ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sanni
Gård nr. 80 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 13.06.2021


Sanni 8
Gammelt løpenr. 292 og 293.

Utskilt fra Sanni(A) i ca. 1788.

Adresse 2021: Sanniv. 97, 3719 Skien.

Bonde, selveier
Hans Christensen Sanden
(tvilling) fra Ø. Borge(1) dpt. 28/8-1757 bg. 26/6-1810. ”Hans Christenssøn f. Sande 52 3/4 aar.”, s.a. Christen Brynildsen Borge.
g1g 16/9-1790 m. enke Anne Haraldsdatter fra Søli(1) dpt. 31/5-1751 bg. 12/10-1796. ”Hans Christenssøn Ouestads kone Anne Haraldsdtr. 45 1/2 aar.”, d.a. Harald Rasmussen Sølie.
g2g 26/10-1797 m. Live Jonsdatter fra Meen(28) "Buer" dpt.19/10-1777 bg. 7/7-1808. ”Hans Christenssøn Sandes kone Live Jonsdtr., 30 3/4 aar.”, d.a. Jon Hansen Buer.
g3g 30/5-1809 m. Inger Jonsdatter fra Løberg? f. ca. 1781 ikke død i Gj. Hun var  trolig tj. pike på Bakken i 1801, 20 år gml.
Forlovere: "Solve Sanni og Erik Madsen Ødesanni."
1. Gunder Hansen dpt. 6/4-1791.
Barn i 2. ekteskap:
2. Inger Maria Hansdatter dpt. 27/2-1799 g.m. Lars Jacobsen Søli. Se Søli(13).
3. Christen Hansen dpt. 12/6-1803. Se Augestad(1). Overtok også denne gården.
Eier ca. 1788.

F.f. Hans Christensen Ouestads sønn Gunder: Brynild Borges kone, Anne Haraldsdatter, Aslak Tofte, Isak Borge, Ole Borge.
F.f. Hans Christensen pb. Inger Maria på Ouestad: Ole Sannis kone, Karen Jonsdatter Sanni, Brynild Borge, Hans Smith, Hans Larsen Meen.
F.f. Hans Christensens db. Christen på Sanni: Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Aslak Tofte, Ole Sanni, Hans Smith.

Hans første kone var enke etter Gunder Hansen Bratsberg på Augestad(1).
Hans Christensen på Augestad kjøpte 1 hud og 2 2/3 skinn av Ole Larsen Sanni
i ca. 1788. Han fikk Augestad(1) da han giftet seg med enka der i 1790.
De bodde der fram til ca. 1800. De bodde deretter her. Han brukte begge gårdene.

Sammen med dem her i 1801 bodde en datter av hans første kone,
Anne Marie Gundersdatter f. 1784.

Bonde, selveier
Christen Hansen Sande
herfra dpt. 12/6-1803.
g1g 3/11-1830 m. Anne Maria Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 19/2-1802
d. 6/4-1843, d.a. Jacob Andersen Sølie.
g2g
20/6-1845 m. Marthe Arnesdatter fra Augestad(1) f. 7/8-1819 d. 1896, d.a. Arne Andreassen Augestad.
Eier 1811.

Christen Sanni bodde her med sin familie i 15 år. Fra 2. ekteskap (1845)
bodde de på Augestad(1) som han også eide. Se hele familien der.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

292, 293

Sanden

Christen Hansen

1 hud 1/2 skind

2 daler - 3 ort - 8 skilling

Bonde, selveier
Hans Christensen Sanni
herfra f. 21/12-1834, s.a. Christen Hansen Sanni.
g. 19/6-1860 m. Kirsten Gurine Simonsdatter fra Søli(5)
f. 1/4-1838, d.a. Simon Jacobsen Sørli.
Eier 1865.

Denne familien flyttet til Høgset(3) i 1869. Se der.

