans Borries qvinde Pernille, Verner Rises qvinde Anna, Anders Borges datter Marta.
F.f. Ole Westborges Søn Hans: Gunder Buer, Anun Sølj fra Ejdanger, Hans Borges dreng Abraham, Andres Halvorsøns qvinde fra Aasebachen, Erich Anderssens datter Christense ibid.
F.f. Oluf Westborges datter Maren: Anon Anderssøn Øveraasen fra Edanger, Hans Elefssen fra Lillegaard ibid., Anders Halvorssens qvinde Else fra Aasebachen, Bent Svendsens qvinde Kirsten fra Borrestadstranden, Hans Borges datter Boel.
F.f. Ole Vestborges datter Anna: Hans Borge, Guttorm Christian i Stranden, Jomfru Legaard, Leutenant Uslers datter Malene.


Det er familiebånd mellom denne familien og Amun Sølies familie. Det ser vi av fadderne til barna. Ole hadde
en bror Hans Ellefsen på Lillegården i Eidanger og en bror Even Ellefsen på Rønningen Øvre under Søli.
Deres søster Else var på Buer i Eidanger i 1697 (fadder i Gj.) og gift på Valler i Eidanger i 1707 (fadder i Gj.). 

7/12-1728      OLE ELLEFSSEN BORGE        Bamble Skifteprot. nr. 3a, side 134a.
Vestre           Arvinger:                           
Borge            Enka Else Andersdatter og barna:
               1. Jacob Olssen,   28 år,
               2. Gunhild Olsdtr. 31 ", g.m. Even Jacobssen, bor på gården.
               3. Kirsti Olsdtr.  29 ", g.m. Alexander Dyressen, bor på Frogner-eie.
               4. Maren Olsdtr.   24 ",
               5. Anne Olsdtr.    20 ".
               For de to siste, ble Anund Amtvet laugverge.
Brt: 62 - 0 - 0
Net: 14 - 2 - 0
Jordegods: 2 1/4 skind i gården Kråketo med bøxel, som enken tilfaller efter fæsteren Signe Kraageto, anset for 8 rdlr.

Arbeider, innerst
Jacob Olsen Borge
herfra dpt. 7/3-1700 bg. 26/7-1729. ”Jacob Borge, 28 1/2 aar.”
g. 21/10-1725 m. Ragnhild Jacobsdatter fra Meen(A) dpt. 10/5-1703, d.a. Jacob Larsen Meen.
1. Else Jacobsdatter dpt. 25/3-1726 g.m. Anund Isaksen. Se S. Løberg(A).
2. Ole Jacobsen dpt. 19/4-1729. Se Nærum(3). Han ble oppfostret hos sin morbror Hans Jacobsen Meen. Se Meen(A).

F.f. Jacob Borges datter Else: Even ..røningen, Stephen Enggraf, Anders Osebachen, Even Borges qde., Birte Meen.
F.f. Jacob Borges Ole: Even Borge, Hans Lillegaarden, Anders Enggraf, Jacob Mens qde, Anne Borge.

19/11-1729     JAKOB OLSSEN V. BORGE      Bamble Skifteprotokoll nr. 3a, s. 221a.
Vestre Borge   Arvinger:                             
                   Enka Ragnhild Jacobsdatter og barna:
                   1. Ole Jacobssen, 1/2 år. Verge: Morfaren Jacob Meen.
                   2. Else Jacobsdtr.  3 ".              
Brt: 37 - 2 - 5.
Net:  0 - 1 - 4.

Enka Ragnhild Jacobsdatter ble g2g med Ole Jacobsen. Se Meen(37) "Hørta"

G.br., leilending
Lars Stephensen
fra Enggrav(B) dpt. 26/5-1709 bg. 29/6-1743 ”Lars Borge, 35 aar.”, s.a. Stephen Solvesen.
g. 29/10-1730 m. Anne Olsdatter herfra dpt. 20/2-1709, d.a. Ole Ellefsen Borge.
1. Stephen f. juni 1731 bg. 9/9-1742 ”Lars Borges barn.”
2. Jacob Larsen dpt. 14/6-1733.
3. Stephen dpt. 23/10-1735 bg. 20/11-1740. ”Lars Borges Stephen, 5 aar.“
4. Solve dpt. 9/3-1738 bg. 15/8-1742. ”Lars Borges Solve, 4 aar.”
5. Else dpt. 29/1-1741 bg. 24/6-1742. ”Lars Borges Else, 1 ½ aar.”
6. Christen Larsen dpt. 5/6-1743 bg. 1/11-1772 ”Christen Larsen f. Borge ejet 29 1/2 aar.”
Eier 1732.

