ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 05.03.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Løberg nordre C - Løberg 6 - Labakken
Gammelt løpenr. 394.  Siden Norges matrikkel 1889: 112/6.

Adresse i dag: Løbergv. 151, 3719 Skien.

Opprinnelig landskyld etter salg og deling i 2 bruk 1798: 1 hud, 3 skind.

Landskyld i matrikkelen av 1838: 4 dl - 2 ort - 16 sk.

De tidligste kjente brukere av denne gården.

Bonde, leilending
Harald (Thorsen?) Løberg
f. ca. 1631 bg. 9/5-1700. ”Haral Torssen fra Bradsbergkleven 69 aar g. f. jord.”
g.m. Anne Rasmusdatter f. ca. 1636 bg. 19/4-1700. ”Haral Løbergs qnde fra Bratsbierg Kleven Anne Rasmusdatter, fattig jord, 64 aar.”
1. Thor Haraldsen f. ca. 1662. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 3 - Kleiva før 1700.
2. Rasmus Haraldsen f. ca. 1665.
Bruker ca. 1660.

Denne familien flyttet til Bratsbergkleiva mot slutten av 1600-tallet.

Bonde, leilending
Jacob Jonsen Løberg
fra S. Løberg dpt. 16/1-1687 bg. 3/2-1742. ”Jacob Løberg, 56 aar.“, s.a. Jon Engebretsen Løberg.
g1g 26/10-1718 m. Karen Anunsdatter fra N. Løberg(B) ”Stensrød” dpt. 17/4-1690 bg. 2/3-1729. ”Jacob Løbergs qde. Karen 39 aar. - Døde i barselseng.”, d.a. Anund Knudsen.
Forlover: "Ole Løberg."
g2g 25/8-1729 m. Maren Halvorsdatter fra Bekkevold dpt. 9/3-1690 bg. 10/11-1765. ”Jacob Løbergs enke 75 aar g.”, d.a. Halvor Gundersen.
1. Birthe Jacobsdatter dpt. 24/10-1717 g.m. Erik Engebretsen Bommen. Se Familie 24 - Kleiva 1762.
2. Martha Jacobsdatter dpt. 15/10-1719.
3. Jacob dpt. 30/11-1721 bg. 22/4-1723. ”
Jacob Løbergs søn Jacob 1 aar 20 uger.”
4. Maren dpt. 5/6-1724 bg. 10/2-1725. ”
Jacob Løbergs Maren 36 uger. - Børnekoppe.”
5. Anne dpt. 1/12-1726 bg. 1/5-1728. ”
Jacob Løbergs datter Anne 1 ½ aar.”
6. Jacob Jacobsen dpt. 27/2-1729. Levde i 1742. Formynder: Isak Anundsen Omsland i Kjose, morbror.
Barn i 2. ekteskap:
7. Halvor Jacobsen dpt. 8/10-1730. Se Sollid und. Fossjordet.
Bruker 1721.

F.f. Jacob Jonssøns datter Birte fra Løberg: Jacob Løberg. Matis Løberg. Nils Løbergs qde. Jacob Løbergs pige Maren.
F.f. Jacob Løbergs datter Marta: Jacob Løberg, Mathis Løberg, Ole i Præstegaarden, Jacob Løbergs qde, Gullik Espedals datter.
F.f. Jacob Løbergs søn Jacob: Nils og Mathis Løberg, Anun Tolfsen, Thomas Løbergs qde, Kirsten Torsdatter.
F.f. Jacob Løbergs datter Maren: Nils Løberg, Thomas Løberg, Jon Løbergs qde, Nils Løbergs datter Gunhild.
F.f. Jacob Løbergs datter Anne: Isac og Tomas Løberg, Nils Løberg, Isac Løbergs qde.
F.f. Jacob Løbergs Jacob: Isac Løberg og Thomas, Per Houen?, Jon Løbergs qde, Dorte Løberg.
F.f. Jacob Løbergs Halvor: Isac Løberg, Helge Sneltvets qde, Karen Løberg, Lars Løberg, Lars Becheval.

