| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |  


Enggrav
Gård nr. 72 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.01.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Enggrav A
Gammelt løpenr. 245. Eier: Skien prestebol.

Resten av hovedbølet etter at Enggrav(B) ble utskilt i ca. 1670. Landskyld 2 huder.

Fra skattematrikkelen 1670-71:
”Engraff med Schiefield, Johannes och Jens paaboer schylder 8 (!) hdr. som prestebollen i Scheen med bøxell ehr ejende. Proustens gaard.”

8 huder må være en feilskrift eller feiltolkning av skattemanntallet 1670. Enggrav har aldri hatt en landskyld
på 8 huder. Det er nok heller 5 huder som er riktig. G.S.

G.br., leilending
Jon Johannessen Engraff
fra Enggrav f. ca. 1656 d. i januar 1738. ”Jon Enggraf, 84 aar.”, s.a. Johannes Engraff.
g1g 5/2-1688 m. Maren Eriksdatter fra Hoppestad øvre f. februar 1653 bg. 17/6-1699. ”Jon Engrafs q. Maren 46 aar 4 maaneder.”, d.a. Erik Hoppestad.
g2g 4/9-1701 m. Karen Andersdatter fra Siljan f. ca. 1672 bg. 22/3-1742. ”Jon Enggrafs Enche, 70 aar.“, d.a. Anders NN og Inger Tormodsdatter.
Forlovere: "Solve Meen og Ole Vestre Borge."
1. Johanne Jonsdatter f. ca. 1688 g.m. Hans Knudsen Follaug. Se Follaug(A). Johanne er ikke funnet døpt i Gjerpen.
2. Anne Jonsdatter dpt. 14/9-1690. Trolig ugift.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders dpt. 2/10-1701 bg. 8/10-1713. ”Jon Enggrafs søn Andres 12 aar.”
4. Johannes Jonsen dpt. 29/9-1703 g.m. 26/5-1730 m. Dorthe Ovensdatter.
5. Thor Jonsen dpt. 25/10-1705. Se nedenfor.
Br. ca. 1691.

F.f. Jon Enggravs datter Anne: Anders Sem, Tyge Follof (Follaug), Barbara Giert Skerjantes, Claus Enggravs quinde Live, Karen Eriksdatter tien hos Jens Mogensen.
F.f. Jon Johannessens søn Anders fra Enggraf: Solve og Guttorm Meen, Guttorm Meens stifsøn Jacob Larsen, Oluf Borries quinde Else, Isak Meens quinde Gunhild, Claus Enggrafs datter Kirsten.
F.f. Joen Enggrafs søn Johannes: Ole Borge, Amund Enggrav, Isak Meens Quinde Gunnhild, Jacob Meens Quinde Kirsten, Guttorm Meens datter Boel.
F.f. Jon Enggrafs søn Tor: Ole Vest Borge, Stephan Enggraf, Anna i Stranden (Borgestadstranden), Kirsten Meen, Maren Meen.

Fra trolovelsen mellom Jon og hans andre kone:
Dato 16/1-1701.
John Johannessen Engraff og Karen Andersdatter Slemdal.
CautionsMænd: Solve Meen og Ole V. Borge.

Begravelse i Gjerpen kirke den 18/3-1706:
”Jon Enggrafs værmoder (svigermor), Inger Tormosdatter, 95 aar - hafde zedel.” (f. ca. 1611).
Dette bør vel tolkes som at Karen Andersdatters mor har bodd her på sine gamle dager.

19/4/1738      JON JOHANNESSEN ENGGRAV         Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 378b.
Enggrav        Arvinger: Enka Maren Andersdatter og barna:
               1. Johannes Jonssen, myndig
               2. Tore Jonssen,     --”--
               3. Anne Jonsdtr. 44 år
               4. Johanne Jonsdtr. død, g.m. Hans Follaug, 3 barn:
                 a. Knut Hannsen   15 år
                 b. Anders Hanssen 12 ”
                 c. Maren Hansdtr. 14 ”
                     Faren Hans Follaug er verge.
Brt:   34 - 3 - 12
Gjeld: 70 - 0 -  9 (insolvent).

