| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.03.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 39 - Ballestad søndre
Gammelt løpenr. 223a. Siden Norges matrikkel 1889: 65/39 m.fl.

Utskilt fra Ballestad(34) i 1804.


Ballestad bnr 39. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954. Repro: G. Strøm.

Adresse i dag: Håvundv. 318 og 320, 3713 Skien.
 

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Helge Torssen til Tor Helgesen, dat. 21. juli, tinglyst 4. sept. 1804."
"Forening, hvorved flere opsiddere paa Ballestad overtager skyds- og veihold med videre af gnr 94, bnr 1, dat. 7. juli, tinglyst 29. aug. 1809." Havnerett i Stubberød(1-4).
"Mindelig udskiftning mellem søndre Ballestads opsiddere, dat. 6. sept. 1810, tinglyst 11. jan. 1811."
"Kontrakt, hvorved Ebbe Nilsen overdrager til Tor Helgesen et nermere betegnet jordstykke, dat. 13. januar, tinglyst 3. des. 1823."

G.br., selveier
Thor Heljesen Ballestad
fra Ballestad(34) dpt. 23/5-1762 d. 30/4-1829, s.a. Helje Thorsen.
g. 27/9-1792 m. Guro Torgrimsdatter fra S. Ballestad(A) dpt. 12/1-1774 d. 27/4-1850, d.a. Torgrim Gundersen Ballestad fra Gjerstad.
1. Torgrim Thorsen Ballestad dpt. 18/8-1793. Overtok gården.
2. Lars Thorsen Ballestad dpt. 6/4-1795. Se Ballestad(40).
3. Nils Thorsen Ballestad dpt. 26/8-1798. Se Ballestad(41).
4. Ole dpt. 22/3-1801 bg. 12/4-1801. ”Tord Heljessøns db. Ole f. S. Ballestad 3 uger.”
5. Ole dpt. 14/3-1802 bg. 3/3-1805. ”Thor Heljessøns db. Ole f. S. Ballestad, henved 3 aar.”
6. Anne Barbara dpt. 26/12-1804 d. 23/12-1820 på Ballestad.
7. Ingeborg Gurine Thorsdatter dpt. 18/10-1807 g.m. Lars Larsen fra Svartangen under Meen. Se Gulset(20).
8. Maria Thorsdatter f. 7/9-1811 g1g i Eidanger kirke 24/4-1838 m. enkemann og båtfører Hans Andreas Albretsen (49) g2g i Eidanger m. Thorsten Olsen. Se Kleven(10).
Br. 1804.

Thor Heljesen Ballestad ble født på Jønnevald.

Tjenestepike her i 1801: Margrethe Olsdatter(18).

Datteren her, Maria Thorsdatter flyttet til Brevik i oktober 1837. Der ble hun gift 1838 med enkemann og båtfører Hans Andreas Albretsen i Brevik. Hans Andreas Albretsen døde 52 år gammel i skipsforlis ved Nevlunghavn den 24/5-1840.
Fra Brevik kirkebok: "Druknede ved at forlise med sin Baad ved Nevlungshavnen paa sin hjemreise. Hans liig fandes igjen 7. juni." Han ble gravlagt i Brevik 8. juni 1840.
Barn: Albret Gotfred Hansen f. 3/2-1839 i Brevik.


024/9-1829      THOR HELGESSEN BALLESTAD     Bamble Skifteprot. 16, side 340a.        
S. Ballestad    Arvinger:                            
               Enka Guri Torgrimsdatter og barna:
               1. Torgrim Thorsen    36 år, gift og hjemme.
               2. Lars Thorssen      34 " , bor på pl. Bruen u/Ballestad (u. Meen?).
               3. Niels Thorssen     31 " , gift og hjemme.
               4. Ingeborg Gurine Thorsdtr. 22 år, tjener hos prokurator Hjelm.
               5. Mari Thorsdtr. 18 år, hjemme.
               Enkas laugverge ble Jens Kittilssen Haugen.
               Formynder for døtrene ble Jens Hanssen Ballestad.
Brt: 618 - 1 - 23
Net: 556 - 4 -  8.
Jordegods: 10 skind i garden søndre Ballestad, taksert for 500 spd.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Tor Helgesen, hvorved dette brug er udlagt sønnen Torgrim Torsen
, dat. 4. marts, tinglyst 6. okt. 1830."