6/8-1729       KAREN ANUNDSDATTER LØBERG     Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 208a.
N.Løeberg      Arvinger:                             
              
Enkem. Jacob Jonssen og barna:
               1. Jacob Jacobssen, 1/2 år.
              
2. Birte Jacobsdtr.     12 "
               3. Marthe Jacobsdtr.
  10 "
               Faren er verge.
Brt: 82 - 1 -  0
Net: 10 - 0 - 16.

Karen Anunsdatter, som var gift med Ingebret Olsen på M. Løberg(B), og Karen Anunsdatter her, var halvsøstre.

Kilde: Bamble fogderis tingbok nr. 7, 1719-1722. Den 19/7-1719. Skyssforsømmelse. (Avskrift: Jan Christensen).
”Overværende Herr Kanselliraad og Amtmand Jacob Lindberg og Fogeden Melchior Høier.
Følgende Bønder ble dømt for skydsforsømmelse overfor Monsieur Niels Wejer:
Gunlich Espedalen, Christen Klep, Jacob Løeberg, Solfue og Anders Ougestad, item Jacob Bakken ......  som de var ham pliktig som deris Husbond, da Loven paabyr dem saavel som andre at giøre ham tilbørlig med skyds etter Lover, nemlig hver av dem 12 mil, hvorimod Mons. Wejer lar sig afkorte.”

Bonde, leilending
Engebret Gundersen Løberg
fra Øvrum(B) dpt. 17/12-1702 bg. 31/5-1761. ”Engebret Gundersen f. Bradsb.Kl. 59 aar.”, s.a. Gunder Clausen Øfrum.
g1g 13/9-1733 m. Gunhild Mathisdatter fra M. Løberg(B) dpt. 25/7-1706 bg. 15/6-1747. ”Engebret Løbergs kone 43 aar.”, d.a. Mathis Larsen Løberg.
g2g 2/4-1748 m. Ragnild Larsdatter.
1. Anders Engebretsen dpt. 4/3-1736. Se Familie 21 - Ø. Borge 1801.
2. Mathias Engebretsen dpt. 9/2-1738. Se Øvrum(7) ”Myren”.
3. Ole dpt. 14/4-1740 bg. 2/7-1752. ”Engebret Løbergs s. Ole 12 aar.”
4. Gunhild dpt.6/12-1744 bg. 28/3-1745. ”Ingebret Løbergs Gunnild, 17 uger.”
5. Lars bg. 30/3-1747. ”Engebret Løbergs s. Lars 3 dage.”
Barn i 2. ekteskap:    
6. Jon dpt. 23/6-1748 bg. 19/7-1750. ”Engebret Løbergs s. Jon 3/4 aar.”
7. Gunder dpt. 4/6-1752 bg. 22/1-1769. ”Gunder Engebretsen f. Bradsb.kl. 17 aar.”
Bruker 1742.

F.f. Ingebret Øfrums Anders: Gunder Øfrum, Ingebret Bøle, .......'s qde. Bøle, Magnild Øfrum.
F.f. Ingebret Bøleejes Matis: Johannes og Nils Bøle, Ingebret Løberg, Anders Bøles qde. Maren Øfrum.
F.f. Ingebret Øfrums Ole: Jens Riis, Mathis Langerø, Gunder Løberg, Ole Jacobssøns qde. Karen, Anne Gundersdatter.
F.f. Ingebret Løbergs Gunhild: Ole Jacobssøn, Ingebret Mathisen, Jon Løberg, Nils Øfrums qde, Anne Gundersdatter.
F.f. Engebret Løbergs db. Jon: Nils Øfrums kone, Anne Gundersdatter, Thomas Løberg, Christen Øfrum, Povel Thomesen.
F.f. Engebret Gunderssen Løbergs db. Gunder: Jon Løbergs kone. Marthe Isaksdatter, Engebret og Abraham Løberg, Nils Johannessen.

