| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.08.2013


Riis 6 - Riis nordre

Gammelt løpenr. 277a, 277c. Siden Norges matrikkel 1889: 78/6.

Utskilt fra Riis(1) i 1888. '


Riis bnr. 6. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag 2004).


Adresse i dag: Langerødv. 37, 3719 Skien.

G.br., selveier
Edvard Knudsen Riis
fra Søli(16) ”Kapteinrønningen” f. 8/12-1846 d. 8/6-1905, s.a. Knud Christophersen Søli.
g. 30/5-1879 m. Elise Gurine Gundersdatter fra Lid(6) f. 16/10-1856, d.a. Gunder Olsen Lie.
1. Marte Riis f. 31/1-1880 d. 1939 g.m. sin fetter John Kristoffersen Sørlie.
2. Maren Riis f. 21/5-1881 g. 23/1-1909 m. Simen Laurits Rød fra Ø. Klyve(3) i Solum f. 1884, s.a. Hans Petter Larsen Rød. Bodde på Ø. Klyve.
3. Anne Elise Riis f. 1/11-1882 d. 26/12-1912. Ugift. Se Familie 21 - Mæla 1910.
4. Knut f. 20/3-1884 d. 5/5-1885.
5. Knut Edvardsen Riis f. 23/6-1885. Se Ø. Borge(13).
6. Gusta Riis f. 22/7-1887 d. 15/12-1910. Døde ugift.
7. Erik Riis f. 14/4-1890. Bodde i Skien. Taxisjåfør.
8. Lovise Riis f. 6/2-1892 g. 28/12-1921 m. Olaf Nikolai Amandus Eriksen fra V. Aker f. 4/5-1890, s.a. sjømann Olaus Olsen.
    Han var montør på  Rjukan da han giftet seg, så de bodde trolig der.
9. Gunnar Riis f. 7/2-1894. Overtok gården.
10. Astrid Riis f. 25/9-1896 g.m. baker Halvor Jonsen.
11. Ellevine Riis f. 13/3-1899 g. 19/2-1927 m. Trygve Augestad f. 14/6-1899. Bodde i Liane.
12. Sigrid Riis f. 11/8-1903. Konf. 1917. Døde ung, ugift.
Br. 1888.

F.f. Edvard Knudsen Riises Marte: moderen, Karen Gunnarsdatter Lid, Kristoffer Knudsen Søli, Ole og Hans Gunderssønner Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riises Maren: Marte Jonsdtr. Søli, Anna Gundersdatter Lid, Hans Hansen Ødegården, Andreas Simonsen Ødegården, Ole Gundersen Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riis Anna Elise: moderen, Anna Gundersdatter Riis, Ole Kristensen Riis, Hans Gundersen Kråketo, Gotfred Gundersen Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Knut: Marte Jonsdatter Søli, Ingerd Gundersdatter Lid, Hans Hansen Ødegården, Halvor Jonsen Gunneklev, Hans Edvard Gundersen Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Knut: foreldrene, Ingerd Gundersdatter Lid, Gotfred Gundersen Lid, Karl Kristoffersen Søli.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Gusda: moderen, pige Maren Kristoffersdtr. Søli, G.br. Kristoffer Knudsen Søli, G.br. Hans Hansen Borge, G.br. Hans Gundersen Lid.
F.f. Edvard Knudsen Riis' sønn Erik: Halvor Jonsen Gunneklev, Hans Gunnarsen Lid, Isak ”Chr.”? Borge, Marte K. Hansdatter Riis, Marianne Kristoffersdatter Søli.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Lovise: moderen, Anna Lovise Gotfredsdtr. Sanna, Karl Kristoffersen Søli, Karl Hansen Borge, Karl Gundersen Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Gunnar: moderen, Elise Kristoffersen Søli, Kristoffer Knudsen Søli, Hans Hansen Ødegården, Gotfred Gundersen Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Astrid: Maren Hansen, Marthe Edvardsdtr. Riis, Kristoffer Knudsen Søli, Hans Gundersen Lid.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Ellevine: moderen, Marie Edvardsdtr. Riis, Kristoffer Knudsen Søli, Hans Hansen Borge.
F.f. Edv. Knudsen Riis' Sigrid: Kristoffer Knudsen Søli, faderen, hustru Marte Søli, pige Gusda Edvardsdtr. Riis.


