ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Augestad
Gård nr. 81 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 381.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.06.2020


Augestad 1
Gammelt løpenr. 297. 81/1 siden Norges matrikkel 188
6.

Delt fra hovedbølet i ca. 1654 med en landskyld på 2 huder.

Adresse i dag: Augestadvegen 137, 3914 Porsgrunn.
 

G.br., leilending
Gunder Hansen
fra Lid(A) f. ca. 1680 bg. 3/6-1742. ”Gunder Li, 62 aar g.”, s.a. Hans Lauritzen Li.
g. 29/9-1705 m. Sidsel Solvesdatter fra Augestad(2) f. 1679 bg. 14/12-1737. ”Gunder Ljes qde. Sitsel, 53 aar.”, d.a. Solve Nilsen Ouestad.
Bruker 1705.

Denne familien bodde på Riis fra 1716 - ca. 1720. De flyttet senere til bruket vi her har kalt Lid(B), hvor de bodde
resten av livet.

G.br., leilending
Anders Jonsen Ougestad
fra Nærum f. ca. 1678 bg. 1/11-1750. ”Anders Ouestad, 72 år gml.”, s.a. Jon Knudsen Nærum.
g. 3/4-1715 m. Marta Nilsdatter f. ca. 1675 bg. 25/7-1745. ”Anders Ovestads qde Marta, 70 aar.”, d.a. Nils NN.
1. Nils dpt. 22/3-1716 bg. 5/4-1716. ”Anders Ovestads søn Nils 15 dager gl.”
2. Sidsel Andersdatter dpt. 15/8-1717 g.m. Søren Vernersen Riis. Se S. Riis(A).

Bruker 1716.


F.f. Anders Janssøns søn Nils fra Sanne: Nils Ballestad, Lars Ericssøn og Isak Solvessøn Ovestad, Maren Lanner og Marta Nærum.
F.f. Anders Ouestads datter Zitzel: Solve Ouestad, Nils Ballestad, Lars Sølis qde., Ole Langerøds qde.

Denne familien bodde på Sanni i 1715/16. De kom hit mellom 22/3-1716 og 15/8-1717.
Det ser ikke ut til at de fikk flere barn. ”Anders Ovestad” er nevnt som fadder i kirkeboka
i 1731/34/35/40.

G.br., handelsmann, selveier
Hans Engebretsen Bradsberg
fra Bratsberg(1) dpt. 12/1-1716 bg. 23/1-1756. ”Hans Bradsberg 40 aar.”, s.a. Engebret Pedersen Bradsberg.
g.m. Anne Marie Nilsdatter Hafsund dpt. 2/7-1718 bg. 20/6-1775. ”Hans Bradsbergs enke 56 aar.”, d.a. Nils Hafsund og Thore Gundersdatter Buer.
Eier ca. 1740.
Se Familie 1 - Ø. Borge 1762.

Hans Engebretsen Bratsberg bodde på Osebakken og brukte Augestad som avlsgård. Han eide, før han døde,
2 huder i Augestad (dette bruket), samt 2 huder 1 1/2 skind i nabogården Bjerketvedt i Eidanger.

Kona, Anne Marie Nilsdatter var datterdatter av Gunder Solvesen Buer.

Deres sønn Gunder Hansen overtok Augestad. Enka og hennes sønn Hans, bodde på Gunders gård i
1775. Sønnene Engebret og Hans fikk 1 hud hver i Augestad(2). Se skiftet nedenfor.
 

