ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Hauen
Gård nr. 68 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 21.05.2022

 


Hauen 1
Gammelt løpenr.
235. Se også det gamle hovedbølet.

Landskyld 3 huder 6 skind.

Adresse i dag: "Langs Gunnar Knudsensvei".

G.br., leilending
Halvor Trondsen Houen
fra Meenslia f. ca. 1666 bg. 16/8-1716. ”Halvor Houen 50 aar.”, trolig s.a. Trond Lien.
g1g 23/6-1697 m. Lisbeth Anunsdatter fra N. Løberg(B) "Stensrød" f. ca. 1671 bg. 4/3-1699. ”Halvor Tronssens qnde paa Houen 28 aar g.”, d.a. Anund Knudsen.
g2g 5/10-1701 m. (Sidsel Clausdatter fra Enggrav B?) f. ca. 1661 d. jan. 1737. ”Zitsel Hoven, 76 aar.”
1. Mathis dpt. 11/8 -1697 bg. 29/8-1697. ”Halvor Thronsens søn fra Løberg Mathis 15 dage g.”
2. Marthe Halvorsdatter dpt. 10/8-1698 g.m. Isak Solvesen. Se Søli øvre(A).
Barn i 2. ekteskap:
3. Anna Halvorsdatter dpt. 12/3-1702.
4. Tron dpt. 10/6-1703 bg. 24/7-1712. ”Haral (Halvor) Houens søn Tron 9 aar.”
5. Peder Halvorsen dpt. 15/3-1705. Se Bratsberg(36) "Ekornrød".
6. Karen Halvorsdatter dpt. 29/5-1707.
7. Tore dpt. 9/3-1710 bg. 23/4-1714. ”Halvor Houens datter Tore 4 aar.”
8. Lisbeth Halvorsdatter dpt. 11/3-1714 g.m. Børger Johannesen. Se Follaug(4).
Br. ca. 1698.

F.f. Halvor Thronsens Søn fra Løberg Matthis: Jon Løberg, Oue L. Egaasen, Maren Nils Bradsbierg, Ingebret Løbergs qvinde, Thore Thronsd. fra Løberg.
F.f. Halvor Tronssens datter fra Houen Marthe: Ingebret Løberg, Isak Nærum, Maren Bradsbierg, Christopher Houens qnde Karen, Amun Løbergs datter Maren.
F.f. Halvor Houens datter Anna: Harald Bøle, Bent Egaasen, Halvor Aaltvets søn Jon, Knud Sølis qvinde Lisbeth, Even Ballestads Enche Aslou, Søfren Ballestads datter Anna.
F.f. Halvor Houens søn Troon: Daniel Ballestad, Harald Houen (rettet G.S.), Bent Egaasens qvinde Tore, Anders Isachsens (rettet) qvinde Anna, Birte Kolchin.
F.f. Halvor Tronssens Søn Peder fra Houen: Anders Houen, Anund Aaltved, Haral Houens qvinde Maren, Bent Egaasens qvinde Tore, Solve Ovestads datter Kirsten.
F.f. Halvor Houens datter Karen: Haral Bøle, Anders Houen, Bent Egaasens qvinde, Haral Bøles qvinde.
F.f. Halvor Houens datter Thore: Stephen Enggraf, Anders Houen, Haral Houens qvinde Maren, Solve Ouestads datter Birte.
F.f. Halvor Tronssøns datter Lisbeth fra Houen: Nils Wejer,
Hans Gegerssøn, Claus Fender (Claus Fander?), Laugmandens datter Anne, Agathe Blom.

Halvor Trondsen er sannsynligvis bror til Thore Trondsdatter på Eikåsen.

G.br., leilending
Anders Halvorsen Hauen
fra Åltvedt f. 1660-70-tallet, s.a. Halvor Axelsen Aaltvedt.
g. 18/4-1702 m. Anna Jonsdatter. 
1. Martha Andersdatter dpt. 12/3-1703 g.m. Ole Solvesen Ouestad. Se Augestad(2).
2. Hans dpt. 20/12-1705 bg. 11/3-1706. ”Anders Houens søn Hans 11 uger.”
3. Hans Andersen dpt. 13/2-1707. Se Sanni(10) "Ødesanni".
4. Claus Andersen dpt. 29/9-1710.
Br. ca. 1700.

