ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Trollsåsen
Gård nr. 90 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 15.04.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Trollsåsen
Gammelt løpenr. 365. Siden Norges matrikkel 1886: 90/1.

I gammelnorsk tid var trolig Trollsåsen egen gård. Gården er siden registrert med egen bekkekvern. Det antas at
gården har ligget øde siden "svartedauen". Senere ble den tatt opp under Nærum som seter, siden som husmanns-
plass og leilendingsbruk.  

Oluf Rygh skrev: ”Truelßaasen 1665. Navnet sigter vel til Øvrumskollen, under hvilken stedet ligger. 1ste Led er vist-
nok troll, Trold. Trolsaas findes i Svene S. i Flesberg og i Kodal S. i Andebu. 1ste ledd er vistnok troll.

Fra annen halvdel av 1700-tallet ble bruken av Trollsåsen endret fra seter til husmannsplass, fremdeles under Nærum. 

Løpenr. 104: ”Skøde fra John Olsen til Kammerherre Løvenskiold paa Skoven Trolsaasen for 250 Rdl. dateret 28. Juni tingl. 1. Sept. 1801.”

Trollsåsen ble i 1886 matrikulert med eget gårdsnummer 90, bnr 1.

Adresse 2020: Jarsengv. 161, 3711 Skien.


Arbeider, selveier
Peder Olsen
fra Seljord? f. ca. 1732 bg. 1/4-1793. ”Peder Olessøn Houkeraasen 61 aar.”, s.a. Ole NN.
g1g i Gjerpen 8/7-1756 m. Gunhild Jonsdatter fra Sauherad? f. ca. 1735 bg. 23/4-1775. "
Peder Trolsaases kone 40 aar."
g2g i Sauherad 21/3-1776 m. Sigrid Alfsdatter fra Landsverk i Sauherad f. ca. 1738 bg. 25/4-1790. ”Peder Houkeraasens kone 52 aar.”, d.a. Alf Aamundsen og Sigrid Torjusdatter.
g3g i Eidanger 14/7-1791 m. Inger Nilsdatter fra Edingsås i Sauherad dpt. 16/11-1755 i Sauherad, d.a. Nils Kittilsen og Aslaug Tollefsdatter.
Forlovere: ”Jon Espedal og Nils Torsen Houkeraas.”
1. Live Pedersdatter dpt. 5/12-1756 g.m. Nils Tovsen. Se Haukeråsen.
2. Jon Pedersen dpt. 7/5-1758. Se Espedalen(2).
3.
Ole Pedersen dpt. 16/12-1759 bg. 10/12-1775. "
Peder Olsen Trolsaases s. Ole 16 aar."
4. Peder dpt. 11/7-1762 død før 1775.
5. Anne Pedersdatter f. ca. 1765 g. 20/12-1788 m. Jon Jonsen. Bodde på Enigheten under Omsland i Tjose i Brunlanes (ved Oklungen).
6. Peder dpt. 28/5-1767 død før 1775.
7. Aaste Pedersdatter dpt. 20/12-1767 g. i Eidanger 1/3-1792 m. Hans Larsen. Se N. Rød under Tveten i Eidanger.
8. Berthe dpt. 8/6-1772 død før 1775.
Barn i 2. ekteskap:
9. Gunhild dpt. 6/7-1777 bg. 9/1-1780. "Peder Trolsaases d. Gunhild 2 ½ aar."
10. Gunhild Pedersdatter dpt. 8/9-1782 g.m. Hans Larsen Meen. Se Meen(17).
Br. ca. 1762.

