| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Meen
Gård nr. 70 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.06.2020


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Meen A - Meen 17
Gammelt løpenr. 240a. Resten av Meen(A) etter skylddeling i 1814. Siden Norges matrikel 1886: Gnr 70 bnr 17.


Meen bnr 18. Foto: Arild Hansen februar 2012.

Adresse 2020: Håvundv. 343, 3711 Skien.

G.br., selveier
Hans Larsen Meen
fra Meen(A) dpt. 1/9-1782 d. 19/5-1866. ”Hans Larsen Meen, Gaardmand, 83 ½ aar g.”, s.a. Lars Hansen Meen.
g1g 19/1-1804 m. Gunhild Pedersdatter fra Trollsåsen/ Haukeråsen dpt. 8/9-1782 d. 8/3-1836 på Meen, d.a. Peder Olsen og Sigrid Alfsdatter.
Forlovere: "Peder Haraldsen og Lars (Hansen) Meen."
g2g 15/6-1837 m. Anne Kirstine Jensdatter fra N. Ballestad(A) f. 7/4-1810 d. 21/8-1874 på Riis, d.a. Jens Mortensen Ballestad.
1. Karen Hansdatter dpt. 21/5-1804 g.m. Nils Olsen Espedalen. Se Espedalen(2).
2. Gunhild Kirstine Hansdatter dpt. 5/10-1806 g.m. Peder Jacobsen. Bodde i Larvik til de emigrerte til N. Amerika. Bodde i Wisconsin i 1866.
    Barn 1. Gunhild Andrine Pedersdatter d. 28/5-1835, 3 ½ år gml. ”Hos bestefaderen Hans Larsen Meen.”
3. Lars f. 3/12-1809 d. 1/11-1824.
4. Peder f. 5/1-1811 bg. 23/2-1812. ”Hans Larssøns db. Peder f. Meen. 6 uger.”
5. Peder f. 20/12-1812 bg. 11/9-1814. ”Peder Hansen Meen 2 aar 7 mnd.”
6. Peder Hansen f. 18/10-1815. Overtok gården.
Barn i 2. ekteskap:
7. Gunhild Andrine Hansdatter f. 4/10-1837 g.m. Ole Christophersen. Se Øvrum(10) "Ødegården".
8. Karen f. 26/5-1844 d. 22/8-1845.
9. Karen Hansdatter f. 22/12-1848.
10. Lars Hansen f. 25/1-1851.
Br. 1814.

F.f. Hans Larssøns Karen f. Meen: Nils Strømdals k., Live Larsdtr., Ole Buer, Lars Knudssøn, Zacharias Stephenssøn.
F.f. Hans Larssøns Gunnil Kirstine f. Meen: Nils Strømdals k., Live Larsdatter, Ole Buer, Stephen Enggrav, Knud Larssøn.
F.f. Hans Larssøns Lars f. Meen: Live og Birthe Larsdtr., Lars Knudssøn, Nils Jacobssøn, Jon Olessøn.
F.f. Hans Larssøns Peder f. Meen: Nils Strømdals k., Marthe Kirstine Larsdtr., Lars Knudssøn, Jacob Anderssøn, Elias Jenssøn.
F.f. Hans Larsens Peder f. Meen: Live Larsdtr., Karen Hansdtr., Lars Knudsen, Elias Jensen, John Olsen.
F.f. Hans Larsen Meen og Anne Kirstine Jensdatters barn Gunild Andrine: Jens Jensen Ballestads kone, Anne Magrethe Hansdatter, p. Ingeborg Jensdatter Borgestad, David Jensen Osebakken,
      John Pedersen Braanan u. Ballestad, Peder Hansen Meen.

Meen(18) ble utskilt herfra i 1814 og bruk nr. 22 i 1857.

Tjenestefolk 1835: Ole Christensen(25), Anne Kirstine Jensdatter(25) - senere gift med husbonden -
Inger Andersdatter(17) og Ingeborg Kirstine Hansdatter, pleiedatter og tjenestepike(16).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

240a

Meen

Hans Larsen

1 hud 6 61/80 skind

5 daler - 2 ort - 21 skilling

I 1845 brukte odelsgutten Peder halve gården.
Tjenestefolk i 1845: Lars Larsen(19) og Maren Olsdatter(21).
Tjenestegutt i 1865: Christian Olsen f. 1847.

Landskyld i 1835: 1 hud, 8 skinn.

