| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 12.05.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lid 5 - Lid søndre
Gammelt løpenr. 335. Siden Norges matrikkel 1889: 86/5.

Landskyld 1730: 1 tønne og 2 huder.


Lid bnr 5. Foto: Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark" (Foyn forlag 2004).
 

Adresse i dag: Lidv. 90, 3719 Skien.

G.br., selveier
Hans Gundersen Lie
fra Svinholt under Høgset dpt 26/9-1700 bg. 27/9-1751. ”Hans Lie 51 aar.”, s.a. Gunder Larsen Svinholt.
g. 16/10-1729 m. Margrete Jonsdatter fra Sanni(A) dpt. 17/2-1709 bg. 7/11-1778. ”Hans Lies enke 69 1/2 aar.”, d.a. Jon Halvorsen Sanne.
1. Gunder Hansen dpt. 2/7-1730. Overtok gården.
2. Jacob Hansen dpt. 1/1-1734. Se Skottet under Lid.
3. Lars Hansen dpt. 12/4-1739. Se Lid(A).
4. Maren Hansdatter dpt. 11/8-1743 g.m. Isak Engebretsen. Se Espedalen(2).
Br. ca. 1730.

F.f. Unge Hans Lies sønn Gunder Hansen: Gunder Hansen Lie, Amund Aaltvedt, Nils Sanne, Anders Lies quinde.(Anne Larsdatter Øvrum), Magnhild Svinholt.
F.f. Hans Gunderssøns og Margrete Jonsdatters Jacob fra Lj: Anders Lj, Niels Sanne, Halvor Lj, Isac Aafosses qde. og Maria Meen.
F.f. Hans Lies Lars: ---- Søljeje, Anders og Knud ---------nes qde og datter Anne.
F.f. Hans Lies Maren: Amun Aaltved, Nils Sanne, Lars Isaksson, Anders Ballestads qde. Anne Torsdatter.
 

17/4/1760      HANS GUNDERSSEN LIE        Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 151b.
Lie.                Enka, Margrethe Jensdatter (Jonsd.) og
                     hennes to sønner Gunder og Lars samt
lensmand Peder Bradtzberg innfant seg hos sorenskriveren den 17.4.1760, og de hadde med seg
skiftebrev efter afdøde Hans Gunderssen Lie, dat. 20.11.1752. 
De hadde den gang utelatt at stervboet eide 1 t. 2 huder i Lie fordi det var pantsatt til
Gunder Larsen Bosserøe for 143 rdlr. og de tenkte ”som enfoldige folk” at det var det
samme om det ble tatt med eller ikke. Nå ser de at de ikke kan erholde noen fullkommen
hjemmel uten at det blir tilført i skiftebrevet.

G.br., selveier
Gunder Hansen Lie
herfra dpt. 2/7-1730 bg. 13/6-1764. ”Gunder Lie 38 aar.”
g. 12/10-1758 m. Karen Hansdatter fra Strømdal dpt. 9/9-1731 bg. 29/1-1803. ”Nils Bækkevolds kone Karen Hansdtr. 71 2/3 aar.”, d.a. Hans Clausen Strømdal.
1. Hans Gundersen dpt. 8/7-1759. Overtok gården. Se nedenfor.
2. Anders Gundersen dpt. 1/2-1761. Se Lid(1).
3. Ingeborg Gundersdatter dpt. 6/11-1763 g1g m. Ole Larsen fra Bakken. Se Fossjord, Ingeborg ble g2g m. Jacob Olsen. Se Nærum(3).
Br. ca. 1760.

F.f. Gunder Lies db. Hans: Ouen Rasmusens kone, Magnil Halvorsdtr., Anders Ballestad, Lars Isaksen, Lars Hansen.
F.f. Gunder Lies db.
Anders: Lars Sannis kone, Gunnil Hansdtr., Lars Lie, Isak Hansen, Claus Hansen.
F.f. Gunder Lies pb.
Ingebor: Lars Sannis kone, Ingebor Hansdatter, Anders Danielsen, Hans Larsen, Jacob Lie.