F.f. Peder Olsens pb. Live: Ole Erisrøes kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.
F.f. Peder Olsens db. Jon fra Ersrøe Ejet: Ole Sivertsens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.
F.f. Peder Tejens søn Ole: Anders Tejens kone, Aslov Halvorsdtr., Gullich Thovsen, Peder Jonsen.
F.f. Peder Olsens db. Peder: Bergith Halvorsdatter, Anne Nirisdtr., Ole Stulen, Jacob Ramsaasen.
F.f. Peder Olsens db. Peder fra Trolsaasen: Thor Bachens kone, Kisten Hansdatter, Lars Bachen, Knud Kragetoe.
F.f. Peder Olsens pb. Aaste fra Trolsaas: Knud Kragetoes kone, Gunnil Christensdatter, Knud Kragetoe, Mathis Andersen.
F.f. Peder Olsens pb. Berthe fra Trolsaas: Kisten Eriksdtr., Anne Andersdtr., Jacob Andersen, Anders Christensen.
F.f. Peder Trolsaases pb. Gunhild: Knud Kragetoes kone, Live Pedersdtr, Knud Kragetoe, Jon Pedersen.
F.f. Peder Trolsaases pb. Gunhild: Jon Espedalens kone, Live Pedersdtr., Jon Espedalen, Nils Trulsen, Jacob Olsen.

Peder Olsen bodde tidligere på Plassen under Eriksrød, deretter en tid på N. Teigen under Mo.
Han kom hit i ca. 1762 og bodde her til han flyttet til Haukeråsen i ca. 1785.

23/12-1775     GUNHILD JENSDATTER(!)        Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 402b.
Trollsås       Arvinger:                             
               Enkem. Peder Olssen og barna:
               1. Jon Pederssen   18 år.
               2. Liv Pedersdtr.  19 "
               3. Anne Pedersdtr. 10 "
               4. Aase Pedersdtr.  8 "
               Faren ble formynder.
Brt: 383 - 0 - 10
Net:  25 - 1 -  2

Jordegods: 1/2 hud m.b. i åsetegaarden Trollsås. Verdsatt til 360 rdlr.

Peder Olsen bodde tidligere på en plass under Eriksrød. Dermed ett års tid på N. Teigen u. Mo.
Etter 23 år på Trollsåsen flyttet han med sin familie til Haukeråsen i ca. 1785.

Arbeider, husmann
Johannes Trolsaas.

1. Ole dpt. 29/9-1769 bg. 1/4-1770. ”Johannis Trolsaases s. Ole 1/2 aar.”

F.f. Johannes Trolsaases db. Ole: Lars Sannis kone, Marthe Olsdatter, Christen Olsen, Lars Lie.

Arbeider, husmann
Isak Nilsen
fra Langerød(B) dpt. 12/8-1770 d. 1/6-1841. ”Druknet i Lerkup, u. Sølie.”, s.a. Nils Andersen Langerød.
g. (ikke i Gj.?) Kirsten Isaksdatter fra Espedalen(2) dpt. 16/8-1772 d. 12/12-1836 på Trollsåsen, d.a. Isak Engebretsen Espedalen.
1. Isak Isaksen dpt. 22/3-1795. Se Familie 1 - Borgestad 1835.
2. Nils Isaksen dpt. 30/10-1796. Se Kjølnes og Søli(21) ”Ødegården”.
3. Ingeborg Maria Isaksdatter dpt. 22/11-1801 g.m. Jon Olsen fra Låven. Se Skifjell lille.
4. Maren Isaksdatter dpt. 24/6-1804 g. 26/11-1829 m. Lars Hansen Riis. Se Familie 37 - Ø. Borge 1835.
5. Berthe Isaksdatter dpt. 3/5-1807 g.m. Nils Kittilsen Riis. Se nedenfor.
6. Lars Isaksen dpt. 28/6-1810. Se Fløtterød(3) "Ødegården".
7. Margrethe Isaksdatter f. 15/5-1814 d. 28/11-1858. Døde som ugift fattiglem på Fløtterød.
Br. ca. 1795.