3/5/1836       GUNHILD PEDERSDATTER MEEN        - død 8.3.d.a. -    Bamble Skifteprot. nr. *)
Meen                Arvinger: Enkem. Hans Larssen Meen og barna:
               1. Peder Hanssen Meen 20 1/2 år, heime.
               2. Gunhild Kirstine Hansdtr. g.m. Peder Jakobssen av Larvik.
               3. Karen Hansdtr., død, vært g.m. Niels Olssen Espedalen. Bosatt i Ullensaker i nedre Romerike. 4 barn:
                 a. Lars Nielssen  10 år.
                 b. Jacob Nielssen  8 ”              Verge for de 4:
                 
c. Peder Nielssen  6 ”              Anders Olssen
                 d. Karen Nielsdtr.
4 ”              Sølen.
               Kurator for Peder Hanssen: Jacob Anderssen Meen.
Brt: 1766 - 0 -  8
Net: 1714 - 2 - 20
Jordegods: 7 5/8 skind i Meen, matr.nr. 3 m. hus og herl. verd 1500 spd.

*) A: BS 17 s.941.
B: BS 21 s.209b. C: BS 23 s.223.

5/6/1866       HANS LARSSEN         Div. Skifteprotokoller *)
Meen           - gmd., død 19.5.1866 -              
               Arvinger: Enka Anne Kirstine Jensdatter (Verge: Broren Daniel Jenssen av Porsgrunn.) og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Gunhild Pedersdatter:
               1. Peder Hanssen Meen.
               2. Karen Hansdtr. død, vært g.m. Niels Olssen Espedalen eller Sørbø av Ullensaker, 3 barn:
                 a. Lars Nielssen Ullensaker  40 år.
                 b. Peder Nielssen Ullensaker 36 ”
                 c. Karen Nielsdtr. død, vært g.m. Niels Ingebretssen, etterlatt 4 barn: Den eldste(?) skal være 6 år.
                     i. Engebret
                    ii. Anne Kirstine
                   iii. Elisabet Karoline
                    iv. Ida Marie.
                3. Gunhild Kirstine Hansdtr. g.m. Peder Jacobssen, i Wisconsin i Amerika.
            B. Av 2.ekteskap med Anne Kirstine Jensdtr.:
               4. Lars Hanssen 15 år.
               5. Gunhild Andrine Hansdtr. g.m. Ole Christopherssen Ødegaarden.
               6. Karen Hansdtr. 17 år.
               Formynder og tilsynsverge: Ole Chr. Ødegaarden.
Brt: 1168 - 3 - 2
Net:  854 - 3 - 5

*) A: BS 31 s.171. B: Gj 2 s.17-24. C: Gj II s.78.

 G.br., selveier
Peder Hansen Meen
herfra f. 18/10-1815 d. 16/11-1893. ”Føderaadsmand Peder Hansen Meen enkemand.”
g. 1/11-1837 m. Anne Isaksdatter fra Grini(4) f. 22/10-1815 d. 23/7-1873, d.a. Isak Hansen.
1. Gurine Pedersdatter f. 1/8-1838. Se Søli(7).
2. Karen Sofie Pedersdatter f. 2/2-1840 g.m. Ole Isaksen. Se Espedalen(1).
3. Hans Pedersen f. 27/9-1842. Overtok gården.
4. Isak Pedersen f. 11/9-1845. Se Sanni(8).
5. Inger Margrethe Pedersdatter f. 5/3-1849 d. 1917 g.m. Jacob Simonsen Bjørketvedt. Se Bjørketvedt(11) i Eidanger.
6. Else Georgine Pedersdatter f. 11/4-1851 g.m. Jacob Vetlesen. Se Augestad(4).
7. Hansine Marie Pedersdatter f. 8/4-1854 g.m. lærer Ole Johan Isaksen Nærum. Se Nærum(3).
8. Lars Pedersen Meen f. 16/11-1857 g. i Ø. Porsgrunn 20/11-1890 m. Emilie Sofie Hansen f. i Skien 1865, d.a. handlende Erik Hansen. Se Storg. 169 på Osebakken
9. Peter Andreas f. 4/3-1862 d. 11/2-1863.
Br. 1855.