Denne familien bodde først på Øvrum (1736), senere Bøleeje (1735-1738), innen de
kom til N. Løberg i 1742. Familien flyttet til Bratsbergkleiva i ca. 1760.

Claus Henrich Weyer fra N. Brekke var eier og bruker av denne gårdparten fra 1760. Han solgte den til Jon Torbjørnsen fra Gjerstad i 1777.

Bonde, selveier
Jon Thorbjørnsen Løberg
fra Ultveit i Gjerstad dpt. 10/12-1741 bg. 23/2-1790. ”John Torbiørnsen Løberg 47 1/2 aar.”, s.a. Thorbjørn Andersen Ultveit og Ingerliv (”Ingerløv”) Nilsdatter Vestøl.
g. 1/10-1775 m. Berthe Svenosdatter fra Holte i Gjerstad dpt. 28/2-1751 bg. 3/7-1808. "
Anund Nilssøns kone Birthe Svenosdtr. f. N.Løberg, sagt at være 57 1/3 aar.", d.a. Sveno Andersen Ultveit og Maren Olsdatter Holte.
1. Ingerliv Jonsdatter dpt. i Gjerstad 7/4-1776 g.m. Gunder Evensen. Se Rønningen under N. Løberg.
2. Thorbjørn Jonsen dpt. 20/9-1778. Overtok gården.
3. Maren Jonsdatter dpt. 4/3-1781 bg. 4/1-1809. ”Pigen Maren Jonsdtr. f. N. Løberg 27 5/6 aar.”
4. Sveno Jonsen dpt. 26/3-1785. Levde i 1805.
5. Anne dpt. 26/3-1785 bg. 10/4-1785. ”
Jon Torbiønsen Løbergs d. Anne 3 uger.”
6. Anne Jonsdatter (tvilling) dpt. 8/2-1789.
-   Dødfødt tvillingdatter bg. 8/2-1789. ”
Jon Torbiønsen Løbergs dødf. dtr.”
Eier 1777.

F.f. Joen Torbiønsen Ultvedt og Berthe Svenumsdatters barn Ingeløv: Anne Landsværk, Karen Andersdatter Ultvedt, Niels Ultvedt, Lars Olssøn Holte og Ole Jenssøn Hougeto.
F.f. Jon Nordre Løbergs db. Torbjørn: Svend Løbergs kone, Anne Olsdatter, Jon Isaksen Løberg, Jacob Amundsen.
F.f. Jon Torbjørnsen Løbergs pb. Maren: Ole Løbergs kone, Helje Christensdatter, Anund Løberg, Lars Nilsen, Lars Schejesen.
F.f. Jon Torbjørnsen Nordre Løbergs tvillinger Svennom: Kittil Houens kone, Lars Nilsen Løbergs kone, Kittil Houen, Ole Løberg og Svend Løberg.
F.f. Jon Torbjørnsen Nordre Løbergs tvillinger Anne: Marthe Jonsdatter, Sidsel Andersdatter, Anders Halvorsen, Anun Larsen og Ole Christensen.
F.f. Jon Torbjørnsen Løbergs pb. Anne: Ole Løbergs kone, Anne Kittilsdatter, Børre Sem, Svend Løberg, Ole Kittilsen.

Denne familien kom fra Gjerstad. Se Gjerstadheftene, bind 1, side 47. Han skrev seg for Jon Løberg etter at han kom hit.
Jon Ultvedt (samme mann) og Ole Jensen fra Haugane i Gjerstad kjøpte i 1777 hele nordre Løberg sammen. De delte
jorda mellom seg og solgte noe til andre. De bygde visstnok hver sine nye gårder her.

