| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Høgset
Gård nr. 84 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 384.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 22.05.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Høgset A
Gammelt løpenr. 318.

Delt fra hovedbølet i 1690.

G.br., leilending
Ole Ingebretsen Høiset
fra Høgset f. ca. 1656 bg. 31/5-1728. ”Ole Højsæt 72 aar.”, s.a. Ingebret Knudsen Høiset.
g. 2/7-1690 m. Birte Lauritzdatter fra Lid, trolig d.a. Lauritz Jacobsen Lie d.e. og hans 1. kone Ingerid.
Br. ca. 1690.

Det er mulig Birte var datter av Lauritz Lie d.e. fra 1.ekteskap.
Hun er stadig fadder for barna til Lauritz Lies barnebarn.

Oluf ble i kirkeboka kalt Ole Ingebretsen Høiset da han giftet seg. Det kan ikke se ut
som dette ekteparet fikk noen barn. De er derimot begge flittig brukt som faddere for
familiemedlemmer både på Oles og Birtes side.

Ole Høisæt var fadder til Simon Svendsens datter Marthe på Ramsåsen i 1692 og for
Christen (Hansen?) Riises søn Ole i 1697.
Han var i 1698 fadder for Solve Austads sønn Ole. I 1699 var han fadder for Christen
Riises datter Maren sammen med sin kone. ”Oluf Høiseds qvinde Birte” var fadder for
Hans Augestad tvillingsønner ”Oluf” og Knud i 1701. ”Ole Høisets qde. Birte” var også
fadder for Hans (Lauritzen) Lies sønn Lauritz i 1690.

G.br., leilending
Lars Olsen Høyseth
fra Kvestad i Eidanger f. ca. 1690, s.a. Ole Gudmundsen Kvestad.
g. 17/4-1720 m. Maren Nilsdatter fra N. Lunde i Eidanger, d.a. Nils Jansen og Anne Jensdatter.
Forlover: "Rolf (Larsen) Herø."
1. Nils Larsen dpt. 29/12-1720 g1g m. Anne Hansdatter fra Tråholt i Eidanger f. ca. 1721. Nils g2g m. enke Margrethe Larsdatter, e.e. Knud Gundersen på Åltvedt(B).
    Bodde en tid på Traaholt. Bodde også på N. Lunde i Eidanger. Hans sønn Hans Nilsen (fra 2. ekteskap) bodde i Brevik.
2. Ole dpt. 13/12-1722 bg. 14/2-1723. ”Lars Højsæts søn Ole 8 uger.”
3. Gunhild Larsdatter dpt. 16/1-1724.
4. Ole Larsen dpt. 20/3-1726.
5. Maren Larsdatter dpt. 2/1-1729.
6. Iver dpt. i Eidanger krk. 7/1-1731 bg. 21/6-1731 i Eidanger.
7. Iver Larsen f. 1735 på N. Lunde i Eid.
Br. 1722.

F.f. Lars Højsæts søn Nils: Hans (Larsen) Svinholt, Ole (Gudmundsen) Qvæstad, Amund Aaltveds quinde, Maren (Olsd.) Qvæstad.
F.f. Lars Højsæts Ole: Rejer Lunde, Nils Lunde, Helge Højsæts quinde og Maren Lunde.
F.f. Lars Højsæts datter Gunhild: Rejer Lunde, Ole Møller, Christen Qvæstad, Hans Lies quinde, Maren Qvæstad.
F.f. Lars Højsæts Ole: Christen Klep, Helge Højsæt. Ingebret Espedalen. Amun Aaltveds qde, Marta Højsæt.
F.f. Lars Højsæts Maren: Ole Møller, Christen og Jacob Qvæstad, Amun Aaltveds qde, Marta Højsæt.

Denne familien flyttet til N. Lunde i Bjørkedalen i Eidanger i 1730.
Trolig på vårparten, som var vanlig flyttetid.