Tjenestedreng her i 1762 var Adrian Christensen dpt. i Skien 13/12-1744.  

8/10-1764      GUNDER HANSSEN LIE           Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 463b.
Lie            Arvinger: Enka Kari Hansdatter og barna:
               1. Hans Gunderssen      5 år.
               2. Anders Gunderssen    4 ”
               3. Ingeborg Gundersdtr. 2 ”
NB! ”Da farbrødrene Jacob og Lars Hanssen ansees insuffisante til aa være formyndere for noen av børnene”,
ble morfaren Hans Strømdahl satt til formynder for sønnene. Mora er verge for datteren.
Brt: 458 - 2 -  4
Net:   6 - 1 - 18
Jordegods: 1 tønne 2 huder i Lie m.b. og herl., verdsatt til 400 rdr. (Iflg. skjøte av 20.5.1760, tl. s. dato, fra Gunder Båserød.)

Enka Karen Hansdatter ble g2g med Nils Andersen. Se nedenfor.

G.br., selveier (gjennom sin kone)
Nils Andersen
fra Sukke i Botne, Vestfold dpt. 24/4-1739 bg. 20/1-1810. ”Nils Anderssøn Bækkevold 70 1/4 aar.”, s.a. Anders Gundersen fra Myre (1717-1745) og Kristine Hansdatter fra Sukke (1716-1748). Begge Botne.
g. 25/7-1766 m. enke Karen Hansdatter fra Strømdal dpt. 9/9-1731 bg. 29/1-1803. ”Nils Bækkevolds kone Karen Hansdtr. 71 2/3 aar.”, d.a. Hans Clausen Strømdal.
Br. 1766.

Nils Andersen kjøpte i 1781 gården Bekkevold(B).

Familien bodde her til ca. 1791, da Hans, Karens sønn fra 1. ekteskap overtok her. De flyttet da til
Bekkevold(B) som Nils hadde kjøpt noen år tidligere.
Det var enka Karen som stod som eier av dette bruket inntil sønnen Hans var gammel nok til å overta.

G.br., selveier
Hans Gundersen Lie
herfra dpt. 8/7-1759 d. 27/3-1835 på Lid, s.a. Gunder Hansen Lie.
g1g 2/11-1786 m. Maren Olsdatter (Marie) fra Nærum(3) dpt. 15/8-1762 bg. 5/1-1809. ”Hans Gunderssøns kone Maren Olesdtr. f. Lie 46 1/2 aar.” d.a. Ole Jacobsen Nærum. 
g2g 25/1-1810 m. Maren Rasmusdatter fra Fløtterød(2) dpt. 2/7-1769 d. 10/2-1829 på Lid, d.a. Rasmus Nirisen Fløtterød.
Forlovere: Even Lie og Jacob Klep.
1. Maria bg. 16/12-1787. ”Hans Gundersen Lies hj.db. d. Maria 6 dage.”
2. Gunder dpt. 25/1-1789 bg. 10/10-1801. ”Hans Gunderssøns db. Gunder f. Lie 12 2/3 aar.”
3. Lars dpt. 25/3-1792 bg. 10/10-1810. ”Hans Gunderssøns db. Lars f. Lie 18 7/12 aar.”
4. Maria Hansdatter dpt. 1/3-1795 d. 1870. Ugift. Bodde her. Fra skiftet etter faren: ”... sygelig, sindsvag og i mellomstunder noe vanvittig.”
5. Ole bg. 30/9-1798. ”Hans Gunderssøns hd. db. Ole fra Lie 8 dage.”
6. Ole Hansen dpt. 17/11-1799. Overtok gården.
Br. 1791.