F.f. Lars Borges Stephen: Evend Borge, Ole Kolchin, Alexanders qde, Maren Borge.
F.f. Lars Borges Jacob: Even Borge, Alexander Frogne, Zacharias Enggraf, Ragnild Meen, Margrete Borge.
F.f. Lars Borges Stephen: Alexander Frogne, Ole ------,  ------ Enggraf, Even Borges ------.
F.f. Lars Borges Solve: ---- Hoven, Alex: Frogne.
An---- Christen Stephenssøns qde., B-----
F.f. Lars Borges Else: Tor og Anders Enggraf, Nils Alexanderssøn, Nils Janssøns qde. Maren, Birte Evensdatter.
F.f. Lars Borges Christen: Tor Enggraf, Søren Matiissøn, Eric Larssøn, Even Borges qde., Anne Ericsdatter.

Dato 31/7-1743      LARS STEPHENSSEN BORGE      Bamble Skifteprot. nr. 4, side 315b.
V.Borge        Arvinger:                                                             
               Enka Anne Olsdtr. og barna:
               1. Jacob Larssen 10 år
               2. Christen Larssen 9 uker gl.
               - Enkas laugverge ble Eivind Borge. -
Brt:    51 - 2 - 5
Gjeld: 109 - 0 - 8 (insolvent).

Kanselliråd Bartholomeus Herman Løvenskiold på Borgestad gård, kjøpte denne delen av
V. Borge på auksjon etter Ole Evensen Borge i 1775.

Jacob Aall på Borgestad.
Eier 1787. Se Borgestad.

Landskyld etter salget til B. H. Løvenskiold på Borgestad: 1 hud 8 skind.
De siste 4 skind gikk over til V. Borge(A).

Våningshuset på V. Borge(B) ble i tiden 1798-1801 brukt som gartnerbolig for Borgestad gård.

Gartner
Johan Peter Rosenberg f. ca. 1742.
g.m. Marthe Kirstine Sørensdatter f. ca. 1764.
1. Anne Maria Rosenberg f. ca. 1789.
2. Søren Rosenberg f. ca. 1792.

3. Johanne Catharine dpt. 26/11-1794 bg. 11/5-1796. “
Johan Peter Rosenbergs pb. Johanne Catharine f. Meenstad 1 ½ aar.”
4.
Ole Rosenberg dpt. 6/3-1796.
5. Maren Rosenberg dpt. 21/3-1799.
6. Jacob Rosenberg dpt. 6/7-1805.
7. Maria Rosenberg dpt. 9/7-1808.
Eier i 1801.

F.f. Johan Peter Rosenbergs pb. Johanne Catharine fra Meenstad: Madames Jonssøns, Anne Kirstine Falchum, Christopher Malte, Gjert Monrad, Jesper Watzel.
F.f. Johan Peter Rosenbergs db. Ole f. Meenstad: Jermund Jermundssøns k., Marthe Kittilsdtr., Christen Claussøn, Ole og Hans  Sørenssøn.
F.f. Johan Peter Rosenbergs pb. Maren f. Borge Østre: Maria Sørensdtr., Ellen Sivertsdatter, Ole Sørenssøn, Hans Sørenssøn, Jermund Jermundssøn.
F.f. Jens Peter Rosenbergs db. Jacob f. Aasebakken: Margarete Borge, Anne Engelbertsdatter, Jon Sande, Ole Buer, Michel Halvorssøn.

F.f. Jens Peter Rosenbergs pb. Maria f. Aasebakken: Guri Gjertsdtr., Anne Kirstine Madsen, Anders Knap, Jon Hjemler, Jørgen Lollik.