15/3-1790      JON TORBJØRNSSEN  Bamble sk. prot., s. 466a.
Nordre Løberg  Arvinger:                            
               Enka Berthe Sveinungsdatter  (Svenosdatter) og barna:
               1. Torbjørn Jonssen 11 år. Form. Kittil Hougen.
               2. Sveinung Jonssen  5 ”   --”-- Børre Jørgenssen Semb.
               3. Ingeliv Jonsdtr. 14 ”   --”-- Nils Gunnarssen Gulseth.
               4. Mari Jonsdtr.     9 ”   --”-- Ole Jonssen Løberg.
               5. Anne Jonsdtr.     1 ”   --”-- ditto.
Enka tok Kittil Hougen til laugverge.
Brt: 665 - 0 - 18
Net: 318 - 1 - 10.
Jordegods: I åsete og arvetomtgaarden Løberg 1 hud 3 skind. Verd 600 rdl.

Kilde: Landbruksdirektoratet.no. "Kort om odelsretten" (utdrag).
"Åsetesretten er en rettighet som gir livsarvinger (barn og barnebarn) rett til å få utlagt en odelseiendom til seg i forbindelse med arveskiftet.
Åsetesretten gjelder retten til å
erverve en eiendom etter prioritet mellom livsarvinger ved dødsboskifte.
Ved krav om åsetesrett i forbindelse med arveskifte, må den som krever overtakelse ved åsete, gå til odelsløsningssak ved tingretten der
eiendommen ligger."

Enka Berthe Svenosdatter ble g2g med Anund Nilsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Anund Nilsen fra M. Løberg(B) dpt. 23/4-1764 d. 18/8-1838 på N. Løberg, s.a. Nils Olsen Løberg.
g1g 10/11-1791 m. enke Berthe Svenosdatter dpt. 28/2-1751 i Gjerstad bg. 3/7-1808. "
Anund Nilssøns kone Birthe Svenosdtr. f. N. Løberg, sagt at være 57 1/3 aar."
g2g 13/10-1814 m. Anne Olsdatter "fra Berg" f. ca. 1777.
Eier 1790.

Anund var soldat da han giftet seg med enka Berthe Svenosdatter i 1791. Da hans første kone døde, forsvant
hans rettigheter i gården og han måtte flytte. Se Løbergmyra(A).

Bonde, selveier
Thorbjørn Jonsen Løberg
herfra dpt. 20/9-1778 bg. 14/12-1808. ”Torbjørn Jonssøn f. N. Løberg 30 1/4 aar.”, s.a. Jon Torbjørnsen Løberg.
g. 1/10-1800 m. Ragnhild Sondresdatter fra Skeie i Atrå, Tinn dpt. 29/11-1778 d. 8/11-1855, d.a. Sondre (Kittilsen) Skeje og Guri Knudsdatter.
Forlovere: "Ole og Anund N. Løberg."
1. Berte Torbjørnsdatter dpt. 7/12-1799 g.m. Nils Torbjørnsen. Se Løberg(7).
2. Gurine Torbjørnsdatter dpt. 19/2-1804 g.m. Even Nilsen. Se nedenfor.
3. John Torbjørnsen dpt. 6/3-1808. Se Løberg(7).
Eier 1799.

F.f. Torbjørn Jonssøns Birthe f. N.Løberg: Ole Løbergs k., Ingerliv Jonsdatter, Jon Svendssøn, Gunder Evenssøn, Knud Sondressøn.
F.f. Torbjørn Jonssøns Gurine f. N.Løberg: Jon Svendssøns k., Marthe Olesdtr., Lars Nilssøn, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn.
F.f. Torbjørn Jonssøns Jon f. N.Løberg: Gunder Evenssøns k., Maren Jacobsdtr., Jens Olessøn, Sveno Jonssøn, Anund Nilssøn.