Christen Olsen Kvestad og Lars Olsen Høyseth var brødre. Både
Ole Gudmundssøn Kvestad, sønnen Christen og Christens kone,
Maren, var faddere for Lars sine barn. Det var de ikke uten nært
slektsforhold.
Et annet tegn på slektskap er Rolf Herø (Herøya) som var forlover
da Lars og Maren giftet seg. Christen og Lars Olsen Kvestads mor-
mor het Kirsten Rolfsdatter og giftet seg i sin tid til Kvestad.
Se Eidangerboka bind 1, side 39/40.
Se også barnas navn: Nils, oppkalt etter morfar, Ole etter farfar.
Torjus Christensen på Søli er trolig også en av disse brødrene.

G.br., leilending
Ole Haraldsen Høgset
fra M. Bøle dpt. 2/12-1688 bg. 14/1-1776. ”Ole Svindholt 87 1/2 aar.”, s.a. Harald Nilsen Bøle.
g. 15/7-1711 m. Anne Jonsdatter f. ca. 1684 bg. 13/4-1762. ”Ole Svindholts kone 78 aar.”
1. Hans dpt. 29/11-1711. Død tidlig.
2. Maren Olsdatter dpt. 11/12-1712 bg. 13/9-1767. ”Maren Olsdtr. f. Svindholt 54 aar.” Ugift. Bodde hos foreldrene.
3. Else Olsdatter dpt. 6/10-1715. Ugift fadder i 1733 for Christen Kleps sønn Jon.
4. Ingeborg dpt. 6/10-1720 bg. 27/10-1720. ”Ole Bøles datter Ingeborg 16 dage.”
5. Hans Olsen dpt. 7/9-1721. Se Svinholt u. Høgset.
Br. ca. 1730.

F.f. Ole Haralssøns søn Hans fra Bøle: Jon Aasterød, Haral Bøle, Ole Højsæts quinde Birte, Margrete Bøle, Marta Bøle.
F.f. Ole Bøles datter Maren: Knud Bøle, Søren Riis, Mads Bøle, Jacob Ballestads qde. Elen, Marta Bøle.
F.f. Ole Bøles datter Else: Jon Ekonrø, Christen Klep, Even Ballestad, Helge Højsæts qde. Birte, Marta Knudsdatter Bøle.
F.f. Ole Bøles datter Ingeborg: Christen Klep, Lars Haralssøn, Johannes Riis, Isac Ballestads qde., Live Bøle.
F.f. Ole Bøles søn Hans f. 1721: Jon Econrø, Nils Bøle, Pros Bøles søn Nils, Isac Ballestads qde., Maren Follou.

Denne familien bodde tidligere i flere år på Bøle, trolig på Oles farsbruk.
Han flyttet hit med sin familie i ca. 1730.
I 1762 bodde Ole og Anne med sin datter Maren, som innerster hos sin
yngste sønn Hans Olsen på Svinholt.

G.br., leilending
Christian Hansen Høysæt
f. ca. 1721 bg. 3/4-1801. ”Christian Hanssøn Høysæt, anmeldt at være henimod 80 aar.”
g. 5/9-1749 m. Anne Mortensdatter fra Høgset(B) dpt. 23/3-1727 bg. 7/8-1790. ”Christian Højsets kone Anne 69 aar.”, d.a. Morten Børgersen Høgseth.
1. Marthe Christiansdatter dpt. 27/12-1751 g.m. Engebret Vetlesen.
Se Familie 44 - Ø. Borge 1782.
2. Hans dpt. 8/12-1754 bg. 22/3-1755. ”Christian Høysets s. Hans 15 uger.”

3. Morten dpt. 28/3-1756 bg. 24/7-1757. ”Christian Høysets s. Morten 1 1/4 aar.”
4. Jacob dpt. 18/6-1758 bg. 10/9-1758. ”Christian Høysets s. Jacob 12 uger.”
-  
bg. 3/1-1768. ”Christian Høysets dødf. pigebarn.”
-   bg. 26/12-1768.  “Christian Høgsets dødf. drengebarn.”

