| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sanni
Gård nr. 80 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.03.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sanni 8
Gammelt løpenr. 292 og 293.

Utskilt fra Sanni(A) i ca. 1788.

Adresse i dag: Sanniv. 97, 3719 Skien.

G.br., selveier
Hans Christensen Sanden
(tvilling) fra Ø. Borge(1) dpt. 28/8-1757 bg. 26/6-1810. ”Hans Christenssøn f. Sande 52 3/4 aar.”, s.a. Christen Brynildsen Borge.
g1g 16/9-1790 m. enke Anne Haraldsdatter fra Søli(1) dpt. 31/5-1751 bg. 12/10-1796. ”Hans Christenssøn Ouestads kone Anne Haraldsdtr. 45 1/2 aar.”, d.a. Harald Rasmussen Sølie.
g2g 26/10-1797 m. Live Jonsdatter fra Meen(28) "Buer" dpt.19/10-1777 bg. 7/7-1808. ”Hans Christenssøn Sandes kone Live Jonsdtr., 30 3/4 aar.”, d.a. Jon Hansen Buer.
g3g 30/5-1809 m. Inger Jonsdatter fra Løberg? f. ca. 1781 ikke død i Gj. Hun var  trolig tj. pike på Bakken i 1801, 20 år gml.
Forlovere: "Solve Sanni og Erik Madsen Ødesanni."
1. Gunder Hansen dpt. 6/4-1791
Barn i 2. ekteskap:
2. Inger Maria Hansdatter dpt. 27/2-1799 g.m. Lars Jacobsen Søli. Se Søli(13).
3. Christen Hansen dpt. 12/6-1803. Se Augestad(1). Overtok også denne gården.
Br. ca. 1788.

F.f. Hans Christensen Ouestads sønn Gunder: Brynild Borges kone, Anne Haraldsdatter, Aslak Tofte, Isak Borge, Ole Borge.
F.f. Hans Christensen pb. Inger Maria på Ouestad: Ole Sannis kone, Karen Jonsdatter Sanni, Brynild Borge, Hans Smith, Hans Larsen Meen.
F.f. Hans Christensens db. Christen på Sanni: Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Aslak Tofte, Ole Sanni, Hans Smith.

Hans første kone var enke etter Gunder Hansen Bratsberg på Augestad(1).
Hans Christensen på Augestad kjøpte 1 hud og 2 2/3 skinn av Ole Larsen Sanni
i ca. 1788. Han fikk Augestad(1) da han giftet seg med enka der i 1790.
De bodde der fram til ca. 1800. De bodde deretter her. Han brukte begge gårdene.

Sammen med dem her i 1801 bodde en datter av hans første kone,
Anne Marie Gundersdatter f. 1784.

G.br., selveier
Christen Hansen Sande
herfra dpt. 12/6-1803.
g1g 3/11-1830 m. Anne Maria Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 19/2-1802
d. 6/4-1843, d.a. Jacob Andersen Sølie.
g2g
20/6-1845 m. Marthe Arnesdatter fra Augestad(1) f. 7/8-1819 d. 1896, d.a. Arne Andreassen Augestad.
Br. 1811.

Christen Sanni bodde her med sin familie i 15 år. Fra 2. ekteskap (1845)
bodde de på Augestad(1) som han også eide. Se hele familien der.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

292, 293

Sanden

Christen Hansen

1 hud 1/2 skind

2 daler - 3 ort - 8 skilling

G.br., selveier
Hans Christensen Sanni
herfra f. 21/12-1834, s.a. Christen Hansen Sanni.
g. 19/6-1860 m. Kirsten Gurine Simonsdatter fra Søli(5)
f. 1/4-1838, d.a. Simon Jacobsen Sørli.
Br. 1865.

Denne familien flyttet til Høgset(3) i 1869. Se der.