Ragnhild Sondresdatter var på N. Mæla i konfirmasjonsalderen (1795). Trolig i tjeneste der. Hun er ikke datter av Sondre Kittilsen
på Grønnerød, ellers hadde hun vært nevnt i skiftet etter sin far i 1809. Heller ikke er hun døpt i Gjerpen kirke. Jeg fant denne Ragnhild
Sondresdatter tilfeldigvis, da jeg på 90-tallet skrev av en tidlig kirkebok for Tinn. G.S.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen, Anund Nielsen og Ole Jonsen til Sondre Kittilsen og Kone for levetid paa et Jordstykke
med aarlig afgift 5 rdl., dateret 27de Dec. 1798, thinglæst 11te Januar 1799."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Christensen til Sondre Kittilsen paa Huuserne paa Løberg Myhr, for 74 rdl., dateret 27de Dec. 1798,
thinglæst 11te Januar 1799."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen og Ole Jensen til Gunder Enertsen og Kone for Levetid paa Pladsen Lerkerødningen heraf og
af Løbenr. 395 mod aarlig afgift 4 rdl. - 2 ort, dateret 13de Febr., thinglæst 19de Juni 1804."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen og Ole Jensen til Ole Einertsen og hustru Sara Reiersdatter for Levetid paa et Jordstykke,
Løbergmyhren heraf og af Løbenr. 395 med aarlig afgift 6 rdl., dateret 22den Dec. 1804, thinglæst 14de Januar 1805."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Torbjørn Jonsen og Ole Jensen til Anund Nielsen og kone for Levetid paa et Jordstykke heraf og af Løbenr. 395
mod aarlig afgift 2 rdl., dateret 6te Nov. 1805, thinglæst 17. Nov. 1806."

16/3-1809      TORBJØRN JONSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 210b.
N.Løberg       Arvinger:                            
               Enka Ragnhild Sondresdatter
               og barna:
               1. Jon Torbjørnssen     1 år.
               2. Berthe Torbjørnsdtr. 8 ”
               3. Gurine Torbjørnsdtr. 5 ”
               Enka tok Jon Svendssen Løberg til verge.
               Formynder for Jon ble Ole Jenssen Løberg.
               ----”---- -”- døtrene: morbror Gunder Evenssen u/Løberg.
Brt: 961 - 1 -  1
Net: 259 - 0 - 22.
Jordegods: I nordre Løberg 1 hud m.b. og herl., taksert for 900 rdl.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Ragnild Sondresdatter og Ole Jensen til Ole Einertsen og Børn paa Jordstykke "Sanne" heraf og af Løbenr. 395,
mod aarlig afgift 4 rdl., Dateret 11te April, thinglæst 29de August 1809."

Enka Ragnhild Sondresdatter ble g2g med Gunder Thomassen. Se nedenfor.

Den gangen var det slik at i det øyeblikket en trolovelse mellom et par var inngått, tilkom alt av kvinnens eiendeler av
gods og gull mannen.

Bonde, selveier (gjennom kona)
Gunder Thomassen
fra Løberg(11) "Leppen" dpt. 20/6-1779 d. 18/7-1857 på Løberg, s.a. Thomas Jensen Leppen.
g. 5/6-1810 m. enke Ragnhild Sondresdatter fra Skeie i Atrå, Tinn dpt. 29/11-1778 d. 8/11-1855 på Løberg, d.a. Sondre (Kittilsen) Skeje og Guri Knudsdatter.
1. Thorbjørn Gundersen f. 24/2-1811. Se Løbergmyra(C).
2. Jens Gundersen f. 22/2-1813 g. 9/9-1834 m. Anne Johnsdatter "fra Prestegården", d.a. John Jacobsen.
3. Sondre Gundersen f. 7/5-1815. Se Familie 8 - N. Brekke 1845.
4. Thomas f. 21/11-1817 d. 12/4-1818.
5. Maria Gundersdatter f. 17/3-1819.

6. Thomas Gundersen f. 25/2-1823. Se Familie 7 - Falkum 1845.
Eier ca. 1810.

F.f. Gunder Thomæssøns db. Torbjørn f. N. Løberg: Maren Jacobsdtr., Kirsten Thomædatter, Gunder Evenssøn, Sveno Jonssøn, Anders Thomæsøn.