Dette var begges første ekteskap. Gartner Rosenberg med familie, bodde tidligere på Menstad.
De ser ut til å ha flyttet ut av Gjerpen i eller like etter 1801.
Skredder Jens Peter Rosenberg på Osebakken, var trolig hans bror.

Didrik Cappelen d.y. overtok eiendommen etter Jacob Aall i 1822. Se Borgestad.
Deretter Realf Cappelen i 1823. Se Borgestad.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Realf Cappelen til Elias Martinius Flood, dat. 9. febr. 1832, tinglyst 2. okt. 1833."

Elias Martinius Flood.
Eier 1832.

Assurance direktør, vice consul for Danmark, selveier
Jørgen Aall Flood
fra Floodegården i Eidanger (Ø. Porsgrunn) f. 17/11-1820, s.a. Jørgen Flood og Hanna Aall.
g. 28/12-1843 m. Anna Cathrine Bæhr fra Lundbygaard i Danmark f. 14/1-1825, d.a. godsforvalter Carl Gustav Bæhr og Fredrikke Sophie Schuster.
1. Fredrikke Caroline Elise Flood f. 15/10-1844 i Porsgrunn g. i Porsgrunn 5/8-1868 m. Richard Morton Clason f. 4/5-1842 i Kristiania.
2. Jørgen f. 6/3-1846 i Porsgrunn d. 4/12-1848 i Porsgrunn.
3. Carl Gustav Flood f. 27/6-1847 i Porsgrunn g. i Kristiania 26/5-1875 m. Bertha Fredrikke Jessen fra Kristiania f. 23/8-1849. Jurist. Byfogd i Porsgrunn.
4. Adolf Fredrik Flood f. 24/6-1849 i Porsgrunn g. i Larvik 15/9-1881 m. Thora Malling fra Kristiania f. 28/11-1859. Skipsfører. Siden undertollbetjent i Svelvik.
5. Agnes f. 21/1-1852 d. 12/10-1852 i Porsgrunn.
6. Kjeld Emil Flood f. 13/11-1853 g. i Porsgrunn m. 26/4-1882 m. Petra Caroline Fredrikke Aars f. 7/5-1859 i Hafslo. Bodde i Drammen.
7. Fritz Flood f. 10/12-1856 i Porsgrunn. Bodde i Antwerpen.

8. Jørgen Flood f. 20/12-1858 i Porsgrunn.

9. Cato Aall Flood f. 1/12-1860 i Porsgrunn.
10. Anna Cathrine Flood f. 4/11-1862 i Porsgrunn.
11. Fredrikke Flood f. 12/2-1865 i Porsgrunn.
Eier 1846.

Kilde: "Skiensfamilien Flood" (Jørgen Wright Flood, Kristiania 1884).

Denne familien bodde nok i "Floodegården" i Porsgrunn og brukte trolig V. Borge som en lystgård (fritidssted).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

248

Borge vestre

Elias Flood

1 hud 8 skind

1 daler - 4 ort - 21 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Grunnsæddel fra Jørgen Aall Flood, der er eier ifølge testamente tinglyst 14. juli 1846, til Andreas Pedersen og efterfølgende eiere
af det derpaa opførte hus paa en hustomt mod aarlig afgift 3 spd., hvorfor panteret haves i hus og tomt samt forkiøbsret, dat. 28. okt., tinglyst
7. nov. 1865." Se Familie 30 - V. Borge 1865.

Tjenestefolk her under folketellingen 1865:
Nils Olsen fra Porsgrunn f. 1836, Live Zachariasdatter fra Sauherad f. 1841, Marie Larsen fra Porsgrunn f. 1851,
Ingeborg Gundersdatter f. 1843, Marie Sofie Pedersdatter f. 1849.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Auktionsskjøde til Jacob Aall Møller, dat. 28. des. 1865, tinglyst 8. jan. 1866."