Andreas Haraldsen Sanni eide gården fra 1870. Se Sanni(3).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

292, 293

Sanden

Andreas Haraldsen

2 daler - 2 ort - 23 skilling

G.br., selveier
Isak Pedersen Sanni
fra Meen(17) f. 11/9-1845 d. 10/8-1890 på Sanni, s.a. Peder Hansen Meen.
g. 6/9-1872 m. Karen Marie Andreasdatter fra Sanni(3) f. 23/9-1850 d. 26/5-1885 på Follaug, d.a. Andreas Haraldsen.
1. Anne Lovise f. 18/12-1872 d. 9/5-1885 på Follaug.
2. Peder f. 13/2-1874 d. 13/8-1874. Født og død på Follaug.
3. Peder Isaksen Sanni 26/8-1875. Overtok bruket.
4. Andreas Isaksen f. 25/10-1876 g.m. Jorunn Jore. Se Follaug(3).
5. Hans Isaksen f. 13/11-1878 d. 25/1-1897. Bodde her. Ugift.
6. Karen Sofie Isaksdatter f. 23/1-1881 d. 1923. Bodde på gården. Ugift.
7. Isak f. 24/1-1883 d. 24/1-1883. Døde 7 timer gammel.
8. Gurine Isaksdatter Sanni f. 19/7-1884 d. 5/7-1945 g.m. Nils Skifjeld fra Kleiva f. 1/1-1889, s.a. Andreas Nilsen Skifjeld og Ingeborg Thomassen.
    Barn 1. Bjarne Skifjeld f. 8/9-1911 d. 17/11-1985 g.m. Alma ”Lotta” Carlstrøm fra Jevnaker f. 11/11-1915 d. 11/2-1992. Bjarne hadde egen tømmermesterforretning i Oslo. 
    Barn 2. Sigurd f. 2/1-1914 d. 13/3-1914.
    Barn 3. Ruth f. 20/7-1917 d. 4/9-1917.
    Barn 4. Ruth Skifjeld f. 8/11-1918 g.m. Haakon Helgerud fra øvre Sandsvær f. 12/9-1914. Haakon var skogsarb. for Treschow.
    Nils Skifjeld ble snekker og flyttet til Oslo hvor han startet sin egen snekkerforretning. Nils ble g2g med Anna Thomassen fra Oslo f. 21/4-1918 d. 2/6-1966.
Br. 1887.

Denne familien bodde tidligere på Follaug(3). Isak eide Follaug fra 1872-1891.
Hans sønn Andreas overtok Follaug, samtidig som sønnen Peder overtok Sanni.
Ifølge kirkeboka, døde Isak P. Sanni av tæring.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

80

8

292, 293

Sanden

Sanden

Isak Pedersen

2 - 3 - 8

6 mark 69 øre

G.br., selveier
Peder Isaksen Sanni
herfra f. 26/8-1875 d. 21/12-1933.
g. 1900 m. Karen Berthea Jacobsdatter Langerød(1) f. 26/10-1877 d. 29/11-1941, d.a. Jacob Jacobsen Langerød.
1. Isak P. Sanni f. 2/2-1903. Se M. Bøle.
2. Jacob P. Sanni f. 17/7-1904. Overtok gården.
3. Karen Marie Sanni f. 20/6-1907 g.m. Erling Eriksen f. 1904.
    Barn 1. Bjørg Eriksen f. 1928.
    Barn 2. Per Eriksen f. 1939.
Br. 1891.

Tjenestegutt her i 1900: Hans Kittilsen f. 1886 i Gjerpen.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

80

8

Sanden

Sanden

Peder Isaksen

6 mark 69 øre

G.br., selveier
Jacob P. Sanni
herfra f. 17/7-1904 d. 2/2-1997.
g. 1942 m. Astrid Severine Landehagen f. 1/4-1918 d. 12/1-2006.
1. Kari Sanni f. 1943.
2. Per Jacob Sanni f. 1948. Overtok gården.
Br. 1942.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

80

8

Sanden

Jacob P. Sanni

6 mark 69 øre

Selveier
Per Jacob Sanni
herfra f. 1948.
g.m. Sigrunn Oline Sanni f. 1946.
1. Rikke Sanni.
2. Emilie Sanni.
3. Ruben Sanni.
4. Jacob Irian Sanni.
Br. ca. 1990-tallet? 


Hovedteigen. Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Oversikt over alle teigene. Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.