Tjenestepike i 1825: Gro Kittilsdatter (20) fra Stulen under Rising.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Fæstebrev fra Gunder Thomassen og Ole Jensen til Johan og Fredrik Plesner med Koner og Børn paa en "........."(?) mod aarlig
afgift 2 1/2 rdl. pr. maal heraf og af løbenr. 395, udateret, thinglæst 2den Mai 1827."

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet.
"Udløsningsskjøde fra Gunder Thomassen med fler til Jon Torbjørnsen for 800 rdl. for dette brug, dateret 27de April, thinglæst 7de Mai 1828."

Løberg(7) ble utskilt herfra i 1828.

I 1845 bodde Gunder og Ragnhild hos Ragnilds datter fra 1. ekteskap, Berthe Torbjørnsdatter og hennes familie på Løberg(7).

Bonde, selveier
Even Nilsen Løberg
fra Skoe i Lunde i Telemark (Bø prestegjeld) f. ca. 1797 d. 10/10-1841, s.a. Nils Evensen Skoe.
g. 11/11-1825 m. Gurine Torbjørnsdatter herfra dpt. 19/2-1804, d.a. Torbjørn Johnsen Løberg.
Forlovere: "Thord Løberg, Niels Torbjørnsen Marker."
1. Nils f. 16/2-1828 under S. Brekke d. 13/4-1828 på S. Brekkej.
2. Johanne Evensdatter f. 21/11-1829.
3. Nils Evensen f. 2/5-1833.

4. Torbjørn Evensen f. 1/2-1836.
5. Christian Evensen f. 29/10-1839.

Eier 1829. 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

394

Løberg nordre

Gunder Thommasen, Even Nielsen, Niels Thorbjørnsen

 1 hud 3 skind

4 daler - 2 ort - 16 skilling

12/11-1841     EIVIND NIELSSEN LØBERG       Bamble Skifteprot. nr. *)
N.Løberg       - død d.a. (dette anno, - dette år) -                         
               Arvinger:
               Enka Gurine Torbjørnsdatter og barna:
               1. Nils Eivindssen     9 1/2 år.         Formynder:
               2. Torbjørn Eivindssen 5 3/4 "        Nils Torbjørnssen
               3. Christian Eivindssen    2 "           Løberg. Tilstede.
               4. Johanne Eivindsdtr.    12 "
               Laugverge for enka ble Gunder Thomassen Løberg. Tilstede. Senere: Hans Guttormssen Bratsbergkleiv.
Brt: 381 - 2 -  2
Net: 214 - 2 - 23                                   
Jordegods: 7 1/2 skind eller 2 skylddaler 16 sk. av gd. Løberg, matr.nr. 17, nytt nr. 120 m. hus og tilligg. herl., takst 300 spd.

*) A: BS 18 s.257b-277-304b. B: BS 22 s.3b. C: BS 24 s.14b.

Enka Gurine Torbjørnsdatter ble g2g med Jacob Jacobsen. Se nedenfor.

Bonde, selveier
Jacob Jacobsen
fra Øverbø i Siljan dpt. 13/2-1803 i Siljan, s.a. Jacob Olsen Øverbøe og Ingeborg Knudsdatter. 
g. 27/12-1844 m. enke Gurine Torbjørnsdatter dpt. 19/2-1804, d.a. Torbjørn Johnsen Løberg.
1. Ingeborg Maria Jacobsdatter f. 18/12-1846.
Eier 1844. 

Denne familien solgte gården og emigrerte til N. Amerika i mai 1847. Se Emigranter 1847.

Av hennes barn fra 1. ekteskap var det følgende som ble med til Amerika:
Johanne (18), Nils (14), Torbjørn (11) og Christian (6 ½).
Jacob var 45 år og Gurine var 43. Deres eneste fellesbarn, Ingeborg Maria var bare ½ år gammel.