5. Søren dpt. 8/4-1760 bg. 15/10-1769. ”Christian Høgsets s. Søren 10 aar.”

6. Nils dpt. 26/2-1764 bg. 21/3-1764. ”Christian Høysets s. Nils 3 uger.”
7. Ole dpt. 26/12-1765 bg. 26/1-1766. ”Christian Højsets s. Ole 5 uger.”

8. Søren Christiansen dpt. 2/9-1770. Se nedenfor.
Br. 1749.

F.f. Christian Høgsets datter Marthe: Nils Kleps q., Anne Hansdatter, Jon Høgset, Nils Mortensen, Halvor Hansen.
F.f. Christian Høgsets sønn Hans: Christen Kleps q., Live Nilsdatter, Nils Mortensen, Nils Klep, Halvor Hansen.
F.f. Christian Høgsets sønn Morten: Hans Svinholdts q., Live Nilsdatter, Nils Klep, Tollef Høgset, Knut Larsen.
F.f. Christian Høgsets sønn Jacob: Halvor Ramsaasens q., Maren Nilsdatter, Tollef Stulen, Nils Mortensen, Nils Knudsen.
F.f. Christian Høgsets sønn Søren: Nils Kleps q., Gunhild Larsdatter, Nils Qvæstad, Halvor Ramsaasen, Hans Nilsen.
F.f. Christian Høgsets sønn Nils: Jacob Aaltveds q., Anne Larsdatter, Hans Svinholdt, Jacob Aaltved, Hans Nilsen.

F.f. Christian Høgsets sønn Ole: Nils Kleps q., Live Jacobsdatter, Jacob Aaltved, Lars Bachen, Søren Christophersen.
F.f. Christian Høgsets sønn Søren: Hans Kleps q., Kirsten Torjersdatter, Simon Jacobsen, Nils Qvæstad, Christian Larsen.

Denne Christian Hansen var bror til Halvor Hansen på S. Ramsåsen. De hadde også ei søster,
Anne Hansdatter, gift til Klepp. Disse søsken er ikke født i Gjerpen, Siljan, Solum eller Eidanger.
Hans kone Anne Mortensdatter ble født på Åsterød. 

14/10/1790     ANNE MORTENSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 490a.
Høyseth        Arvinger: Enkem. Christian Hanssen og barna:
               1. Søren Christianssen 20 år.
               2. Marthe Christiansdtr. g.m. Ingebret Wetlessen. De bor i Porsgrunn.
               Formynder for Søren ble .....
Brt: ......
Gjeld: ......
Enkem. ville at sønnen skulle få 50 rdl. og dattera 25 rdl. som han trodde ville passe til boets innhold.
Etter sk.rettens oversyn var ikke boet mer verd enn at det ville dekke gjelden og de 75 rdl. faren undte barna.
Det ble opplyst i skifte at alle var tilfreds med utfallet. 

G.br., skogsarbeider. leilending
Søren Christiansen Høiseth
herfra dpt. 2/9-1770 d. 28/11-1829 på Høgset.
g. 18/11-1790 m. Karen Hansdatter d.y. fra Strømdal dpt. 4/12-1768 d. 10/11-1841 på Høgset, d.a. Hans Clausen Strømdal.
1. Anders Sørensen dpt. 17/7-1791. Se Åltvedt(9).
2. Inger Sørensdatter dpt. 23/12-1792 g.m. Thor Nilsen Høiseth. Se nedenfor.
3. Mari Sørensdatter dpt. 7/12-1794 g.m. Anders Johnsen Flata. Se Flata under Mo.
4. Hans Sørensen Høgseth dpt. 12/3-1797. Bodde på Bråten. Se Familie 28 - Borgestad 1845.
5. Anne dpt. 13/5-1799 bg. 3/11-1799. ”Søren Christianssøns pb. Anne f. Høyset 1/2 aar.”

6. Marthe dpt. 30/11-1800 bg. 10/2-1811. ”Søren Christianssøn Høysets pb.
Marthe henved 10 1/4 aar.”
-   bg. 2/1-1803. ”Søren Christianssøns dødf. db. f. Høyset.”
7. Anne Sørensdatter dpt. 12/8-1804.

