ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 7 og 8 - Søli nedre
Gammelt løpenr. 305. Siden Norges matrikkel 1889: 82/7 og 82/8 (jord).
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/7 og 8.

Opprinnelig utskilt i 1719 fra Nedre Søli(B).

Eiere.
Eiere av Borgestad gård fra 1713, fram til generalløyntnant Arnold solgte Nedre Søli til geiheimråd Adeler i 1724.
De Adlerske arvinger solgte alle sine eiendommer i Gjerpen til kanselliråd Herman Leopoldus i 1735, som senere
ble adlet og tok navnet Løvenskiold. Løvenskiold-Fossum var eier fram til salget til Christen Hansen Sanni i 1856.

Adresse i dag: Øygardsv. 35 og Sannaveien 30 m.fl., 3914 Porsgrunn.

G.br., leilending
Lars Eriksen
f. ca. 1681 bg. 23/1-1739. ”Lars Sølj, 58 aar.”
g. 3/7-1715 m. Kirsten Solvesdatter fra Augestad(2) dpt. 17/4-1682 bg. 10/4-1763. ”
Lars Sølies enke 81 aar.”, d.a. Solve Nilsen Ouestad.
1. Guri dpt. 9/2-1716 bg. 14/11-1717. ”
Lars Sølis datter Gurj, 2 aar.”
-   bg. 9/9-1718. ”Lars Sølis dødfødde pigebarn.”
2. Erik dpt. 6/1-1720 bg. 1/12-1720. ”
Lars Sølis søn Erik 47 uger, døde i barnekopper.”
Br. ca. 1719.

F.f. Lars Erikssøns datter Gyri fra Ouestad: Gunnar Ouestad, Lars Solvesen, Even Ballestad, Amun Aaltvedts quinde, Inger Aaltvedt.
F.f. Lars Ericssøns søn Eric fra Søli: Serg: Lars fra Osebachen, Amun Aaltved, Isak Ouestad, Lars Solvesens qde, Maren Søli.

Det er to ved navn Kirsten Solvesdatter som i følge begravelsesreg. i kirkeboken er født i samme år. 
Det er kun den Kirsten som ble gift med Amun Aaltved, vi kan finne døpt i Gjerpen. Hun er datter av
Solve Olsen Ouestad (Solve Olsen Augestad).
Den andre Kirsten Solvesdatter var gift med Amund Halvorsen Aaltvedt. Se Åltvedt(B). Disse kvinnene,
med sine respektive ektemenn, var fadder for hverandres barn så det er helt klart at de må være i slekt
med hverandre.

G.br., leilending
Ole Andersen

g. 10/10-1738 m. Anne Jørgensdatter.
Forlovere: "Christen Stranden (Borgestadstranden) og Ingebret Søli."
1. Marta Olsdatter dpt. 3/5-1739.
Br. ca. 1739.

F.f. Ole Sølis Marta: Det eneste navnet som er fullt lesbart er ”Sivert Eriksens qde.” (Bodde i Porsgrunn).

Denne familien har trolig flyttet ut av Gjerpen.

G.br., leilending
Gunder Olsen
fra Langerød(B) dpt. 17/12-1702 d. mai 1780. ”Gunder Olsen Sølie 75 1/2 aar.”, s.a. Ole Gundersen Langerød.
g1g 18/6-1735 m. Margrethe Gundersdatter "fra Borge" fra N. Grini dpt. 11/4-1706 bg. 22/2-1758. ”Gunder Sølies kone 45 aar.”, d.a. Gunder Christensen Grini.
Forlovere: ”Guner Borge, Christen Sem.”
g2g 30/9-1761 m. Anne Stephensdatter fra Enggrav(B) dpt. 10/4-1718 bg. 23/10-1790. ”enken Anne Stephensdtr. Sølie 74 aar.”, d.a. Stephen
1. Maren Gundersdatter dpt. 14/3-1736 (konf. fra Søli, 18 år gml. våren 1753) g.m. Tollef Amundsen Berberg. Se Berberg(B).
2. Marthe Gundersdatter f. ca. 1739 (konf. fra Søli 18 år gml. våren 1758). Marthe Gundersdatter ”af N. Søelie” bg. 29/10-1800, 62 år gml. Ugift.
3. Lars dpt. 28/6-1744 bg. 15/12-1748. ”Gunder Sølies Søn Lars 5 aar.”
4. Simon Gundersen dpt. 26/2-1747 (konf. fra Søli 18 år gml. våren 1764). Se nedenfor.
5. Thore Gundersdatter dpt. 16/11-1749 (konf. fra Søli 18 år gml. høsten 1767) g.m. Mathias Hansen Svinholdt. Se Svinholt under Høgset.
Br. ca. 1747.

