ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.Oppdatert 04.03.2023


Borgestad 1845
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1845. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.
Osebakken syd for Eriksgate ble overført til Porsgrunn kommune i 1842 og er derfor ikke med her.

31 familier i 27 hus i 1845.

Inneholder Borgestadholmen, Borgestadstranda, Bråten og noe i Borgeskogen.
Osebakken ble overført til Porsgrunn kommune i 1842 og er derfor ikke med her.
Grensa gikk i nord ved Eriksgate. Bråten tilhørte Gjerpen til 1920.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Familie 1.
Borgestad 1845. Øvre Holmen.

Her var oppført Isak Isaksen Holmen med familie. Se Familie 1 - Borgestad 1835.


Familie 2.
Borgestad 1845. Borgestadholmen.

Sjømand - "søefarende"
Lars Hartvigsen dpt. 7/1-1798 i V. Porsgrunn d. før 1845, s.a. skomaker Hartvig Larsen og Anne Sophia Hansdatter.
g. i Skien 10/11-1825 m. Berthe Maria Knudsdatter fra Borgestadholmen dpt. 28/3-1802 d. 11/7-1894 på Borgestadholmen, d.a. Knud Nilsen Klepp. Se Familie 3 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Sivert Olsen og Ole Knudsen."
1. Herman Larsen f. 28/1-1826 i Skien. Se Familie 28 - Borgestad 1865.
2. Anne Sophie Larsdatter f. 27/8-1827 i Skien g.m. Lorents Daniel Isaksen. Se Familie 27 - Borgestad 1865.
3. Maren Karine Larsdatter f. 6/11-1831 i Hjellen i Skien d. i N. Amerika 1889. Emigrerte til N. Amerika i 1858. Gift i Chicago 1861 m. klokker og skolelærer Knud Knudson Herresvele fra Rogaland.
4. Lovise Maria Larsdatter f. 3/7-1836 på Borgestadholmen.

Denne familien bodde tidligere i Hjellen i Skien. Enkas gamle foreldre bodde også her i 1845.
Lars Hartvigsen ble trolig borte på sjøen.

Kilde: Innflytningslistene i Gjerpen kirkebok.

Innflyttet Foraaret 1836. Anmeldt: 15/9-1836.
Navn, alder:
Ægtefolk, Lars Hartvigsen, 38 og
Berthe Maria Knudsd., 34. Hans børn:
Herman Larsen, 10
Anne Sophie Larsd., 9
Maren Karine Larsd., 5
Fra: Skien.

Til: Borrestadholmen.

 


Familie 3.
Borgestad 1845. Nordhagen.

Her var oppført Christen Larsen med familie. Se Familie 4 - Borgestad 1835.


Familie 4a.
Borgestad 1845. Borgestadholmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført enkemannen Jacob Engebretsen. Se Familie 7 - Borgestad 1835.


Familie 4b.
Borgestad 1845. Borgestadholmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Arbeider
Hans Peter Andersen
fra Brua under Meen f. 4/6-1809 d. 23/9-1885 på Holmen, s.a. Anders Jonsen.
g. i Gjerpen 12/11-1835 m. Anne Margrethe Jacobsdatter fra Borgestad f. 28/11-1811 i Ø. Porsgrunn d. 9/9-1873 på Holmen, d.a. Jacob Engebretsen. Se Familie 7 - Borgestad 1835.
Forlovere: "Christen Larsen Holmen, Ole Olsen Osebakken."
1. Engebret Hansen f. 18/3-1836. Se Familie 31 - Borgestad 1865.
2. Andreas f. 9/9-1838 d. 18/11-1838. ”Hiemedøbt af John Jacobsen Ballestad.
Døde paa vei til Kirken umiddelbart før Daabsforretningen.”
3. Anne Helvig Hansdatter f. 8/12-1839 g.m. Ole Johnsen. Se Familie 1 - Menstad 1891. Se også Familie 1 - Enggrav 1865.
4. Andreas Hansen f. 14/11-1842.
5. Martine Hansdatter f. 22/7-1846 g. 28/5-1871 m. maler Jacob Abrahamsen Kongerød fra Solum, s.a. Abraham Torstensen.
6. Jacobine f. 13/3-1849 d. 3/9-1849. ”Død før Hjemmedaabens Bekræftelse. Hjemmedøbt af Skolelærer Lars Eriksen.”
7. Jacobine f. 30/12-1850 d. 6/1-1851. ”Død før Daabens Bekræftelse.”
8. Jacobine f. 25/5-1852 d. 31/5-1852. ”Død før Daabens Bekræftelse.”
9. Jacob Hansen f. 6/9-1853. I des. 1875: Ugift ”Flaademand”. Se Familie 22 - Menstad 1910.