8. Christian f. 12/9-1807 bg. 13/9-1807. ”Søren Christianssøns hd. db.
Christian f. Houkeraasen 1 1/2 døgn.”
Br. 1801.

F.f. Søren Christiansen Høgsets sønn Anders: Isak Qvistads quinde, Maren Hansdatter, Anders Hansen, Hans Halvorsen, Engelbert Vetlesen.
F.f. Søren Christiansen datter Inger fra Høgset: Lars Aaltvets quinde, Gunhild Hansdatter, Gunder Strømdal, Engelbert Larsen, Anders Jacobsen.
F.f. Søren Christiansens datter Maren fra Høgset: Lars Aaltvets quinde, Inger Margrethe Engelbertsdatter, Even Høgset, Hans Ramsaasen, Anders Engrav.
F.f. Søren Christiansen sønn Hans: Lars Aaltvets quinde, Anne Evensdatter, Anders Enggrav, Hans Ramsaasen, Lars Mathiassen.
F.f. Søren Christiansen Høgsets datter Anne f. 1799: Lars Mathiassens quinde, Live Mathiasdatter, Even Høgset, Lars Aaltvet, Hans Halvorsen.
F.f. Søren Christiansen Marthe fra Høgset: Lars Aaltvets quinde, Karen Maria Gundersdatter, Jacob Nilsen, Lars Mathiassen, Gunder Mathiassen.
F.f. Søren Christiansen Anne paa Høgset f. 1804: Lars Lies quinde, Ingeborg Mathiasdatter, Even Lie, Jacob Klep, Lars Høgset.

Sørens far Christian Hansen Høgseth var bosatt her som 82 år gml. enkemann i 1801.
I 1807 bodde denne familien på Haukeråsen, men begge døde her.

