| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Enggrav
Gård nr. 72 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.03.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Enggrav 1
Gammelt løpenr. (245,246)a. Gnr 72 bnr 1.

Se også Enggrav(A) og Enggrav(B).

Begge brukene av Enggrav sammenføyd i 1854.


Enggrav bnr 1 1957. Foto: Skannet fra Gjerpen Bygds Historie bind III (Terje Christensen 1985).

På 1960-tallet ble gården slettet. Eiendommen har blitt utskilt til boligtomter, skoleanlegg og idrettsanlegg.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Kgl. skjøde til Søren Pedersen Tufte med paaheftet aarlige afgifter til
1. Solum sognepræst af Enggrav 13 spd. 4 sk.
2. Skiens sognepræst af Skifjeld 3 spd. 114 sk, dat. 4. okt., 1854, tinglyst 15. juli 1856."

G.br., skolelærer, selveier
Søren Pedersen Tufte
fra S. Tufte f. 19/11-1820 d. 12/1-1866, s.a. Peder Sørensen Tufte.
g. i Melum kirke 25/10-1844 m. Anne Abrahamsdatter fra Hanes i Melum f. 28/6-1823 d. 24/2-1872 på Haukenes i Melum. "Anne Abrahamsdatter, Søren Tuftes Enke. Begravet ved Melum.", d.a. Abraham Hansen Hanes og Berthe Andersdatter.
Forlovere: "Lars Abrahamsen Dolva, Hans Abrahamsen Skilbred."
1. Peder Sørensen f. 14/9-1845 på Tufte. Sjømann i 1865.
2. Julie Berthine Sørensdatter f. 24/8-1851 på Tufte.
3. Anna Dorothea Sørensdatter f. 14/10-1855 på Tufte.
4. Søren Abraham Sørensen f. 20/9-1864 på Enggrav.
Eier 1854.

Denne familien kom hit da Søren Tufte kjøpte gården i 1854. De bodde tidligere på Tufte(3).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved en hermed atter sammenføiet parcel er uskilt, tinglyst 7. okt. 1857."
"
Grundseddel fra Søren Pedersen til Ole Johnsen og efterfølgende eiere af hans hus paa en hustomt mod aarlig afgift 1 spd., eller
om grundherren forlanger det, aarlig 3 slaattedage, hvorfor Panteret haves i hus og tomt, dat. 30. juni, tinglyst 18. juli 1860."


Tjenestefolk her i 1865: Ole Olsen f. 1853 i Gjerpen, Andrea Larsdatter f. 1848 i Holla og Ingeborg M. Fredriksdatter
f. 1833 i Gjerpen.

Kilde: Gjerpen Bygds Historie, bind 3, side 174 (Terje Christensen):
"Søren Tufte var en fremtredende mann i bygda. Mest kjent ble han som en av lederene for den ytterliggående gjendøper-bevegelsen (baptistene) som skilte seg ut fra presten Lammers retning omkring 1860."


16/3-1872      SØREN PEDERSSEN TUFTE        Gjerpen Skifteprotokoll nr. *) 
Tufte          og kona ANNE ABRAHAMSDATTER          
               - han d. 12.1.1866, hun nå -
               Kona hadde som enke bodd på gd. Haukenes i Solum.
               Arvinger: Barna:
               1. Peder Sørenssen Tufte, myndig.
               2. Julie Berthine Sørensdtr. mindreårig. (Hun var på besøk i nærheten av Holmestrand.)
               3. Anne Dorthea Sørensdtr. 17 år.
               4. Søren Abraham Sørenssen  7 "
               Verger: Abraham R. Hustvedt og Hans Abrahamssen Hanæs.
Brt: 2642 - 58
Net: 1019 - 45
Jordegods: Gd. Haukenes i Solum med årets grøde, solgt for 2250 spd.

*) B: Gj 1 s. 342b-346-360-365-368. C: Gj III s.57.

 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Delings- og skyldsætningsforretning, afholdt 19. og 20. aug., tinglyst 2. sept. 1872, hvorved bnr 5 heraf og gnr 93 bnr 6 er udskilt."

