| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Espedalen
Gård nr. 106 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.04.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Espedalen 2
Landskyld 1777: 1 hud.

Fraskilt hovedbølet i 1777.

Arbeider, innerst
Isak Engebretsen
fra Espedalen(1) dpt. 10/2-1743 bg. 26/4-1777. "Isak Espedalen 34 ½ aar."
g. 15/10-1767 m. Maren Hansdatter fra Lid(5) dpt. 11/8-1743, d.a. Hans Gundersen Lie.
1. Gunder Isaksen dpt. 12/5-1768. Overtok hovedbølet. Se Espedalen(1).
2. Hans dpt. 11/11-1770.
3. Kirsten Isaksdatter dpt. 16/8-1772 g.m. Isak Nilsen. Se Trollsåsen.
4. Ingebret Isaksen dpt. 25/6-1775. Se nedenfor.
Br. ca. 1777.

F.f. Isach Espedalens db. Gunder: Erich Bøles kone, Anne Vetlesdtr., Ole Borge, Jacob Lie, Lars Hansen.
F.f. Isach Espedalens db. Hans: Erich Bøles kone, Anne Andersdatter, Ole Borge, Hans Lie, Jacob Hansen.
F.f. Isach Espedalens pb. Kisten: Jacob Espedalens kone, Inger Nielsdtr., Knud Øfrum, Erich Bøle, Lars Jacobsen.

F.f. Isach Espedalens db. Engebret: Erich Bøles kone, Berthe Olsdtr., Jacob Espedalen, Jacob Lie, Jon Meen.

19/7-1777      ISAK INGEBRETSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 9, side 505a.
Espedalen      Arvinger:                             
               Enka Marie Hansdatter og barna:
               1. Gunder Isakssen    9 år.
              
2. Engebreth Isakssen 2 "
               3. Kirsten Isaksdtr. 
5 "
               Laugverge for enka: Hennes bror Lars Hanssen.
               Formynder -"- Gunder: Farbroren Jacob Espedalen.
               ----"---- -"- Engebret: Lars Lie.
               ----"---- -"- Kirsten: Morbroren Jacob Meens-eie.
Brt: 173 - 3 - 10
Net:  83 - 1 -  6
Jordegods: 1 hud m.b. (halve gården) i Espedalen, matr. nr. 80, Gjerpen.

                 I dette var medregnet 1/2 av Meensmyrene. Verd 90 rdlr.

Enka Maren Hansdatter ble g2g med Jon Pedersen. Se nedenfor.

Sønnen Engebret bodde her da de fikk sitt første barn:

Arbeider, innerst
Ingebret Isaksen Espedalen
herfra dpt. 25/6-1775, s.a. Isak Engebretsen.
g. i Porsgrunn krk. 20/8-1795 m. Dorthe Haraldsdatter fra Søli nedre(B), d.a. Harald Rasmussen Sølie.
Forlovere ved trolovelsen: "
John Troldsaasen og Rasmus Haraldsen."
Forlovere ved vielsen: "
Anders Thorsen og Isach Jacobsen."
1. Isak Engebretsen dpt. 15/11-1795.

F.f. Engelbert Isaachssøns db. Isaach fra Espedalen: Veltle Haraldssøns k., Barbara Knudsdatter, Isaach Nielssøn, Isaac Jacobssøn, Niels Jacobssøn.

Denne familien bodde trolig i Porsgrunn. 

G.br., leilending, selveier av 6 skind i Trolsåsen
Jon Pedersen
fra Trollsåsen dpt. 7/5-1758 d. 23/10-1838 på Lien under Meen som fattiglem, s.a. Peder Olsen.
g1g 26/10-1780 m. enke Maren Hansdatter fra Lid(5) dpt. 11/8-1743 bg. 6/5-1798. "
Jon Pederssøns Troldsaases qvinde Maren Hansdtr. 56 aar.", d.a. Hans Gundersen Lie.
g2g 25/10-1798 m. enke Anna Nilsdatter fra N. Siljan i Eidanger dpt. 20/2-1746 i Eidanger d. 4/10-1824 på Espedalen, d.a. Nils Jonsen Sillien fra Sanni(A) og Karen Larsdatter.
1. Margrethe Jonsdatter dpt. 18/5-1783. Konf. 16 1/2 år gammel i 1799.
Br. 1780.

F.f. Jon Espedalens pb. Margrethe: Erich Bøles kone, Live Pedersdtr., Jacob Espedalen, Jacob Lie.

Jon Pedersens første kone, Maren Hansdatter, var enke etter Isak Engebretsen Espedalen (se ovenfor).
Hans andre kone, Anna Nilsdatter, var enke etter Jacob Engebretsen på Espedalen(1).

Jon Pedersen bodde i Trollsåsen i konfirmasjonsalderen. I 1801 bodde Annas nygifte sønn Isak Jacobsen
(soldat), fra 1. ekteskap her, sammen med sin kone Barbara Knudsdatter f. ca.1777.
Hennes barn Ingebret (17) og Berthe (15) bodde også her da.

Jon Pedersen eide i 1801 6 skind i Espedalen.
 

17/8-1798      MARI HANSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 366a.
Trollsås       Arvinger:                            
u/Nærum        Enkem. Jon Pederssen og Maris barn etter 2 ekteskap:
               I. med Isak Engebretssen Espedalen:
                 a. Gunder Isakssen, myndig og bor på Espedalen.
                 b. Engebreth Isakssen, myndig, bor i Porsgrunn.
                 c. Kirsti Isaksdtr. g.m. Isak Nilssen.
               II. med Jon Pederssen:
                 d. Margrethe Jonsdtr. ugift.  Faren er verge.
Brt: 463 - 3 -  4
Net:  34 - 3 - 16
Jordegods: 6 skind i gd. Trollsås i skattelaug med gd. Nærum. Verd 400 rdl.
Enkemandens fader var Peder Olssen.