Dispachør, selveier
Jacob Aall Møller
fra Åkre
f. 30/12-1834 d. 1872 i Mentone, s.a. Hans E. Møller d.y.
g.m. Malla Hald fra
Rennebu i Gudbrandsdalen f. 1837 d. 1921, d.a. prost N. Christian Hald og Maren Fürst.
1. Lovise Møller f. 1861. Bodde i Christiania. Lærer ved Ragna Nilsens skole i 30 år.
2. Hans Eleonardus Møller f. 1862. Bodde i Porsgrunn. Han var overretssakfører.
3. Maren Gunhild Marie Møller f. 1865.
Bodde i Christiania. Skoleinspektør ved Hallings skole.
Eier 1865.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Deklaration, hvorved Malla Møller som eier af dette brug, vedtager at svare en aarlig afgift stor 5 spd. til gaarden Aakre saalenge
hun eller eieren af dette brug benytter en over Aakre anlagt vandledning, dat. 18. febr., tinglyst 1. marts 1873."
"Deklaration mellem Malla Møller og kaptein Blichfeldt betræffende afbenyttelsen af og vedligeholdelsen af veie mellem
dette brug og bnr 1, dat. 25. feb., tinglyst 1. marts 1873."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

248

Borge vestre

Jacob Aall Møller - Bent Wettergreen

3 daler - 0 ort 12 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Jacob Aall Møllers enke Malla Møller til provst B. Wettergreen, dat. 11. april, tinglyst 1. mai 1875."


Sogneprest, prost og gårdbruker
Bent Wettergreen
fra Skien dpt. 12/4-1804 d. 18/2-1883 på V. Borge, s.a. sogneprest Jacob Wettergreen.
g.m. Anne Cathrine Dorthea Nyson ”Thea” fra Botne, Vestfold f. 18/4-1804 (dpt. 21/6) d. 26/2-1888 på V. Borge (bg. i Solum), d.a. sogneprest H. H. Nyson og Elisabeth Sophia Neuman.
Eier 1875.

Bent Wettergreen ble hjemmedøpt i Skien av Hr. Stub den 18. mars 1804. Han ble trolig født like før.

Prost Wettergreen var pensjonert sogneprest og prost i Solum da han bodde her i 1875 med sin kone. Han ble
g
ravlagt i Solum. Hun ble gravlagt i Skien.

Andre beboere her i 1875:
Magdalene K. Nyson fra Botne f. 22/3-1803 d. 6/12-1886 på Borge, bg. i Solum (prestens svigerinne),
Andrea Elisabeth Bakke fra Kviteseid f. 1845 (søsterdatter), Gjertrud Marie Brynildsen fra Solum f. 1857
(fosterbarn), Hella Karine (Olsdatter) Wettergreen f. ca. 1862 på Gravklev under Klovholt i Solum (fosterdatter).

Tjenestefolk i 1875:
Anne Kirstine Kristensdatter fra Solum f. 1849, Anne Helvig Johnsdatter f. 1858 i Gj. og Ole Johannesen f. 1852 i Gj.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 5 kuer, 1 kalv, 2 sauer og 1 gris.

Ekteparet hadde ingen barn selv. Derfor hadde de en rekke fosterbarn. De bodde på Solum prestegård i 1865.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra provst B. Wettergreens enke og testamentariske arving Anna Dorthea Wettergreen til skibskaptein L.N. Knudsen
paa dette brug m.m. for 26.000 kr., dat. 1. mai 1883, tinglyst 15. febr. 1884."

Skipsfører, skipsreder, g.br., selveier
Lars Nikolai Knudsen
f. 8/9-1848 i Brevik, s.a. skipsfører Carl Knudsen og Caroline Andersdatter.
g. i Gjerpen 21/6-1877 m. Andrea Elisabeth Bakke (Elise Knudsen) fra Oppgarden i Kviteseid f. 13/6-1845, d.a. examinat. med. Andreas Bakke og Maren Elisabeth Sophie f. Nyson fra Botne.
1. Andrea Bakke Knudsen f. 29/1-1880 på Moldhaugen i Solum. Var bokholderske i 1900.
2. Karl Knudsen f. 15/9-1881 i Ø. Porsgrunn. Kontorsjef i 1900.
3. Benny Dorthea Magdalene Knudsen f. 8/10-1883 på V. Borge.
4. Hans Bakke Knudsen f. 1/10-1885 på V. Borge.
Eier 1884.