F.f. Anders Houens datter Martha: Nils Varme, Harald Houen og hans broder Jon, Jacob Vetlessens qvinde Maren i byen, Halvor Houens qvinde, Nils Sannes pige Margrete.
F.f.
Hans(!) Houens søn Hans: Halvor Houen, Jon Aaltved, Harald Houens qvinde Maren, Inga Alltved. Fra begravelsen: "
Anders Houens søn Hans 11 uger."
F.f. Anders Houens søn Hans: Tormo i Scheen, Annund Aaltvet, Ole Lies qvinde i Scheen Karen, Halvor Houens qvinde Maren.
F.f. Anders Houens søn Claus fra Houen: Nils Ballestad, Anders Sanni, Haral Houens qdn., Inger Aaltved.

Denne familien flyttet til Skogsrød i ca. 1711. Se resten av barna der.

G.br., leilending
Halvor Haraldsen Houen
fra Hauen(B) dpt. 6/4-1722 bg. 31/5-1772. ”Halvor Haralsen 49 1/2 aar.”, s.a. Harald Halvorsen Houen.
g. 30/11-1747 m. Karen Isaksdatter fra S. Løberg(B) dpt. 23/9-1725 bg. 4/10-1778. ”Halvor Haralsens enke 57 aar.”, d.a. Isak Jonsen Løberg.
1. Maren Halvorsdatter dpt. 1/1-1749 bg. 23/2-1772. ”Halvor Haralsens d. Maren 23 aar.” Ugift.
2. Gunhild Halvorsdatter dpt. 3/10-1751.
3. Else dpt. 26/5-1754 bg. 16/6-1754. ”Halvor Houens dtr. Else 3 uger.”
4. Harald Halvorsen dpt. 27/12-1755. Se Brånan(A) u. Ballestad.
5. Else dpt. 16/5-1758 bg. 13/8-1758. ”Halvor Houens d. Else 14 uger.”
6. Hans Halvorsen dpt. 9/9-1759. Se Meen(47) "Lien".
7. Jacob dpt. 12/9-1762 bg. 8/10-1769. ”Halvor Haralsens søn Jacob 7 aar.”
8. Isak dpt. 10/11-1765 bg. 4/10-1778. ”… og søn Isak 11 1/2 aar.” (Gravlagt med sin mor).
Br. 1747.

F.f. Halvor Houens pb. Maren: Lars Houens kone, Marthe Isaksdtr., Isak Løberg, Lars Houen, Jacob Evensen.
F.f. Halvor Houens pb. Gunnil: Lars Houens kone, Marthe Isaksdtr., Isak Løberg, Abraham Øfrum, Jacob Evensen.
F.f. Halvor Houens pb. Else: Lars Houens kone, Anne Isaksdtr., Lars Houen, Hans Sneltvet, Jon Hansen.
F.f. Halvor Houens db. Haral: Hans Sneltvets kone, Maren Pedersdtr., Gunder Borge, Amun Sølie, Jon Hansen.
F.f. Halvor Houens pb. Else: Anun Løbergs kone, Pernille Pedersdatter, Lars Houen, Hans Sneltvet, Jon Isaksen.
F.f. Halvor Houens db. Hans: Anun Løbergs kone, Maren Jonsdtr., Lars Houen, Anders Isaksen, Anders Jonsen.
F.f. Halvor Haralsens db. Jacob fra Ballestad Ejet: Annun Løbergs kone, Maren Jonsdtr., Schaje Christensen, Jon Lia, Jon Isaksen.
F.f. Halvor Haralsens db. Isak fra Ballestad Ejet: Annun Løbergs kone, Karen Andersdtr., Jon Løberg, Jon Lia, Anders Isaksen.

Denne familien flyttet før 1762 til sin sønn på Brånan u. Ballestad.

Landskyld etter deling i to bruk i 1763: 2 huder 3 skind.