14/7-1775      ANNE MARIE NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 355b.
Ougestad       (vært g.m. Hans Engelbretssen Bratsberg).
               Arvinger: Hennes 5 barn:
               1. Engebret Hanssen, myndig.
               2. Gunder Hanssen,   --”-- , bor på gården.
               3. Hans Hanssen, 20 år, også heime på gården.
               4. Marthe Hansdtr. g.m. Halvor Knutssen Meen.
               5. Anne Marie Hansdtr. g.m. seiglmager Louve Knutssen i Porsgrunn.
               Formynder for Hans ble Peder Knutssen i Porsgrunn.
Brt: 1195 - 1 - 3
Net:  757 - 3 - 6
Jordegods: 4 huder skyld med bøxel i Ougestad, verdsatt til 500 rdlr.
                 2 --”-- --”-- ” ”  også over 1 1/2 skind beneficeret gods i gaarden Bierketvedt i Eidanger, verdsatt til 400 rdlr.
Fullt navn på avdøde er Anne Marie Nielsdtr. Hafsund, og hun var eneste datter og arving etter avd. Thore Gundersdtr. Buer.

Kilde: Bamble tingbok nr. 21. 9. september 1780 (avskrift: Jan Christensen).
Besiktigelse Austad (1/2 gaard), skylder 2 huder.
Kan fø 1 hest, 6 kyr og smaakrøtter. Utsæd 6 td korn av forskjellige slag, dog ingen bekvemmelighed til skoug eller fæhavn, dog beliggende i en egn, saa gaarden til alle tider kan vedblive. Takst 400 rdr.


G.br., selveier

Gunder Hansen Bradsberg
(Ougestad) dpt. 24/9-1749 bg. 23/1-1790. ”Gunder Ouestad 41 aar.”
g. (trolovet) i Gjerpen 9/10-1783 m. Anne Haraldsdatter fra Søli nedre(B) dpt. 1/6-1751, d.a. Harald Rasmussen Søli.
1. Anne Marie Gundersdatter dpt. 14/3-1784 g.m. Arne Andreasen fra Lardal. Se nedenfor.
Eier ca. 1783.

F.f. Gunder Hansen Bradsbergs pb. Anne Maria fra Ouestad: Lave Knudsens kone, ?, Halvor Meen, Hans Ouestad, Jon Engrav, Rasmus Haralsen.

I 1786 ble et jordstykke med 1 huds skyld fradelt og solgt til Thor Andersen (Bakken?) 

13/2/1790      GUNNAR HANSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 473a.
Ougestad       Arvinger: Enka Anne Haraldsdatter og deres eneste barn
                     Anne Maria Gunnarsdtr. 6 år.
               Laugverge for enka ble Halvor Knutssen Meen.
               Formynder ble morbroren Jon Enggrav.
Brt: 1023 - 2 - 10
Net:  247 - 3 - 10
Jordegods: 2 huder med bøxel og herlighed i gaarden Ougestad. Enka ba skifteretten dele den i to like store deler,
den ene til betaling av gjeld og den andre - om mulig - til eiendom for henne og barnet.
Dette ble gjort og den ble delt i en østre og vestre gård.
På vestre lå flere uthus, skyld 1 hud, taksert for 500 rdl.
Den østre part, 1 hud med våningshus og gl. uthus, takst 300 rdl.
Vestre part ble solgt på auksjon til Hans Larssen Ballestad for 590 rdl.
Østre fikk enka og barnet for takstpris 300 rdl.

Kilde: Bamble tingbok nr. 23. 2 august 1786. (Avskrift: Jan Christensen.)
Retten ble sadt paa Austad for efter Thor Andersens begjær at uddele 1 huds skyld af gaarden, som han hafde kjøpt af Gunder Hansen.
......ble afdelt og merket......
Det var laavet et pengelaan af Østre Porsgrund publique penge, .....og bad derfor om et skjønn.
Jordveien skrin og mager, dog opryddet og god jordmark, som ved ophevding kan blive nesten en gang saa god som der er. Ikke bebygget for tiden, men ligger i en fordelagtig egn, ikke langt fra lahdestedet Porsgrund, hvor eieren daglig kan have fortieneste baade med kiørsel og melkesalg. Ansaa lagrettet at paa jordveien kan føde 3 kiør og 1 hest. Ingen utmark til.
Skiønnet til alle tider verd 250 rdr.


Enka Anne Haraldsdatter ble g2g med Hans Christensen. Se nedenfor.

Landskyld 1790: 1 hud.