G.br., leilending
Thor Nilsen Høiseth
fra Haukeråsen dpt. 1/1-1790 d. 25/8-1855 på Høyset, s.a. Nils Tovsen.
g. 25/2-1813 m. Inger Sørensdatter herfra dpt. 23/12-1792 d. 21/3-1860 på Høyset, 68 år gml.
Forlovere: ”Even Lie og Jacob Høgset”.
1. Peder Thorsen f. 10/4-1814 g.m. Edel Larsdatter. Bodde i Eidanger. Se nedenfor.
2. Christian Thorsen f. 3/11-1815. Bodde på Søliødegården en tid (Vallermyrene). Hans sønn Jens Kristiansen Høgset bygde hus på Holmen u. Borgestad. Se Familie 70 - Borgestad 1891.
3. Karen Thorsdatter f. 18/10-1817 d. ca. 1900 i Scandinavia, Wi. g. i Eid. 21/10-1847 m. Engebret Engebretsen f. 2/11-1820 på Ødegården u. N. Lunde i Eid.
    d. 27/12-1860 på Bjørntvedt i Eid. Bodde på  Sanna i Eid. i 1860. Enka Karen Thorsdatter Ødegaarden(50) og sønnen Theodor (11 ½) flyttet til Kleiva i Skien i
    ca. 1866. (Oppgitt dato: 1860). (Sønnen Nils kom året etter til Kleiva). Hun fikk seg arbeide der. Emigrerte 5/10-1873 med skuta ”Haakon Adelsten”. De kom til
    Manitowoc og bodde der i 4 år før de flyttet til Scandinavia, Wisc. Karen reiste sammen med sin svigerdatter Maren Pedersdatter og hennes sønn Nils Martinius
    (1 år) og datteren Inger Kristine samt hennes sønn Theodor.
    Barn 1. Inger Kristine Engebretsen f. 2/8-1848 på Ødegården i Eid., d. 19/8-1928 g.m. Lars Pedersen f. 27/11-1850 i Bamble d. 27/7-1913 (tømmermann og oppfinner). Bodde i Manitowoc, Wisconsin.
    Barn 2. Nils Engebretsen f. 17/3-1850 på Ødegården i Eid. d. 16/10-1916 (sjømann, bonde). Reg. utflyttet til Skien, 14 ½ år gml. i 1861, g. i Skien 14/10-1871 m. Maren Pedersdatter fra Ulefoss f. 25/1-1852 d. 23/4-1945.
    Bodde i Scandinavia, Wisconsin.
    Barn 3. Theodor Engebretsen f. 22/1-1855 på Ødegården i Eidanger, d. 1935 i Scandinavia, Wisconsin. Ugift.
4. Gunhild f. ca. juni 1820 d. 22/1-1822, 1½ år gml.
5. Live Thorsdatter f. 8/6-1822 g. 22/11-1855 m. Anders Nilsen Nygaard. Se Nygård(1).
6. Nils Thorsen f. 12/2-1825. Se Haukeråsen.
7. Anne Thorsdatter f. 5/10-1826 d. 7/1-1918 emgrerte til Portage County, Wisconsin, 28 år gml. den 30/4 -1855. Hun reiste da sammen med følgende personer: Nils Olsen Vallerdalen
    med kone og 1 barn, (trolig hennes tilkommende mann) og hans søsken; Ingeborg og Berthe Marie Olsdøttre. Anne ble trolig g.m. enkem. Nils Olsen Vallerdalen.
    Bodde på Valerdalen farm ved Benson Corner i Amherst, Wisconsin. Anne døde i Manitowoc, Wisconsin. Se også Vallerdalen under Meen. Anne hadde sannsynligvis ingen barn selv.
8. Gunhild Maria Thorsdatter f. 20/6-1829 g.m. Lars Zakariassen Skifjeld. Se N. Skifjell.
9. Sara Kristine Thorsdatter f. 1/12-1831 d. etter 1880 g. i Amerika med en enkemann (hennes søskenbarn) Christian Andersen fra Flata under Mo f. 1825.
    Hun emigrerte alene fra Gjerpen som ”pige, 32 ½ aar” den 29/3-1864 til Portage County, Wi. Ble siden boende i byen Manitowoc, Wisconsin.
    Barn 1. Ida Anderson f. 1868 g.m. Tom Gjerstad f. 1868. Bodde i Chicago i 1900.
    Barn 2. Theodor Anderson f. 1870. Se Flata u. Mo.

10. Inger Thorine Thorsdatter f. 16/2-1833(4?) d. 23/11-1814.
Meldt utflyttet til Eidanger 19/11-1858, g. i Eid. 7/1-1859 m. Isak Nilsen fra Neperønningen under Kjendalen i Eid. f. 11/2-1831 d. 23/11-1912.
      Bodde på Neperønningen til de emigrerte i 1888. Bosatte seg i Benson Corner, Wisconsin.
      Barn 1. Nils Andreas Isaksen (bonde, spilte fiolin) f. 28/3-1860 i Eid. d. 20/8-1925 g. ca. 1891 m. Carla Anderson (søskenbarn) f. 26/1-1868 i Valdres d. 26/7-1958. Bodde i Benson Corner.
      Barn 2. Theodor Isaksen (bonde og tømmerhugger) f. i Eidanger 1/7-1862 d. 1914 g.m. Elen Hanson f. 1864 d. 1959. Bodde i Harrison, Wisconsin.
      Barn 3. Jacob f. 5/2-1866 d. 5/7-1870. 
      Barn 4. Anna Jacobine f. 21/12-1870 d. 30/1-1873.
      Barn 5. Anna Jacobine Isaksen f. 10/2-1873 i Gj. d. 17/1-1928 i Nelsonville, Wisconsin. g.m. Nils Andersen f. 23/6-1866 d. 1949 i Nelsonville. Bonde.
      Barn 6. Oluf Ingvard Isaksen (bonde, spilte fiolin) f. i Eid. 1/4-1875 d. sep. 1949 g.m. Ida Anderson f. 26/7-1874 i Amherst twp., Wis. d. 12/1-1970.
      Bodde i Benson Corner.
      Barn 7. Inga Karoline Isaksen f. 16/4-1877 i Eid. d. mars 1932 g.m. Oscar Waller  (bonde) f. 28/2-1871 d. 1918 av difteri. Bodde i New Hope, Wisconsin, USA.
11. Hans Thorsen f. 24/12-1836 d. på Foss 1/7-1915. Ugift. Var født ”sindsyk”. Bodde hos sin søster Gunhild Maria og svoger Lars Zachariasen på Skifjell i 1891.
12. Maren Kirstine f. 14/7-1840 d. 14/8-1840.
Br. 1819.