G.br., selveier
Torgrim Thorsen Ballestad
herfra dpt. 18/8-1793 d. 10/8-1859 på Ballestad.
g. 28/12-1820 m. Ingeborg Christophersdatter fra Lid(12) "Lidmyra" dpt. 23/3-1794 d. 5/3-1865, d.a. Christopher Rollefsen Myhren.
Forlovere: "Ole Helgesen Ballestad, Ole Torgrimsen Ballestad."
0. f. 27/5-1821. ”Torgrim Thorsens dødfødte Pigebarn, Ballestad”
1. Anne Kirstine Torgrimsdatter f. 15/10-1822 g. 20/9-1844 m. enkemann Thorsten Olsen. Se Kleven(10).
2. Ole Torgrimsen f. 2/9-1826. Overtok gården.
3. Ellen Gurine Torgrimsdatter f. 22/5-1829 g. 23/2-1855 m. Jens Nilsen fra Kleven(5). Emigrerte til N. Amerika i mai 1855. Se Presteattest av 2/5-1855.
4. Thor Torgrimsen f. 27/11-1833. Se Ballestad(41) og Gulset(17) ”Nyhus”.
5. Gunhild Marie f. 4/6-1837 d. 1837. ”Hiemedøbt af John Jacobsen.”
Br. 1830.

Ingeborg var født på Svarttangen under Meen. Siden kom hennes foreldre til Lidmyra hvor hun vokste opp.
Denne gården ble delt i 2 like store deler i 1832 til hver av brødrene Ole og Thor Torgrimssønner.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 40 er udskilt, afholdt 3., tinglyst 5. sept. 1832." Se Ballestad(40).
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 41 er udskilt, afholdt 3., tinglyst 5. sept. 1832." Se Ballestad(41).
"Skjøde fra Torgrim Torsen, hvorved eieren af bnr 40 er reserveret sommerhavn i sætertiden for 1 ko og 3 faar, tinglyst 5. sept. 1832."

"Skjøde fra Torgrim Torsen, hvorved eieren af bnr 41 er reserveret sommerhavn i sætertiden for 1 ko og 3 faar, tinglyst 5. sept. 1832."
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skylddaler)

 223a   

Ballestad søndre

Torgrim Thorsen

 0 tønder 6 2/3 sættinger

 1 daler - 2 ort - 6 skilling

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Torgrim Torsens enke og ang. arvinger til søn og medarving Ole Torgrimsen, dat. 6., tinglyst 12. januar 1860."

G.br., selveier
Ole Torgrimsen Ballestad
herfra f. 2/9-1826 d. 18/8-1899 på Ballestad.
g. 7/11-1856 m. Ingeborg Arvesdatter fra Austad i Siljan f. 6/7-1822 d. 21/9-1898 på Ballestad, d.a. Arve Olsen og Helvig Larsdatter på Austad.
1. Torgrim Olsen Ballestad f. 15/8-1859 d. 2/9-1898 på Bøle. Han var såkalt bygningssnekker. Han bodde hjemme i 1891. Ugift.
2. Arve Olsen Ballestad f. 5/2-1862. Se Ballestad(43).
Br. 1860.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skylddelingsforretning, hvorved bnr 42 er udskilt, afholdt 11., tinglyst 12. januar 1860." Se Ballestad(42).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

223a              

Ballestad søndre

Ole Torgrimsen

1 - 3 - 6

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

39

223a

Ballestad

Ballestad søndre

Ole Torgrimsen

1 - 1 - 0

4 mark 26 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Ole Torgrimsen til Lars Larsen for 14.000 kr., dat. og tinglyst 1. mai 1897."


G.br., selveier
Lars Larsen Ballestad
fra Ballestad(1) f. 14/9-1857 d. sept. 1944, s.a. Lars Larsen Ballestad.
g. 1/9-1882 m. Johanne Marie Olsdatter fra Sneltvedt(3) f. 5/10-1864, d.a. Ole Andersen Sneltvedt.
1. Isak Larsen Ballestad f. 22/11-1882 på Ballestad. Overtok gården.
2. Olava Marie Ballestad f. 2/12-1884 g.m. Rasmus Nilsen Meen. Se Meen(40).
3. Laura Ballestad f. 1/11-1892 på Ballestad d. 21/1-1919 g.m. Hjalmar Johnsen f. 23/6-1892 d. 13/3-1954. Se Liane 23 under Ø. Borge.
Br. 1897.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65 

39

Ballestad

Ballestad søndre

Lars Larsen

4 mark 26 øre

65 11 Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 mark 24 øre
65 27 Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 mark 26 øre
65 32 Ballestad Ballestad nordre Lars Larsen 0 mark 17 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøte fra Lars Larsen Ballestad til sønnen Isak Larsen Ballestad paa dette med flere bruk for kr. 24.000, hvorav for løsøre kr. 5.000,
dermed henstaar med pant i eiendommen kr. 12.000, sælgeren og hustru forbeholder sig for sin levetid frit og uhindret bruk av 1 værelse med
adgang til kjøkken i hovedbygningen, dat. 15. april, tinglyst 12/5-1920."


