ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP | 


Skyer
Gård nr. 110 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 15.10.2020


Skyer 8
Gammelt løpenr. 384a. Siden Norges matrikkel 1889: 110/8.

Utskilt fra Gamle Skyer i 1808.

Adresse 2020: Skyerv. 91, 3719 Skien.

G.br., selveier
Nils Olsen Skyer
fra Skyer(4) dpt. 17/7-1785 d. 19/8-1860, s.a. Ole Johannesen Skyer.
g. 2/1-1812 m. Gunhild Svendsdatter fra M. Løberg(A) dpt. 27/2-1790 d. 16/8-1847, d.a. Svend Jørgensen Løberg.

1. Berthe Nilsdatter f. 9/4-1812 g.m. Peder Christensen.
Se Bratsberg(31) ”Skauen”.
2. Anne Nilsdatter f. 18/12-1814 g.m. Hans Olsen. Se Meen(4) ”Myren”.
3. Ole Nilsen f. 1/11-1817. Overtok gården.
4. John f. 2/4-1820 d. 27/8-1820.
5. Live
f. 7/7-1821 d. 8/11-1828.
6. Anne Dorthea Nilsdatter f. 7/6-1824 g.m. Lars Isaksen. Se Skyer(3).
7. John f. 29/3-1827 d. 19/11-1828.
8. John f. 22/9-1829 d. 22/9-1829. Dette hjemmedøpte barnet fikk bare leve i 4 timer.
9. Live f. 5/11-1831 d. 13/1-1832.
Eier 1808.

F.f. Nils Olessøns pb. Birthe f. Skyer: Johannes Skyers k., Marthe Isaksdtr., Jon Svendssøn, Anders og Ole Larssøn.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

384

Skyr

Niels Olsen

2 1/4 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling


G.br., selveier

Ole Nilsen Skyer
herfra f. 1/11-1817 d. 22/2-1854. ”Ole Nielsen Skyer, 36 ½ aar.”
g1g 28/9-1843 m. Marthe Nilsdatter fra S. Løberg(B) f. 3/2-1818 d. 8/5-1846, d.a. Nils Jonsen Løberg.
g2g 27/12-1848 m. Johanne Ernestine ”Stina” Johannesdatter fra Eikåsen f. 21/1-1826 d. 15/4-1881, d.a. Johannes Jensen Eegaasen.
Forlovere: "Even Christophersen og Peder Christensen."
1. Nils Olsen f. 26/8-1844. Overtok gården.
Barn i 2. ekteskap:
2. Hans Mikael Olsen f. 31/3-1850 g. 9/4-1869 m. Tone Hansdatter fra Gransherad f. 1844, d.a. Hans Ellefsen. Bodde hvor?
3. Johannes Olsen f. 7/12-1852. Se Ballestad(19).
Br. 1839.

F.f. Ole Nielsen Skyer og Marthe Nielsdatters Niels: Lars Nielsen Løberg, Jacob Larsen Høgseth, Kittil Nielsen Skyer, Peder Christensens kone, Berthe Nielsdatter Bratsberg, pige Maren Isaksdatter Skyer.
F.f. Ole Nielsen Skyer og Johanne Ernestine Johannesdatters Hans Mikael: Peder Christensen u. Bratsberg, Hans Olsen Meen, Kittil Nielsen Skyer, Johannes Eegaasens kone, Margith Hansdatter, pige Karen Nielsdatter Skyer.
F.f. Ole Nielsen Skyer og Johanne Ernestine Johannesdatters Johannes: Peder Christensens k: Berthe Nielsdatter Skouen, p. Lene Johannesdtr. Eegaasen, Johannes Jensen Eegaasen, Kittil Nielsen Skyer, Hans Olsen Meen.

Enka Johanne Ernstine Johannesdatter ble g2g med Nils Isaksen. Se Skyer(3).

G.br., selveier

Nils Olsen Skyer
herfra f. 26/8-1844 d. 16/2-1878, s.a. Ole Nilsen Skyer.
g. 3/5-1874 m. Helvig Nilsdatter fra Skyer(1) f. 30/8-1838, d.a. Nils Andersen Skyer.
1. Ole f. 4/4-1877 d. 9/6-1878.
Br. 1855.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

384a

Skyer

Nils Olsen

1 daler - 1 ort - 21 skilling

384b Skyer (Skov) Haukeraas Brug 0 daler - 0 ort - 2 skilling


Tjenestepike i 1875: Lina Nilsdatter f. 1855.

Husdyr 1875: 1 hest, 3 kuer, 2 ungdyr, 4 sauer.

Enka Helvig Nilsdatter ble g2g med Lars Knudsen. Se nedenfor.

G.br., skipstømmermann, selveier
Lars Knudsen
fra Stulen f. 15/4-1838 på Bakken d. 26/8-1902 på Skyer, s.a. Knud Andersen.
g1g
16/7-1868 m. Mariane Nilsdatter fra Bråten f. 10/12-1836 d. 29/9-1875 på Borgestadbråten, d.a. Nils Helgesen. Se Familie 27 - Borgestad 1845.
g2g 30/4-1880 m. enke Helvig Nilsdatter fra Skyer(1) f. 30/8-1838, d.a. Nils Andersen Skyer.

Forlovere: "Lars N. Kristiansen Flid, Hans O. Hauen."
1. Nils Christian Larsen f. 4/4-1869 på Bråten under Borgestad.
2. Inga Mathilde f. 22/12-1873 på Bråten
d. 11/1-1876 på Bråten.
Br. 1880.