F.f. Thor Nilsen og Inger Sørensdtr. Høgsets Peder: Anders Sørensens k., Maren Sørensdtr., Nils Tovsen, Hans Olsen, Anders Sørensen, Hans Sørensen.
F.f. Thor Nilsens sønn Christian: Nils Torsens kone, Maren Sørensdatter, Søren Høiset, Anders Sørensen, Isak Larsen.
F.f. Thor Nilsens datter Kari: Anders Sandes kone, Mari Sørensdatter Sande, Nils Høiset, Anders Mathiasen, Anders Flaten.
F.f. Thor Nilsens datter Live: Hans Sørensens kone, Osebachen, pige Kirstine Hansdatter Høiset, Jacob Larsen Høiset, Nils Thorsen Høiset, Anders Svinholt.
F.f. Thor Nilsens datter Gunhild Maria: Ole Olsens kone u. Bakken, pige Laurine Larsdatter Høgsæt, Erik Bakkeskoven, Anders Svinholt, Anders Sørensen Høgsæt.
F.f. Thor Nielsen og Inger Sørensdatter Høiseths Sara: Ole Olsens kone u. Bakken, p. Anne Larine Larsdatter Høiseth, Erik Bakkens kone, Anders N. Sviinholdt, Anders Jonsen under Moe.
 

Opplysninger om etterkommere i USA er gitt av Lorna Mandt Robertson, Issaquah, Washington.  

27/4/1860      THOR NIELSSEN                               Bamble Skifteprot. *)
Høiset         og kona INGER SØRENSDATTER           
               - hun død 21.3.1860 -
               Arvinger: Barna:
               1. Christian Thorssen 46 år.
               2. Niels Thorssen     35 ”
               3. Hans Thorssen      24 ”
                  Formynder: Christen Hanssen Sanna.
               4. Karen Thorsdtr. g.m. Ingebret Ingebretssen Sanne i Eidanger.
               5. Live Thorsdtr. g.m. Anders Nielssen Meen.
              
6. Anne Thorsdtr. ca. 33 år, i Amerika.
               7. Gunhild Marie Thorsdtr. g.m. Lars Zachariassen Skifjeld.
               8. Sara Thorsdtr. 28 år.
                  Formynder: Isak Nielssen Neperønningen.
               9. Inger Thorsdtr. g.m. Isak Nielssen Neperønningen i Eidanger.
               10. eldste sønn, Peder Thorssen, død, men etterlatt seg i ekteskap med Edel Larsdtr.
                (nå g.m. stervbosønnen Niels Thorssen), flg. barn:
                 a. Niels Pederssen        12 år.
                 b. Lars Pederssen          9 ”
                 c. Inger Andrea Pedersdtr. 6 ”
                 Formynder: Stefaren Niels Thorssen.
Brt:   121 - 80
Gjeld: 185 -  2 (Insolvent).
*) A: BS 31 s.124. B: BS 107 s.86. C: BS 125 s.97.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