G.br., selveier (på 1. kones vegne)
Hans Christensen Augestad/ Sanden
fra Ø. Borge(1) dpt. 28/8-1757 bg. 26/6-1810. ”Hans Christenssøn f. Sande 52 3/4 aar.”, s.a. Christen Brynildsen Borge.
g1g 16/9-1790 m. enke Anne Haraldsdatter fra Søli nedre(B) dpt. 31/5-1751 bg. 12/10-1796. ”Hans Christenssøn Ouestads kone Anne Haraldsdtr. 45 1/2 aar.”
g2g 26/10-1797 m. Live Jonsdatter fra Meen(28) "Buer" dpt. 19/10-1777 bg. 7/7-1808. ”Hans Christenssøn Sandes kone Live Jonsdtr., 30 3/4 aar.”, d.a. Jon Hansen Buer.
g3g 30/5-1809 m. Inger Jonsdatter fra Løberg? f. ca. 1781 ikke død i Gjerpen.
Forlovere: "Solve Sanni og Erik Madsen Ødesanni."
1. Gunder Hansen dpt. 6/4-1791. Trolig død tidlig.
Barn i 2. ekteskap:
2. Inger Maria Hansdatter dpt. 27/2-1799 g.m. Lars Jacobsen Søli. Se Søli(13)
3. Christen Hansen dpt. 12/6-1803. Se Sanni(8). Overtok senere denne gården.
Eier 1790.

F.f. Hans Christensen Ouestads sønn Gunder: Brynild Borges kone, Anne Haraldsdatter, Aslak Tofte, Isak Borge, Ole Borge.
F.f. Hans Christensen pb. Inger Maria på Ouestad: Ole Sannis kone, Karen Jonsdatter Sanni, brynild Borge, Hans Smith, Hans Larsen Meen.
F.f. Hans Christensens db. Christen på Sanni: Ole Borges kone, Maria Andersdatter, Aslak Tofte, Ole Sanni, Hans Smith.

Hans første kone, Anne Haraldsdatter, var enke etter Gunder Hansen Augestad. 

Denne familien flyttet til Sanni(8) i ca. 1800, men drev begge gårdene.

Den delen av gården som Hans Augestad brukte hadde i 1794 en landskyld på 1 hud.

Kilde: Bamble tingbok nr. 24. Dato 18/10-1794.
Besiktigelse og taksering av Austad.
Den del som brukes av Hans Christensen, 1 hud med bøksel. Forbedringer som er gjort:
Nytt fæhus av 12 omvervs høyde innrettet for 7 kreaturer og 1 saue "gaer" (sauegard). Samt 1 grisehus i gangen eller skaaren, nu belagt med bordtak, men vil til sommeren paalægge teglsten. Under laaven oppført en stall af mur, da den gamle stall var ganske forraadnet og falleferdig. Har malt vinduer, karmer og dører i vaaningshuset.

Jordveien:
Rothugget paa den østre side mot Øyesand, samt oppløyet og hevdet et stykke derav. Oppkastet et nytt gjerde mellom ham og Ole Sanna. Ansaa fornøden at anskaffe gjerde mellom seg og Øyesand.

Tømmer maa han skaffe af eegen skog som han eier i Sanna gaard, da Ougestad gaard ikke tilligger noen skog.
Gjerde mot Øyesanna ansaa retten unøden, "efterdi en myr eller bek samme faller udi, ej kan blive bestandig."


1/11/1796      ANNE HARALDSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 242a.
Ougestad       Arvinger: Enkem. Hans Christenssen og avdødes barn etter 2 ekteskap:
               I. Med 1.mann Gunnar Hanssen:
                 a. Anne Maria Gunnarsdtr. 13 år.
                    Formynder etter skifte etter faren 1790 var hennes
                    fasters mann Laue Knutssen seilmaker i Ø.Porsgrunn.
               II. Med 2.mann Hans Christenssen:
                 b. Gunnar Hanssen 5 år.
Brt: 980 - 0 - 4
Net: 348 - 1 - 2
Jordegods:
a. 1/2 hud m.b. i gd. Ougestad, verdi 288 rdl.
b. 1 hud 2 2/3 skind m.b. i gd. Sanden, verdi 550 rdl.
Enkem. var sønn av Christen Brynildssen Borge.

