| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 17.04.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 34 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. (222a)a. Siden Norges matrikkel 1889: 65/34.


Ballestad bnr 34, 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien. Repro: G. Strøm.

Adresse i dag (2014): Grønnerødv. 42 og 44, 3719 Skien.

G.br., selveier
Helje Thorsen
fra S. Tveiten i Heddal dpt. 16/2-1738 i Heddal bg. 13/4-1808. ”Helje Thorssøn f. S. Ballestad meldt at være 70 1/3 aar.”, s.a. Thor Heljesen Tveiten/ Thor Høymyr og Margit Gregarsd.
g. 21/10-1762 m. Ingeborg Kittilsdatter fra S. Grønnerød dpt. 18/5-1739 i Flatdal, Seljord bg. 24/6-1809. ”Enken Ingebor Kittilsdtr., fra S. Ballestad, sagt at være lidt over 71 aar.”, d.a. Kittil Tollefsen.
1. Thor Heljesen dpt. 23/5-1763. Se Ballestad(39).
2. Lars dpt. 13/1-1765 bg. 8/4-1765. ”Helje Jønnevals s. Lars 1/4 aar.”
3. Ole Heljesen dpt. 16/3-1766. Se nedenfor.
4. Ingeborg dpt. 6/9-1767 bg. 24/1-1768. ”Helje Grunderøes d. Ingebor 1/2 aar.”
5. Lars dpt. 24/9-1769 bg. 25/7-1773. ”Helje Ballestads s. Lars 3 1/2 aar.”
6. Christen Heljesen dpt. 4/11-1770. Se Familie 8a - Kleiva 1801.
Br. 1769.

Heljes foreldre ble gift i Heddal kirke 29/10-1733. Deres forlovere var: "Biørn Enggrav og Gregar Løchen."

Denne familien bodde på Jønnevall fra 1762-1768. Deretter var de på Grønnerød ett års tid, før de kom
til Ballestad som forpaktere (leilendinger) fra 1769. Helge Thorsen kjøpte gården i 1772.

Sagarbeider, g.br., leilending
Ole Heljesen Ballestad
herfra dpt. 16/3-1766 d. 19/10-1823 på Ballestad, s.a. Helje Thorsen.
g. 22/4-1794 m. Anne Jensdatter fra N. Ballestad(A) dpt. 24/9-1769 d. 11/9-1836 på Ballestad, d.a. Jens Ovensen Ballestad.
1. Jens Olsen dpt. 17/8-1794. Se Ballestad(19).
2. Lars dpt. 20/5-1798 bg. 16/12-1798. ”Ole Heljessøns db. Lars f. Bratsbergkleven, 7/12 aar.”
3. Pernille Olsdatter dpt. 8/12-1799 g.m. enkemann Christopher Jørgensen Fink. Se Familie 70 - Kleiva 1845.
4. Lars Olsen dpt. 19/9-1802. Se Ballestad(7). Skrev seg for Lars Rønningen Ballestad.
5. Ingeborg Maria dpt. 11/4-1805 bg. 19/1-1806. ”Ole Heljessøns pb. Ingebor Maria f. S. Ballestad 3/4 aar.”
6. Ingeborg dpt. 1/3-1807 bg. 7/6-1807. ”Ole Heljessøns pb. Ingebor f. S. Ballestad 1/4 aar.”
7. Anne Barbara Olsdatter dpt. 13/11-1808 d. 6/4-1848. Døde som ugift fattiglem på Lia under Meen.
Br. 1809.

F.f. Ole Heljessøns db. Jens fra S. Ballestad: Tord Heljessøns k., Siri Mortensdatter, Hans Jenssøn, Sondre Grønnerøe, Christen Heljessøn.
F.f. Ole Heljessøns db. Lars f. Bradsb. Kl.: Helje Ballestads k., Ingebor Mortensdtr., Tord Heljessøn, Hans og Anders Jenssøn.
F.f. Ole Heljessøns pb. Pernelle f. Bradsb. kl.: Christen Heljessøns k., Siri Mortensdtr., Tord Heljessøn, Daniel Hanssøn, Jens Mortenssøn.
F.f. Ole Heljessøns db. Lars f. Bratsb. Kl.: Tord Heljessøns k., Anne Andersdtr., Christen Heljessøn, Jens Hanssøn, Erik Sondressøn.
F.f. Ole Heljessøns pb. Ingebor Maria f. S. Ballestad: Børge Koldkins k., Anne Elisabeth Danielsdtr., Thor, Jacob og Ole Ballestad, Jens Mortenssøn.
F.f. Ole Heljessøns pb. Ingebor f. S. Ballestad: Thor Heljessøns k., Anne Andersdtr., Halvor Anderssøn, Jens Mortenssøn, Kittil Sondressøn.
F.f. Ole Heljessøns pb. Anne Barbara f. S. Ballestad: Thor Heljessøns k., Inger Sondresdtr., Thor Heljessøn, Borge Kolkind, Kittil Sondressøn.