"Auktionsskjøde til jomfru Augusta Berentsen, dat. 17., tinglyst 20. juli 1874."

Selveier
Augusta Bernthiorthine Berntsen fra Drammen f. 1833.
Eier 1874.

Hennes Svoger Zacharias Wesseltoft var brukeren.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

(245a, 246)a

Engrav

Augusta Berntsen

8 daler - 0 ort - 7 skilling


G.br., forpakter
Zacharias Wesseltoft
fra Skien f. 1835.
g.m. Marie Margrete Berntsen fra Drammen f. 1837.
1. Ada Wesseltoft f. 1869.
2. Inger Margrete Wesseltoft f. 9/4-1874 på Enggrav.
Br. 1874.

I 1875 bodde hans svigerinne Augusta Bernthiorthine Berntsen her - født i Drammen 1833. Hun var eier av gården.
Barna er ikke døpt i Statskirken, men hos "Gjendøberne", som senere kalte seg for Baptistene.

Tjenestefolk i 1875: Lars Pedersen fra Kvelde f. 1850. Anne Jørgensdatter fra Seljord f. 1846, og Marie Karen Isaks-
datter f. 1855 i Gjerpen.

Gårdens besetning 1875: 3 hester, 3 kuer, 2 ungdyr, 1 gris.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Skjøde fra Augusta Berentsen til Torgrim M. Kleppen for 6.000 spd., dat. og tinglyst 23. okt. 1876."

Lensmann i Hjartdal, selveier
Torgrim Mathiasson Kleppen
fra Sauland i Hjartdal prestegjeld.
Eier 1876.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

72

1

(245a, 246)a

Enggrav

Enggrav

T. M. Kleppen

5 daler - 3 ort - 15 skilling

15 mark 48 øre


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Mageskiftebrev fra lensmand T. M. Kleppen til John M. Kleppen paa dette brug for 24.000 kr., dat. 28. feb. 1890, tinglyst 1. sep. 1894."

G.br., forpakter
John Mathiasson Kleppen
fra Kleppen i Sauland f. 1851, s.a. Mathias Mathiasson Kleppen.
g. i Gjerpen 20/6-1889 m. Gunlaug Augunsdatter Nape fra Fyresdal f. 1861, d.a. Augun Ketilsson Nape.
1. Arne Mathias Kleppen f. 29/5-1897 d. 23/9-1981.
Eier 1890.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 og 3 er udskilt, afholdt 29. juli, tinglyst 1. aug. 1896."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 4 er udskilt, afholdt 6., tinglyst 11. juli 1900."

"Skjøde fra John M. Kleppen til Hans M. Kleppen for 20.000 kr., dat. 13., tinglyst 16. nov. 1900."

G.br., selveier
Hans M. Kleppen
(Hans Kleppen) fra Sauland i Hjartdal f. 13/9-1856 d. 15/6-1949, s.a. lensmann og g.br. Mathias M. Kleppen og Anlaug Torgrimsdatter Bentsrud fra Heddal f. 4/10-1823.
Eier 1900. Se også V. Borge(4).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelingsforretning afholdt 16., tinglyst 18. mai1904, hvorved fraskilt bnr 5 "Birkelund" af skyld 0 mark 18 øre, til Chr. Simonsen."

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

72

1

Enggrav

Enggrav*

Hans Kleppen

9 mark 61 øre

  *Ogsaa skrevet Engrav.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Skjøte i henhold til kjøpekontrakt fra H. Kleppen til Andreas L. Øvrum for kr. 102.000, dat. 10. mai, tinglyst 14. mai 1924."

G.br., selveier
Andreas L. Øvrum.
Eier 1924. Se Meen(18).

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Skylddelingsforretning, avholdt 16. mai 1927, tinglyst 18. mai 1927, hvorved til Einar A. Lia er utskilt bnr 16 "Solvang av skyld 04 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 16/1-1931, tinglyst 19/1-1931, hvorved til Einar Halvorsen er utskilt bnr 20 "Myrvang" av skyld 04 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 15/4-1931, tinglyst 20/4-1931, hvorved til Einar Edvardsen er utskilt bnr 21 "Solberg" av skyld 04 øre."