G.br., selveier
Isak Larsen Ballestad
herfra f. 22/11-1882 d. november 1964.
g.m. Dagmar Hauen fra Hauen(1) f. 14/4-1890 d. før 1964, d.a. Abraham Olsen Hauen.
1. Lars Isaksen Ballestad f. 3/8-1913. Overtok gården.
2. Abraham Hauen Ballestad f. 12/12-1914 d. 2/2-1974. Ugift.
3. Oddmund Ballestad f. 29/2-1920 d. 24/4-1982.
Ugift.
4. Margit Johanne Ballestad f. 7/1-1925 g.m. Halvor A. Nygård. Se Ilenv. 21 under Bøle.
Br. 1920.

I 1924 kjøpte Isak 1/3 av Haukeråsen(10) ”Skifjellsåsen” sammen med Rasmus Nilsen Meen(1/3) og
Hjalmar Johnsen(1/3).

G.br., selveier
Lars Isaksen Ballestad
herfra f. 3/8-1913 d. 5/8-1994.
g. 1943 m. Sofie Meen fra Meen(17) f. 24/6-1916 d. desember 1981, d.a. Arne Hansen Meen.
1. Dagmar Ballestad f. 1943 g.m. Bjørn Robert Warholm f. 12/12-1944 d. 12/6-1995.
2. Isak Ballestad f. 1946. Overtok gården.
3. Inger-Johanne Ballestad f. 1950 g.m. Bjørn Haug f. 1957. Bosatt i Tyrsv. i Porsgrunn.
4. Jon Ballestad f. 1953 g.m. Mariann Aspås f. 17/3-1963.
5. Solveig Ballestad f. 1955 g.m. Einar Slettedahl f. 1953.
Br. 1950.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

65 

39

Ballestad søndre

Lars Isaksen Ballestad

4 mark 26 øre 

65 11 Ballestad nordre Lars Isaksen Ballestad 0 mark 24 øre
65 32 Ballestad nordre Lars Isaksen Ballestad 0 mark 17 øre

Lars Isaksen Ballestad oppgav gårdens grenser i 1960 slik:
i nord til Lars G. Ballestad, i øst til Søren Ballestad, i syd til Hans P. Ballestad og i vest til Lars G. Ballestad.

G.br., sveiser, selveier
Isak Ballestad
herfra f. 1946.
g.m. Turid Stamland f. 1946.
1. Geir Åge Ballestad f. 1967. Eier av Ballestad(11) i 2006. Se foto nedenfor.
2. Glenn Rune Ballestad f. 1969. Kjøpte 1/2-part av gården i 2005.
3. Knut Kennet Ballestad f. 1973. Overtok gården.
Br. 1980.

Selveier
Knut Kennet Ballestad herfra f. 1973.
Br. 2002.

Kilde: Gårdsbruk i Telemark, bind IV, side 162 (Foyn forlag 2004). Ballestad søndre gnr 65, bnr 39 og 11. (Utdrag).
Gården er på 89 dekar jord og 158 dekar skog. Søåsen i Skifjell er også med i driftsenheten. Fram til 1977 var det melkekyr her. Det er 5 hester på bruket. Dyrking av frukt og bær fra 2005.
Den første traktoren kom i 1954. Det er en traktor på gården nå. Våningshuset er svært gammelt. Stuene i 1. etasje er sannsynligvis fra 1700-tallet. Huset ble ombygd både på 1800- og 1900-tallet. Det ble restaurert i ca. 1980, 1986 og i 2005. Det ble også påbygd i 1985/86. Kårbygningen ble bygd i 2005. Låven ble ombygd i 1952/53. Den inneholder fjøs, grisehus, hønsehus, kalverom og stall.


Ballestad bnr 39. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag).


Ballestad bnr 39. Foto: Skannet fra Norske gardsbruk Telemark 2006 (Foyn forlag).

Selveiere
Knut Kennet Ballestad herfra f. 1973.
og broren
Glenn Rune Ballestad herfra f. 1969.
Br. 2005.

Knut Kennet Ballestad er i bygg- og anleggsbransjen.
Glenn Rune Ballestad driver sveiseservice og er lastebilsjåfør.

Gårdsområdet.

Fra Grenlandskart.no 2013.Fra Grenlandskart.no 2011.

(C) Gard Strøm.