Anne Elise Edvardsdatter Riis hadde et barn født utenfor ekteskap med Peder Antonsen fra Meen.
Barnet var Peder Riis f. 18/7-1903. Mora døde da han var 11 år. Han vokste opp her.

Sameie med Riis(10) og (11) fra 1888. Begge disse bruk er tilleggsjord.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

6

(277a,e)c

Riis

Riis nordre

Edvard Knudsen Riis

0 daler - 2 ort - 9 sk.

1 mark 33 øre

78 10 278c Riis Riis nordre Edvard Knudsen Riis 0 - 4 - 3 1 mark 66 øre
78 11 278g Riis Riis nordre Edvard Knudsen Riis 0 - 1 - 10 0 mark 62 øre

Edvard Riis kjøpte i 1904 Borge Østre(13) som sønnen Knut Riis senere overtok.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

6

Ris

Ris nordre

Edvard Knudsen

1 mark 33 øre

78 10 Ris Ris nordre Edvard Knudsen 1 mark 66 øre
78 11 Ris Ris nordre Edvard Knudsen 0 mark 62 øre

G.br., selveier
Gunnar Riis
herfra f. 7/2-1894 d. 19/3-1975.
g. ca. 1927 m. Maggi Caspara Riis fra Riis(2) f. 25/5-1900 d. 27/12-1970, d.a. Kristen isaksen Riis.

1. Anna Marie Riis f. 15/11-1928 d. 24/8-1945.

2. Erling Kristen Riis f. 28/3-1936. Overtok gården.
3. Else Marie Riis f. 11/2-1932 g.m. Rolf Thommesen. Se Lid(6).
Br. 1925.

I 1933 kjøpte Gunnar også eiendommen Lid(6).

Eiendommens grenser på 1950-tallet, ifølge Gunnar Riis:
”I nord til Buer. I syd til Olav Søli på Riis. I øst Leirkup. I vest Ingvald Riis.”

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

6

Ris nordre

Gunnar Edvardsen Riis

1 mark 33 øre

78 10 Ris nordre Gunnar Edvardsen Riis 1 mark 66 øre
78 11 Ris nordre Gunnar Edvardsen Riis 0 mark 59 øre
86 6 Li (Lid) Gunnar Edvardsen Riis 3 mark 48 øreRiis bnr 6. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: GS.


Fra Grunnboka: "Andel av Langerødvegen 37 (Gnr 78, bnr 6) er overdradd til Erling Kristen Riis (09.03.1963). Overdragelsen omfatter
også andel av Gnr 78, bnr 10. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 78, bnr 11."

G.br., selveier
Erling Kristen Riis
(Erling Riis) herfra f. 28/3-1936 på Lid d. 10/7-1991.
Br. 1963.

Else Marie Thommesen arvet gården etter sin bror Erling i 1991. Hennes datter kjøpte gården samme år.
Br. 1991.

Fra Grunnboka: "Langerødvegen 37 (Gnr 78, bnr 6) er overdradd for kr 325.000 fra Else Marie Thommesen til Ingunn Riis (30.12.1991)."

G.br., selveier
Ingunn Riis (Ingunn Thommesen) fra Lid(6) f. 1962, d.a. Rolf Thommesen.
g. 2000 m. Trygve Lid Isaksen f. 1962, s.a. Finn Isaksen fra Løbergrønningen.
1. Anette Lid Riis f. 1998.
2. Martine Lid Riis f. 2000.
Br. 1991.

Kilde: Norske gårdsbruk Telemark (2004), bind IV (utdrag).
Gården er på 70 dekar jord og 12 dekar skog. Eieren leier i tillegg 154 dekar jord. Frem til 2005 ble det levert melk fra rundt 12 kuer. Senere har eieren gått inn i samdrift med to andre gårdbrukere. I dag drives det oppdrett av kviger og stuter her. Nå (2006) er det 70 ungdyr og 2 hester på gården. I tunet står våningshuset, som ble oppført i 1880. Bryggerhuset og låven er fra samme år. I 1997/98 ble det tidligere fjøset omgjort til løsdriftfjøs. Et nytt lagerbygg ble oppført i 2003.
 

Hovedbruket:

Kart fra Skog og Landskap 2014.

Alle eiendommer under Riis bnr 6 pr. 2014:

Kart fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.