G.br., selveier
Thor Jonsen Hauen
fra S. Løberg(A) dpt. 8/3-1733 bg. 12/6-1809. ”Thor Jonssøn Hougen, sagt at være henved 80 aar.”, s.a. Jon Jacobsen Løberg.
g. 1/7-1768 m. Maren Christensdatter fra øvre Hoppestad(B) dpt. 24/9-1747 d. 24/5-1817, d.a. Christen Mogensen Hoppestad.
1. Ingeborg Maria Thorsdatter dpt. 28/5-1769 g.m. Trond Olsen. Se N. Rising(B).
2. Jon Thorsen dpt. 8/12-1771. Se nedenfor og Engrav(1).
3. Berthe dpt. 31/7-1774 bg. 22/3-1778. ”Thor Houens dtr. Berthe 4 1/2 aar.”
4. Boje dpt. 1/7-1777 bg. 2/8-1778. ”Thor Houens s. Boye 1 aar 5 uger.”
5. Berthe Thordsatter dpt. 13/6-1779 g.m. Jacob Engebretsen.
Se nedenfor.
6. Christen Thorsen dpt. 28/4-1782.
7. Jens Thorsen dpt. 23/7-1786 g. 11/11-1815 m. Ane Margrethe Larsdatter f. ca. 1787. Han da matros. Hun var da i tjeneste hos Captein Iversen på V. Borge.
    Forlovere: Anders Hansen og Jacob Engebretsen begge fra Bratsbergkleven.
Br. 1763.

F.f. Thor Houens pb. Ingebor Maria: Morten Ballestads kone, Berthe Jonsdatter, Kittil Houen, Gunval Ballestad, Halvor Borgersen.
F.f. Thor Houens db. Jon: Morten Ballestads kone, Pauline Nilsdtr., Kittil Houen, Abraham Christensen, Halvor Borgersen.
F.f. Thor Houens pb. Berthe: Kittil Houens kone, Turi Jonsdtr., Morten Ballestad, Jens Jacobsen, Hans Thorsen.
F.f. Thor Houens db. Boje: Jens Nilsens kone, Mette Aalborg, Kittil Houen, Torgrim Ballestad, Nils Olsen.
F.f.
Thor Houens pb. Berthe: Aslak Bradsbergs kone, Christian Kieringtejens kone, Kittil Houen, Anders Riis, Knud Pedersen.
F.f. Thor Houens db. Christen: Anne Torjusdtr., Anne Kjerringtejen, Aslak Ballestad, Kittil Hougen, Torgrim Ballestad.
F.f. Thor Hougens db. Jens: Aslak Bradsbergs kone, Ingebor Maria Thorsdtr., Kittil Hougen, Torgrim Ballestad, Hans Sørensen.

Inderst
Jacob Engebretsen
fra Bratsbergkleiva dpt. 22/8-1779, s.a. Engebret Jacobsen Bommen.
g. 12/3-1802 m. Berthe Thorsdatter herfra dpt. 13/6-1779.
Br. 1803.

Jacob Engebretsen hadde gården bare i ett års tid før hans svoger overtok. Se Ballestad(49) ”Rønningen”.

G.br., selveier
Jon Thorsen Houen
herfra dpt. 8/12-1771, s.a. Thor Jonsen Houen.
g. 8/4-1794 m. Karen Margrethe Olsdatter fra S. Falkum
1. Christiana Jonsdatter dpt. 16/11-1794.
2. Ingebor Maria f. ca. 1795 bg. 29/12-1796. ”Jon Tordssøns Hougens pb. Ingebor Maria 1 aar.”
3. Ingebor Maria dpt. 31/12-1797 bg. 8/9-1799. ”Jon Tordssøns pb. Ingebor Maria f. Hougen 1 2/3 aar.”
4. Thor Jonsen dpt. 15/6-1800.
5. Olea Maria Jonsdatter dpt. 10/10-1802.
Br. 1804.