Bonde, selveier
Ole Jensen Løberg
fra N. Løberg(8) f. 8/1-1814 d. 8/1-1898 på Løberg, s.a. Jens Olsen Løberg.
g. i Siljan 1/10-1835 m. Gunhild Maria Larsdatter fra Høgset i Siljan f. 16/1-1812 i Siljan d. 24/4-1896 på Løberg, d.a. Lars Knudsen og Anne Olsdatter.
Forlovere: "Nils Løberg og Fredrik Sneltvedt."
1. Jens Olsen Løberg f. 15/8-1836. Bodde her til han emigrerte til N. Amerika i 1869. Se nedenfor.
2. Lars Olsen Løberg f. 19/10-1838. Overtok halvparten av gården. Se Løberg(8).
3. Ole Olsen Løberg f. 30/5-1840. Emigrerte til Amerika. Gift der med Othea.
    Barn 1. Gusta Loberg g.m. Anton Endresen.
4. Christian Olsen Løberg f. 7/6-1842. Emigrerte til Amerika. Gift der med norske Johanne. 7 barn, bl.a.: Oscar, Carl, Hanna.
5. Anne Maria Olsdatter f. 7/6-1844 g.m. Ole Olsen fra Brekkejordet. Emigrerte til Amerika.
6. Ingeborg Olsdatter f. 25/9-1846 g.m. slakter Martin Christensen Augestad. Se Augestad(1). Emigrerte til Amerika.
7. Olava Olsdatter f. 16/12-1849 g.m. Andreas Olsen Sneltvedt. Se Sneltvedt(11).
8. Karen Marie Olsdatter f. 16/11-1851 g.m. Andreas Lie. Ingen barn. Hun døde tidlig.
9. Hans Jacob Olsen f. 28/3-1855. Se nedenfor.
Eier 1847.

Ole Jensen overtok løpenr. 395a i 1855. I 1865 bodde hans gamle mor her med føderåd.
Det var enka Mari Jacobsdatter(82).

Ole Jensen Løbergs sønn, Hans Jacob, overtok denne gården, mens den eldste sønnen
Lars overtok gamlegården. Se Løberg(8).

I 1865 bodde ”hans moder” her med føderåd: Mari Jacobsdatter, 82 år gammel (f. ca. 1783).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

394a

Løberg nordre

Ole Jensen

1 daler - 4 ort - 9 skilling

395a ditto ditto 1 daler - 4 ort - 9 skilling
395d ditto ditto 0 daler - 0 ort - 11 skilling

Gårdsarbeider, innerst
Jens Olsen Løberg
herfra f. 15/8-1836 d. 1919 i Alban, Portage Co., Wisconsin, s.a. Ole Jensen Løberg.
g. 30/4-1857 m. Gurine Isaksdatter fra Rustan under N. Brekke f. 22/6-1835 d. på havet i april/ mai 1869, d.a. Isak Pedersen Rustan.
1. Isak Jensen f. 25/8-1857 d. 13/12-1884, 27 år gml. i Stevens Point, Portage Co., Wisconsin.
2. Olavus Jensen f. 12/8-1860.
3. Hanna Jensdatter f. 30/1-1863.
4. Ole Christian f. 27/12-1865 d. 1/6-1867 på Løberg.
5. Gustav Christian Jensen f. 27/3-1868.
Beboer 1857.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i april 1869.  Gurine Olsdatter døde under overfarten og havet ble hennes grav.
Enkemannen og barna bosatte seg i Portage county, Wisconsin.

I 1865 var N. Rønningen underlagt denne gården. Det var også Løbergmyra(A).