F.f. Hans Gundersen Lies db. Gunder: Ole Bachens kone, Helvig Halvorsdatter, Jacob Nærum, Anders Lie, Gunder Becheval.
F.f. Hans Gunderssøns db. Laers fra Lie: Ole Laerssøns k., Inger Laersdtr., Even Høyset, Zacharias Lie, Hans Laerssøn.
F.f. Hans Gunderssøn Lies pb. Maria: Laers Aaltveds k., Gunnil Hansdtr., Ole Bakken, Even Høyset, Anders Lie.
F.f. Hans Gunderssøns db. Ole f. Lie: Gunder Bækkevolds k., Anne Rasmusdatter, Jacob Nærum, Laers Aaltved, Lars Zachariæsøn.

Vi kan se av skiftene nedenfor at gårdens landskyld nå var blitt redusert til det halve.  

Enkemannen Ole Andersen f. ca. 1726, bodde her som fattiglem i 1801. 

3/11-1809      MARIE OLSDATTER    Bamble skifteprot. nr. 13, s. 131a.
Lie            Arvinger: Enkem. Hans Gunnarssen Lie og barna:
               1. Lars Hanssen   18 år.
               2. Ole Hanssen    10 ”
               3. Maria Hansdtr. 14 ”
Brt: 1250 rdl.
Net:   90 -”-. Jordegods: 1 ½ hud i gd. Lie (matr. nr. 19), verd 1150 rdl. 

22/9-1829      MARI RASMUSDATTER LIE          Bamble skifteprot. nr. 16, s. 333a.
Lie            Arvinger: Enkem. Hans Gunderssen Lie (barnløse) og avdødes søsken:
               1. Nils Rasmussen Fløtterød, død, etterlatt seg 2 barn:
                 a. Rasmus    12 år.
                 b. Anne Marie 5 ”
               2. Ole Rasmussen Buer.
               3. Ingeborg Rasmusdtr. g.m. Harald Mathissen Aaltvedt.
               4. Kari Rasmusdtr. enke. Verge: Svoger Tov Brynjulfssen.
               5. Anne Marie Rasmusdtr. død, etterlatt seg en datter som er g.m. Harald Rasmussen Lie.
               6. Gunhild Rasmusdtr. g.m. Tov Brynjulvssen.
               7. Anne Rasmusdtr. g.m. Anders Hanssen Ødegården.
Brt: 725 - 2 - 12
Net:  84 - 2 - 22
Jordegods: 1 hud 5 1/2 skind i gd. Lie. Taksert for 600 spd.
Enkem. hadde en sønn Ole fra 1.ekteskap.

30/4-1835      HANS GUNDERSSEN           Bamble skifteprot. *)
Lie            - død 26.3.1835. - (Før avdøde hustru Mari Rasmusdatter.)
               Arvinger: Barna:
               1. Ole Hanssen    36 år, heime.
               2. Marie Hansdtr. 41 ” , --”--, sykelig, sinnsvak og i mellomstunder noe vanvittig.”(!)
Formynder for Marie ble Anders Gunderssen Lie.
Brt: 1001 - 3 -  3
Net:  363 - 4 - 22
Jordegods: 1 hud 5 1/2 skind i Lie, matr.nr. 19 m. hus og herl. 900 spd.
*) A: BS 17 s.824. B: BS 21 s.158b. C: BS 23 s.143.