Denne familien bodde her i 1835, 1845, 1865 og 1875. 

Tjenestepike som bodde her i 1875: Kirsten Marie Hansdatter f. 1851 i Gj.

 


Familie 5.
Borgestad 1845. Nordhagen.

Her var oppført Ole Knudsen med familie. Se Familie 3 - Borgestad 1835.


Familie 6.
Borgestad 1845.

Her var oppført Nils Knudsen med familie. Se Familie 2 - Borgestad 1835.


Familie 7.
Borgestad 1845. Holmen.

Her var oppført enka etter Gunder Andersen Holmen og 2 barn. Se Familie 5 - Borgestad 1835.


Familie 8.
Borgestad 1845.

Her var oppført enka etter Engebret Gundersen Hyni med 3 barn. Se Familie 8 - Borgestad 1835.


Familie 9.
Borgestad 1845.

Her var oppført snedker Claus Thorsen med familie. Se Familie 17 - Borgestad 1865.


Familie 10.
Bråten 1845.

Her var oppført Torjus Ingebretsen med familie. Se Familie 21 - Borgestad 1865.


Familie 11.
Borgestad 1845. Holmen.

Arbeider
Knud Hansen
fra Kråketo(1) dpt. 15/11-1795 d. 16/10-1854 på Borgestad, s.a. Hans Knudsen Kraaketo.
g. i Ø. Porsgrunn 23/4-1833 m. Kirsten Jensdatter fra Ulefoss i Holla f. 9/7-1806 i Holla, d.a. Jens Andersen Tufte og Anne Jensdatter Gulseth.
1. Hans Knudsen f. 2/1-1834. Bodde i Borgeskogen. Se Familie 4 - V. Borge 1865.
2. Gunhild Kirstine Knudsdatter f. 25/11-1835 g.m. Karl Trondsen. Se Familie 22 - Borgestad 1865.
3. Anne Berthea Knudsdatter f. 5/12-1838 g. i Solum krk. 12/6-1859 m. Hans Christensen fra Knardalstrand i Solum f. ca. 1831 på Bø i Solum (s.a. Christen Hansen).
4. Jens Knudsen f. 9/10-1840. Sjømann i 1865. Bodde da hos sin bror Hans Knudsen i Borgeskogen.
5. Andrea Knudsdatter f. 2/3-1846 g. 26/1-1868 m. matros Carl Elias Eriksen fra Porsgrunn, s.a. Erik Jansen. Bodde ved folketellingen 1875 i Nedre Kirkehaugen i Porsgrunn.

De bodde begge i  Ø. Porsgrunn før de giftet seg. Siden bodde de på Osebakken i noen år,
før de flyttet hit. De er registrert innflyttet fra Porsgrunn til Osebakken 30/1-1834.

 


Familie 12.
Borgestad 1845.

Her var oppført tømmermann og huseier Ole Larsen med familie. Se Familie 24 - Borgestad 1865.


Familie 13.
Borgestad 1845.

Her var oppført enka etter Mads Eriksen. Se Familie 23 - Borgestad 1835.


Familie 14.
Borgestad 1845.

Her var oppført snekker Lars Olsen Fossjord med familie. Se Familie 16 - Borgestad 1865.
Tjenestepike her i 1845: Sophie Jørgensdatter f. 1830.


Familie 15.
Borgestad 1845. Borgestadholmen.