G.br., leilending
Thor Jonsen Enggrav
herfra dpt. 25/10-1705 bg. 10/4-1756. ”Thor Enggrav 50 1/2 aar.”
g. 8/10-1738 m. Ragnhild Evensdatter fra Rønningen under Søli øvre 
dpt. 2/10-1707 bg. 8/1-1784. ”Niels Enggravs kone 78 aar.”, d.a. Even Ellefsen.
Forlovere: "Even og Lars Borge."
1. Dorthea Thorsdatter dpt. 25/9-1740 g.m. Halvor Pedersen Meen/Buer. Se Meen(A).
2. Jon dpt. 5/6-1743 bg. 27/7-1749. ”Thor Enggravs s. Jon 7 aar.”
3. Anna dpt. 21/8-1746 bg. 10/8-1749. ”Thor Enggravs dtr. Anne 3 1/2 aar.”
4. Even dpt. 16/3-1749 bg. 10/8-1749. ”Thor Enggravs søn Even 1/2 aar.”
5. Jon Thorsen dpt. 26/7-1750. Se nedenfor.
Br. 1737.

F.f. Tor Enggrafs Dorte: Even og Lars Borge, Anders Enggraf, Knud Rønnings qde., Birte Evensdatter.
F.f. Tor Enggrafs Jon: Lars og Even Borge, Hans Meen, Ole Kolchins qde., Anne Enggraf.
F.f. Thor Enggravs barn Anna: Even Borges kone, Anna Stephensdatter, Anders Enggrav, Lars Fossejore, Jacob Evensen.

F.f. Thor Enggravs db.
Even: Jens Pedersens kone, Elen Isaksdtr, Anders Enggrav, Lars Pedersen, Ole Evensen.
F.f. Thor Enggravs db.
Jon: Jens Pedersens kone, Elen Larsdtr., Anders Enggrav, Jacob Evensen, Daniel Larsen.

Ingeborg bg. 24/6-1739. ”Tor Enggrafs qde. Ingeborg”. Ingen alder er nevnt.

Enka Ragnhild Evensdatter ble g2g med Nils Hansen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Nils Hansen
fra N. Ås(B) dpt. 16/2-1727 bg. 22/2-1784. ”Nils Enggrav 56 aar.”, s.a. Hans Nilsen Aas.
g. 30/9-1757 m. enke Ragnhild Evensdatter fra Rønningen under Søli øvre
dpt. 2/10-1707 bg. 8/1-1784. ”Nils Enggravs kone 78 aar.”, d.a. Even Ellefsen.
Br. ca. 1761.

Tjenestedreng Jon Andersen bodde her i 1762. Turvild Mathiasen, nevnt som verge i skiftet nedenfor,
er s.a. Mathias Christensen Holmen fra Gravli. Se Holmen under Rising.
Paret ovenfor fikk ingen livsarvinger. 

30/3/1784      NILS HANSSEN      og                 Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 609b.
Enggrav        RAGNHILD EVENSDATTER                 
               Arvinger:
               A. Mannes søsken:
                1. Helvig Hansdtr. g.m. Turvild Mathiassen Grimholt av Solum pr.gj.
                2. Barbra Hansdtr., var hos svogeren Turvild som ble form: for henne.
                3. Pernille Hansdtr. 54 år, hos madam Schurmann i Skien. Formynder Turvild Mathisen.
                4. Kari Hansdtr. enke, bor på Lundetangen i Skien. Laugverge ble Ole Rasmussen av Skien.
                5. Kirsti Hansdtr. 47 år, tjener hos Michel Jonssen på Lundetangen i Skien. Laugverge ble Turvild Mathisen.
               B. Konas arvinger. (Hennes egne barn?)
                1. Jon Thorssen, myndig, bor her på gården.
                2. Dorthea Thorsdtr. død og etterlatt seg 6 barn etter ekteskap med Halvor Pederssen:
                   a. Thor Halvorssen  20 år, tjener på Borgestad.
                   b. Peder Halvorssen 18 ” , --”--  ”  Bjerketvet.
                   c. Hans Halvorssen  16 ” , --”-- hos Peder Knudssen i Porsgrunn.
                   d. Even Halvorssen   9 ”  her på gd. hos morbror Jon Torssen.
                   e. Liv Halvorsdtr.  13 ”  -----------”--------------
                   f. Anne Halvorsdtr.  9 ”  -----------”--------------
               Formynder for disse ble morbroren Jon Thorssen.
Brt:    93 - 0 -  6
Gjeld: 135 - 2 - 17 (insolvent).