G. br., selveier
Ole Hansen Lie
herfra dpt. 17/11-1799 d. etter 1895, s.a. Hans Gundersen Lie.
g1g 6/1-1831 m. Hedevig Andersdatter fra Fløtterød(1) dpt. 6/10-1805 d. 25/4-1839, d.a. Anders Knudsen Fløtterød.
Forlovere: Ole E. Lie, Isak A. Bakken.
g2g 6/10-1842 m. Pernille Ellefsdatter fra S. Odberg(1) i Hedrum f. 1819 d. 16/5-1873, d.a. Ellef Larsen Odberg og Marthe Tormodsdatter. Se Hedrum bind III, s. 914.
1. Hans Olsen Lie f. 15/11-1831. Emigrerte til Amerika 10/4-1854.
2. Maren Kirstine Olsdatter f. 8/2-1834 g.m. Martinius Knudsen Buer. Se Buer.
3. Karen Kirstine Olsdatter f. 1/6-1835 g. 5/6-1857 m. lærer Peder Rasmussen Øvrum fra Bratsbergkleiva. Bodde i Bratsbergg. 13 på Kleiva.
4. Anne Karine Olsdatter f. 8/5-1837 g.m. Gunder Pedersen Meen. Se Meen(11).
Barn i 2. ekteskap:
5. Ellef Olsen f. 19/8-1843 d. 22/5-1867 av lungebetennelse. Ugift.
6. Helene f. 28/2-1846 d. 27/11-1846. Hun døde av kikhoste.
7. Martin Olsen f. 2/7-1850. Overtok bruket.
8. Hanna Sofie Olsdatter f. 17/7-1855 g.m. Theodor Isaksen Lid. Se Lid(7).
Br. 1835.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

335

Lid

Ole Hansen

1 hud 5 1/2 skind

3 daler - 2 ort - 6 skilling


24/7/1839      HELVIG ANDERSDATTER LIE    Bamble skifteprot. *)
Søndre Lie            - død 2.mai d.a. - (Stemmer ikke helt iflg. kirkeboken. G.S.)
               Arvinger: Enkem. Ole Hanssen Lie og barna:
               1. Hans Olssen        ca. 7 1/2 år.   Formynder
               2. Maren Kirstine Olsdtr. 5 1/2 ”     morbroren
               3. Karen Kirstine Olsdtr.     4 ”     Knut Anderssen
               4. Anne Karine Olsdtr.        2 ”     av Osebakken.
Brt: 916 - 2 - 12
Net: 358 - 4 - 18
Jordegods: 1 hud 5 1/2 skind i søndre Lie, gl. matr.nr. 19, nytt nr. 103 med 3 skylddaler 2 ort 6 sk.
Taksert for 800 spd. Enkemannens far var Hans Gunderssen.
*) A: BS 18 s.150b. B: BS 21 s.360b. C: BS 23 s.371b.

G.br., selveier
Martin Olsen Lie
herfra f. 2/7-1850 d. 23/12-1890 i Melum i Solum pr.gj.
Br. 1870.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

335

Lie

Martin Olsen

2 daler - 3 ort - 0 skilling


Martin var ugift. Hans far og søster Hanna var bosatt her i 1875. Faren var ”bruksberettiget” og
søsteren ”Hjelper broderen”.
Tjenestepike i 1875: Karen Hansdatter fra Siljan f. 1840. Martin flyttet senere til Melum og døde der.

Selveiere
Gunder M. Meen
og Peder R. Øvrum.
Br. 1885.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86

5

335

Li

Li

Gunder P. Men og P. R. Øvrom

3 daler - 2 ort - 6 sk.

6 mark 71 øre


G.br., selveier

Hans Olaf Arvesen
fra Siljan f. 1862.
g.m. Ingeborg Olsdatter fra Hjartdal f. 1869.
1. Karoline Arvesen f. 1893 her.
2. Ida Arvesen f. 1896 her.
Br. 1889.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

5

Li

Li

H. O. Arvesen Høiset

4 mark 57 øre


Selveiere
Olaf Aslaksen
og Saamund Olsen.
Br. 1906.

Selveier
Olaf S. Melaas
.
Br. 1908.