Andreas Haraldsen Sanni eide gården fra 1870. Se Sanni(3).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

292, 293

Sanden

Andreas Haraldsen

2 daler - 2 ort - 23 skilling

Bonde, selveier
Isak Pedersen Sanni
fra Meen(17) f. 11/9-1845 d. 10/8-1890 på Sanni, s.a. Peder Hansen Meen.
g. 6/9-1872 m. Karen Marie Andreasdatter fra Sanni(3) f. 23/9-1850 d. 26/5-1885 på Follaug, d.a. Andreas Haraldsen.
1. Anne Lovise f. 18/12-1872 d. 9/5-1885 på Follaug.
2. Peder f. 13/2-1874 d. 13/8-1874. Født og død på Follaug.
3. Peder Isaksen Sanni 26/8-1875. Overtok bruket.
4. Andreas Isaksen f. 25/10-1876 g.m. Jorunn Jore. Se Follaug(3).
5. Hans Isaksen f. 13/11-1878 d. 25/1-1897. Bodde her. Ugift.
6. Karen Sofie Isaksdatter f. 23/1-1881 d. 1923. Bodde på gården. Ugift.
7. Isak f. 24/1-1883 d. 24/1-1883. Døde 7 timer gammel.
8. Gurine Isaksdatter Sanni f. 19/7-1884 d. 5/7-1945 g.m. Nils Skifjeld fra Bratsbergkleiva i Skien f. 1/1-1889, s.a. Andreas Nilsen Skifjeld og Ingeborg Thomassen.
    Barn 1. Bjarne Skifjeld f. 8/9-1911 d. 17/11-1985 g.m. Alma ”Lotta” Carlstrøm fra Jevnaker f. 11/11-1915 d. 11/2-1992. Bjarne hadde egen tømmermesterforretning i Oslo. 
    Barn 2. Sigurd f. 2/1-1914 d. 13/3-1914.
    Barn 3. Ruth f. 20/7-1917 d. 4/9-1917.
    Barn 4. Ruth Skifjeld f. 8/11-1918 g.m. Haakon Helgerud fra øvre Sandsvær f. 12/9-1914. Haakon var skogsarb. for Treschow.
    Nils Skifjeld ble snekker og flyttet til Oslo hvor han startet sin egen snekkerforretning. Nils ble g2g med Anna Thomassen fra Oslo f. 21/4-1918 d. 2/6-1966.
Eier 1887.

Denne familien bodde tidligere på Follaug(3). Isak eide Follaug fra 1872-1891.
Hans sønn Andreas overtok Follaug, samtidig som sønnen Peder overtok Sanni.
Ifølge kirkeboka, døde Isak P. Sanni av tæring.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

80

8

292, 293

Sanden

Sanden

Isak Pedersen

2 - 3 - 8

6 mark 69 øre

G.br., selveier
Peder Isaksen Sanni
herfra f. 26/8-1875 d. 21/12-1933.
g. 1900 m. Karen Berthea Jacobsdatter Langerød(1) f. 26/10-1877 d. 29/11-1941, d.a. Jacob Jacobsen Langerød.
1. Isak P. Sanni f. 2/2-1903. Se M. Bøle.
2. Jacob P. Sanni f. 17/7-1904. Overtok gården.
3. Karen Marie Sanni f. 20/6-1907 g.m. Erling Eriksen fra Holla. Se Stua under Tufte i Holla.
Br. 1891.

Tjenestegutt her i 1900: Hans Kittilsen f. 1886 i Gjerpen.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

80

8

Sanden

Sanden

Peder Isaksen

6 mark 69 øre

G.br., selveier
Jacob P. Sanni
herfra f. 17/7-1904 d. 2/2-1997.
g. 1942 m. Astrid Severine Landehagen f. 1/4-1918 d. 12/1-2006.
1. Kari Sanni f. 1943.
2. Per Jacob Sanni f. 1948. Overtok gården.
Br. 1942.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

80

8

Sanden

Jacob P. Sanni

6 mark 69 øre

Selveier
Per Jacob Sanni
herfra f. 1948.
g.m. Sigrunn Oline Sanni f. 1946.
Eier ca. 1990-tallet. 


Hovedteigen. Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Oversikt over alle teigene. Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no