Denne familien bodde i et hus på Bratsbergkleiva fra 1798-1809. Se Familie 7 - Kleiva 1801.

Justisråd, selveier
Hans Holst Kløcker
f. 3/9-1754.
Br. 1810. Se Meen(1).

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skiøde fra Justisraad H. H. de Kløcker til Ebbe Nielsen paa 5 skind denne gaard for 450 Spd., dat. 31. August, tinglyst 2. Sept. 1819."
"Skjøde fra Ole Heljesen til Ebbe Nilsen paa bnr. 222a, dat. 18. sept. 1819, tinglyst 24 august 1825."

Kontorist
Ebbe Stadsholm Nielsen
f. 22/7-1793 i Sogndal d. 7/4-1845 på Ballestad, s.a. Christen Nielsen f. 29/9-1752 d. 1833 i Sogndal, trolig fra Nørrehå i Hunborg herred, Jylland g. 4/8-1786 i Skien m. Walborg Christensdatter Dahl Nordgaard f. 31/8-1765 d. i drukningsulykke i mai 1823 i Sogndal.
g.m. Charlotte Amalie Borse fra Brevik dpt. 27/6-1792 d. 30/12-1877 på Ballestad, d.a. Joachim Borse dpt. 2/5-1752 d. 1823 og Ingeborg Birgitte Windfeldt f. 6/6-1763 d. 1839 i Aabenraa i Danmark.
1. Christian Waldemar Nielsen f. 5/2-1819 g.m. Berthe Jacobsen fra Hamburg (av danske foreldre). Han kom også til Dalholdt ved Aabenraa som sin bror. Omkom på sjøen.
2. Joachim Borse Nielsen f. 26/8-1820 d. 1848 g.m. Kathrine Vogt i Aabenraa. Ingen barn. Kom til sin moster på Dalholdt ved Aabenraa. Dro til sjøs og døde på skuta ”Cecrops”  i ca. 1848, på reise fra Kina til San Fransisco.
3. Ludvig Bernhard Nielsen f. 18/9-1822 d. 1861. Kom til sin moster på Dalholdt ved Aabenraa. Ble sjømann og forliste med båten ”Marie” i 1861 på reise fra Taranagua til Valparaiso.
4. Laurits Winfeldt Nielsen f. 10/5-1824 på Ballestad. Overtok gården.
5. Ingeborg Birgitte Nielsen f. 15/9-1833 g.m. Mathias Øvrom. Se Sem nedre.
Br. 1819.

Da justisråd Hans H. Kløcker kom til Gjerpen som sorenskriver i 1803, fulgte visstnok Ebbe Stadsholm Nielsen
med ham som 10-åring, om det da ikke gjelder en noe eldre mann med samme navn.

Dette ekteparet giftet seg ikke i Brevik, Eidanger, Gjerpen, Solum, Skien eller Porsgrunn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

222a

Ballestad søndre

Ebbe Nielsen

0 tønder - 5 sættinger 

1 daler - 0 ort 10 skilling 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skiøde fra Amalie Charlotte Nielsen, Enke efter proprietair Ebbe Nielsen til sønnen Laurits Nielsen, dat. 4., tinglyst 9. januar 1851."

Skipsfører, navigasjonslærer
Lauritz Winfeldt Nielsen
herfra f. 10/5-1824 d. 13/6-1896 på Ballestad.
g1g m. Caroline Christine Fleck f. 1824 d. 7/3-1848 på Ballestad.
g2g i Gjerpen 24/10-1849 m. Dorothea Augusta Hansine Kløcker (Dora Nielsen) fra Hauen(1) f. 25/3-1830 d. 16/8-1916 på Ballestad, d.a. Abraham Andreas van Kløcker.
1. Ebbe Stadsholm Nielsen f. 29/6-1847 på Ballestad. Var handelsbetjent hos Vauvert i Porsgrunn i 1865. Emigrerte siden til Amerika.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ludvig Bernhard Nielsen f. 26/7-1851 på Ballestad d. 3/6-1867 på Ballestad, 16 år gml.
3. Caroline Christine Nielsen f. 23/9-1853 på Ballestad g. i Gjerpen 8/10-1885 m. lærer Jens Jørgen Olsen i Porsgrunn f. ca. 1848, s.a. Anders Olsen.
4. Abraham Kløcker Nielsen f. 10/12-1855 på Ballestad. Emigrerte til Amerika med sin datter Borghild.
5. Joachim Borse Nielsen f. 8/4-1858.
Overtok gården.
Br. 1851.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

220 f,g

Ballestad nordre 

Laurits W. Nilsen 

0 daler - 3 ort - 20 skilling

222a

Ballestad søndre 

Laurits W. Nilsen 

1 daler - 0 ort - 18 skilling 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

30 

220 f, g 

Ballestad

Braanen og Kudalen

Laurits Nilsen

0 - 2 - 5 

 1 mark 68 øre

65 34 222a Ballestad Ballestad søndre Laurits Nilsen 1 - 0 - 10  2 mark 97 øre

Tjenestefolk i 1891: Karl Evensen fra Gjerpen f. 1867 og Margit Olsdatter fra Vinje f. 1865.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Laurits W. Nielsen til sønnen Joachim B. Nielsen for 5000 kr., dat. 30. Sept., tinglyst 1. Okt. 1892."
"Føderaadsbrev fra Joachim B. Nielsen og hustru til Laurits W. Nielsen og hustru Dora Nielsen, dat. 30. Sept., tinglyst 1. Okt. 1892."

