ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skyer
Gård nr. 110 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.03.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Skyer bnr 4 ca. 1980. Foto: Innsendt av Roar Bø 2015.

Skyer 4
Gammelt løpenr. 383a. Siden Norges matrikkel 1889: 110/4 m.fl.

Delt fra hovedbølet på 1750-tallet.

Adresse i dag: Skyerv. 92, 3719 Skien.

G.br., selveier
Ole Johannesen
fra Åsterød dpt. 14/2-1717 bg. 14/6-1788. ”Ole Schyer 71 aar.”, s.a. Johannes Børgersen.
g1g (ikke i Gj.) m. Anne f. ca. 1703 bg. 6/2-1781. ”Ole Schyers kone 78 aar.”
g2g 1/9-1781 m. Live Nilsdatter fra Haukeråsen(1) dpt. 5/2-1751 bg. 30/10-1813. ”Live Nilsdtr. Skyer 61 aar.”, d.a. Nils Olsen.
1. Ragnhild Olsdatter f. ca. 1747. Konfirmert i Gjerpen 1763, 16 år gammel, g.m. Lars Svenkesen Skyer. Se Skyer(1).
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne bg. 6/1-1782. ”Ole Schyers hjemmedøbte datter Anne 5 dage.”
3. Johannes Olsen dpt. 24/11-1782. Overtok gården.
4. Nils Olsen dpt. 17/7-1785. Se Skyer(8).
5. Isak Olsen dpt. 18/5-1788. Se Ballestad(5). Se også Ryggen under Skifjell.
Br. 1755.

F.f. Ole Schyers db. Johannes: Nils Aasterøes kone, Maria Abrahamsdtr., Peder Olsen, Nils Jonsen, Amund Isaksen.
F.f. Ole Schyers db.
Nils: Nils Aasterøes k., Maren Abrahamsdatter, Halvor Kolchin, Abraham Skouen, Ole Pedersen.
F.f. Ole Skyers db. Isak: Nils Aasterøes kone, Berthe Larsdtr., Svend Løberg, Ole Pedersen, Anders Jensen.

Ole Johannesen ble født på Ballestadmyra. Han kjøpte 4 ½ skind (halvparten) i Skyer i 1760 av eieren
Neri Aslaksen. Før den tid var han leilending her.

At Ole Johannesen Skyers første kone het Anne, kan vi anta, ved at første datter i andre ekteskap ble oppkalt etter
henne. Dette er gammel Norsk navnetradisjon.

Ragnhild Olsdatter er ikke døpt i Gjerpen, Siljan, Eidanger, Skien eller Solum.

Døpt 30/8-1767: "Ragnil Olsdtrs uægte db. Johannes fra Schyer. Barnefader: Torsten Thorsen.
Test: Abraham Christensens kone, Ragnil Olsdtr., Ole Schyer, Isak Johannisen, Even Larsen."
"Bg. 13/12-1767:
Ragnil Olsdtrs. søn Johannes 1/2 aar."

11/10/1788     OLE JOHANNESSEN     Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 372a.
Skyer          Arvinger:                            
               Enka Liv Nilsdatter og barna:
               1. Johannes Olssen 6 år.
               2. Nils Olssen     3 "
               3. Isak Olssen   1/2 "
               4. Ragnhild Olsdtr. g.m. Lars Svenkessen.
               Enka tok Lars Svenkessen Skyer til laugverge.
     Formynder: Farbror Nils Johannessen Aasterød for Johannes og Nils.
     Formynder: Deres frende (slektning) Isak Børgessen i Porsgrunn for Isak.
Brt: 571 - 1 -  4
Net: 268 - 2 – 22.
Jordegods: Boet eide 4 1/2 skind med bygsel i Skyer.
Skjøte fra Niri Aslachsen av 2/1-1774 på 4 1/2 skinn med bygsel + hus.Vurdert for 450 rdl.