Landskyld 1801: 1 hud.

Kilde: Panteregisteret.

"Udløsningsskjøde fra Hans Kristensen til Arne Andreasen, dat. 20., tingl. 21. juni 1803."

G.br., skredder, selveier
Arne Andreassen Augestad
fra N. Smukkestad(2) i Lardal, Vestfold f. 1781 d. 1/1-1862 på Augestad, s.a. Andreas Arnesen og Karen Andersdatter.
g. 22/10-1802 m. Anne Marie Gundersdatter herfra  dpt. 14/3-1784 d. 4/5-1862 på Augestad, d.a. Gunder Hansen Augestad og Anne Haraldsdatter.
1. Anne Dorthea Arnesdatter dpt. 27/11-1803 g1g John Rasmussen. Se Søli(15).
2. Gunder Arnesen Augestad (Gunnar Augestad) f. 11/2-1806. Se Gulset(7).
3. Andreas Arnesen Augestad dpt. 26/2-1809 g. i Porsgrunn 28/6-1834 m. Simonine Larsdatter fra Ø. Porsgr. (d.a. Lars Simonsen).
    Han var først skreddermester i Porsgrunn, siden i Larvik. De bodde på Torstrand i Larvik i 1865 og var handelsmann. Han skrev seg for Andreas Augestad.
    Barn 1. Anton Martinius Augestad f. 1836 i Porsgrunn g. i Brunlanes 10/6-1867 m. jfr. Ingeborg Nilsen f. 1839 i Larvik, d.a. Hans Nilsen.
    Var handelsbetjent hos sin far i Larvik i 1865.
4. Hans Arnesen f. 10/10-1811. Var skredder og bodde hjemme og var ugift i 1845.

5. Anders f. 9/2-1814 d. 14/5-1818.
6. Rasmus f. 22/8-1816 d. 12/8-1827.

7. Marthe Arnesdatter f. 7/8-1819 g.m. enkem. Christen Hansen. Se nedenfor.

8. Jacob Augestad f. 16/7-1821 d. 29/12-1909 på Nanset i Hedrum g. i Larvik m. Johanne Severine Markussen fra Larvik f. 1819.
    Jacob A. Augestad var kjøpmann og grosserer i Larvik. Barn ifølge folketellingen for Larvik 1865:
    Barn 1. Johan Christian Augestad f. 1846 i Larvik. Handelsbetjent hos sin far i 1865.
    Barn 2. Hanna Marie Augestad f. 1850 i Larvik.
    Barn 3. Mathilde Christine Augestad f. 1853 i Larvik.
    Barn 4. Sophie Martine Augestad f. 1861 i Larvik.
9. Karen Marie Arnesdatter f. 20/3-1824 d. 1868 g. 1854 m. Ernst Wilhelm Stribolt fra Skien 1822-1882. Se Storgt. 241.
10. Bertel f. 4/12-1826 d. 24/2-1839.
 -     f. 10/6-1830. ”Dødfødt pigebarn”.
Eier 1803.

F.f. Arne Andreæsøns pb. Anne Dorthe f. Ouestad: Hans Sandes k., Maren Solvesdtr., Ole Sande, Rasmus og Ole Søelie.
F.f. Arne Andreæsøns db.
Gunder f. Ouestad: Rasmus Søelies k., Ingebor Olesdtr., Rasmus Søelie, Gunder Lie, Nils Erikssøn.
F.f. Arne Andreæssøns db. Andreas f. Ouestad: Erik Sandes k., Anne Kirstine Rasmusdtr., Rasmus Søelie, Hans Sande, Gunder Hanssøn.
F.f. Arne Andreæssøns db. Hans f. Ouestad: Jens Sørenssøns k., Marthe Nilsdatter, Erik Nilssøn, Lars Søelie, Jacob Olessøn.
F.f. Arne Andreassen og Ane Maria Gundersdtr. Ouestads db. Anders: Gunild Solvesdtr., Anne Olsdtr., Søren Christiansen, Rasmus Haraldsen, Lars Simonsen, Erik Madsen, Jacob Olsen.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

297

Augestad

Arne Andreassen

1 hud

1 daler - 0 ort - 22 skilling

Kilde: Panteregister nr. II 1, side 799. Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Arne Andreasen til svigersønnen Kristen Hansen, dat. 24. februar, tingl. 6. mai 1857."

