| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Ballestad
Gård nr. 65 i Gjerpen kommune i Telemark. Innlemmet i Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 11.07.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ballestad 5 - Rydningen - Ballestad nordre
Gammelt løpenr. 215e, 216. Siden Norges matrikkel 1889: 65/5.

Utskilt fra Ballestad(2) i 1834.

Håvundv. 296A og 296B, 3713 Skien.

Eiendomsopplysninger: Tinglysingsprotokoll for Gjerpen sorenskriveri nr. II 1, side 532 og  nr. I 3b, side 702.
"Skjøde fra Isak Olsen til Johannes Halvorsen for 250 spesiedaler, datert og tinglyst 10. januar 1846. L.nr. 215e af skyld 1 ort 2 skilling."
1846: Løpenr. 215e, "Ballestad nordre; Jordstykke Skarpeland kaldet." Sammenføyet med "løpenr. 216 Putten."
"Skiøde fra Johannes Halvorsen Bøhle til Sønnen Johan Johannesen paa denne Eiendom for 500. Dato 18. desember 1871, tinglyst 24. januar 1872."
"Skiøde fra Johan Johannesen til Abraham Olsen Houen for 4400 kr. datert 9. mai, tinglyst 15. november 1892.
"Skylddelingsforretning afholdt 9. Juni, tinglyst 3. Juli 1897, hvorav en Del, nordre Putten kaldet, er givet en skyld af Ny, 1 mark 16 øre."
"Skjøde (på overstående) fra Abraham Olsen Hauen til Jens Jørgensen Ballestad for kr. 3000, dat. 29. Nov., tinglyst 1. Des. 1897."
Se den utskilte parten: Tinnglysningsprot. nr. I 3b, side 703. Ny skyld av dette bruket: 1 mark 29 øre.
"Skjøde fra Abraham Olsen Hauen til Lars Olsen Ballestad for kr. 3000, dat. 29. Nov., tinglyst 1. Desember 1897."


G.br., selveier
Isak Olsen Ballestad
fra Skyer(4) dpt. 18/5-1788 d. 30/3-1868 på Ryggen, s.a. Ole Johannesen Skyer.
g1g 27/10-1814 m. Maria Isaksdatter fra Vosserødklev dpt. 9/5-1782 d. 16/2-1836 på Ballestad, d.a. Isak Gundersen Vosserødklev.
Forlovere: Niels Olsen Skyer, Isak Andersen Aasterøe.
g2g m. Gunhild Larsdatter fra Moen under Tveit i Melum dpt. 12/2-1797 i Solum d. 7/4-1874 på Ryggen, d.a. Lars Eriksen Moen og Anne Clausdatter Munken.
1. Ole f. 13/8-1815 under N. Ballestad d. 12/5-1824 på Ballestad.
2. Isak Isaksen f. 18/12-1817 under Ballestad. Emigrerte til N. Amerika i 1849. Gift der, visstnok med en kvinne fra Andebu.
3. Lars Isaksen f. 10/10-1820 på Åsterød. Emigrerte til N. Amerika 1843. Gift der med Anna Barbara Larsdatter fra Ballestad(40). Bodde i Trysil, Lowry co., Minnesota.
4. Live f. 28/1-1823 d. 13/3-1828 på Ballestad.
5. Marthe Isaksdatter f. 2/9-1825. Emigrerte til N. Amerika 1849. Gift der med Isak Isaksen fra N. Sætret i Luksefjell f. 14/3-1814, s.a. Isak Andersen.
Br. 1834. 

26/10/1836     MARIA ISAKSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. *)
N.Ballestad    - død 16.2.d.a. -                    
               Arvinger:
               Enkem. Isak Olssen og barna:
               1. Isak Isakssen    19 år.           Formynder morbror
               2. Lars Isakssen    16 "             Gunnar Isakssen Wosserødkleven.
               3. Marthe Isaksdtr. 11 "            
Brt: 304 - 2 - 20
Net: 269 - 0 - 19
Jordegods: 4 skind i nordre Ballestad, gaardparten Putten, nytt matr.nr. 216, 2 ort med
påstående hus og herlighet. Takst 200 spd.

*) A: BS 17 s.975. B: BS 21 s.238. C: BS 23 s.281b. D:bd. 18 s.35b.

Isak Olsen flyttet i sitt andre ekteskap til Ryggen u. Skifjell.