G.br., selveier
Johannes Olsen
herfra dpt. 24/11-1782 d. 8/1-1842, s.a. Ole Johannesen Skyer.
g. 11/9-1810 m. Anne Dorthea Svendsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 11/11-1787 d. 7/2-1824, d.a. Svend Jørgensen Løberg.
1. Berte Johannesdatter f. 1811 d. 19/12-1890 på Grøtsund i Solum.
Ugift.
2. Live f. 29/7-1816 d. 17/3-1823.
3. John f. 7/6-1819 d. 22/9-1819.

4. Anne Johannesdatter f. 16/3-1821 g.m. Kittil Nilsen. Se nedenfor.
Br. 1802.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

383

Skyr

Johannes Olsen

2 1/4 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling


G.br., tømrer, selveier

Kittil Nilsen
fra Grønnerød(3) f. 15/10-1821 d. 15/2-1898 på Borgeskogen, s.a. Nils Pedersen Grønnerød.
g1g 7/9-1843 m. Anne Johannesdatter herfra f. 16/3-1821 d. 25/5-1867 på Borge, d.a. Johannes Olsen Skyer.
Forlovere: "Lars Kittilsen Grønnerød, Ole Nilsen Skyer."
g2g 25/9-1870 m. Anne Larsdatter fra Sagplassen under Skifjell f. 15/10-1835 d. etter 1898, d.a. Lars Thorsen.
1. Anne Dorthea Kittilsdatter f. 22/5-1844 på Skyer.
2. Johannes Kittilsen f. 21/3-1846.
3. Gunhild Maria f. 31/1-1849 d. 4/2-1856.
4. Elisabeth Kittilsdatter f. 20/5-1853.
5. Andreas f. 6/2-1855 på Skyer d. 11/2-1868 på Ø. Borge.
6. Martin Kittilsen f. 26/9-1857 på Skyer.
Barn i 2. ekteskap:
7. Andreas Kittilsen f. 16/12-1871 på Nyork under Ø. Borge.
8. Mathias Kittilsen f. 22/4-1874 på Ø. Borge.
9. Johannes Kittilsen Skyer f. 23/10-1877 på Ø. Borge. Se Familie 86 - Ø. Borge 1910.
Br. 1842.

Kittil Nilsen er å finne på Bråten under Borgestad fra ca. 1861. I 1865 var han bjelkehugger.
Se Familie 48 - Ø. Borge 1875.

Gården var en tid på handel uten at noen så ut til å bo her. Kittil Nilsen solgte gården i 1861
til en Nils Jacobsen og hustru Anna. Det var ingen beboere her i 1865.

I 1868 ble eiendommen solgt videre til Lars Larsen Ballestad som brukte gården fram til
den ble solgt til Lars Olsen Stensrød i 1897.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

383a

Skyer

Lars Larsen

0 daler - 2 ort - 3 skilling

383c Skyer Lars Larsen 0 daler - 2 ort - 3 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

110

4

383a

Skyer

Skyer

Lars Larsen

0 daler - 1 ort - 4 skilling

0 mark 75 øre

110 6 383c Skyer Skyer Lars Larsen 0 daler - 1 ort - 4 skilling 0 mark 77 øre


Våningen på Skyer bnr. 4 i ca. 2009. Foto: Innsendt av Roar Bø 2015.

G.br., selveier

Lars Olsen Stensrød
fra Løberg(5) "Stensrød" f. 7/6-1851 d. 11/5-1921, s.a. Ole Isaksen Stensrød.
g. 11/6-1875 m. Karen Maria Madsdatter fra Sørbø(2) f. 14/2-1852 d. 30/12-1930, d.a. Mads Pedersen Sørbø.
1. Ole Larsen Stensrød f. 23/4-1876 på Stensrød. Se Mæla(75) "Nordheim".
2. Martin Larsen Stensrød  f. 10/5-1878 på Stensrød. Se Mæla(113) "Solstad".
3. Anne Elise (tvilling) f. 5/3-1880 på Stensrød. "Døde før hjemmedaaben blev bekræftet".
4. Ida (tvilling) f. 5/3-1880. "Døde før hjemmedaaben blev bekræftet".
5. Anne Elise Stensrød f. 22/10-1881 på Stensrød.
6. Karl Stensrød f. 28/2-1885 på Stensrød. Overtok gården.
7. Isak Stensrød  f. 29/3-1887 på Stensrød d. sept. 1932, 45 år gml.
8. Anna Stensrød  f. 3/11-1891.
9. Marie Stensrød f. 6/1-1896 g.m. Johan Ingebretsen Glenna. Se Glenna(1).
Br. 1897.