F.f. Jon Tordssøn Hougens pb. Christiana: Ole Falchums k., Marthe Kittilsdtr., Abraham Sneltved, Nils Holm, Jens Kittilssøn.
F.f. Jon Tordssøns pb. Ingebor Maria f. Hougen: Ingebor Kittilsdtr., Anne Hansdtr., Johan Rosenberg, Ole Kittilssøn, Abraham Olessøn.
F.f. Jon Tordssøns db. Tord f. Engrav: Anne Hansdtr., Berthe Tordsdtr., Abraham og Nils Olessøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Jon Tordssøns pb. Olea Maria f. Engrav: Jacob Engelbertssøns k., Ingebor Olesdatter, Jacob Engelbertssøn, Anders Stephenssøn, Ole Olessøn.

Barnedåp i Gjerpen kirke 2/2-1794:
”Mette Maria Eriksdtrs -uægte- db. Tord fra Aasebakken. Til barnefader udlagt corporal Jon Tordssøn Hougen.
Test: Anders Johannissøns k., Berthel Knudssøns k., Isak Borge, Nils Amundssøn, Ellef Bestuul.”

Denne familie flyttet til Engrav(1) rundt 1800. "Jon Thorsen Engrav" arvet denne gården i 1804 og
solgte den til den danske justisrådr, Hans Holst Kløcker i 1806.

Sorenskriver, justisråd, selveier
Hans Holst von Kløcker
fra Aarby i Danmark f. 3/9-1754 d. 30/1-1820 på Meen.
g. i ”Vor Frues Kirke” i København 24/8-1781 m. Anne Sophie Amalie Kofoed Ancker f. 5/11-1752 d. 5/7-1832 i Skien.
Br. 1806.

Denne familien bodde på Meen(1). Se der. Sønnen Abraham Andreas Kløcker overtok senere Hauen.

Overkrigskommisær
Nicolai Kløcker
Br. 1811.

Sorenskriver i Bamble fogderi, selveier
Abraham Andreas van Kløcker
fra Meen(1) f. 18/2-1794 i Fredrikshald (Halden) d. 9/5-1852 på Hauen.
g. i Gjerpen 18/4-1823 m. Mette Marie Olsen f. 1/11-1788 d. 7/2-1856 på Hauen.
1. Anne Sophie Amalie Kløcker f. 9/5-1824.
Gift med enkemann Ole Andersen Hauen.
2. Hanna Kløcker f. 1826.
3. Hans Holst Kløcker d.e. f. 4/2-1828 på Hauen. Overtok bruket.
4. Dorothea Augusta Hansine Kløcker (Dora Nielsen) f. 25/3-1830 g.m. skipsfører Lauritz Winfeldt Nilsen. Se Ballestad(34).
5. Jenny Elisabeth Kløcker f. 23/9-1833 på Hauen.
Br. 1822.

Tjenestefolk her i 1835: Kirsten Pedersdatter(17) og Svenke Andersen(21).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

235

Haugen

Abraham Kløcker

2 huder 9 skind

3 daler - 1 ort - 6 skilling


G.br., selveier
Hans Holst Kløcker d.e.
herfra f. 4/2-1828 d. 29/12-1900.
g. 23/6-1851 m. Anne Marie Eriksdatter fra Ballestad(52) f. 20/9-1828 d. 10/7-1901, d.a. Erik Olsen Ballestad.
1. Hans Holst Kløcker f. 28/3-1852 på Hauen. Se S. Bøle.
2. Else Marie Kløcker f. 9/4-1854 på Hauen g.m. Martin Olsen Hauen. Se nedenfor.
Br. 1850.

Denne familien flyttet til S. Bøle

Hauen 1
Gammelt løpenr. 235a.