F.f. Gunder Olssøns Maren: Simon og Niels Grinj, Even Olssøn, L----- ges qde Anne, Maren Olsdatter Langerø.
F.f. Gunder Borgeejes Lars: Ole Becheval, Anun Tolfssøn, Vetle Søli, Lars Borges enche, Pernille Borge.
F.f. Gunder Sølies db. Simen (Simon): Søren Aaltvets kone, Anne Engebretsdatter, Engebret Sølie, Amun Tollefsen, Anders Jonsen.
F.f. Gunder Sølies pb. Thore: Haral Sølies kone, Gunhild Isaksdatter, Hans Amundsen, Vetle Sanni, Amun Engebretsen.

Denne familien bodde tidligere på "Borge-ejet" - plass under Borge. Alle barn er fra 1. ekteskap.  
Disse 4 barna som vokste opp ble alle konfirmert "fra Sølie", 18 år gamle.

5/12/1780      GUNNAR OLSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 227a.
Sølie          Arvinger: Enka Anne Steffensdatter og Gunnar Olssens barn etter forrige ekteskap:
               1. Simon Gunderssen, myndig.
               2. Maren Gundersdtr. g.m. Tollef Berreberg.
               3. Marthe Gundersdtr. 40 år.
               4. Thore Gundersdtr. g.m. Mathias Svindholt.
Enkas laugverge ble Harald Sølie. Formynder for Marthe ble broren Simon Søelie.
Brt: 14 - 2 - 12
Net:  0 - 0 -  0  Alt gikk med til begravelsen og skiftet.

G.br., leilending
Simon Gundersen
Søelie herfra dpt. 26/2-1747 bg. 15/6-1812. ”Simon Gunderssøn Søelie 65 1/3 aar.”
g. 1/6-1771 m. Anne Olsdatter fra Augestad(2) dpt. 8/9-1743 bg. 29/8-1808. ”Simon Søelies kone Anne Olesdtr., næsten 65 aar.”, d.a. Ole Solvesen Ouestad.
1. Lars Simonsen dpt. 16/8-1772. Se Augestad(2).
-   bg. 24/12-1775. ”Simen Sølies dødf. søn.”
2. Anne bg. 1/6-1777. ”Simen Sølies hj.db. d. Anne 1 dag.”
3. Gunder dpt. 30/8-1778 bg. 11/6-1780. ”Simon Sølies s. Gunder 2 aar.”
4. Kirsten Simensdatter dpt. 17/6-1781 g.m. Jacob Andersen Søli. Se Søli(5).
Br. 1778.

F.f. Simon Sølies db. Lars: Lars Ouestads kone, Mathis Svindholts kone, Haral Sølie, Hans Sølie, Tollef Berreberg.
F.f. Simon Sølies db.
Gunder: Mathis Svindholts kone, Anne Haralsdtr., Haral Solie, Lars Ouestad, Halvor Hansen.
F.f. Simon Sølies pb.
Kisten: Lars Ouestads kone, Anne Haralsdtr., Lars Ouestad, Mathis Svindholt, Rasmus Haralsen.