Lars Stensrød forpaktet gården i noen år før han overtok.
Andre beboere i 1891: Enka Elisabeth Borgersdatter f. 1815, mor til Lars.

Ubebodd i 1900? Ingen nevnt i folketellingen.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

110

4

Skyer

Skyer

Lars Olsen Stensrød

0 mark 75 øre

110 6 Skyer Skyer Lars Olsen Stensrød 0 mark 77 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Karl Larsen Stensrød
herfra f. 28/2-1885 på Stensrød d. 14/4-1965, s.a. Lars Olsen Stensrød.
g. 1918 m. Hanna Bertha Ødesneltvedt fra Ødesneltvedt f. 18/1-1885 d. 7/12-1972, d.a. Hans Olsen Ødesneltvedt.
1. Lars Stensrød f. 19/5-1919. Se Sneltvedtlia 11 under Sneltvedt(26).
2. Hans Stensrød f. 8/8-1920. Bygde hus på Bratsberg (63/375).
3. Borgny Marie Stensrød f. 3/8-1922 g.m. Hans Riis. Se Riis(17).
4. Olaf Stensrød f. 2/8-1924. Overtok gården.
5. Andreas Stensrød f. 11/4-1926. Se Skyer(13).
Br. 1922.

Karl skal ha brukt gården fra 1917 ifølge ”Norske Gardsbruk”. Han har nok forpaktet gården 4-5 år før
han kjøpte den. Han bygde nye uthus her i 1912 og nytt våningshus i 1917.

Karl L. Stensrød kjøpte Haugseter under Hauen (68/9) i 1912. I 1947 kjøpte han Skyer(13).

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

110

4

Skyer

Karl Larsen Stensrød

0 mark 75 øre

110 6 Skyer Karl Larsen Stensrød 0 mark 77 øre
110 13 Skyer - Granheim Karl Larsen Stensrød 1 mark 78 øre


G.br., selveier

Olaf Stensrød
herfra f. 2/8-1924 d. 19/4-2015 i Ramnes.
g. 19/9-1953 m. Liv Søli fra Riis(9) f. 16/5-1932 d. 4/7-2002, d.a. Olav A. Søli.
1. Geir Olav Stensrød f. 1955. Bosatt i Ramnes.

2. Aud Torild Stensrød f. 1956 g.m. Roar Bø. Overtok gården.

Br. 1955.

Olaf Stensrød flyttet til sin sønn i Ramnes da hans kone døde.

Skyer(8) ble utskillt i 1808.
Skyer(6) ble utskillt i 1861.

Dette bruket ble drevet sammen med bnr 6 fra 1871.

Olaf Stensrød fikk også 68/9 ”Haugseter” av sin far da han overtok gården i 1955.

Kilde: "Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter oppgave fra eieren (utdrag).
Gården er på 40 dekar jord og 200 dekar skog. Fram til omkring 1960 var det 7 melkekyr på gården. Våningshuset er bygd i 1917 og påbygd og restaurert i 1980. Låven er bygd i 1912. Høyløa står igjen i den, mens fjøset og stallen er revet. Tunet inneholder også en tidligere stall som er ombygd til garasje.

G.br., selveier
Aud Torild Stensrød herfra f. 1956.
g.m. Roar Bø f. 1968.
Eier ca. 2008.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no