Peder og faren brukte halve gården hver i 1845.
Tjenestefolk i 1845: Isak Trondsen(20) og Kirsten Andersdatter(25).
Disse giftet seg senere med hverandre og bodde på Kålerød under Nygård.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

240a

Meen

Peder Hansen

5 daler - 0 ort - 12 skilling


Kjøpmann Lars P. Meen og Emilie f. Hansen, fikk 6 barn som vokste opp på Osebakken i Porsgrunn:
Barn 1. Helen Annie Meen f. 1890 d. 1918.
Barn 2. Astrid Meen f. 1892.
Barn 3. Aagot Meen f. 1895 g.m. Anders Valdussen. De fikk en datter Inger f. 1924.
Barn 4. Hjørdis Meen f. 4/9-1895 g. i Ø.  Porsgrunn krk.  28/10-1933 m. Gunnar Hagbart Vik Abrahamsen f. 12/10-1898 i Porsgrunn, s.a. agent Rasmus Abrahamsen. De fikk en sønn Øyvind Abrahamsen f. 1933. Barn 5. Sigrid Meen f. 1899 d. 1954.
Barn 6. Lars Meen f. 7/8-1906 g. i Ø. Porsgrunn krk. 10/11-1933 med Gjertrud Marie Grønvold fra Ø. Porsgrunn, født i N. Amerika 27/9-1906, d.a. slakter Elling T. Grønvold i Amerika. De fikk en sønn Lars Erling Meen f. i 1934.

G.br., lærer i Borge krets, selveier
Hans Pedersen Meen
herfra f. 27/9-1842 d. 12/11-1891, s.a. Peder Hansen Meen.
g. 29/12-1875 m. Inger Andrea Andersdatter fra S. Tufte f. 1/11-1854 d. 1937, d.a. Anders Pedersen Tufte.
Forlovere: "Anders Pedersen Tufte og Isak Pedersen Follaug."
1. Peder f. 21/9-1876 d. 4/8-1883.
2. Elisabeth Meen f. 16/1-1878 g.m. Olaf Kløcker Hauen. Se Ballestad(36)
.
3. Anders Meen f. 27/8-1880 d. 1921 g.m. Karen Sofie fra Augestad(4) f. 29/11-1881. Anders og Karen Sofie Meen hadde en sønn, Hans Jacob Meen f. 1915 som emg. til USA.
4. Arne Hansen Meen f. 7/5-1882. Overtok bruket.
5. Sofie Hansdatter Meen f. 30/8-1885 d. 5/1-1960 g.m. sakfører Peder Nærum f. 15/6-1882 d. 18/8-1922. Bosatt i Skien. Ingen barn.
6. Peder Hansen Meen f. 17/3-1889 g.m. Marta Sofie Riis. Se Sanni(3).
Br. 1877.

Etter at Hans og Inger Andrea hadde giftet seg bodde de i et par år på Osebakken u. Ø. Borge.
Tjenestepike i 1900: Budeie Helga Halvorsdatter fra Heddal f. 1860 (ugift).
Hans P. Meen var på 1870-tallet meieribestyrer i Porsgrunn.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

70

17

240a

Men (Meen)

Men (Meen)

Hans Pedersen

4 dlr.- 4 ort - 13 sk.

13 mark 16 øre

G.br., selveier
Arne Hansen Meen
herfra f. 7/5-1882 d. 3/12-1961.
g. 5/1-1905 m. Elise Marie Isaksdatter fra Øvrum(4) f. 17/5-1881 d. 23/1-1927, d.a. Isak Evensen Øvrum.
Forlovere: "Isak Nærum og Isak Øvrum."
1. Anne Meen f. 19/6-1905 g.m. Mikkel Kjestveit. Se Follaug(18).
2. Margit ”Maja” Meen f. 28/11-1906 d. 1989 g.m. Arne Søli fra Søli(1) f. 28/2-1905 d. 1990. Bodde på Riishaugen.
3. Signe Meen f. 1/9-1908 d. 17/4-1988 g.m. Sigmund Myhra fra Lid(12) "Myren" f. 26/8-1909 d. 26/8-1979. Gravlagt på Vivestad i Re kommune, Vestfold.
    Barn 1. Marit Myhra f. 20/7-1944 d. 15/4-1972 g1g m. Oddbjørn Strånd, ekteskapet oppløst. Marit g2g m. Kristian Haugan.
    Barn 2.  Geir Myra f. 1948 g.m. Monicha Christiansen f. 1948.
4. Hans Meen f. 13/1-1910. Overtok bruket.
5. Ingebjørg Meen f. 19/7-1913 g.m. Sverre Skilbred fra Berberg. Se Øvrum(22).
6. Sofie Meen f. 24/6-1916 g.m. Lars I. Ballestad. Se Ballestad(39).
7. Anna Margrethe Meen f. 3/1-1919 g.m. Åsmund Follaug.
Se Ballestad(1).
8. Sigrid Meen f. 8/2-1921 d. 12/8-1965.
9. Per Meen f. 7/7-1923.
Bodde på utskilt tomt. Se nedenfor.
Br. 1902.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