F.f. Inga Mathilde: Moderen, Aaste Gunnarsdatter, faderen, Knut Anderssen Bøle, Svenke Olsen Bøle.

Lars Knudsen var født på Bakken og vokste opp på Stulen ved Ramsåsen. Han bodde på Borgestadbråten i sitt
første ekteskap. Lars bodde hos Svenke Olsen Bøle i 1875 med sin datter Inga Mathilde. Han var da skipstømmer-
mann og enkemann.
Se Bøle(4) ”Ødegaarden”. Ifølge kirkeboka døde Lars av tæring, som sin første kone.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

110

8

384a

Skyer

Skyer

Nils Olsen(?)

1 daler - 0 ort - 8 skilling

3 mark 55 øre


Se folketellingen 1900.

G.br., selveier
Nils Larsen Skyer
fra Kristiansflid(1) f. 27/7-1878 d. , s.a. Lars Nilsen Skyer.
g. 16/10-1910 m. Julie Helene Hobæk fra Stulen under Rising f. 30/8-1888 d. 1/9-1919 på Skyer av tuberkulose, d.a. Johan Olsen Hobæk.
1. Jan Hobæk (Skyer) f. 26/5-1919 på Skyer. Se Stulen under Rising.
Br. 1909.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

110

8

Skyer

Skyer

Nils Olsen(?)

3 mark 55 øre


Se Folketellingen 1910.

Etter at Nils Skyer mistet kona, solgte han gården og bygde huset Håvundv. 281 under Follaug (64/13).
Han kjøpte dessuten Øvrum(3) ”Hauane” i 1920.

G.br., selveier
Hans Edvard Ballestad

Br. 1920.

G.br., selveier
Jens P. Wold

Br. 1923.

G.br., selveier
Bernhard Olsen Roligheten
fra Roligheten under Sneltvedt f. 30/3-1886 d. oktober 1952, s.a. Ole Bjørnsen Roligheten.
g. 7/2-1925 m. Inga Marie Høgli fra Høgli øvre under Grini f. 5/2-1882 d. 21/3-1971, d.a. John Torstensen Høgli.
Forlovere: "Ole O. Roligheten, Frogner og Thora Roligheten."
Br. 1924. Ingen barn.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

110

8

Skyer

Bernhard Olsen Roligheten

3 mark 79 øre


G.br., selveier

Severin T. Nybu
fra Barlandsmyr i Sannidal f. 19/11-1893 d. 29/10-1973, s.a. Tallak Torgrimsen Nybu fra Haugen og Thorine Svenumsen Bjellaas, begge fra Gjerstad.
g. 1924 m. Anny Kristine Leivand fra Skåtøy f. 13/11-1905 d. 17/6-1993, d.a. Søren Nilsen Leivand i Sannidal.
1. Karen Sofie Nybu f. 6/6-1925 d. 23/11-1938.
2. Borghild Elise Nybu f. 20/5-1927 g.m. John Hørta. Se Skyer(1).

3. Alma Synnøve Nybu f. 1930 g.m. Willy Siggen Melleby. Se Ersø under Hauen.
4. Telma Nybu f. 1932 g.m. Harald Gustavsen f. 23/11-1929 d. 1997.

5. Sigurd Andreas Nybu f. 28/1-1938. Overtok gården.
6. Karen Sofie Nybu f. 1941 g.m. Knut Olav Langerød. Se hustomt nedenfor.
7. Anne Jørgine Nybu f. 1944 g.m. Tore Moen fra Buskerud f. 1939. Bosatt i Glaserv. 6 på Gulset.
8. Inger Lise Nybu f. 30/10-1948 g.m. Arne Sandvik f. 22/1-1939. Bosatt på Gjemsø i Skien.
Eier 1953.

Severin Nybu kjøpte i 1930 den gamle husmannsplassen Ersø (Haukeplass) u. Hauen. Han bodde der
til han kjøpte Skyer i 1953.
Ersø ble siden solgt til svigersønnen, John Hørta i 1965 og har siden den gang hørt til gården Skyer(1).

G.br., selveier
Sigurd Andreas Nybu
herfra f. 28/1-1938 d. 18/5-2012.
g.m. Torunn Karlsen fra Eidanger f. 1943.
1. Heidi Nybu f. 1963.
2. Petter Nybu f. 1964.
3. Siri Nybu f. 1965.
4. Anders Nybu f. 1968.
Eier 1968.

Kilde: Dødsannonsen.
"Min kjære Sigurd, vår gode pappa, svigerfar, bestefar, farfar, svigersønn, bror, svoger og onkel Sigurd Andreas Nybu født 28. januar 1938, døde brått fra oss ute i naturen ved hjemmet."


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Hustomt (110/20)
Skyerv. 80, 3719 Skien.

Arbeider v/ Union i Skien
Knut Olav Langerød
fra Langerød(2) f. 1932, s.a. Nils Langerød.
g.m. Karen Sofie Nybu herfra Skyer(8) f. 1941, d.a. Severin T. Nybu.
1. Else Ingebjørg Langrød f. 1962.
2. Tor Ivar Langerød f. 1963. Se Langerød(2).
3. Kjell Arne Langerød f. 1970.

Knut Olav Langerød arvet sin farsgård, Langerød(2). Sønnen Tor Ivar er bosatt der.
Jubileumsartikkel for Karen Sofie Langerød (65 år) i avisen TA fredag den 17/2-2006, side 32.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no