Bonde, selveier
Hans Jacob Olsen Løberg
herfra f. 28/3-1855 d. 1941, s.a. Ole Jensen Løberg.
g. i Gjerpen 5/5-1885 m. Gunhild Olsdatter fra Rønningen i  Tuddal, Hjartdal pr.gj. f. 29/3-1862 i Tuddal d. 1932, d.a. Ole Knutsen Rønningen og Rønnaug Hansdatter.
1. Ragna Marie Løberg f. 15/12-1885 g.m. August ”Gusten” Grønnerød. Overtok gården.
2. Ole Hansen Løberg f. 21/6-1889. Bodde hjemme i 1900.
Eier 1886.

F.f. Hans Jakob Olsen Løbergs søn Ole: Lars Olsen Løberg gbr.søn, Lars Larsen Leppen Skomager, Martin Augestad Slagter, Ingeborg Augestad, Ragna Olsd. Løberg.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

112

6

394a

Løberg

nordre

Hans J. Olsen

2 - 0 - 16

4 mark 84 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

6

Løberg

nordre

Hans J. Olsen

4 mark 84 øre

Se folketellingen 1910.

Bonde, selveier
Martin August ”Gusten” Grønnerød (August Grønnerød) fra Grønnerød(4) f. 4/1-1880 d. 13/10-1971, s.a. Andreas Grønnerød.
g. 28/6-1913 m. Ragna Marie Løberg herfra f. 25/12-1885 d. 5/11-1974, d.a. Hans Jacob Olsen Løberg.
1. Amborg Grønnerød f. 30/7-1916 d. 20/7-2010 g. 25/3-1950 m. snekker Lars Røsaker f. 20/1-1918 d. 10/1-2001. Se Fredrik Rodesv. 5 på Frogner.
2. Hans Grønnerød f. 16/10-1917. Overtok gården.
3. Andreas Grønnerød f. 20/4-1920 d. 7/8-1997 g.m. Ragna NN. Bodde i Skien.
    Barn 1. Bernt Grønnerød f. 1952. Bosatt i 3746 Skien.
4. Gjertrud Marie Grønnerød f. 1928 g.m. Harald Ytterbø fra Gløsmyr.
Eier 1941.


Familien Grønnerød 1950-tallet.
Eier av originalfoto: Hjørdis Follaug.
Fra venstre: Martin Grønnerød, Hans Grønnerød og Ragna Marie Grønnerød.

Gårdens besetning i ca. 1950: 2 hester, 8 kuer, 3 kalver, 3 griser og 20 høner.
Rustan seter hørte til gården og hadde gjort det i mange år.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

6

Løberg nordre

Hans Jacob Olsen (død 1941?!)

4 mark 78 øre

Bonde, selveier
Hans Grønnerød
herfra f. 16/10-1917 d. 3/1-2015, s.a. August Grønnerød.
g1g 31/7-1948 m. Liv Alvilde Kristiansen fra Sandsvær f. 10/2-1923 d. 2/1-1962, d.a. småbruker Kristian Østensen.
g2g etter 1969 m. Ruth Jacobsen f. 1932.
1. Øystein Grønnerød f. 1948. Bygde nytt hus her og overtok gården.
2. Rannveig Marie Grønnerød f. 1955 g.m. Arne Bang Huseby. Bosatt på Nesoddtangen i Akershus.
Eier 1954.

Nytt hus
.
Løbergv. 145.

Fra Grunnboka: "Andel av Løbergvegen 145 (Gnr 112, bnr 6), er overdradd for kr 276.000 til Øystein Grønnerød (01.04.1985).
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 41. Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 112, bnr 65
."

Selveier
Øystein Grønnerød
herfra f. 1948.
g.m. 4/12-1970 m. Liv Oterholt fra Luksefjellv. 731, f. 1952, d.a. Martin B. Oterholt. Se Luksefjellv. 731 under Åsen.
1. Liv Inger Grønnerød f. 1971.
2. Hilde Irene Grønnerød f. 1972.
Eier 1985.


Løberg bnr 6 "Labakken". Foto: Gard Strøm 25. april 2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Alle teiger:


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no