Andrea Elisabeth Bakke var niese til prost Wettergreens kone (se ovenfor).

Ved prestens innføring av vielsen i Gjerpen kirke, ble det av presten nevnt at L. N. Knudsen var bosatt i Solum.
Når vi finner det første barnet født/ døpt i Solum kirke, ser vi at de bodde på Moldhaugen, som lå til Solum preste-
gjeld på denne tiden. Året etter hadde de flyttet til østre Porsgrunn.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Eier navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

73

4

248

Borge vestre

Borge vestre

Lars N. Knudsen

1 dl. - 4 ort - 21 sk.

8 mark 0 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skylddelingsforretninger afholdt 5. febr. tinglyst 2. marts 1896, hvorved
1 bnr 11 "Borge vestre Hustomt" er udskilt af skyld 0 mark 03 øre. 
2 bnr 12 "Borge vestre Hustomt" er udskilt af skyld 0 mark 05 øre."

"Delings- og skylddelingsforretninger afholdt 28. okt., tinglyst 1. nov. 1898 hvorved
1 bnr 22 "Borge vestre Halvorsrød" er udskilt af skyld 0 mark 04 øre,
2 bnr 23 "Borgehaven" er udskilt af skyld 0 mark 04 øre,
3 bnr 24 "Borgelid" er udskilt af skyld 0 mark 04 øre."  

"Delings- og skylddelingsforretninger afholdt 8., tinglyst 18. april 1900, hvorved
1 bnr 35 er udskilt, (utgått av matriklen før 1950),
2 bnr 36 "Åsheim" af skyld 0 mark 03 øre, er udskilt til Edv. Langeland,
3 bnr 37 "Åsheim" af skyld 0 mark 03 øre, er udskilt til Hans Larsen
4 bnr 38 "Fredbo" af skyld 0 mark 03 øre er udskilt til Arne Kittilsen?

"Delings- og skylddelingsforretninger afholdt 15. sept., tinglyst 7. nov. 1900, hvorved dette brug er saaledes delt:
1 bnr 4 "Borge vestre" (dette brug) af skyld 7 mark 67 øre,
2 bnr 40 "Haugen" af skyld 0 mark 02 øre til Jacob Andersen?"

"Skyldsætningsforretning afholdt 7., tinglyst 8. juni 1901, hvorved er udskilt 1 parcel bnr 45 "Tinnesand" af skyld 0 mark 03 øre."
"Skyldsætningsforretning afholdt og tinglyst 15. april 1903, hvorved er udskilt bnr 49 "Borgelid", solgt til Halvor Johannessen."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra L. N. Knudsen til meierimester S. A. Østre for kr. 26.000, dat. 6., tinglyst 9. januar 1904."


Meierimester, selveier
Syver Aslaksen Østre
fra Flå i Hallingdal, Buskerud d. ca. 1910/11.
Eier 1904.

Vestre Borge var en mønstergård under Syver A. Østres alt for korte tid her. Østre var en betydningsfull mann som
moderniserte meieridrifta både i Bratsberg (Telemark) og andre steder.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skyldsætningsforretninger afholdt 24., tinglyst 25. marts 1905, hvorved er udskilt
1 bnr 58 "Solstad" af skyld 0 mark 02 øre og (senere endret til bnr 54),
2 bnr 59 "Borgehaven" af skyld 0 mark 04 øre."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

73

4

Borge vestre

Borge vestre

I.(S!) A. Østre

7 mark 56 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Delings- og skylddelingsforretning afholdt 8., tinglyst 15. aug. 1906, hvorved er udskilt bnr 65 "Stenstad" af skyld 0 mark 12 øre." 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra skifteforvalteren i meierimester Østres bo til Leiv Halvorsen Haugholt for kr. 35.000, dat. 5., tinglyst 10. mai 1911."