Arbeider, huseier
Ole Evensen
fra Tveitan i Lunde i Telemark, Bø pr.gj. f. 22/3-1791 på Tveitan d. 3/8-1855 på Borgestadholmen, s.a. Even Pedersen og Kirsti Olsdatter.
g. i Holla kirke 8/10-1815 m. Lisbeth Jansdatter fra Munken i Holla f. 27/9-1792, d.a. Jan Andersen Værket/ Munken.
Forlovere: "Aslach Tveten og Niels Langeland. "
1. Kirsten Olsdatter f. 11/12-1815 i Holla.
2. Jahn Olsen f. 1/2-1818 i Holla. Se Familie 7 - Ø. Borge 1845.
3. Anders Olsen (tvilling) f. 21/12-1820 i Holla.
4. Even Olsen (tvilling) f. 21/12-1820 i Holla.
5. Ole Olsen f. 4/7-1823 i Holla. Bodde her og var arbeider i 1845.
6. Ellef Olsen f. 13/9-1826 i Holla. Bodde her i 1845. Han var da sjømann.
7. Berthe Maria Olsdatter f. 8/6-1829 under Tveitan i Lunde, Bø pr.gj.
8. Peder Olsen f. 3/1-1831 under Tveitan i Lunde, Bø pr.gj.
9. Steen Olsen (tvilling) f. 1/7-1835 i Gonnerud under Tveitan i Lunde. Se Familie 31 - Ø. Borge 1865.
10. Svennung (tvilling) f. 1/7-1835 i Gonnerud under Tveitan i Lunde.

Kilde: Innflytningslistene, Gjerpen kirkebok.
Innflyttet Mai 1839. Anmeldt: 27/10-1839.
Navn, alder:
Ole Evensen, 51, født på Lunde sogn af Bøe og hans Hustru
Lisbeth Jahnsd., 50, født paa Uhlefos og deres børn
Jahn Olsen, 22
Anders Olsen, 19
Ole Olsen, 16
Ellef Olsen, 14
Berthe Maria Olsd., 11
Peder Olsen, 8 ½
Steen Olsen, 4
Hensigt: Kiøbt Huus.
Fra: Fra Lunde Sogn. Til: Under Borrestad.

Barna 1 - 6 er døpt i Holla kirke. Resten ble døpt i Lunde kirke i Bø prestegjeld. De var husmannsfolk
begge steder de bodde tidligere.

 


Familie 16.
Borgestad 1845. Bråten.

Arbeider, huseier
Anders Ingebretsen Riis
fra Ø. Borge f. 6/11-1812 d. 1/8-1869 på Bråten, s.a. Ingebret Andersen. Se Familie 3 - Ø. Borge 1845.
g. i Gjerpen 27/12-1833 m. Anne Kirstine Olsdatter fra Skien f. ca. 1811 d. 23/11-1881 på Bråten, d.a. Ole Olsen.
Forlovere: "Ole Nielsen og Peder Hansen."
1. Anne Marie Andersdatter f. 31/3-1834 g.m. Halvor Johnsen fra Solum. Se Familie 9 - V. Borge 1865.
2. Maren Sørine f. 6/1-1837 d. 26/8-1850.
3. Theoline Andersdatter f. 17/3-1839. Var i Christiania i 1865. Se nedenfor.
4. Inger Othilde Andersdatter f. 18/10-1841
5. Kirsten Andrea Andersdatter f. 11/1-1845 g.m. Arent Martin Johannesen. Se Familie 11 - V. Borge 1875.
6. Anna Oline Andersdatter f. 6/5-1848 g. 1877 m. Karl Johan Larsen fra Lig. 10 f. ca. 1845. Se Familie 37 - Ø. Borge 1835.
7. Andreas Andersen f. 1850.
8. Martin Severin Andersen f. 1852. Senere sjømann.

Denne familien bodde her fra ca. 1834. Theodor Falkenberg(6), ”deres uægte dattersøn", bodde her i 1865.  

Barnedåp i Gjerpen: ”Theodor, f. 1/4-1860, 
Moderen: Pige Theoline Andersdatter i Christiania, f. paa Borgeskogen.
Faderen: Uk., Handelsbetjent Johan Fredrik Falkenberg hos Halvardius Halvorsen i Christiania.”