G.br., leilending
Jon Thorsen Enggrav
herfra dpt. 26/7-1750 bg. 13/7-1791. ”Jon Toerssøn Enggrav 43 aar.”, s.a. Thor Jonsen Enggrav.
g. 24/10-1782 m. Maren Haraldsdatter fra nedre Søli(B) dpt. 20/5-1759, d.a. Harald Rasmussen.
0. bg. 30/12-1783. ”Jon Enggravs dødf. søn.”
1. Harald dpt. 29/5-1785 bg. 22/1-1786. ”Jon Enggravs s. Haral 33 uger.”
2. Nils dpt. 12/11-1786 bg. 16/12-1786. ”Jon Engrafs s. Nils 4 uger.”
3. Ragnhild Maria Jonsdatter dpt. 25/5-1788 g.m. Anders Mathiasen Langerød. Se Langerød(B).
4. Johanne Marine dpt. 21/8-1791 bg. 11/9-1791. ”Afdøde Jon Enggravs pb. Johanne Marine 3 uger.”
Br. 1783.


F.f. Jon Thorsen Engravs db. Haral: Gunder Hansens kone, Karen Pedersdtr., Halvor Riis, Rasmus Haralsen, Ole Haralsen, Thor Halvorsen.
F.f. Jon Engravs db. Nils: Rasmus Haralsens kone, Ragnil Jensdatter, Gunder Ouestad, Ole Haralsen, Thor Halvorsen.
F.f. Jon Engravs pb. Ragnil Maria: Hans Ouestads kone, Marthe Jacobsdtr., Ole Haralsen, Peder Halvorsen.
F.f. Afdøde Jon Toerssøn Engravs pb. Johanne Marine: Hans Ouestads k., Anne Haraldsdtr., Tord Halvorssøn, Ole Haraldssøn, Wetle Haraldssøn.

Even Halvorsen fra Meen(A) vokste opp her hos sin morbror. Even bodde siden i Vognmannsg. 3 på Osebakken.
Se Familie 24 - Ø. Borge 1801.

29/10/1791     JON THORSSEN       Bamble Skifteprotokoll nr. 11, side 580a.
Enggrav        Arvinger:                             
               Enka Maren Haraldsdatter
               og deres eneste barn Ragnhild Maria Jonsdtr. 3 år.
               Enka fikk til laugverge broren Rasmus Haraldssen Søelie.
               Form. for dattera ble morbroren Ole Haraldssen Søelie.
Brt: 195 - 0 - 14
Net:  39 - 0 -  0

Enka Maren Haraldsdatter ble g2g med Anders Hansen. Se nedenfor.

Arbeider, leilending
Anders Hansen Enggrav
fra Strømdal dpt.  14/6-1767 d. 28/6-1820 på Eikåsen, s.a. Hans Clausen Strømdal.
g. 4/10-1792 m. enke Maren Haraldsdatter fra nedre Søli(B) dpt. 20/5-1759 d. 20/4-1826 på Enggrav, d.a. Harald Rasmussen Sølie.
1. Jon dpt. 24/2-1793 bg. 7/4-1793. ”Anders Hanssøns Enggravs db. Jon 6 uger.”
2. Hans Andersen dpt. 15/11-1795. Se Familie 13 - Ø. Borge 1845.
3. Jon dpt. 10/3-1799 bg. 3/10-1801. ”Anders Hanssøns db. Jon, født paa Enggrav 2 7/12 aar.”
Br. 1792.