318

Høysæt

Niels Thorsen

2 huder 6 skind

3 daler - 1 ort - 6 skilling

Arbeider, innerst
Peder Thorsen Høiseth
herfra f. 10/4-1814 d. 23/10-1853, bg. 3/12-1853 i Eidanger, s.a. Thor Nilsen Høiseth.
g. i Eid. 30/10-1846 m. Edel Larsdatter fra Bakke(3) i Kvelde (59/3), Hedrum f. 23/2-1820 d. 21/8-1898 på Haukeråsen, d.a. Lars Hansen og Anne Helvig Olsdatter.
Se Hedrum III, side 870.
Forlovere: "Jacob og Mathias Larsen u. Høgsæth".
1. Inger Andrea f. 28/3-1847 d. 30/9-1852. ”Barnet Inger Andrea, datter af Inderst Peder Thorsen, 5 ½ aar, Tveten. Druknede ved at falde i en brønd paa Nordre Tveten.”
2. Nils Pedersen f. 4/12-1848 i Eidanger d. 20/11-1934 g. i Kvelde 16/6-1875 m. Maren Sibylle Larsdatter fra Bakke u. Bjønnes i Hedrum f. 13/4-1849 (søskenbarn).
    Bodde på N. Nordkvelde(1) i Hedrum.
    Barn 1. Peter Edvard Løwe f. 13/9-1876. Bodde på Lauve(12) i Hedrum.
    Barn 2. Anna Mathilde Nordkvelde f. 11/10-1882.
    Barn 3. Lars Martin Nordkvelde f. 8/7-1888 g.m. Pauline Berntsen fra Nanset i Hedrum. Drev Nordkvelde i mange år før faren døde.
    Barn 4. Nora Marie Nordkvelde f. 5/8-1894 g.m. Ole Martin Olsen på V. Ringdal(8) i Hedrum.
3. Lars Pedersen f. 1/12-1850 i Eidanger. Var i 1866 i tjeneste på Sanni. Se Riis(4).
4. Inger Andrea Pedersdatter f. 17/7-1853 i Eidanger g.m. Nils Olaus Olsen (Wattenberg). Se Meen(16) ”Smedplassen”.

F.f. Inderst Peder Thorsen og hustr. Edel Larsdatter Præstegaardens Inger Andrea: kone Inger Jensdatter, pige Live Thorsdatter, Christian og Niels Thorssønner, alle fra Høysæth i Gjerpen Sogn,
      Ingebret Ingebretsen Ødegaarden.
F.f. Inderst Peder Thorsen og Edle Larsdatter Rød under Nordre Tvetens Nils: Inger Jensdatter Høgsæth, Christian Thorsen Høgsæth, Nils Thorsen Høhsæth, Ingebret Ingebretsen Ødegaard,
      Anne Thorsdatter Høgsæth.
F.f. Inderst Peder Thorsen og Edle Larsdatter Tvetens Lars: Karen Thorsdatter Ødegaarden, Karen Christophersdatter Kokkersvold, Ingebret Ingebretsen Ødegaarden, Christian Thorsen Høhsæth,
      Nils Thorsen Høgsæth.
F.f. Inderst Peder Thorsen og Edle Larsdatter Tvetens Inger Andrea: Inger Jensdatter Høgsæth, Gunhild K. Thorsdatter Høgsæth, Nils Thorsen Høgsæth, Ingebret Ingebretsen Ødegaarden.

”Arbeidsmand Peder Thorsen, 38 aar. Antages forulykket i Porsgrunds Elven.
Han var gaaet til Porsgrund i et ærinde for at vende tilbage mod aftenen; men
blev berused, og har intet Spoer af ham vært at opdage, uden forsaavidt at
slutligen er bleven ført fra Elven. - Han er senere gjenfunden i Elven paa Kjølnæs.”

Denne familien bodde først på en plass u. Prestegården i Eid. (som innerster), senere
på en plass u. nordre Rød, u. N. Tveten i Eid.

Enka Edel Larsdatter ble g2g med Peders bror, Nils Thorsen. Se Svinholt under Høgset.

I 1875 bodde Edel og Nils Thorsen hos sønnen/stesønnen Lars fra dette ekteskapet
på gården Riis(4).

Gården Bakke, hvor Edel Larsdatter kom fra, lå tidligere i Hedrum kommune, men ble
lagt til Porsgrunn kommune i 1964.

Se heretter Høgset(3).

(C) Gard Strøm.