 


Familie 17.
Borgestad 1845. Braaten.

Arbeider, huseier
Nils Olsen fra Bråten under Borgestad dpt. 24/2-1805, s.a. kusk Ole Nilsen. Se Familie 5 - Borgestad 1801.

g. i Gjerpen kirke 30/10-1834 m. Marthe Larsdatter fra Åsen under Eidanger prestegård dpt. 28/9-1796, d.a. husmann Lars Rasmussen og Maria Amundsdatter.
Forlovere: "Isak Andersen Porsgrund, Tollef Nielsen Borge."
1.
Mariane Nilsdatter f. ca. 1835.

Før de giftet seg var de begge i tjeneste på Åkre.

Andre i huset i 1845: Enke Anne Margrethe Olsdatter(75) "hans Moder" og pleiesønn: Ole Andreas Grætzsen(15).

Denne familien bodde her også i 1865. Se Familie 2 - Borgestad 1865.


Familie 18.
Borgestad 1845. Braaten. Eriksgade 4. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført arbeider og huseier Jacob Andersen Egeli med familie. Se Familie 3 - Borgestad 1865.
Tjenestepike her i 1845: Karen Hansdatter(15).


Familie 19.
Borgestad 1845. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført Hans Peter Pedersen med familie. Se Familie 16 - V. Borge 1865.


Familie 20.
Borgestad 1845. Braaten.

Her var oppført enka etter Isak Jacobsen, Maria Olsdatter, med sønnene Gunder og Gullik Isakssønner. Se Øvrum(10) Ødegården.


Familie 21.
Borgestad 1845. Braaten. Hus med 2 husstander. 1/2.

Arbeider, leieboer
Hans Michelsen
fra Hvalen i Eidanger dpt. 29/3-1801, s.a. sadelmager Michel Larsen (Mikkel Larsen).
g. i Gjerpen 10/11-1825 m. Inger Kirstine Eriksdatter fra Follaug(1) dpt. 22/5-1803, d.a. Erik Olsen Follaug.
1. Erik Hansen f. 28/6-1826 på Follaug.
2. Karen Hansdatter f. 25/3-1830 i Bråten.
3. Ingeborg Hansdatter f. 30/12-1833 i Bråten under Borgestad.
4. Marie Anne Hansdatter f. 26/12-1836 på Osebakken.
5. Elen Hansdatter f. 18/12-1840.

 


Familie 22.
Borgestad 1845. Braaten. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført Thomas Lassesen Dahle med familie. Se Familie 28 - Borgestad 1875.


Familie 23.
Borgestad 1845. Braaten.

Arbeider
Knud Johnsen Haave fra Hovet under Ø. Gisholt i Melum sogn, Solum prestegjeld dpt. 25/2-1787, s.a. Jon Knudsen og Siri Jacobsdatter.
g. i Gjerpen 6/11-1827 m. Johanne Olsdatter fra Grini(2) dpt. 26/12-1801 d. 18/1-1881 på Bråten, d.a. g.br. Ole Monsen Grini.
Forlovere: "Niels O. Aas, C. Lund."
1. John Knudsen f. 6/1-1828. Se Familie 5 - Borgestad 1865.
2. Serine Knudsdatter f. 11/4-1833 g.m. Lars Haraldsen Bakken. Se Familie 50 - Ø. Borge 1875.

 


Familie 24.
Borgestad 1845. Braaten.

Her var oppført arbeider Jens Jensen med familie. Se Familie 7 - Borgestad 1865.


Familie 25.
Borgestad 1845. Braaten.

Matros, huseier
Christen Christiansen
fra Langesund dpt. 26/12-1805 i Bamble kirke d. før 1865, s.a. røyert Christian Hansen og Anne Margrethe Nilsdatter.
g. 5/1-1830 m. Anne Helene Jacobsdatter fra Storg. 207, dpt. 7/11-1806 d. 27/5-1872 på Bråten, d.a. Jacob Christensen. Se Familie 49 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: "Christen Christensen i Porsgrunn og Anders Eriksen i Solum."
1. Anne Margrethe Christensdatter f. 11/6-1830 g.m. matros Peder Johnsen. Bodde på Bråten. Se Familie 6 - Borgestad 1865.
2. Hans Christian Christensen f. 15/9-1832.
3. Anne Marie Christensdatter f. 24/12-1834.