F.f. Anders Hanssøn Enggravs Jon: Gunder Strømdals k., Maren Hansdtr., Søren Christianssøn, Rasmus Haraldssøn, Knud Erikssøn.
F.f. Anders Hanssøns Hans fra Enggrav: Søren Høysets k., Barbara Isaksdtr., Gunder Strømdal, Ole Søelie, Hans Ouestad.
F.f. Anders Hansøns Jon f. Enggrav: Ole Søelies k., Maren Hansdtr., Rasmus Søelie, Søren Høyset, Anders Stephenssøn.

Denne familien flyttet i 1800 til Bekkevold hvor de leide et hus.

G.br., leilending
Jon Thorsen Enggrav
fra Hauen(A) dpt. 8/12-1771, s.a. Thor Jonsen Hauen.
g. 8/4-1794 m. Karen Margrethe Olsdatter fra S. Falkum dpt. 31/10-1773, d.a. Ole Abrahamsen Falchum.
Br. 1800.

I 1801 var Jon Thorsen Enggrav ”korporal og jordbruger”, boende med sin familie på
Enggrav, 30 år gammel. Familien flyttet til Bratsbergkleiva i 1814. Se Familie 47 - Kleiva 1845.

På Enggrav var det kommandantbolig for det Gjerpenske kompani fra 1792 (i Statens eie).
Tamburplassen eller eksersersplassen, med tilhørende kvarter for militært mannskap, lå på
Hovengas vestre side, langs Borgeåsen. Der lå den fram til myndighetene, noen år senere,
besluttet å flytte leiren til Gråtenmoen i Solum.

Kaptein, overtollbetjent
Johan Caspar von Barth
dpt. 3/4-1773 i Hjelmeland, Rogaland d. 24/6-1856 i Arendal, s.a. kanselliråd Georg Barth og Marthe Cathrine Wejbye.
g. i Skien kirke 25/12-1804 m. Maria Cathrine Ameln Barnholt f. 23/3-1786 (dpt. 1/9), d.a. forvalter Fredrik Christian Barnholt fra S. Ballestad og Maria Cathrine Ameln fra Bergen.
1. Frederice Georgine Maria Barth f. 6/8-1805 i Skien (døpt der 26/9).
2. Marcus Reinholdt Barth f. 19/2-1809 i Skien (dpt. 19/5) bg. 23/8-1811 i Skien.
3. Georg Friderich f. 15/8-1810 i Skien (dpt. 17/10) bg. 22/8-1811 i Gjerpen. ”Capitaine Johan Caspar Barths db. Georg Frideric, født i Schien, meldt at være 1 aar.”
4. Georg Daniel Barth f. 9/7-1812 i Gjerpen.
5. Jonas Fredrik Barth f. 27/3-1816 på Enggrav.
6. Johanne Mariane Barth f. 17/12-1818 på Enggrav.
7. Margrethe Cathrine Barth f. 25/5-1821 på Enggrav d. 19/10-1906 i Arendal.
8. Hulda Barth f. 15/4-1826.
Br. 1814.

F.f. Hr. Lieutenant Johan Caspar von Barth, den 6. Augusti Hjemmedøbte Datter Friderica Jørgine Maria: Mdme. Anthonette Barnholdt, Mdme Catharina Watzell, Jomfrue Anne Magrethe Albertsdatter Blom,
      Hr. Forvalter Fridrich Barnholdt, Hr. Marcus Barnholdt junior, Hr. Friderich Bagger Barnholdt, Hr. Jens Münthe og Hr. Laers Barnholdt junior.
F.f. Hr. Lieuntenant Johan Caspar von Barth og Frue Maria Catharina von Barths, den 19. February Hjemmedøbte Søn Marcus Rejnholdt: Fru von Deurs, Jfrue Aamodt, Hr. Realf Petersøn Ording,
      Hr. Marcus Barnholdt senior, og Hr. Friderich Plesner.
F.f. Hr. Kapitain Johan Caspar von Barths og Frue Maria Catharina Barnholdts den 15. Aug. fødte og den 23 hjemmedøbte Søn Georg Friderich: Mdme Flood, Mdme Karen Barnholdt, Jomfru Jynge,
      Kapitain von Hagemann, Hr. Skibskapitain Damm, Hr. Wamberg, Hr. Laers Barnholdt og Hr. Lieutenant von Faad.
F.f. Capitain Jo
han Caspar Barths db. Georg Daniel: Jacob Aalls kone, Nicolay Aalls enke, jfr. Iversen, Capt. v. Deurs, Capt. v. Hageman, Louis Vauvert, Chr. Paus.

