| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 02.05.2013
 

Riis 4 - Riis nordre
Gammelt løpenr. 277d. 78/4 siden Norges matrikkel 1889.

Utskilt fra Riis(3) i 1860.

Adresse i dag: Langerødvn. 35A, 35B og 35C, 3719 Skien.

Eier 1860: Enka etter Anders Larsen Riis, Asgjerd Gjermundsdatter. Se Riis(3).
Hennes sønn overtok her samme år. Se nedenfor.

G.br., selveier
Lars Andersen Riis
fra Riis(3) f. 25/9-1830, s.a. Anders Larsen Riis.
g. 12/11-1856 m. Ingeborg Thorine Johannesdatter fra Vallerdalen under Meen f. 22/9-1835, d.a. Johannes Jensen.
1. Johan August Larsen f. 19/5-1857.
Br. 1860.

F.f. Lars Andersens sønn Johan August på Riis: Moderen, Helvig Johannesd. Vallerdalen, faderen, Jørgen Andersen og Edvard Andersen Riis.

Ingeborg Thorine var født på "Kaasa" under Ballestad, men familien flyttet senere til Vallerdalen under Meen
da hun var 13-14 år. Denne familien flyttet til Kragerø rundt 1875. De emigrerte trolig senere til N. Amerika.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

277d

Riis nordre

Lars Andersen

0 daler - 4 ort - 11 skilling

G.br., selveier
Lars Pedersen Riis
f. 4/12-1850 i Eidanger d. 28/5-1940, s.a. Peder Thorsen fra Høgset.
g. 11/1-1878 m. Karen Marie Isaksdatter fra Lid(7) f. 21/7-1854 d. 20/6-1930, d.a. Isak Olsen Lie.
1. Peder Larsen f. 13/6-1884. Overtok dette bruket samt Riis(3).
Br. 1875.

F.f. Gaardmand Lars Pedersen og Karen Marie Isaksdatter Riis' Peder: Hanna Hansdatter Riis, Martin Nilsen Askilsaasen, Theodor Isaksen Lid.

Lars var født på plass under N. Tveten i Eidanger. Hans halvbror var Martin Haukeråsen.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

4

277d

Riis

Riis nordre

Lars Pedersen

0 daler - 4 ort - 0 skilling

2 mark 30 øre

Hans svigermor, enka Thore Gundersdatter f. 1820 i Gjerpen hadde føderåd her i 1891.

I 1900 var de på samme gård. Svigermoren bodde her fremdelse. I 1903 kjøpte Lars også nabogården, Riis(3).
Hans sønn Peder overtok senere begge gårdene og det har siden vært samme eier på disse brukene.

Se heretter Riis(3).

*******************
Beboere på denne gården i 1875:

G.br.
Nils Thorsen
fra Høgset f. 1825.
g.m. enke Edel Larsdatter fra Kvelde i Hedrum f. 1827.
1. Theodor Nilsen f. 1857 i Gj.
2. Martin Nilsen f. 1863 i Gj.

Folketellingen 1875:
”Drev gården for sin sønn”. Lars Pedersen var Edel Larsdatters sønn fra hennes første ekteskap med Peder Thorsen
fra Høgset, bror av Nils Thorsen. Siden kom Nils og Edel til Haukeråsen.

Sameie med Riis(3) fra 1903. Derfor samme kart.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.