4. Karen Christine Christensdatter f. 15/9-1837.
5. Jacob f. 19/9-1840.
6. Jacob Christensen f. 1/11-1843.
7. Christiane Christensdatter f. 2/6-1846.
8. Helene Christensdatter f. 3/11-1849 g.m. Peder Kristiansen. Se Familie 24 - Borgestad 1875.

Enka bodde her i 1865.

 


Familie 26.
Borgestad 1845. Braaten.

Arbeider, huseier
Jens Olsen
fra Brånan under Eriksrød dpt. 23/3-1800 d. 26/9-1874 på Bråten under Borgestad, s.a. Ole Olsen og Ingeborg Arntsdatter.
g. i Gjerpen 27/10-1826 m. Else Knudsdatter fra Braatengade 2, dpt. 23/2-1800, d.a. Knud Jacobsen Myhren. Se Familie 11 - Borgestad 1801.
Forlovere: "Niels Isaksen Trolsaas, Niels Thordsen, Kiølnæs."
1. Karen Maria f. 1/1-1827 på Osebakken.
2. Ole Andreas Jensen f. 27/9-1829 på Osebakken.
3. Karen Kirstine Jensdatter f. 30/5-1834 på Osebakken. Se Familie 23 - Borgestad 1891.

Både Jens og Else var i tjeneste på Kjølnes før de giftet seg. Ved vielsen var det nevnt
at Jens ble født under Foss og at Else ble født på Osebakken.

 


Familie 27.
Borgestad 1845. Braaten. Senere adresse. Braatengade. 22.

Matros, huseier
Nils Helgesen
fra V. Porsgrunn dpt. 30/10-1803, s.a. Helge Nilsen og Anne Clausdatter.
g. i Gjerpen 16/1-1834 m. Ingeborg Maria Christensdatter fra Braatengade 6, dpt. 11/12-1803, d.a. Christen Nilsen Langerød. Se Langerød(B).
Forlovere: "Anders Bakken, Gregers Halvorsen."
1. Halvor Nilsen f. 24/7-1834 d. 23/2-1861. Han var sjømann. Døde på Bråten. Ugift.
2. Mariane Nilsdatter f. 10/12-1836 på Bråten g.m. Lars Knudsen fra Stulen. Se Skyer(8).
3. Nils Christian Nilsen f. 23/5-1839.
4. Marthe Kirstine f. 3/4-1841 d. 23/3-1843 på Bråten.
5. Martin Nilsen f. 10/10-1844 d. 27/11-1867. Se Familie 3 - Ø. Borge 1891.

 


Familie 28a.
Borgestad 1845. Braaten.

Arbeider, huseier
Hans Sørensen Høgseth
fra Høgset(A) dpt. 12/3-1797 d. 3/3-1878 på Bråten, s.a. Søren Christiansen Høgseth.
g. 7/10-1818 m. Christiana Storm fra Storgaden 199 dpt. 17/7-1790 d. 31/5-1870 på Bråten, d.a. Anne Mathea Olsdatter og kaptein Arvid Christian Storm. Se Familie 19b - Ø. Borge 1801.
Forlovere: "Even Halvorsen Osebakken, Anders Andersen ibid."
1. Christine Hansine Hansdatter f. 9/4-1818. Bodde her ugift (27) i 1845.
2. Karen Andrea Hansdatter f. 3/7-1821 g.m. sjømann Lars Hansen Tyrholm f. 1826 i V. Porsgrunn d. 17/7-1909 på Bråten. Se Skiensgt. 12 under Borgestad.
3. Anne Mathea Sophie Hansdatter f. 11/4-1824 g.m. Nils Claudius Hansen Tyrholm. Se nedenfor.
4. Dorthea f. 6/5-1827 d. 8/10-1829 på Osebakken.
5. Severine Dorothea f. 10/12-1830 d. 21/1-1839 på Osebakken.