G.br., selveier
Ole Andersen Hauen
fra Skyer f. 7/5-1817 på Skyer d. 4/1-1896 på Hauen, s.a. Anders Larsen Skyer.
g1g 5/12-1839 m. Hedvig Pedersdatter fra Kjær(1) f. 29/12-1815 d. 14/10-1841 på Hauen, d.a. Peder Tygesen Kjær.
g2g 28/4-1842 m. Anne Sofie Amalie Kløcker herfra f. 9/5-1824 d. 16/1-1893, d.a. Abraham Andreas Kløcker.
1. Svenke Olsen f. 8/4-1840. Født på Ballestad. Se Bøle(4) ”Ødegården”.
Barn fra 2. ekteskap:
2. Andreas Olsen f. 29/12-1842. Se Grønnerød(4).
3. Lars Olsen Ballestad f. 5/2-1845. Se Ballestad(7).
4. Martin Olsen f. 13/3-1849 på Ballestad. Var ugift skipper da han bodde her i 1875. Se nedenfor.
5. Helvig Olsdatter f. 12/11-1851 på Ballestad g.m. Ole K. Hansen. Se Familie 22 - Bøle 1900.
6. Hans Olsen Hauen f. 12/1-1854 på Ballestad. Se Familie 32 - Bøle 1900.
7. Marie Kløcker f. 13/8-1856.
Født på Ballestad. Bodde på Bøle.
8. Abraham Olsen Hauen f. 11/1-1859 på Hauen.
Overtok gården.
9. Isak Olsen Hauen f. 11/9-1861 på Hauen. Bodde i Tomtegata under S. Brekke i Skien. Se nedenfor.
10. Hanna Augusta Hauen f. 6/4-1864 g. 29/11-1884 m. Anders Jonsen Skredsvik fra Modum i Buskerud f. 1859.
11. Jacob Hauen f. 2/7-1866 g. 30/11-1888 m. Bertine Sofie Larsdatter fra Frogner(3) f. 3/8-1864 i Gjerpen, d.a. g.br. Lars Johannessen.
      Han var maskinist ved Skiens Meieribolag.
Bodde i annen etasje i Prinsensg. 3, Skien (1910).
      Barn 1. Maggi Hauen f. 26/3-1892.
      Barn 2. Rolf Schmidt f. 11/1-1904 i Kristiania (adoptivsønn).
12. Olaf Kløcker Hauen f. 1/12-1871 på Hauen. Se Ballestad(36).
Br. 1857.

Ole Andersen bodde på Ballestad i 1. ekteskap. De 3 første barna i 2. ekteskap ble født her.
I ca. 1851 flyttet familien til gården Ballestad(1).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

235

Hougen

Ole Andersen

2 daler - 2 ort - 23 skilling

381b Grunderød Ole A. Houen 1 - 1 - 7

Skipsfører, skipsreder, innerst
Martin Olsen Hauen
herfra  f. 13/3-1849 på Ballestad, s.a. Ole Andersen Hauen.
g. 27/1-1876 m. Elise Marie Kløcker fra S. Bøle f. 9/4-1854 her d. i Porsgrunn før eller i 1910, d.a. Hans Holst Kløcker d.e.
1. Sofie Olsen f. 29/12-1879 i Porsgrunn.
2. Ole Kløcker f. 15/2-1886 på Bøle.
3. Martin Martinius f. 17/5-1887 på Bøle død som spedbarn.
4. Mimi Kløcker Olsen f. 1/8-1888 i Porsgrunn.

Elise Marie Kløcker var født i Våler kommune. Hun var på Bøle før de giftet seg.
De bodde siden i eget hus i Storg. 394 i Porsgrunn. Se folketellingen 1910 for Porsgrunn.

Maskinist, bryggeformann
Isak O. Hauen
(Isak Olsen Hauen) herfra f. 11/9-1861, s.a. Ole Andersen Hauen.
g1g i Gjerpen 16/3-1885 m. Karen Lovise Isaksdatter Ekornrød f. 3/1-1861 på Herre, døpt i Bamble d. 21/5-1886 på Bøle, d.a. sagmester Isak Pedersen Ekornrød og Karen Elisabeth Pedersdatter.
g2g i Skien 5/5-1889 m. Marie Mathilde Pedersen f. 22/7-1869 i Skien, d.a. formann Peder Pedersen.
Forlovere: Peder Pedersen, Johan Pedersen.
1. Lukas f. 21/4-1886 på Bøle d. 31/7-1886 på Bøle.
Barn i 2. ekteskap:
2. Lovise Hauen f. 4/5-1890.
3. Peder Hauen f. 22/1-1892. Var snekkerlærling i 1910.
4. Karette Sofie f. 31/3-1893.