G.br., selveier
Christen Hansen Augestad
herfra dpt. 12/6-1803 d. 28/2-1894 på Augestad, s.a. Hans Christensen Sanden.
g1g 3/11-1830 m. Anne Maria Jacobsdatter fra Søli(13) dpt. 19/2-1802
d. 6/4-1843, d.a. Jacob Andersen Søli.
Forlovere: John Buer, Isak Espedalen.
g2g
20/6-1845 m. Marthe Arnesdatter Augestad herfra f. 7/8-1819 d. 11/4-1896 på Augestad.
1. Live Christensdatter f. 21/9-1831 g.m. Andreas Haraldsen.
Se Sanni(3).
2. Hans Christensen f. 21/12-1834. Se Høgset(3).
3. Jacob Christensen f. 21/5-1838. Overtok farens gård Sanni(8). Se også Søli(7).
4. Nils f. 17/12-1841 d. 26/5-1842.
Barn i 2. ekteskap:
5. Martin Christensen f. 7/5-1846. Overtok gården.

Eier 1857.

Christen var født på Augestad men vokste opp på Sanni(8). Han brukte både
Sanni og dette bruket. Han bodde på Sanni til han som enkemann giftet seg
med datteren her og flyttet hit.

Losjerende her i 1875:
Matros Anton Stribolt f. 1855 i Gj. og hans tjenestepike Gurine Elise Gundersdatter f. 1856 i Gjerpen.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

297

Augestad

Christen Hansen

0 daler - 4 ort - 6 skilling

Kilde: Panteregister nr. II 1, side 799. Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Kristen Hansen til sønnen Martin Kristensen for 1.730 kr., dat. 30. juli, tinglyst 3. august 1887."


G.br., slakter, selveier

Martin Christensen Augestad
fra Sanni(8) f. 7/5-1846, s.a. Christen Hansen Sanni/ Augestad.
g. 1/9-1871 m. Ingeborg Olsdatter fra Løberg(6) f. 25/9-1846, d.a. Ole Jensen Løberg med stamtavle til Gjerstad.
1. Ole Kristian Augestad f. 23/12-1871. Det er bare Ole Kristian av disse barna som har etterkommere. Under folketellingen 1900 var han gift med
    Clara Andrea fra Drammen f. 1875. Ole Kristian var da ”Musikkorporal ved kavaleri”. De bodde da i Munkedamsv. 45 i Vika, Kristiania. 
  
De emigrerte til Wisconsin 29/8-1901. Det var oppført i emigrantprotokollen at Ole Kristian var musiker. De oppførte Gjerpen som sitt hjemsted.
    De reiste fra Kristiania med dampskipet ”Norge” av Lie-linjen.
  
Barn 1. Elna Augestad f. 21/12-1898 i Kristiania.
    Barn 2. Finn Augestad f. 1901 i Kristiania.
2. Gusta Mathilde Augestad f. 3/8-1875.
3. Arent Augestad f. 8/5-1880 i Ø. Porsgrunn d. 10/1-1942 g.m. ei balettdanserinne. Hun var også sirkusartist.
4. Borghild Marie Augestad f. 29/12-1887 i Ø. Porsgrunn. Ugift.
Eier 1887.

Familien Martin Augestad bodde her i 1875. I 1879 kjøpte Martin Storgt. 197 på Osebakken.
Der drev han slakterforretning fram til han solgte alt og emigrerte til Amerika i 1896 og bosatte
seg i Wisconsin. Gården gikk tilbake til faren.