G.br., selveier
Nils Olsen
(Nils Sørby - Nils O. Sørby) fra Søli nedre(A) dpt. 19/11-1797, s.a. Ole Haraldsen Søli og Marte Jacobsdatter fra Espedalen.
g1g 21/2-1826 m. Karen Hansdatter fra Meen(17) dpt. 21/5-1804 d. 5/3-1832 på Espedalen, d.a. Hans Larsen Meen.
g2g 23/8-1833 m. Anne Nilsdatter "fra Grytten" i Lier f. 30/7-1802 (tvilling) på Kulberg i Sylling i Lier, d.a. Nils Henriksen og Petronelle Hansdatter.
Forlovere: "Hans L. Meen, Halvor Ekornrød."
1. Lars Nilsen Sørby (Lars Sorby i USA) f. 6/6-1826 på Espedalen d. 6/2-1885 g.m. Bolette Hansdatter Romsaas fra Ullensaker f. 23/12-1839 d. 23/9-1901.
    Emigrerte til Amerika i mai 1872. Bodde i Hammer twp., Yellow Medicine Co., Minnesota. Har mange etterkommere der.

2. Jacob Nilsen f. 25/2-1828 på Pasa i Eidanger.
3. Peder Nilsen Sørby f. 29/8-1829 på Espedalen d. 1885. Bodde på Sørby i Ullensaker.
3. Karen Nilsdatter Sørby f. 26/2-1832 på Espedalen d. på Kåstad i Ullensaker før 1865 g. i Ullensaker 27/12-1856 m. Nils Engebretsen Kaastad. Hans far het Engebret Olsen og kom fra Bekkevold(3).
Barn i 2. ekteskap:
-   f. 25/3-1834. ”Nils Olsen og Anne Nilsdatters dødfødte drengebarn, Espedalen.”
Br. 1828.

7/4-1832       KAREN HANSDATTER      Bamble Skifteprotokoller *)
Espedalen      -død 5.3. -                          
               Arvinger:
               Enkem. Niels Olssen og barna:
               1. Lars Nielssen      6 år.           Formynder
               2. Jacob Nielssen     4 "            ble bestefaren
              
3. Peder Nielssen 2 1/2 "          Hans Larssen Meen.
               4. Karen Nielsdtr.
6 veker.          
Brt: 417 - 0 -  8
Net:  54 - 1 - 16.
Jordegods: 1 hud skyld i gaarden Espedalen, matr.nr. 80, verd 360 spd.
*) A: BS 17 s.526-538. B: BS 21 s.36b. C: BS 23 s.10b.

Hans første kone Karen Hansdatter døde etter å ha født en datter. Datteren levde opp og ble, etter
tradisjonen, oppkalt etter sin mor. 

Dette bruket ble i 1835 solgt til Isak Gundersen Espedalen. Se Espedalen(1). Dermed flyttet Nils Olsen til
Ullensaker i Akershus med hele familien. Se gul ramme nedenfor.

Nils Olsen kjøpte i 1822 Pasa under Tveten i Eidanger av megler og losoldermann Søren Rasch i Porsgrunn. I 1828 makeskiftet han Pasa med denne delen av Espedalen som da hadde en landskyld på 1 hud, mot at Ingebret Jacobsen på Espedalen(1) fikk Pasa, samt 100 spd. i mellomlegg. Se Pasa under Tveten.

Nils Olsen Espedalen flyttet i 1835 med sin andre kone og sine barn til Ullensaker og kjøpte gården Olstad, deretter gården Sørby av en løyntnant Nils Riis. Han tok deretter familienavnet Sørby.

Her ser vi et typisk eksempel på at man stadig skiftet etternavn etter hvor man bodde. Bosted var den tidens adresse og ikke et fast slektsnavn. Nils Olsen ble født på Søli i Gjerpen, kjøpte Pasa i Eidanger og bodde der en stund. Da ble han skrevet for Nils Olsen Pasa. Så kom han til Espedalen i 1828 og ble kalt for Nils Olsen Espedalen. Etter at han flyttet til Ullensaker, ble det først Nils Olsen Olstad og deretter Nils Olsen Sørby. Det var jo derfor ingen tvil om hvor folk bodde. Dette var en eld-gammel skikk i Norge som varte til innpå 1900-tallet.


G.br., innerst (leieboer)

Svend Jensen
fra Tudal i Siljan f. 1/4-1824 d. 3/5-1897 på Espedalen, s.a. Jens Svendsen fra Tudal og Ingeborg Mikkelsdatter fra Engelstad.
g. i Siljan 29/12-1864 m. Gunhild Marie Gulliksdatter fra Søntvedt i Siljan f. 7/9-1843 d. 8/1-1898 på Espedalen, d.a. Gullik Aslaksen og Anne Helvig Nilsdatter.
Forlovere: "Jørgen Jørgensøn Gonsholt og Ole Daniels. Tosholt."
1. Ingeborg Andrine Svendsdatter f. 12/6-1866 i Tudal, Siljan g.m. Ole Eriksen Augestad. Se nedenfor og Meen(15).

Svend Jensen ble blind på sine eldre dager.

(C) Gard Strøm.