Denne familien bodde under folketellingen 1910 i sitt eget hus i Tomtegata under S. Brekke i Skien.
Der bodde han også som enkemann da han i 1889 giftet seg for andre gang.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

68

1

235a

Haugen

Haugen

Ole Andersen

3 dl. - 0 ort - 10 sk.

6 mark 34 øre


Hauen bnr 1 og 17. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark (1955), bind I, side 537.

G.br., selveier
Abraham Olsen Hauen
herfra f. 11/1-1859 d. 23/10-1937, s.a. Ole Andersen Hauen.
g. 19/4-1887 m. Maren Anne Andersdatter fra S. Tufte f. 11/7-1859 d. 5/4-1900, d.a. Anders Pedersen Tufte.
1. Sofie Hauen f. 10/6-1887 g.m. Theodor M. Eriksen. Bodde i Bølebrekka 8 under Hauen. Se Familie 4 - Hauen 1910.
2. Anders Hauen f. 19/11-1888 d. 15/3-1943.
Anders Hauen var hotelleier.
3. Dagmar Hauen f. 14/4-1890 g.m. Isak Larsen Ballestad. Se Ballestad(39).
4. Daniel Hauen f. 28/10-1895. Overtok gården.
5. Elisabeth Hauen f. 15/6-1897.
6. Maren Anne Hauen f. 14/3-1900.
Br. 1893.

Det var trolig Abraham O. Hauen som oppførte det nye våningshuset her i ca. 1900.
Disse husene lå "midt i rund-
kjøringa" på østsiden av Menstadbrua.


Kilde: Varden 10/1-1934. Innsendt av Hans Aas 2016.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 68

1

Haugen

Haugen

Abraham Olsen

4 mark 60 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier

Daniel Hauen
  f. 28/10-1895 d. 1954 (bg. 8/5).
Br. 1937. Ugift.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 68

1

Haugen 

Daniel Hauen

1 mark 69 øre

Daniel Hauen var den siste gårdbruker på Hauen. Han drev med melkeproduksjon til litt
etter den 2. verdenskrig. På 1950-tallet hadde han en hest og 20 høner på gården.
Siden har det ikke vært husdyr på Hauen.

Søstra, Sofie Eriksen, overtok det som var igjen av eiendommen i 1955, deretter hennes
sønn, Arne Hauen Eriksen i 1960.

Selveier
Arne Hauen Eriksen
fra Bølebrekka 8 under Hauen f. 26/2-1909 d. 20/7-1992, s.a. Teodor M. Eriksen og Sofie f. Hauen.
g. 1937 m. Gudrun Guneriussen fra Notodden f. 25/1-1916 d. 3/1-2005, d.a. Oskar Guneriussen.
Br. 1960.

gravstøtta, som står ved Borgestad kirke, står også oppført:
Bjørg Eriksen f. 8/9-1937 d. 18/10-1993. Deres datter?

Arne Hauen opplyste følgende på 1960-tallet:
“Grunnmurene står igjen etter de brente uthus. Et vakkert stabbur med kornbinger i 2. etg. står
igjen på tunet. En stor drengstuebygning har stått der stabburet står nå.“
 

Mesteparten av eiendommen er frasolgt, bl.a. til SKK (”Hauen sekundærstasjon”), NSB,
Bøle sagbruk og Menstad bruk. Videre er en rekke hustomter fraskilt og solgt.

Det siste stykke av gården Hauen forsvant da "Menstadbrua" ble bygget i 1993.

Jeg vil gjerne være med Thorbjørn Wahlstrøm i å understreke at "Menstadbrua" ikke ligger
på Menstad, men på Hauen og burde vel egentlig hete "Hauenbrua" - eller, for min del, gjerne
Kjørbekkbrua, etter den vestre siden.

Se også boka "Sånn var'e på Bøle" av Thorbjørn Wahlstrøm. Utgitt på Genius forlag i 1999.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no