Johannes Halvorsen Bøle.
Br. 1846. Se Bøle(19).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

215e    

Ballestad N. - Et Jordstykke

Johannes Halvorsen Bøhle

1 1/2 skind

0 daler - 1 ort - 2 skilling

G.br., selveier
Johan Johannesen
fra Bøle(19) f. 22/7-1840, s.a. Johannes Halvorsen Bøle.
g. 9/1-1862 m. Caroline Dorthea Evensdatter fra Ballestad(43).
Br. 1872. Se Ballestad(43).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld

215e, 216

Ballestad N. - Putten

Johan Johannesen

0 daler - 4 ort - 18 sk.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

65 

5

215e, 216 

Ballestad

Putten 

Johan Johannesen

0 - 3 - 2 

2 mark 45 øre

G.br., selveier
Abraham Olsen Hauen
Br. 1892. Se Hauen(1).

"Skjøde fra Abraham Olsen til Lars Olsen paa bnr. 5 for 3000 kr. dat. 29. nov. tingl. 1. des. 1897."

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

65

5

Ballestad

Putten 

Lars Olsen

2 mark 58 øre

65 7 Ballestad Ballestad nordre Lars Olsen 2 mark 70 øre
65 57 Ballestad Rydningen Lars Olsen 0 mark 04 øre

G.br., selveier
Jacob Eriksen Ballestad
fra Ballestad(50) f. 5/7-1889 d. 23/12-1966, s.a. Lars Eriksen Ballestad.
g. 1918 m. Eugenie Kornelia Guttormsen fra Tønsberg f. 14/1-1890 d. 23/2-1969, d.a. Ole Guttormsen og Anne Mathilde Jensdatter Dyrsjø f. 22/12-1862. Født på Kragemo i Lardal.
1. Bjørg Ballestad f. 4/1-1919 g.m. Lars Bobben Johnsen (Lars Johan Johnsen). Se Augestad(2).
2. Leif Ballestad f. 5/4-1921. Overtok gården.
3. Randi Ballestad f. 1924.
4. Edle Ballestad f. 1928.
5. Hanna Grethe Ballestad f. 1930.

Br. 1918.

"Skjøte fra Lars Olsen til Jacob Larsen Ballestad herpaa og bnr 7 og 57 for kr. 22.000 kr., hvorav
for løsøre kr. 600.- Dat. 14., tinglyst 18. des. 1918."

Se folketellingen 1910.

Kilde: Norske Gårdsbruk, Telemark. bind 1, s. 512:
Jacob E. Ballestad, som han skrev seg for, var takstmann for Norsk Hypotekerbank og hadde flere
kommunale tillitsverv.
Våningshuset ble bygd i 1901, vølt, uthus bygd 1917, fjøs 1946. Trolldalstua seter bygd i 1938.

Gårdens grenser på 1950-tallet, ifølge Jacob Eriksen Ballestad:
”Nord, Johannes Ballestad, Palmer og Kolkjen. Øst Lerkup. Sør H. Follaug (Hans O. Follaug),
Jørgen Ballestad, Lars Gunnarsen. Vest, Gjerpen kommune.”


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 65

5

Ballestad - Putten 

Jacob Larsen (Eriksen) Ballestad

2 mark 58 øre

 65 7 Ballestad nordre Jacob Larsen (Eriksen) Ballestad 2 mark 40 øre
 65 57 Ballestad - Rydningen Jacob Larsen (Eriksen) Ballestad 0 mark 04 øre

G.br., selveier
Leif Ballestad
herfra f. 5/4-1921 d. 30/9-2002.
g.m. Asbjørg Kleven fra Skogsrød(2) "Myra" f. 13/11-1925, d.a. Abraham Kleven.
1. Dag Jakob Ballestad f. 1950. Bygde kårbolig. Håvundv. 296B.
2. Ulf Ballestad f. 1951.
3. Bent Ballestad f. 1952.
4. Siri Ballestad f. 1954.
Br. 1964.

Dag Ballestad fikk utskilt tomt her og bygde nytt hus ved siden av det gamle våningshuset.
Det gamle huset fikk en del skader ved en brann fredag den 12 mai 1995.

Bruk nr. 61 ble utskilt herfra i 1895.
Bruk nr. 62 ble utskilt herfra i 1897.

Sameie med Ballestad(7) og Ballestad(57).

Kårbolig.
Håvundvn. 296B, 3713 Skien. Oppført før 1980.

G.br., selveier
Dag Jakob Ballestad
herfra f. 1950, s.a. Leif Ballestad.
g.m. Kerstin Sanni fra Sanni(10) "Ødesanni" f. 1951, d.a. Nikolai Sanni.

1. Dag Stian Ballestad f. 1973.
2. Leif Neri Ballestad f. 1975.
3. Stine Mari Ballestad f. 1983.
Br. 1987.

G.br., selveier
Dag Stian Ballestad
f. 1973.
g.m. Heidi Ødegaard f. 1973.
1. Eivind Ballestad f. 1994.
2. Vegard f. 2000.

Dag Stian Ballestad med familie flyttet inn i det gamle innhuset i 2004. Han planlegger å overta gården rundt 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.