| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 03.08.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad søndre 40 - Pladsen - Myrjordet
Gammelt løpenr. 222c (Pladsen) og 223b (Myrjordet).

Siden matrikkelen 1889: 65/40 "Myren". Senere jord under Ballestad(50).

En plass utskilt fra Ballestad(39) ca. 1816.

G. br. selveier
Lars Thorsen Ballestad
fra Ballestad(39) dpt. 6/4-1795, s.a. Thor Heljesen.
g. 31/10-1816 m. Karen Gurine Sørensdatter fra N. Myren under Øvrum dpt. 1/8-1790, d.a. Søren Olsen Myren.
Forlovere: "Ole Torgrimsen Ballestad, Ole Helgesen Ballestad."
1. Søren Larsen f. 10/2-1817 på Ballestad d. i USA 21/4-1901. Emigrerte til N. Amerika i 1843 som ”Ungkarl Søren Larsen Ballestad, 26 aar.” Se Presteattest av 2/5-1843.
    gift i Amerika med Marthe Gurine f. april 1816 d. 16/2-1861.
2. Thor Larsen f. 12/12-1819 på Ballestad. Emigrerte til N. Amerika i mai 1846 sammen med broren Ole og andre familiemedlemmer. Se Presteattest av 12/5-1846.
    Thor giftet seg i Wisconsin med sitt 22 år yngere søskenbarn, Anne Kirstine Larsdatter f. 2/9-1842. Se Gulset(20). Hun emigrerte på samme skute med sine foreldre.
3. Ole Larsen f. 8/10-1822 på Ballestad. Emigrerte til N. Amerika i mai 1846 sammen med broren Thor og andre familiemedlemmer. Se Presteattest av 12/5-1846.
4. Anne Barbara Larsdatter f. 28/3-1826 "under Ballestad" g. i N. Amerika 1856 m. Lars Isaksen fra Ballestad(5) f. 10/10-1820.
5. Christen Larsen f. 20/1-1829 på S. Ballestad.
6. Lars Larsen f. 7/10-1832 på S. Ballestad.
Br. 1832.

Lars Thorsen Ballestad, kona og de yngste barna Anne Barbara, Christen og Lars emigrerte til N. Amerika i mai 1859.
Se Presteattest av 21/5-1849.

Sønnen Søren Larsen reiste til Amerika alene med ”S/S Salvator” allerede i juli 1843. Han reiste samtidig med
familien Daniel Jacobsen Ballestad.

De bosatte seg først som bønder i Manitowoc Rapids i Wisconsin. Deretter flyttet de til landsbyen Cato i samme
county (fylke) og fikk seg jord der.
De ble gravlagt i ”Faith Lutheran cemetery” i byen Valdres i Wisconsin. Søren brukte sitt døpenavn ”Søren Larsen”
hele livet.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (skyldmark)

222c

Ballestad S. - Pladsen

Lars Thorsen

0 tønder 1/5 sætting

0 daler - 0 ort - 5 skilling

223b Ballestad S. - Myrjordet ditto 0    "      1 2/3 sætting 0 daler - 1 ort - 19 sk.

Enka Ellen Maria Mathiasdatter på Ballestad(50) kjøpte dette bruket som tilleggsjord i 1873. Siden da har denne jorda
tilhørt eierne av Ballestad(50).

(C) Gard Strøm.