Om de bodde her eller i huset på Osebakken er usikkert, men de kan ha bodd noen år begge steder.
Et av barna døde visstnok på overfarten, siden døde Ingeborg. Barna vokste derfor opp hos sin tante
(moster) Anne Marie Olsen (f. Løberg) i Amerika.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

81

1

297

Austad

Austad (Augestad)

Kristen Hansen

1 - 0 - 22

2 mark 19 øre

Kilde: Panteregister nr. II 1, side 799. Gjerpen sorenskriveri.
"Auksjonsskjøde til Karl Iversen for 7.200 kr., dat. 5., tinglyst 20. juni 1896."

G.br., selveier
Karl Iversen Augestad
fra Sanni(6) f. 12/7-1864 d. 4/1-1933, s.a. Iver Christensen og Sofie Larsdatter.
g. 26/4-1896 m. Anna Olalia Hansdatter fra Stormyr under Omsland i Kjose, Brunlanes, Vestfold f. 21/1-1871 d. 14/5-1957, d.a. Hans Hansen Stormyr fra Høgås ved Sætret under Risingparsellene.
1. Sofie Augestad f. 25/6-1896 d. 19/6-1920. Døde hjemme av tuberkulose. Ugift.
2. Paula Augestad f. 19/1-1899 g.m. Peder Arnt Nygaard. Se Nygård(1).
3. Ingeborg Augestad f. 31/8-1901 g.m. Halvor Ingvald Riis. Se Riis(2).
4. Hansine Augestad f. 7/5-1904 her. Konf.1918. Død like etter.
5. Ingar Augestad f. 24/11-1910. Bosatt på utskilt tomt: Liane 124.

6. Marie Augestad f. 23/7-1913 g.m. arbeider
Alf Henriksen fra Skien. Bodde her en tid, men flyttet til Skien.
7. Hans Augestad f. 5/8-1917 g.m. Gerda f. 11/5-1916 d. 3/6-2005. Bodde flere år i Liane 127. Gravlagt på Eidanger kirkegård.
    Barn 1. Svein Tore Augestad f. 8/12-1942 d. 11/3-2012. Bodde i Hasselbakken på Bøle. 2 barn: Eva og Anne.
    Barn 2. Kjell Ove Augestad f. 1945. Bosatt i Skien.

Eier 1896.

Anna Olalia var i tjeneste på Ragnhildrød i Hedrum i ungdommen. Hun ble konfirmert i Hedrum kirke
mens hun bodde der. Hun hadde en søster, Ina Marie Hansdatter som bodde på gården Høymyr.

På dette bruket var det visstnok i sin tid et garveri.

Se folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

81

1

Austad

Augestad

Karl Iversen

2 mark 19 øre

Simon Nikolaisen Sanni kjøpte denne gården i 1938. 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

1

Austad (Augestad)

 Simon Sanni

1 mark 76 øre

Utskilte hustomter før 1950:
Bnr 12 ”Åsheim” ble utskilt i 1934 til Tellef Skjeldsvig.
Bnr 13 ”Lunheim” utskilt i 1938. Liane 124.
Bnr 19 ”Asklund” utskilt i 1946.

Husene er skilt ut som 381/52 og solgt i 1984. Dermed ble Augestad(1) slettet som gårdsbruk.
Jorda her drives sammen med Sanni(10) og Søli(17) - jord.

Fra Grunnboka: "Andel av Augestadvegen 137 (Gnr 381, bnr 52) er overdradd til Sissel Sanni Ballestad og Jan Tore Ballestad (19.03.1984)."

Huseier
Jan Tore Ballestad fra Ballestad(47) f. 1956, s.a. Einar E. Ballestad.
g.m. Sissel Sanni fra Sanni(10) f. 1960, d.a. Nikolai Sanni.
1. Simon Sanni Ballestad f. 1983.
2. Silje Ballestad f. 1985.
3. Elise Ballestad f. 1990.
Eiere 1984.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no