F.f. Isaac Nilssøns db. Isaac fra Troldsaasen: Gunder Espedalens k., Anne Maria Tordsdtr., Gunder Olessøn, Christen Nilssøn, Engelbert Isaacssøn.
F.f. Isaac Nilssøns Nils f. Troldsaasen: Live Pedersdtr., Karen Jacobsdtr., Gunder Espedalen, Christen Langerøe, Gunder Olessøn.
F.f. Isaac Nilssøns Ingebor Maria f. Eegaasen: Tore Olesdtr., Kirsten Jonsdtr., Knud Johannessøn, Peder Sivertssøn, Jon Halvorssøn.
F.f. Isaac Nilssøns Maren f. Troldsaasen: Gunder Espedalens k., Maria Johannisdtr., Christen Langerøe, Erich Langerøe, Jens Olessøn.
F.f. Isak Christenssøns (! Skal være Nielssøn.) Birthe f. Troldsaasen: Gunder Espedalens k., Margarete Jonsdtr., Engelbert og Hans Isaacssøn, Christen Nilssøn.
F.f.
Isak Nilssøns db. Lars u/Nærum: Signe Isaksdtr., Kirsten Larsdtr., Gunder Espedal, Ole Nilssøn, Anders Knudssøn.
F.f. Isak Nilsen og Kirsten Isaksdatters Margrethe u/Nærum: Kirsten Isaksdtr., Karen Pedersdtr., Gunder Isaksen, Jens Olsen, Nils Isaksen.


Denne familien bodde i 1801 på Espedalen. Han bodde her i den tiden Jon Pedersen (ovenfor) bodde i Espedalen.

I 1835 bodde det her en ung kvinne Caroline Mudrich f. ca. 1811. Hun var innerst, d.v.s. leide rom. Hun giftet seg året
etter med sønnen her, Lars Isaksen.

Denne familien bodde her under folketellingen 1835. Det opplyses i samme kilde at ”gaarden, 6 skind eies af R. Cappelen.”
Trollsåsen var i mange år sommerseter under Borgestad gård.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

365

Trolsaas

Realf Cappelen

4 1/2 + 2 1/3 skind

1 daler - 0 ort - 22 skilling

Løpenr. 279c ”Riiskollen”: ”Skjøde fra Ole Christensen Riis til sagfører E. J. Cappelen paa denne Eiendom for 100 Rdl. Dateret og tinglyst 5. Juni 1781.”
”Overført til Løbenr. 365 som herved Sammenslaat efter foged Blickfeldts skrivelse, af 6. November 1871.”

I 1865 bestod eiendommen av følgende løpenummer: 365 (Trollsås), eid av E. Cappelen på Borgestad og 366; som
var et ubebodd skogstykke, eid av Løvenskiold-Fossum.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

365, 279c Trolsaas og Riiskollen E. J. Cappelen

1 daler - 2 ort - 7 skilling

I  1875 bestod eiendommen av flg. løpenummer: 365 (Trollsås) og 279e (av Riis).

Arbeider, husmann
Nils Kittilsen Riis
fra Borgeskogen f. 31/11-1818 på Riis d. 15/2-1901 i Skien, s.a. lærer Kittil Kittilsen Riis. Se Familie 8 - V. Borge 1835.
g. 17/5-1842 m. Berthe Isaksdatter herfra f. 26/6-1804 d. 29/9-1885 på Trollsåsen, d.a. Isak Nilsen.
1. Kirsten Berthea Nilsdatter f. 22/1-1843 på Borgeskogen g.m. sadelmaker Isak Nilsen Grønli. Hun bodde sammen med sin far på Osebakken i 1891.
2. Isak Nilsen Riis f. ca. 1846 i Bamble. 18 år i 1865. Ikke funnet død i Gjerpen.
3.
Karen Laurense Nilsdatter f. ? i Eidanger g. 28/1-1869 m. salmaker John Aslaksen Helland fra Bø i Tel. f. 1847. Bodde i Skien. Han var s.a. Aslak Ellefsen Helland.
Br. ca. 1865 – 1885.

Berthe Isaksdatter var i tjeneste på Borgestad før hun giftet seg. Nils, kona og den 3 år gamle Kirsten Bertha flytta i
1842 til Eidanger. Derfra har de trolig flyttet videre til Bamble, for sønnen Isak ble født der i 1846.
Under folketellinga 1865 bodde de på Trollsåsen med barna Kirsten Berthea og Isak.