G.br., selveier
Leiv Halvorsen Haugholt
fra Juksebø i Sauherad f. 25/2-1886 d. 1959, s.a Halvor Olsen Haugholt og Helge Leifsdatter fra Graver i Lisleherad.
g. 1919 m. Ingeborg Kise fra Kise-skogen i Hjuksebø f. 1888 d. 1959.
1. Helga Haugholt f. 1920.
2. Åshild Haugholt f. 1923.
3. Halvor Haugholt f. 1925. Bodde på Haugholt i Sauherad.
Eier 1911.

Ugifte Leiv Haugholt drev gården i 1910 med hjelp av to tjenestefolk:
Gustav O. Baugerød f. 22/1-1885 og Ingeborg S. Aase fra Bø i Telemark f. 17/6-1891.

Disse barna hører egentlig ikke hjemme her, da de er født i Sauherad og aldri har bodd her.

Leieboere i 1910: Presten Lauritz Heuch med familie. Se Gjerpen Prestegård.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 80, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skyldsætningsforretning avholdt 25., tinglyst 28. okt. 1911, hvorved er utskilt bnr 72 "Skovly" av skyld 0 mark 04 øre, bortfæstet til Olaf Johansen."

"Skjøte fra Leiv Haugholt til H. C. Finne paa dette bruk for kr. 36.000, samt gaardsredskaper for kr. 3.500, dat. 4., tinglyst 15. mai 1912."

Gartner, trelasthandler, selveier
Henrik Carsten Finne (H. C. Finne) f. 24/8-1888 d. 6/3-1968.
g.m. Dagmar f. 27/8-1888 d. 4/1-1961.
Eier 1912.

Gravlagt ved Ø. Porsgrunn.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 483, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretninger avholdt 30. sept., tinglyst 16. okt. 1912, hvorved er utskilt:
1 bnr. 77 "Aasheim", av skyld 0 mark 02 øre til Edvard Langeland,
2 bnr 78 "Snarud, av skyld 0 mark 06 øre til lærer H. Brændalsmo,
3 bnr 79 "Solstad" av skyld 0 mark 02 øre til Karl Gundersen,
4 bnr 80 "Borgelid" av skyld 0 mark 02 øre, til Halvor Johansen,
5 bnr 81 "Skovly" av skyld 0 mark 02 øre til Olaf Johansen,
6 bnr 82 "Borgehaven" av skyld 0 mark 01 øre til Ludvig Johansen."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 483, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretninger avholdt 3., tinglyst 15. okt. 1913, hvorved er utskilt:
1. bnr 86 "Haug" av skyld 0 mark 20 øre til H. A. Kolle, (dette er den store, såkalte "Knudsen-gården" på Borgestad.)
2. bnr 87 "Borgesletten" av skyld 12 øre til Martin Pedersen.

"Skylddelingsforretninger avholdt 19., tinglyst 22. nov. 1913, hvorved er utskilt:
1. bnr 88 "Sollid" av skyld 0 mark 38 øre til ingeniør Chr. Knudsen,
2. bnr 89 "Sydhaven" av skyld 1 mark 00 øre beholdes av H. C. Finne,
3. bnr 90 "Nordhaven" av skyld 0 mark 50 øre beholdes av H. C. Finne.

"Skylddelingsforretning avholdt 3., tinglyst 25. juli 1914, hvorved til Karl Amundsen er utskilt bnr 95 "Amundsletten" av skyld 0 mark 30 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 24., tinglyst 26. sept. 1914, hvorved til Isak Hansen er utskilt bnr 100 "Hasleli" av skyld 0 mark 04 øre."

"Skylddelingsforretninger avholdt 27/5-1919, tinglyst 4/6-1919, hvorved er utskilt:
1 bnr 122 "Borgelid" av skyld 0 mark 04 øre til Hjalmar Kristiansen,
2 bnr 123 "Solberg" av skyld 0 mark 04 øre til Karl K. Hammer.