Barnedåp i Gjerpen kirke 17/7-1790:
17/7-1790. Den borteværende Anders Svendssøns kone Anne Matthæa fra Aasebakken hendes uægte dtr. Christiana.
Test: Ole Evenssøns k., Anne Kirstine Mortensdtr., Friderich Christian Storm, Isak Borge, Ole Halvorssøn.
Hr. Capitaine Storm anmeldt som Barnefader.

 


Familie 28b.
Borgestad 1845. Braaten.

Skipstømmermann
Nils Claudius Hansen Tyrholm fra V. Porsgrunn f. ca. 1829 d. 4/10-1862 på Bråten.
g. 6/5-1855 m. Anne Mathea Sophie Hansdatter herfra f. 11/4-1824, d.a. Hans Sørensen.
1. Hanna Kirstine Nilsdatter Tyrholm f. 7/5-1857 på Bråten g.m. Oluf Petersen. Se Familie 55 - Borgestad 1910.
2. Marie Claudine Nilsdatter Tyrholm f. 25/1-1861 på Bråten.

Enka er registrert utflytta til Solum med sitt barn Hanna Kirstine(9) med attest av 18/1-1866.

 


Familie 29.
Borgestadholmen 1845.

Matros, huseier
Johannes Andersen
(Nærum?) f. ca. 1780 d. 2/4-1820 på Osebakken.
g. (ikke i Gj.) m. Maren Nilsdatter f. ca. 1781 d. 5/11-1860 på Borgeskogen.
1. Anders Johannessen f. 26/12-1810 på Osebakken.
2. Nils Johannessen f. 15/12-1812. Bodde her som ugift arbeider i 1845. Bodde hos sin bror Hans Andreas på Bråten i 1865.
3. Hans f. 23/12-1814 d. 17/9-1815 på Osebakken.
4. Hans Andreas Johannessen f. 7/7-1816. Bodde i Bråtengt. 11 under Borgestad.
5. Johanne Sirene f. 10/10-1818 d. 8/8-1820 på Osebakken.

Dette ekteparet er ikke gift i Gjerpen, Porsgrunn, Skien, Solum, Siljan, Eidanger, Brevik, Holla, Sauherad.

F.f. Johannes Anderssøn fra Aasebakkens drengebarn Anders: Siri Andersdatter, Else Andersd., Gunder Christenssøn, Hans Nilssøn, Lars Peter Arnessøn.
F.f. Johannes Anderssøn fra Aasebakkens drengebarn Niels: Karen Olsd., Kirsten Steffensd., Anders Jacobsen, Thor Olsen, Anders Gundersen.

 


Familie 30.
Borgestad 1845. Bråten.

Arbeider, huseier
Mads Monsen
fra N. Rising(A) f. 11/9-1813, s.a. Mons Olsen Rising.
g. 30/12-1834 m. Anne Thorine Thorsdatter fra V. Porsgrunn f. 14/4-1812, d.a. pike Else Olsdatter og matros Thor Albretsen i Porsgrunn.
Forlovere: "Ole Nielsen Hynie, Lars Iversen Fossum."
1. Martin f. 27/4-1835 d. 13/6-1836 på Fossum.
2. Elise Madsdatter f. 22/5-1837 på Fossum.
3. Hedvig Madsdatter f. 1839
4. Martine Madsdatter f. 14/2-1843 på Ulefoss.
5. Martin Madsen f. 28/6-1846 på Bråten under Borgestad.

Anne Thurine tjente på Hyni før hun giftet seg. I 1835 var Mads Monsen møller og ”tambour”,
d.v.s. trommeslager i det militære. De bodde da på Fossum. Se Familie 56 - Fossum 1835.

Familien flyttet i ca. 1839 til Ulefoss hvor Mads fikk arbeide ved jernverket. Familien må ha
kommet til Borgestad i ca. 1844. De er ikke registrert ut- eller innflyttet i kirkeboka.

 


Familie 31.
Borgestad 1845. Bråten. Teknikergaden 4.

Her var oppført seilmaker Christen Jacobsen Lie med familie. Se Familie 11 - Borgestad 1865.


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no