Anne Olsdatter var i april 1765 trolovet med Lars Aachesen. Dette er nevnt i skiftet
etter hennes mor Marthe Andersdatter Augestad 16/4 1765.
Bamble skifteprot. nr. 6b Fol. 534b.

Tjenestefolk i 1801: Maren Solvesdatter(19 år) og Nils Eriksen(21 år).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

305

Sølen nedre

Christen Olsen

1 hud 6 skind

4 daler - 0 ort - 5 skilling

G.br., leilending
Christen Olsen Storemyr
fra Øvrum(10) "Ødegården" dpt. 7/9-1800 d. 10/9-1875 på Myra under Ballestad, s.a. Ole Pedersen.
g1g 2/4-1823 m. Inger Marie Rasmusdatter fra Søli(3) dpt. 9/4-1798 d. 19/1-1858 på Løberg, d.a. Rasmus Haraldsen.
Br. i 1845.

I 1856 kjøpte Christen Hansen Sanden bruket av Otto og Herman Løvenskjold.
Fra da av var brukerne selveiere.

G. br., selveier
Christen Hansen Sanden
fra Sanni(8) f. 1803.
Br. 1856.

Alla barna i 1. ekteskap er født på Sanni. Se Sanni(8). De kom senere til Augestad.
Det var sønnen Jacob som overtok denne gården.

G. br., selveier
Jacob Christensen Sørli
fra Sanni(8) f. 21/5-1838 d. 21/9-1911 på Søli, s.a. Christen Hansen Sanden.
g1g 1863 m. Gurine Pedersdatter fra Meen(17) f. 1/8-1838 d. 24/9-1864 på Søli, d.a. Peder Hansen Meen.
Forlovere: "Hans Pedersen Meen, Hans Christensen Sanden."
g2g i Eidanger kirke 31/8-1866 m. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter fra Oklungen i Eidanger f. 1839 d. 1889, d.a. Jacob Nilsen.
Forlovere: "Anders Jacobsen Oklungen og Hans Christensen Sanni."
Ingen barn i 1. ekteskap.
1. Christian f. 15/4-1867 d. 28/4-1867 ”Hjemmedøbt af skolelærer Lars Sørensen.”
2. Anne Gurine Jacobsdatter f. 12/12-1868 g.m. Simon Hansen Høgset. Se Høgset(3).

3. Maria Amalie f. 12/5-1871 d. 22/10-1881.
4. Kristian Jacobsen f. 11/10-1873.
Overtok bruket.
5. Nora Karoline Jacobsdatter f. 18/2-1876 g.m. Nils Hansen Riis. Se Riis(17).
6. Anders Jacobsen (Anders J. Sørlie) f. 21/6-1878. Se Søli(29) "Slettholt".
7. Julia Jacobsdatter f. 17/10-1880 g.m. Nils Hansen Riis. Se Riis(1).
8. Martinius Jacobsen f. 17/8-1883. Emigrerte til Amerika sammen med broren Jacob. Arbeidet ved jernbanen i USA.
9. Jacob Jacobsen f. 19/12-1885. Emigrerte til Amerika sammen med broren Martinius. Ble farmer.
Br. 1865.

F.f. Jacob Christensens datter Anna Gurine på Søli: Moderen, Karen M. Andreasdatter og Hans Christensen Sanni, Jacob Simonsen Søli, Isak Pedersen Meen.
F.f. Jacob Christensens datter Maria Amalie på Søli: Kirsten Simonsdatter Høgset, Ingeborg Olsdatter Løberg, Anders Jacobsen Svinholt, Martin Christensen Sanni, Nils Jacobsen Oklungen i Eid.


Jacob ble født på seterplassen ”Myrerød” under Sanni (ved Jarseng). I dag er plassen kalt ”Myre”.

Andre på gården i 1875:
1. Tjenestepike Marie Jacobsdatter fra Siljan f. 1856.
2. Legdslem enka Margrethe Amundsdatter Ønna fra Eidanger f. 1800.
Sistnevnte døde her 3/7-1880.