I 1875 bodde det samme ekteparet her med datteren Kirsten Berthea. Nils ble da nevnt som husmann med jord.
Gårdens besetning var i 1875: 1 ku, 4 sauer og 1 gris.

I 1891 var Nils emisær og bodde som enkemann på Borgeskogen under V. Borge sammen med sin datter og hus-
holderske Kirsten Berthea (hans datter). Nils døde i Skien i 1901 av lungebetennelse.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

90

1

365, 279c

Trolsaasen

Trollsaasen med Riskollen

Gunnar Knudsen

1 - 1 - 12

3 mark 76 øre

90 2 366 Trolsaasen Skov Haukeraas Brug 0 - 0 - 12 0 mark 39 øre


Skogsarbeider, forpakter

Kristian Mathisen Bjaaland
fra Herre f. 14/7-1856 i Kilebygda i Solum, s.a. Mathias Jonsen Bjaaland.
g. i Herre kirke 7/7-1883 m. Ingeborg Serine Sørensdatter fra Sortebogen i Bamble f. 18/10-1859, d.a. Søren Nilsen.
Bruker 1888.

Denne familien kom hit i 1888. I april 1892 hadde de flyttet til Augestad. Kristian var da teglverksarbeider.
I 1900 bodde de på Ø. Borge. Se Familie 6 - Ø. Borge 1900.

G.br., forpakter
Martin Mathiassen
fra N. Ramsåsen f. 2/8-1852 d. før 1936, s.a. Mathias Gundersen Ramsaasen.
g. 3/11-1876 m. Inger Andrea Rasmusdatter fra Riis(15) f. 5/9-1853 d. 29/11-1936, d.a. Rasmus Jacobsen Riis.
1. Anna Marie Mathiassen f. 21/5-1877 på Ramsåsen g.m. Johan Thoresius Nyhus. Se nedenfor.
2. Mathilde Regine Mathiassen f. 22/10-1881 på Borge d. 20/9-1965 g.m. bryggeformann Martin Thorsen f. 21/12-1881 d. 10/6-1966. Gravlagt Ø. Porsgrunn.
3. Gunda Mathiassen f. 13/7-1885 i Solum d. 24/8-1955. Ugift. Gravlagt Ø. Porsgrunn.
4. Josefine Mathiassen f. 13/7-1885 i Solum d. des. 1918 g. 25/8-1914 m. Arthur Sjøblom f. 25/8-1914 d. Gravlagt Ø. Porsgrunn.
5. Martha Mathiassen f. 9/8-1888 d. 14/8-1970. Ugift. Gravlagt Ø. Porsgrunn.
6. Karoline Mathiassen f. 9/5-1891 på Trollsåsen.
Bruker 1891.

F.f. Martin Mathiasen Trolsaasens barn Karoline: Karen Anne Bakkeskogen, Marie Anne Thorstensdatter Søli, Martin Olsen Bakkeskogen, Isak Mathiasen Saubrekka, Isak Knudsen Borge.

Foreldrene ble gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.

All takk til Aage Sjøblom i Larvik, for god hjelp til ytterligere informasjon om denne slekta.

Se folketellingen 1900.

Dagarbeider, innerst (leieboer med egen husholdning)
Johan Thoresius Ingebretsen Nyhus
(Johan Nyhus) fra Bamble f. 4/9-1875 d. 1960, s.a. g.br. Ingebret Svendsen Nyhus.
g. 23/12-1900 m. Anne Marie Martinsdatter herfra f. 21/5-1877 d. 15/9-1960. Gravlagt på Eidanger gamle, Porsgrunn.

