| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 31.08.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid 7 - Lid nordre
Gammelt løpenr. 337a. Siden Norges matrikkel 1889: 86/7.

Etter Isak Olsen Qvestad.


Lid bnr 7. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark" (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Meensvn. 423, 3719 Skien.


G.br., selveier
Ole Isaksen Lie
fra Kvestad(3) i Eidanger dpt. 15/3-1788 d. 20/8-1822 på en plass under Lid, s.a. Isak Olsen Quæstad og Sara Jacobsdatter.
g. i Eidanger 7/12-1810 m. Maren Nilsdatter (Mari) fra Hasler under Lillegården i Eidanger dpt. 27/4-1788, d.a. Nils Jacobsen og Marte Madsdatter.
1. Isak Olsen f. 6/1-1811 på Kvestad i Eidanger. Overtok gården.
2. Nils Olsen f. 8/2-1813 g. 17/8-1847 m. Ingeborg Nilsdatter fra Håtvedt i Sauherad f. 25/8-1821, d.a. Nils Jensen Haatvedt. Familien emigrerte til Amerika i april 1862.
    Før de emigrerte, var Nils skipstømmermann og de bodde på Borgestadholmen.
    Barn 1. Ole Nilsen f. 21/7-1847 på Lid.
    Barn 2. Marthe Maria Nilsdatter f. 14/4-1855 på Borgestadholmen.
    Barn 3. Nicolai Nilsen f. 14/5-1858 på Borgestadholmen.
    Barn 4. Michael Nilsen f. 10/7-1861 på Borgestadholmen.
3. Marthe Marie f. 3/1-1816 d. 4/4-1820 under Lid.
4. Sara Olsdatter f. 11/7-1818 g. 1/6-1848 m. Hans Olsen, s.a. Ole Abrahamsen i Porsgrunn.
5. Anders Olsen f. 15/4-1821. Se Lid(9)
.
Br. 1811.

F.f. Ole Isaksen Qvæstad og Maren Nielsdatters Isak: Margrete Qvæstad, Birte Lillegaarden, Knud og Stoe og Niels Qvæstad.
F.f. Ole Isaksen db. f. Lie, Nils: Nils Isaksens k., Elen Larsdtr., Hans og Nils Isachsen, Ole Nilsen. 

22/9-1822      OLE ISAKSSEN           Bamble skifteprot. nr. 16, s. 1a.
Lie            Arvinger: Enka Mari Nilsdatter og barna:
               1. Isak Olssen      12 år.
               2. Nils Olssen       9 ”
               3. Anders Olssen 1 1/2 ”
               4. Sara Olsdtr.  4 1/2 ”
Enkas laugverge ble Anders Gunnarssen Lie.
Formynder: Farbroren Niels Olssen Kvæstad i Eidanger.
Brt: 335 - 3 - 16
Net: 175 - 1 - 16 NB! Fra nå av er det speciedaler, mark og skilling.
Jordegods: Boet eier 8 skind i gd. Lie. Vurdert for 320 spd.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

337a

Lid

Enken Mari Nielsdatter

6 Sættinger, 1 53/57 skind

1 daler - 1 ort 4 skilling


G.br., skomager, selveier
Isak Olsen Lie
herfra f. 6/1-1811 på Kvestad(3) i Eidanger d. 7/3-1890 på Lid.
g. 19/11-1846 m. Thore Gundersdatter S. Ramsåsen f. 21/7-1820 d. 25/5-1907 på Lid, d.a. Gunder Mathiassen Ramsaasen.
1. Ole Isaksen f. 13/12-1847 på Ø. Borge. Bodde i Borgeskogen. Se Familie 7 - V. Borge 1875.
2. Maren Gurine Isaksdatter f. 4/3-1851 på Ø. Borge d. 2/7-1925. Bodde her med broren Theodors familie. Ugift.
3. Gunder f. 29/3-1850 på Ø. Borge.
4. Maren Gurine f. 4/3-1851 på Ø. Borge.
5. Karen Marie Isaksdatter f. 21/7-1854 på Borge g.m. Lars Pedersen Riis. Se Riis(4).
4. Theodor Isaksen f. 28/4-1861. Overtok gården.
Br. 1865.

Denne familien bodde på Ø. Borge i 1848. De bodde her igjen i 1865 og 1875.
Gårdens besetning 1875: 1 ku, 1 kalv og 4 sauer.

   Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

337a

Lie

Isak Olsen

0 daler - 2 ort - 22 skilling


 
 
Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

7

337a

Li

Li

Isak Olsen

1 daler - 0 ort - 14 sk.