Jacob Christensen Sørli døde av bronkitt ifølge kirkeboka. I samme kilde
kan vi se at den første kona døde av tyfus.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

305

Sølen nedre (Søli)

Jacob Christensen

4 daler - 2 ort - 15 skilling

 
Bnr 8 "Myrene" ble utskilt herfra i 1879 (jord).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

7

305a

Sølen

Sølen nedre

Jacob Kristensen

4 - 1 - 0

10 mark 88 øre

Fra Tinglysingsprotokollen for Gjerpen sorenskriveri.
"Skyldsetningsforretning afholdt 19., tinglyst 27. juni 1903, hvorved er utskilt bnr 29 "Sletholdt", solgt til Anders Jacobsen av
skyldmark 5,34." Se bnr 29 "Slettholt".

G.br., selveier
Kristian Jacobsen Sørli
herfra f. 11/10-1873 d. 2/7-1942.
g. 3/1-1902 m. Sofie Petrea Knudsdatter fra Kokkersvold i Eidanger f. 26/5-1877 d. 3/11-1954, d.a. Knud Sørensen Kokkersvold.
1. Arne Sørli f. 24/4-1902. Konfirmert i 1916.
2. Jacob Sørli f. 17/10-1904. Overtok gården.
3. Ester Sørli f. 17/2-1909 g.m. Kristoffer Ødegård. Neste bruker.
4. Alf K. Sørli f. 19/1-1912 d. 24/8-2004.
5. Ingeborg Marie f. 29/8-1917 d. 12/12-1918 av Bronkitt.
6. Inge Kristian Sørli f. 8/11-1920 d. 27/5-2007 på Haugsåsen sykehjem. Ugift.
Br. 1904.

F.f.  Kristian Jacobsens sønn Jacob på Søli: Sersjant Simon Højset, g.br.sønn Jacob Jacobsen Søli, hustru Nora Riis og pige Marie Søli.

Les mer om Sofie Petrea Kokkersvold's slekt i Eidanger Bygdehistorie bind III, side 43.

Se folketellingen for Gjerpen 1910.

Bnr 28 ”Fredbo” ble utskilt herfra i 1903. Sannav. 30.
Bnr 29 ”Sletholdt” ble utskilt herfra i 1903. Sannav. 28.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

7

Sølen (Søli)

Sølen nedre

Kristian Jakobsen

5 mark 34 øre

Bnr 45 ”Flatland” ble utskilt herfra i 1928. Solgt til Nils Hansen Riis.

G.br., selveier
Jacob Sørli
herfra f. 17/10-1904.
Br. 1933. Bosatte seg ved Jarseng.

G.br., selveier
Kristoffer Ødegaard
f. 8/8-1910 d. 17/1-1959, s.a. Maren f. på Kapteinrønningen og Hans f. på Ødegården
g.m. Ester Sørli herfra f. 17/2-1909, d.a. Kristian Jacobsen Søli.
1. Aase Ødegaard f. 29/7-1932.
2. Arne Ødegaard f. 8/2-1939. Overtok bruket.
Br. 1946.

Gården bestod på 1950-tallet av 100 mål innmark. Kristoffer var krigsseiler under 2. verdenskrig.

Det ble tinglyst en heftelse ved salget av eiendommen til sønnen Arne som sa at moren Esther og
søsteren Åse skulle vederlagsfritt for levetid, disponere 2. etasje av huset.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

7

Sølen nedre

Ester Ødegård og Kristoffer Ødegård

4 mark 04 øre

G.br., tømrer, selveier
Arne Ødegaard
herfra f. 1939.
g. 1963 m. helsesøster Bjørg Vestgården fra Bø i Telemark f. 1940, d.a. Egil Vestgården.
1. Morten Ødegaard f. 1964.
2. Terje Ødegaard f. 1965.
3. Heidi Ødegaard (Ballestad) f. 1973.
Br. 1972.


Søli bnr 7 "Sørli nedre". Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) post@gamlegjerpen.no