Skipsfører, garver, g.br.
Joachim Borse Nielsen herfra f. 8/4-1858.
g. i Skien 4/12-1887 m. Marthe Cicilie Semb fra Skien f. 11/8-1859, d.a. skipsfører Nils Amundsen Semb og Maren Sophie Jacobsen.
Forlovere: "Mathias Kittilsen, Laurits W. Nielsen."
1. Dorothea Augusta Borse Nielsen f. 10/9-1888 i Skien. Overtok gården.
Br. 1892.

Da dette paret giftet seg, var Joachim B. Nielsen oppført som "garver i Skien".
Dorotha Augusta Borse Nielsen var enebarn.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Forpagtningskontrakt, hvorved J. B. Nielsen til Marthe Nielsen bortforpagter dette brug for 20 aar med aarlig afgift 380 kr.,
hvorfor haves, Panteret i brugets afgrøde til en hver tid, hvorher dog bemerkes, at kontrakten ikke maa blive den af Solum
sparebanks afholdte eksekution til noget hinder, dat. 1., tinglyst 9. Januar 1893."


Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

34 

Ballestad

Ballestad søndre

Joakim B. Nilsen 

2 mark 97 øre 

Gårdeier, lærer ved Ballestad skole
Dorothea Augusta Borse Nielsen
f. 10/9-1888 d. 1968.
Br. 1946. Ugift.

Frk. Dorothea Borse Nielsen beskrev i 1950-årene gårdens grenser slik:
”Nord: Veien Ballestad Grønnerød. Øst: Leirkup. Syd: Erik Larsen og Lars Isaksen. Vest: Søren Ballestad.”


Bildet er skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954 og viser den gamle våningen som ble revet etter en brann i 1992.
Jeg beklager dårlig kvalitet på bildet. G. Strøm.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (1954).
Skyldmark 4 mark 03 øre. Dyrka jord 60 dekar (mold på leire), utmark 3 dekar. Våningshus bygd 1817, bryggerhus 1922, stabbur gammelt, ombygd omkring 1870, fjøs bygd 1870. 2 hester, 6 kyr, 2 ungdyr, 2 griser, 30 høner. Gården har vært i ætta fra 1817, da Ebbe Stadsholm Nielsen, oldefar til eieren, kjøpte den av Erik Gundersen Ballestad(!). Eieren tok over 1946 etter moren. En del jord er solgt fra. Eier: Dorothea Augusta Borse Nielsen f. 1888, datter av Joachim Borse Nielsen og Marthe Cicilie f. Semb. Eieren er lærerinne ved Ballestad skole.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

34

Ballestad - Søndre 

Dorthea Borse Nielsen 

2 mark 97 øre

Paul Jensen fra Bratsberg(38) "Rønningen", med familie flyttet hit som forpaktere i 1955. De forpaktet tidligere
Storemyr. Se der.

G.br., lasse- og lossearbeider, selveier
Anders Kjell Kløcker
(Kjell Kløcker) fra S. Bøle f. 1927, s.a. Abraham Andreas Kløcker.

Br. 1968. Ugift.

Kjell Kløcker er bror til Hans Kløcker på S. Bøle.

G.br., selveier
Morten Kløcker fra
Ballestadv. 21 f. 1965, s.a. Kaare Kløcker fra S. Bøle og Kirsten Ståland fra Kviteseid.
g1g m. Katia Andreia Soares Dos Santos fra Brasil f. 1960.
g2g m. Nida Loreto Onipa fra Filipinene f. 1975.
1. Tonny Stian Kløcker f. 1990.
2. Stine Sabrine Kløcker f. 1993.
Br. 1986.

Andre kones barn: Sofie Emory f. 2002.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006). (Utdrag).
Gården er på 65 dekar jord 3 dekar annet areal. Det blir dyrka korn og timoteifrø. Den første traktoren kom i 1969. I dag er det en traktor, en halvpart i en skurtresker og en korntørke på gården. Et nytt våningshus ble satt opp i 1992 etter at det gamle ble påført store skader i en brann. Bryggerhuset er fra 1922, stabburet fra 1870 og låven fra 1988. En carport ble satt opp inntil stabburet i 1994. Gården har vært i slekta siden 1817 (1819).


Ballestad bnr 24 "Myhra". Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark (Foyn forlag 2006).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.