| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.06.2022

 

Riis 2 - Riis nordre
Gammelt løpenr. 277b, 278d, e, f. Utskilt fra Riis(1) i 1857.


Riis bnr. 2. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).
 

Adresser i dag: Langerødv. 32A og 32B, 3719 Skien.

Eier fra 1858 - 1867: Hans Pedersen.

Skredder, selveier
Isak Nilsen Riis
fra Myra under Skogsrød f. 24/5-1832 d. 24/6-1901 på Myren, s.a. Nils Jacobsen.
g. 7/6-1860 m. Marthe Christensdatter fra Ballestad(20) f. 22/7-1831 d. 17/8-1884, d.a. Christen Olsen.
1. Karen Marie f. 11/9-1862. Død tidlig.
2. Kristen Isaksen f. 19/11-1864. Overtok eiendommen.
Br. 1867.

Isak Riis var født på Myra under Skogsrød. Under folketellingene 1865 og 1875 var det kun denne familien på 3
medlemmer som bodde her.
I 1875 var det nevnt at de hadde ei ku og en sau. De hadde bare sønnen Kristen som ble deres enearving.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

277b, 278 d,e,f

Riis nordre

Isak Nilsen

0 daler - 0 ort - 17 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

2

277b, 278 d,e,f

Riis

Riis nordre

Isak Nilsen

0 - 0 - 13

0 mark 37 øre


På sine gamle dager bodde Isak på "Myren". Det var sønnen Kristen som forsørget ham.
Isak døde på Myren i 1901 av brokk ifølge kirkeboka.

G.br., tømmermann, selveier
Kristen Isaksen Riis
herfra f. 19/11-1864 d. 24/10-1948.
g. 29/3-1888 m. Anna Marie Halvorsdatter fra Riis(8) f. 20/2-1868 d. 7/9-1927, d.a. Halvor Halvorsen Riis.
Forlovere: "Lars Ballestad og Jon Enggraf."
1. Marta Sofie f. 13/7-1888 d. 28/5-1889 på Riis.
2. Marta Sofie Riis f. 14/10-1890 g.m. lærer Peder H. Meen. Se Sanni(3).
3. Halvor Ingvald Riis f. 9/3-1895. Overtok gården.
4. Maggi Kaspara Riis f. 25/5-1900 g.m. Gunnar Riis. Se Riis(6).
Br. ca. 1890.

Kristen Riis overtok gården i ca. 1890. Han kjøpte i 1908 Riis(7) som tilleggsjord. Videre kjøpte han i 1922 Riis(8).


Far: Kristian Riis med kona Anna Marie i midten, datter Martha Meen f. Riis. Bak: Maggi Riis, Ingvald Riis og Sigrid Myhren.
Gutten foran er Marthas sønn Hans P. Meen. Se Sanni(3).

Takk til Morten Gustavsen for hjelp med navnene. Foto: Privat. Innsendt av Knut Einar Aas.

Se folketellingen 1900.

Se også folketellingen 1910.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

2

Ris

Ris nordre

Isak Nilsen

0 mark 37 øre


G.br., selveier
Halvor Ingvald Riis
(Ingvald Riis) herfra f. 9/3-1895 d. 23/11-1973.
g. 25/9-1926 m. Ingeborg Augestad fra Augestad(1) f. 31/8-1901 på Sanni d. 2/2-2000, d.a. Karl Iversen Augestad.
1. Alfild Irene Riis f. 28/1-1927 g.m. Per Magnus Kittilsen. Se Buer(1).
2. Anna Marie Riis f. 15/11-1928 d. 27/8-1945.
3. Kåre Riis f. 1933. Overtok gården.
4. Odbjørg Riis f. 1937 g.m. Hjalmar Aasen. Se Riis(8).
5. Sofie Riis f. 1940 g. i Borgestad kapell nov. 1958 m. sjåfør ved hydro (i 1958) Rolf Gustavsen fra Skien. 3 barn.
Br. 1931 (tinglyst i 1834).

De skrev seg for Ingeborg og Ingvald Riis.


Ingeborg Riis f. Augestad som "truer" med å sprute vann på fotografen. Foto: Privat. Innsendt av Morten Gustavsen.


Ingeborg og Ingvald Riis. Foto: Privat. Innsendt av Morten Gustavsen.

Gårdens grenser på 1950-tallet iflg. Ingvald K. Riis:
”Nord mot hovedvei til Nærum (Langerødvn.), syd mot eiendommen til  Øyvind Øvrum.
Øst: Wiggo Riis’ eiendom, vest: Ole Ballestad og Jens Holtans eiendommer.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

2

Ris nordre

Ingvald Riis

0 mark 37 øre

78 7 Ris nordre Ingvald Riis 0 mark 58 øre
78 31 Risbakken Ingvald Riis 0 mark 95 øre
78 38 Riisehaugen Ingvald Riis 0 mark 03 øre
70 56 Buerstykket Ingvald Riis 0 mark 48 øre

G.br., selveier
Kåre Riis
herfra f. 29/1-1933 d. 10/9-2017.
1. Oddbjørg Riis.
2. Sofie Riis.
Br. 1965.

Hans mor, Ingeborg Riis bodde også på gården i 1994.

Riis(10) utskilt i 1853 (jord).
Sameie med Riis(7) fra 1908 (jord).
Sameie med Buer(1) fra 1964 (jord).

På 1960-tallet opplyste Kåre Riis til bygdebokkomiteen at gården besto av 70 mål innmark og at det i tillegg var 30
mål skog som lå like vest for gården.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.