Johan Ingebretsen er registrert utflyttet fra Bamble til Gjerpen i 1900.  Attest av 9/10-1900. De bodde senere på
Flata under Eidanger Prestegård. Se Eidanger Bygdehistorie, bind III, side 28. Han skrev seg for Johan Nyhus.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

90

1

Trolsaasen

Trolsaasen med Riskollen

Statsraad Gunnar Knudsen

3 mark 76 øre

90 2 Trolsaasen Skog Nils H. Riis 0 mark 39 øre


G.br., forpakter
Niri Kittilsen fra Sauland i Hjartdal pr.gj. f. 12/7-1865.
g.m. Ingeborg fra Gransherad f. 18/9-1855.
Br. i 1910.

Ei fosterdatter her i 1910: Johanne Hansen f. 11/3-1904 i Tønsberg.

G.br., forpakter
Jens Møller
fra Danmark f. 1892.
g.m. Klara Lauritsen f. 1897.
1. Anton Wilhelm Møller f. 29/10-1916. Se nedenfor. 
-  Jens Møllers udøpte guttebarn f. 27/3-1920 d. 2/5-1920.
2. Maren Kristine Møller f. 19/5-1921.

Jens Møller kom til Norge, etter at han på dramatisk måte flyktet fra tyskerne under begynnelsen av 1. verdenskrig.
Han kom fra et sted helt syd i Danmark og gården han bodde på lå egentlig på Tysk side, kun adskilt med en mindre
elv mot Danmark. Da krigen brøt ut ville han bli innkalt til å slåss på den Tyske siden. For å unngå dette ble Jens og
en venn enige om å flykte over elven.
Jens kom seg over mens tyske kuler sprutet rundt dem. Kameraten så han aldri mer til. Han ble trolig truffet av kulene.

Jens hadde i 1920- årene arbeide hos H.C. Finnes griseavleri på Borgestad. Han bodde på den tiden i Haukeråsen.
På sine eldre dager bodde han i Bergsbygda.


Trollsåsen ca. 1920. Innsendt av Frode Ulvær 2013.


Trollsåsen øverst oppe i lia 1921. Foto: Privat.

Sjåfør, forpakter
Anton Wilhelm Møller
herfra f. 29/10-1916 d. 2/6-2000.
g.m. NN
1. Tom Møller f. 1948. Busseier som hadde bussruta Skifjell/ Jarseng. Bosatt i Porsgrunn.
Br. til ca. 1940.

Denne familien bodde på Stubberød, Skifjell og ble tilslutt boende i Borgeskauen.
Møller kjørte Jarseng- og Skifjellruta med melk og pasasjerer.

Leieboer i et av husene
Halvor Mustvedt
fra Mustvedt(2) f. 1/4-1911 d. 14/6-1990.
g.m. Inger Martine Aarhus fra Århus(7) f. 12/7-1909 d. 1/9-1980.
Leie
boere 1940-1952.

Han bygde rundt 1952/53 hus på Lundsåsen. Se Lundsåsen 3.
De er begge gravlagt på Gjerpen kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

90

1

Trollsåsen, Riskollen

Gunnar Knudsen Borgestad

3 mark 76 øre

90 2 Skov Harald Riis 0 mark 20 øre
90 3 Trollsåslia Peder Nygård 0 mark 19 øre


G.br., forpakter

Bernt Håkon Åsen
fra Danmark f. 25/5-1902.
g.m. Dagny J. f. 24/8-1909.
1. Else Åsen.
2. Berit Åsen.
Br. ca. 1962.

G.br., selveier
Arild Hegge
fra Gråten i Solum (Skien) f. 1942.
g. 21/6-1969 m. Elisabeth Anne Borgestad fra Borgestad gård f. 1944, d.a. Gunnar Knudsen Borgestad (Gunnar Borgestad).
1. Anne Cathrine Hegge f. 1970 g. 1/7-1989 m. Jan Erik Larsen. Bosatt på Liertoppen i Buskerud.
2. Charlotte Hegge f. 1972.
3. Håvard Hegge f. 1973.
Br. 1983.

Denne familien bodde her en tid før de kjøpte gården. De moderniserte driftsbygningene og bygde på huset. Det var
sauedrift her på 1990-tallet.
 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no