"Skjøte fra fru Sofie Øvrum (henstående i uskifte efter avdøde Andreas Øvrum tinglyst her av 2/10-1941), til sønn Sverre Øvrum
f. 28/10-1899 paa dette med flere bruk for kr. 46.000, hvorav for løsøre kr. 16.000, dat. 1/10-1941, tinglyst 14/10-1941."

G.br., selveier
Sverre Alfred Øvrum
(Sverre Øvrum) fra Meen(18) f. 28/10-1899 d. 16/10-1965, s.a. Andreas Larsen Øvrum.
Eier 1941. Ugift.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 70b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Skylddelingsforretning, avholdt 18/5-1946, tinglyst 27/7-1946, hvorved til Paul H. Pedersen er utskilt bnr 29 "Utsikten" av skyll 04 øre."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 133a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Skylldelingsforretninger, avholdt 18/5-1946, tinglyst 5/8-1946, hvorved er utskilt:
1 bnr 30 "Enghaug" av skyll 05 øre til
Rolf Kittilsen,
"Veirett for bnr 30 ifølge skjøte tinglyst 28/10-1947."
2 bnr 31 "Solhaug" av skyld 04 øre til
Leif Lia,
3 bnr 32 "Vårli" av skyll 04 øre til
Morgan Bjerketvedt,
4 bnr 33 "Birkely" av skyll 04 øre til
Arvid Bjerketvedt,
5 bnr 34 "Fredly" av skyll 06 øre til
Kjartan Bjerketvedt.

"Skylldelingsforretninger, avholdt 1/8-1946, tinglyst 29/10-1946, hvorved er utskilt:
1 bnr 35 "Solvind" av skyll 05 øre til
Olaf Imsrud,
2 bnr 36 "Solbakken" av skyll 05 øre til Oddmar Glenna.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 3, folie 133b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"
Skylldelingsforretninger, avholdt 5/2-1947, tinglyst 5/3-1947, hvorav er utskilt:
1 bnr 38 "En boligtomt" av skyll 05 øre til
Kåre Dyrkold,

2 bnr 39 "Helgeby" av skyll 05 øre til Ingebret Fjelddalen,
3 bnr 40 "Sletten" av skyll 05 øre til Kristian Sørbø.

"Skylldelingsforretning, avholdt 17/4-1947, tinglyst 6/10-1947, hvorved til Paul Pedersen er utskilt bnr 45 "Solvang" av skyld 04 øre."

"Skylldelingsforretninger, avholdt 23/4-1948, tinglyst 29/4-1948, hvorved er utskilt:
1 bnr 47 "Østly" av skyll 04 øre
Arne Gulliksen?,
2 bnr 48 "Bakketun" av skyll 04 øre til
Ragnvald Hansen?,

3 bnr 49 "Solhaug" av skyll 04 øre til Sverre Øvrum.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Sverre Øvrum:
”Nord: Vegen til Menstad, øst: Håvundv., syd: Borgs bane, vest: Borgestad.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

72

1

Enggrav

Sverre Øvrum

8 mark 78 øre

72 49 Solhaug Sverre Øvrum 0 mark 04 øre
70 58 Askildsbakke Sverre Øvrum 0 mark 20 øre
70 67 Svarttangskogen Sverre Øvrum 0 mark 65 øre


Gårdsbygningene på Enggrav ble revet på 1960-tallet. Det står fremdeles noe igjen av alèen som gikk fram til tunet
(2015).

Eiere fra 1966: Alma Innleggen, Lars Øvrum m.fl. (Sverre Øvrums søsken fra Meen). Disse solgte restene av Eien-
dommen i 1974 til Skien kommune.

Fra Grunnboka: "Andel av Gnr 72, bnr 1 er overdradd til Skien kommune (13.02.1974), Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 72,
bnr 271, Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 72, bnr 272, Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 72, bnr 273, Overdragelsen
omfatter også andel av Gnr 72, bnr 274, Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 72, bnr 275."

(C) Gard Strøm.