"Skylddelingsforretning avholdt 21., tinglyst 26 juli 1919, hvorved til Karl Amundsen er utskilt bnr 127 "Fjelsta" av skyld 0 mark 04 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 2., tinglyst 17. nov. 1920, hvorved er utskilt bnr 137 "Solbakken" av skyld 0 mark 03 øre til Aase Olsen."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 484, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Grunnbrev fra L. N. Knudsen til Rollef Johnsen Tinnesand paa bnr 73 bnr 45, dat. 31/5-1901, tinglyst 24/2-1928."

"Auksjonsskjøte til Hans Kleppen paa dette med flere bruk for kr. 77.000, dat. 19/3-1928, tinglyst 19/3-1928."


G.br., selveier
Hans M. Kleppen
(Hans Kleppen) fra Sauland i Hjartdal f. 13/9-1856 d. 15/6-1949, s.a. lensmann og g.br. Mathias M. Kleppen og Anlaug Torgrimsdatter Bentsrud fra Heddal f. 4/10-1823.
Eier 1928. Ugift.

Hans Kleppen kjøpte tidligere Enggrav(1) av sin halvbror Torgrim Kleppen.

Hans M. Kleppen hadde eksamen fra Aas Landbruksskole. Han var godt kjent som dommer ved prisutdelinger ved
dyrskuer hvor han framviste stor innsikt og skjønn.
 

Hans Kleppen skrev:
”I 1882 forpaktet jeg Enggrav av min Broder Torgrim, som da for et par - 3 aar før, havde kjøbt den av en Wesseltoft for saavidt jeg hugser, Kr. 24.000. Da kom jeg til at selge en Ku til gamle Prosten Wettergreen og blev kjendt med ham paa den maaden. Han var en interessert gammel mand, og den første Eier av gaarden som jeg har Rede paa. 3 kjör var den gang hele Besetningen og med denne greide han sig til Husbruk, noget melkesalg var det ikke Tale om. Nogen Expert i Jordbruk var han nok ikke, men for øvrigt sat han nok inde med atskillig viden i flere Ting som kunde vært av interesse for Eftertiden, men jeg var unselig og manglet ogsaa Forstandelse til at spørge ham du, om meget som jeg burde gjort.

Efter Wettergreen kom Kaptein Lars Knudsen til Borge og bodde her i flere aar, men solgte saa og flyttet til Eidanger. Gunnar Knudsen tænkte da paa at kjøpe og fikk Ordfører Hans Riis til at Taxere den og han skulde sat den i 24.000, men Knudsen var ikke lenger Kjøper.

En meierimann Østre kjøbte Borge og vilde bli boende der, men blev imidlertid syg og faldt bort, saa Eiendommen kom paa Handel igjen og blev kjøbt av Ole Halvorsen Vestre Gaathaug, før en Yngere mann fra Hjuksebø, nemlig Haugholdt som ogsaa bodde nogle aar, men solgte det igjen, da han sagde han kunne ikke greie sig. Saa han maatte selge for at faa igjen største delen av de udlagte Penge. Saa kjøbte H. C. Finne Gaarden og brugte den til Tvangsauksjonene i 1921 (1928), da jeg kom til at faa den. Da havde (V.) Borge hat 6-seks Eiere paa ca. 70 aar.


 

Hans Kleppen er gravlagt ved Borgestad gravplass. Han var ugift.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 484a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt 23/4-1928, tinglyst 4/5-1928, hvorved til Trygve Larsen er utskilt bnr 150 "Gresvold" av skyld 0 mark 04 øre."
"Grundbrev til Trygve Larsen paa bnr 150, dat. og tinglyst 18. juni 1928."
"Skylddelingsforretning avholdt 19/7-1930, tinglyst 25/7-1930, hvorved til John Leiulfsrud er utskilt bnr 162 "Solsta" av skyld 0 mark 07 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 12/8-1932, tinglyst 26/8-1932, hvorved til Johan Eliassen er utskilt bnr 168 "Fjellvang" av skyld 0 mark 06 øre."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 484b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Målebrev og Skylddelingsforretning avholdt 17/1-1934, tinglyst 12/2-1934, hvorved til Kr. Amlie er utskilt bnr 170 "Lønhaug" av skyld 0 mark 08 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 1/12-1934, tinglyst 4/2-1935, hvorved til sogneprest Amli er utskilt bnr 171 "Amlistuen" av skyld 0 mark 09 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 8/3-1935, tinglyst 29/3-1935, hvorved til Halvdan Amundsen er utskilt bnr 172 "Borgesletten" av skyld 0 mark 05 øre."