70 

17

Men (Meen)

Men (Meen)

Arne Hansen

10 mark 53 øre


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

70 

17

Meen

Arne Hansen Meen

9 mark 96 øre

70 53 Meen - Løkka Arne Hansen Meen 0 mark 25 øre
70 91 Meen - Hørtastua Arne Hansen Meen 0 mark 02 øre

G.br., selveier
Hans A. Meen
herfra f. 13/1-1910 d. 6/6-1974.
g. i Solum krk. des. 1935 m. Kirsten Marie Svendsen fra Tollnes i Solum f. 3/5-1914 d. 4/12-1998, d.a. Karl Svendsen og Hanna Hansen fra Kjørholt i Eidanger.
Forlovere: "Bygningssnekker Arne Solheim, Gjerpen og ekspeditrise Annie Marie Svendsen, Tollnes."
1. Arnfinn Meen f. 19/4-1936 i Solum. Overtok gården.
2. Kjell Meen f. 1944. Bosatt i Langerødv. 11 under Åkre (Riishaugen).
3. Steinar Meen f. 1954 g.m. Hege Wærsted f. 1957. De er bosatt på hennes familiegård i Modum.
    Barn 1. Signhild Meen Wærsted f. 1985.
    Barn 2. Frøydis Meen Wærsted f. 1987.
    Barn 3. Hanna Lukris Meen Wærsted f. 1993.
Br. 1955.

Hans A. Meen kjøpte Buer(2) i 1936. Han bodde der til 1955 da han solgte den til Kokkersvold.

G.br., agronom, selveier
Arnfinn Meen
f. 19/4-1936 d. 29/6-2001, s.a. Hans Arnesen Meen.
g. januar 1965 m. Randi Sunde fra Drangedal f. 1938, d.a. g.br. Knut Sunde.
Forlovere: "Mekaniker Terje Aarrestad, Sneltvedt og Gerd Sunde, Sykepleier i Drammen."
1. Roar Meen f. 1965. Overtok gården.
2. Jan Meen f. 1967.
3. Harald Meen f. 1968.
Br. 1974.


Meen bnr 17. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004). Etter avtale.

G.br., selveier
Roar Meen
herfra f. 1965.
g1g 1998 m. ekspeditrise Merethe Albrigtsen fra Tønsberg f. 1962.
g2g m. Sudjai Srinual f. 1973.
1. Henry Christoffer Meen f. 1992.
2. Annie Marthe Meen f. 1997.
Br. 2002.

Første ekteskap ble oppløst i 2003.

Roar Meens 2. hustru brakte med seg sin datter Jirapha Saenwiset f. 1993 inn i ekteskapet.

På gården er det i dag gårdsutsalg. Klikk logoen nedenfor.
Flyfoto av Meen bnr 17 fra 2009. Eier: Roar Meen.


Hjemmeteigen:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Alle teiger:

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Hustomt:

Håvundvn. 337.
70/99. Oppført i 1955.

Lastebilsjåfør
Per Meen
herfra f. 7/7-1923 d. 27/12-1995, s.a. Arne Hansen Meen.
g.m. Åse Sørbø fra Skien f. 24/2-1923 d. 1/4-2010, d.a. Peder Isaksen Sørbø fra Sneltvedt  og Gunhild Helene Hansen fra Skien.
1. Arne Meen f. 1946 d. 9/5-1998 g.m. Randi Løvås f. 1949. Bosatt i Levanger.
    Barn 1. Tom Arild Meen f. 1971.
    Barn 2. Siv Hilde Meen f. 1974.
2. Per Tore Meen (Tviland) f. 1948 g.m. Turid Tviland f. 1947. Bosatt i Åmli. Familien har tatt Tviland som etternavn.
    Barn 1. Marion Tviland f. 1972.
    Barn 2. Gunstein Tviland f. 1976.
3. Kari Meen f. 1950 g.m. Jan Terje Meen (f. Nilsen) f. 1946. Bosatt på Strømdalskåsa.
    Barn 1. Jostein Meen f. 1972.
    Barn 2. Karianne Meen f. 1973.
    Barn 3. Vegard Meen f. 1981.
4. Helge Meen f. 1956 g.m. Jorunn Hartvedt f. 1954.
    Barn 1. Marthe Meen Hartvedt f. 1987.

Per Meen var cementkjører for entrepenørfirmaet ”Buer og Ballestad” på 1950- og 60-tallet.
Han hadde dessuten landbruksutdannelse.

(C) Gard Strøm.