1 mark 50 øre


G.br., gartner, selveier

Theodor Isaksen Lid
herfra f. 28/4-1861 på Ø. Borge d. etter 1910, s.a. Isak Olsen Lie.
g1g 26/8-1885 m. Hanna Sofie Olsdatter fra Lid(5) f. 17/7-1855 d. 14/4-1892, d.a. Ole Hansen Lie.
g2g 25/5-1893 m. Agnete Charlotte Karlsen "fra Herre i Bamble" f. 26/12-1870 i Ø. Porsgrunn, d.a. sjømann Karl Boström og Nikoline Mathilde Vraalsdatter.
1. Peder Th. Lid f. 15/9-1885. Overtok bruket.
2. Inga Tomine Lid f. 30/10-1889. Til Nord Dakota i 1911. Hun var lærer g.m. Henry Dennis fra Nederland. Bodde senere i California. Barnløse.
3. Marie Lid f. 11/1-1892. Bodde i et litet hus på gården. Ugift.
Barn i 2. ekteskap:
4. Isak Lid f. 16/8-1894. Se Høgset(4) ”Ønna”.
5. Anna Teodora Lid f. 15/7-1896 g. 13/1-1917 m. baker Hans Karl Hansen f. 1893 i Porsgrunn, s.a. murer Peder Martinius Hansen. De bodde på Bråten i 1919. Flyttet til Fyresdal i ca. 1930.
    Barn 1. Harald Hansen.
    Barn 2. Torleif Anker Hansen f. 13/3-1919.
    Barn 3. Ruth Hansen.
    Barn 4. Solveig Hansen.
    Barn 5. Ingeborg Hansen.
    Barn 6. Teodor Hans Hansen. Ble rådmann i Fyresdal.
6. Martha Lid f. 1899 g. 23/4-1920 m. Nils Bakken. Bodde som forpakter forskjellige steder. Barnløse.
7. Sofie Mathilde Lid f. 6/1-1902 g. 5/6-1926 m. Jacob Kolbjørn Lillenes fra Bratvær i Edøy på Smøla f. 2/8-1898. Bodde flere år i Aasav. 8 i Oslo, siden Hårklevs plass 9.
    Barn 1. Kirsten Lillenes g.m. mann fra Flekkefjord. Bosatt i Oslo.
8. Lilly Olga Lid f. 17/6-1904 g.m. Einar Bakken. Se Riis(16).
9. Ole Lid f. 25/3-1907 g.m. Edith Vaskås fra Borgestad. Bodde i Enggravv. 36.
    Barn 1. David Lid.
    Barn 2. Bjørg Lid.
    Barn 3. Øystein Lid.
    Barn 4. Åse Lid.
    Barn 5. Gerd Lid.
10. Trygve Lid f. 6/8-1909. Overtok gården.
11. Astrid Tommine Lid f. 14/9-1911 g.m. Birger Andersen fra Skien f. 11/6-1900 d. 30/3-1971. Bodde på Falkum i Skien.
      Barn 1. Tor Andersen.
      Barn 2. Grethe Andersen.
      Barn 3. Turid Andersen.
12. Anders Lid f. 25/3-1914.
Br. 1897.

Hans andre kone Agnete Charlotte ble registrert utflyttet fra Bamble pr.gj. i 1893.
Det var nevnt at hun var konf. i Bamble 4/10-1885, men at hun var født i Porsgrunn.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

7

Li

Li

Theodor Isaksen

1 mark 49 øre

86 4 Li Skottet Theodor Isaksen 0 mark 24 øre
86 9 Li Li Theodor Isaksen 1 mark 98 øre


Se folketellingen 1910.

Selveier
Peder Theodorsen Lid
f. 15/9-1885 d. 11/1-1929.
Br. 1928. Ugift.

Tømmermåler, selveier
Trygve Lid
herfra f. 6/8-1909 d. 24/6-1962.
g. i Borgestad kapell 17/9-1936 m. Lilly Johanne Ramsås fra S. Ramsåsen f. 12/8-1918 på Rjukan d. 5/11-2003, d.a. Hans Mathias Karlsen.
1. Trygve Harald Lid f. 26/2-1937. Bygde hus her.
2. Berit Lid f. 1940 g.m. Finn Isaksen. Se Løberg(3) "Rønningen".
3. Torbjørn Lid f. 1947. Overtok gården. Bosatt på utskilt tomt her.
4. Tone Anita Lid g.m. Svein. Drev på 1980- og 90-tallet restauranten ”Promenaden” i Vestregate i Porsgrunn.
Br. 1942.

Gårdens grenser slik de ble beskrevet av Trygve Lid på 1950-tallet:
”Nord: Bakken, øst: Ramsåsen, sør: Gunnar Riis, vest: Lerkup.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

7

Li

Trygve Lid

1 mark 49 øre

79 8 Bekkevold - Navnløs Trygve Lid 0 mark 46 øreLid bnr 7 til venstre. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

Enka Lilly Johanne Lid ble g2g med Tørris Magne Aadland. Se nedenfor.

Elektriker, selveier
Tørris Magne Aadland
fra Stord f. 28/3-1927 d. 16/4-1998.
g. enke Lilly Johanne Lid fra S. Ramsåsen f. 12/8-1918 d. 5/11-2003, d.a. Hans Mathias Karlsen.
Br. 1974.

Det gamle kårhuset brant ned i ca. 1973. Nytt hus ble umiddelbart oppført opp på samme sted.

Litet hus.
Adresse i dag: Meensveien 417, 3719 Skien.

Tjenestepike
Marie Lid
herfra f. 11/1-1892, d.a. Theodor og Hanna Lid. Se ovenfor.
Marie bodde i den gamle lille kårstua som sto der hvor huset til Aadland står i dag.


Hustomt.
Utskilt fra bnr 7  i 1968.

Meensvn. 417, 3719 Skien.

Rørlegger, småbruker

Torbjørn Lid
f. 1947.
g. 1970 m. Irene Woll fra Hidra i Flekkefjord f. 1946 d. 1990.
samboer Gudny Johannessen.
1. Vidar Lid f. 1969.
2. Ann Kristin Lid f. 1972.
3. Silje Ingeborg f. 1985.
Br. 1968.

Torbjørn Lid ble 60 år den 2. desember 2007.
Se jubileumsartikkel i Telemarksavisa (TA) mandag 3/12-2007, side 22.

Snekker, leieboer?

Trygve Harald Lid
herfra f. 26/2-1937 d. 14/8-1995, s.a. Trygve Lid.
g. 5/2-1969 m. Hege Ann Haugerud fra Bø i Telemark f. 1950. 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Alle teigene.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Hovedteigen.

(C) Gard Strøm.