Johan Caspar Barth ble født på gården Knutsvik i Hjelmeland. Han døde som
”afskediget Overtoldbetjent, 84 aar.”

Under folketellingen 1801 var den ugifte Johan Caspar von Barth stasjonert i
Fredriksværn (Staværn). Han bodde i ”Braquen no. 1”. Han var der løyntnant
i ”Telemarks regiment”.

Johan Caspar von Barth var en av de militære offiserene som bodde i kommandantboligen på Enggrav.
Det bodde fortsatt leilendinger her.

G.br., leilending
Lars Sivertsen Engrav/ Riis
fra Sivertrønningen under Riis dpt. 7/6-1802, s.a. Sivert Hansen.
g. 5/1-1830 m. Malene Gurine Olsdatter fra Ødevald i Eidanger dpt. 21/6-1802, d.a. Ole Gundersen Ødevald og Karen Halvorsdatter. Se Eidangerslekt.
Forlovere: "Peder L. Meen og Ole J. Nærum."
1. Sivert Larsen f. 7/5-1830 på Enggrav.
2. Ole f. 28/1-1833 på Enggrav d. 28/12-1833 på Enggrav.
3. Inger Karine Larsdatter f. 12/2-1837 på Enggrav d. 4/8-1905 i Moss g. i Gamle Aker kirke 20/11-1867 m. snekkersvenn Lars Christiansen fra Vang i Hedmark f. 9/8-1844.
    Under folketellingen for Kristiania 1875 bodde de i Welhavensgate. Under folketellingen 1885 bodde de i Sofiegate 19. De tilhørte da Gamle Aker menighet. Deres barn ble født og døpt i Kristiania.
4. Ole Larsen f. 18/10-1839 på Enggrav.
5. Anne Kirstine Larsdatter f. 2/3-1845 på Enggrav. Var i 1865 i tjeneste hos høyesterettsadvokat A.W. Manthey i Carl Johansg. 15 i Christiania.
Br. 1830.

Denne familien bodde her også under folketellingene 1835 og i 1845. I følge folketellingen 1835,
brukte "Lars Sivertsen Engrav" også 3 skinn i Skifjell.

Hele familien flyttet i 1856 til Våle i Vestfold. Se Presteattest av 14/4-1856.

Presteattest av 14/4-1856.
Lars Sivertsen Engrav, 54.
Malene Gurine Olsdatter, hands Kone, 53.
Deres Børn:
Sivert Larsen Engrav, 26.
Ole Larsen Engrav, 17 - f. 18/10-1839.
Anne Kirstine Larsdatter, 11.
Til Waaler (Våle).


I innflyttingslistene i Våle kirkebok, ble han skrevet for Lars Sivertsen Riis. Det var kun de samme tre
barna som var nevnt.
I kolonnen "Opgivet hænsigt med Flytningen", sto det: "For at overtage brugen af sin gaard Ormestad."
Ormestad ligger i dag i Re kommune i Vestfold.

Våler bygdebok (Sigurd Unneberg) forteller at Lars Sivertsen kjøpte gården Olumstad i 1856. Derfor kan
presten ha missforstått gårdsnavnet i sin attest av 1856. Takk til Sissel Skjørten Aasen.

Oberst Stabel eide denne delen av Enggrav før og i 1838.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

245a

Engrav ("Englegraf")

Oberst Stabel

3 huder 3/5 skind

7 daler - 1 ort - 1 skilling

Denne parten av Enggrav med løpenr. 245a ble sammenføyd med løpenr. 246 og matrikulert til gnr 72 bnr 1.

Se Enggrav(1).

(C) Gard Strøm.