G.br., selveier
Nils Dalene
fra Nissedal f. 1/5-1876 d. 5/4-1936, s.a. Aamund Dalane og Anne Nilsdatter.
g.m. Maren Elisabeth Gunnarsdatter fra Steane i Vrådal, Kviteseid pr.gj. f. 23/2-1885 d. 19/11-1972, d.a. Gunnar Naper og Signe Steane.
1. Anna Sofie Dalene f. 6/6-1910 d. 21/8-1988 g.m. Marius Larsen f. 31/5-1911 d. 8/2-1986. Bodde i Nissedal.
2. Gudrun Amanda Dalene f. 11/5-1913 d. 30/5-1987 g.m. Isak Wærstad fra Skien f. 18/8-1912. Bodde i Oslo.
3. Gunnar Dalene f. 1/11-1916. Overtok gården.
4. Arne Dalene f. 15/5-1921 d. 23/8-1980. Se utskilt hustomt nedenfor.
5. Signe Dalene f. 3/3-1927 d. 17/10-1975 g. 22/12-1951 m. Isak Saubrekka. Bodde i Langerødv. 50.
Br. 1909.

F.f. Nils Dalenes sønn Gunnar: G.br. Lars Nygaard og hustru Guro samt foreldrene. Han var hjemmedpt. av Lars Nygaard i foreldrenes nærvær.
F.f. Nils Dalenes sønn Arne: G.br. Nils Nærum og hustru Johanne, foreldrene. Arne ble hjemmedpt. av faderen med Nils og Johanne Nærum som vitner.
F.f. Nils Dalenes datter Signe: dagarb. Torbjørn Fineid og hustru Ingeborg Fineid og foreldrene.

Se folketellingen 1910.

G.br, gartner, selveier

Gunnar Dalene
herfra f. 1/11-1916 d. 15/2-1964.
g.m. Gudrun Elise Karlsen fra Borgestad f. 30/3-1918 d. 22/12-1982, d.a. Hjalmar Karlsen og Anna Simonine Olsen.
1. Svein Dalene f. 1956? Bosatt i Porsgrunn?
2. Karin Dalene f. 1943 g.m. Einar Nærum. Se Bekkevold(4).
3. Torgunn Dalene f. 1944.
4. Rannveig Dalene.
5. Frank Dalene f. 1951. Overtok gården.
6. Unni Dalene.
7. Jan Dalene (Tvilling).
8. Åge Dalene (Tvilling).
Br. 1946.

Her trenger jeg hjelp! Send email til Gard Strøm.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

5

Li

Gunnar Dalene

4 mark 53 øreLid bnr 5 til høyre.
Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune.


Fra Grunnboka: "Andel av Lidvegen 90 (Gnr 86, bnr 5) er overdradd for kr 495.000 til Frank Dalene (17.10.1989)."

Frank Dalene herfra f. 1951.
Eier 1989.

Bnr 16 og 17 ble utskilt herfra i 1891.
Bnr 21 ”Østre Lie skog” ble utskilt i 1903 og solgt til Jacob L. Høgset.
Bnr 37 ”Solstad” ble utskilt i 1949 og solgt til Arne Lid (Dalene).


Hustomt
(86/37 og 46).
Adresse Lidv. 97, 3719 Skien.

Arne Dalene herfra f. 15/5-1921 d. 23/8-1980.
g.m. Andrea Kittilsen fra Lia(B) under Fossum f. 1926, d.a. Magnus Kittilsen.
1. Nils Magne Dalene f. 1951 g.m. Ragnhild Olsen fra Solum f. 1953.
2. Anlaug Dalene f. 1955 g.m. Ingvar Stenersen fra Risør f. 1951. Bosatt i Risør.
3. Arnfinn Dalene f. 1958. Overtok huset.
Eier før 1970.

Fra Grunnboka: "Lidvegen 97 (Gnr 86, bnr 37) er overdradd for kr 320.000 fra Andrea Dalene til Arnfinn Dalene og Tove Eirin
Johansen Dalene
(12.03.2010). Overdragelsen omfatter også Gnr 86, bnr 46
."

Arnfinn Dalene f. 1958.
g.m. Tove Eirin Johansen f. 1960.
Eiere 2010.
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Alle teiger.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011. Hovedteigen.

(C) Gard Strøm.