Gårdens grenser på 1940-tallet, i følge Hans Kleppen:
”Mod Nord til Nordre Borge, mod Syd til Borgestadjordet og Aakre, mod Øst til hovedveien og mod Vest til bortsatte Tomter paa Eiendommen.”


Kilde
: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 484b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretninger avholdt 28/10-1944, tinglyst 11/12-1944, hvorved er utskilt;
1 bnr 209 "Walhall" av skyld 04 øre til Martin L. Wallestad,
2 bnr 210 "Bjerkly" av skyld 03 øre til Halvor Henriksen."

"Skylddelingsforretning avholdt 6/10-1945, tinglyst 19/10-1945, hvorved til Erik Andersen er utskilt bnr 211 "Skogly" av skyld 03 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 10/7-1946, tinglyst 13/9-1946, hvorved til Olav Sterner er utskilt bnr 216 "Solvang" av skyld 05 øre."


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 166a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøte fra Hans M. Kleppen f. 13/9-1856 til brorsønn Mathias T. Kleppen f. 2/2-1885 på dette bruk og 75/14 i Gjerpen for kr. 40.000,
hvorav for løsøre kr. 5.000, kjøpesummen henstår med pant i eiendommen, likeså forbeholdes føderåd for selgeren ansatt til 5-årig verdi
kr. 20.000, hvorfor panterett, dat. 12/6 og 3/7-1948, tinglyst 7/7-1948."


Bonde, selveier
Mathis T. Kleppen f. 2/2-1885 d. 14/10-1966 i Sauland.
g.m. Signe M. Flateland fra Vrådal f. 27/3-1890 d. 30/4-1971 i Sauland.
1. Torgrim Kleppen f. 3/4-1917. Overtok denne gården.
2. Petter Kleppen f. 1922. Overtok gården etter broren.
Eier 1948. Bodde i Sauland.

Her er det sikkert flere barn, men denne familien hører til Sauland bygdehistorie.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, Folie 166a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning avholdt 10/10-1946, tinglyst 26/10-1948, hvorved til Halvor Henriksen er utskilt bnr 288 "Bjerkly 2" av skyld
01 øre."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

73

4

Borge vestre

Mathias T. Kleppen

3 mark 97 øre


Bonde, selveier
Torgrim Kleppen fra Sauland i Hjartdal prestegjeld f. 3/4-1917 d. 27/8-1993 i Sauland, s.a. Mathias Kleppen ovenfor.
g.m. Aslaug f. 13/4-1926 d. 11/3-2009 i Sauland.
Eier 1961. Bodde i Sauland.

Siv. ingeniør innen byggeteknikk, selveier
Petter Kleppen fra Sauland i Hjartdal prestegjeld f. 1922, bror av Torgrim Kleppen ovenfor.
g. 1950 m. Ingebjørg Haave f. 1930, d.a. Mathias Haave og Ingrid Sauar. Begge fra Heddal.
1. Signe Kleppen f. 1952.
2. Mathias Kleppen f. 1957.
Eier 1993.

Kilde: Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra gårdeier Petter Kleppen. (Utdrag).
Gården er på 90 dekar jord, 184 dekar skog og 8 dekar annet areal. Jorda blir bortleid til fôrproduksjon til melkekuer og Vestre Borge Ponnisenter. Det ble slutt med gårdens melkekyr i 1960. Det går 15 hester på gården. Den første traktoren kom i 1950 og i dag er det en traktor her. I tunet står et våningshus fra rundt 1750, påbygd rundt 1850 og restaurert i 1996 - 2005. Her er også en garasje med flere rom. Låven er fra 1900. Den har en leilighet i tilknytning til driftsbygningen. Bortsett fra våningshuset, som er frittliggende, danner de øvrige bygningene en sammenhengende U ved huset, noe som er meget verneverdig. 


(C) Gard Strøm.