ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Grønnerød
Gård nr. 109 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 01.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Grønnerød nordre - Grønnerød 4
Gammelt løpenr. 381b. Siden Norges matrikkel 1889: 109/4.

Utskilt fra S. Grønnerød i juni 1838. Gårdens skyld var på 1 ½ hud (1 skylddaler - 2 ort - 9 skilling).


Grønnerød nordre 17. mai 1961. Foto: Widerøe-Polarfly. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.


Adresse i dag: Grønnerødv. 161, 3719 Skien.

Anders Kittilsen Grønnerød.
Eier 1838. Se S. Grønnerød.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

381b

Grunderød

Anders Kittilsen

1 hud 6 skind

1 daler - 2 ort - 9 skilling


K
ilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Anders Kittilsen til Kristen Larsen, dat. 7. april, tinglyst 28. aug. 1843."


Christen Larsen Holmen

Eier 1843. Se Familie 4 - Borgestad 1835.

Denne parten av Grønnerød var ubebodd i 1845.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skifte efter Kristen Larsen, hvorved dette brug er udlagt sønnen Lars Kristensen, med paahefte af Føderaad til Nils Pedersen
og hustru
, dat. 20. dec. 1852, tinglyst 10. jan. 1853."

Lars Christensen fra Holmen under Borgestad f. 5/2-1824 d. 8/6-1855 på Grønnerød, s.a. Christen Larsen Holmen. Se Familie 4 - Borgestad 1835.
g. i Solum kirke 5/10-1852 m. Kirsten Andrea Andersdatter fra Skilbred i Solum f. 15/8-1822, d.a. Anders Andersen Skilbred og Kirsten Hansdatter.
Forlovere: "Christopher Johannesen, Brækkejordet, Andreas Nielsen, Skien."
1. Christen Larsen f. 2/9-1853 på Grønnerød.
Eier 1852.

Denne familien bodde trolig på S. Grønnerød. Det var ikke oppført noen hus på N. Grønnerød ennå.

Innflyttet 5/10-1852. Anmeldt: 14/10-1852.
Navn, alder: Kirsten Andrea Andersd., 30. Gift hertil.
Fødested: Solums præstegiæld.
Hvorfra indflyttet: Solum. Att. fra Pr. Wettergreen, dat. 14/10-1852.
Til: Grønnerød.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Lars Kristensens enke (Kirsten Andrea Andersdatter) til Ole Andersens Ballestad (siden Houen), dat. 29. aug., tinglyst 5. sep. 1855."

Ole Andersen Houen.
Eier 1855. Se Hauen(1).

Denne parten av Grønnerød var ubebodd også i 1865. Eier Svenke Olsen Houen. Se Bøle(4) ”Ødegården”.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

381b

Grunderød

Ole A. Houen 

1 daler - 1 ort - 7 skilling


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Ole Andersen Houen til sønnen Andreas Olsen for kr. 4.800, dat. 29. marts, tinglyst 1. april 1886."


G.br., selveier

Andreas Olsen Grønnerød
(Andreas Grønnerød) fra Hauen(1) f. 29/12-1842, s.a. Ole Andersen Houen og Anne Sofie Amalie Kløcker.
g. 5/10-1869 m. Amborg Marie Amundsdatter fra Langangen i Eidanger f. 24/1-1839 i Eidanger, d.a. skogbetjent Anund Eriksen Langangen og Maren Olsdatter.
1. Ole Andreasen f. 14/2-1871 på Borge.
2. Amund Andreasen f. 22/8-1875 på Grønnerød.
3. Martin August Andreasen Grønnerød (Andreas Grønnerød) f. 1/8-1880 på Grønnerød. Se nedenfor.
Eier 1886.

Amborg Marie var i tjeneste på Hauen før de giftet seg.

Det var trolig Andreas Grønnerød som bygde de første husene på N. Grønnerød rundt 1869. Han forpaktet nok
gården av faren sin i flere år Han kjøpte den så sent som i 1886.

Andreas og familien bodde her i 1875. Han var da oppført som "Skibstømmermand, jordbruger og selveier(!)."

Tjenestepike her i 1875: Sofie Christensdatter fra Eidanger f. 1857.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

109

4

381b

Grunderød

Grunderød

Andreas Olsen

1 - 2 - 9

3 mark 25 øre

 
I 1900 hadde familien en pleiedatter, Anna Andersen f. 1882 i Eidanger.
Det kan være henne som er registrert blant emigranter som reiste fra Larvik 25/2-1908:
Anna Grønnerød f. 13/2-1882 med bosted Gjerpen.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

109

4

Grunderød

Grunderød

Andreas Olsen

3 mark 25 øre


Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Hjemmelsbrev fra Skifteretten i boet efter Andreas Olsen Grønnerød og hustru Amborg til sønnen August Grønnerød
for takstsum kr. 21.000, dat. 29. mai, tinglyst 1. juni 1918."

G.br., selveier
Martin August ”Gusten” Grønnerød
(Martin Grønnerød) herfra f. 4/1-1880 d. 1971, s.a. Andreas Grønnerød.
g. 28/6-1913 m. Ragna Marie Hansdatter fra Løberg(6) f. 25/12-1885 d. 1974, d.a. Hans Olsen Løberg.
Eier 1918.

Martin Grønnerød overtok sine svigerforeldres gård Løberg(6) i 1918.

G.br., agronom, forpakter

Olav Halvorsen Rui
fra Høydalsmo i Lårdal f. 22/8-1884 i Åse under Mostøl d. 2/6-1939, s.a. Halvor Olavson og Kirstine Tarjeisdotter.
g. i Flatdal krk. 16/10-1914 m. Gunhild Halvorsdatter Haugan fra Flatdal f. 29/5-1888 i Blingsdalen d. 14/12-1973, d.a. Halvor Sigurdson og Margit Tovsdatter.
Forlovere: "Halvor H. Haugan og Sigurd Haugan."
1. Margit Rui f. 21/4-1915. Født i Flatdal.
2. Kristine Rui f. 21/7-1917 på S. Grønnerød.
3. Gudrun Hilda Rui f.  5/8-1919 på N. Grønnerød g.m. Hans G. Stulen f. 3/2-1914. Se Merdinv. 30 under Mæla.
4. Halvard Rui f. 19/7-1921 på N. Grønnerød. Se S. Grønnerød.
5. Hjørdis Rui f. 24/8-1923 på N. Grønnerød g.m. Kjell Bjørnsen. Bodde i Skien. Datter: Karin Bjørnsen g.m. Eivind Sem. Se Sem(1) "nedre".
6. Arne Rui (tvilling) f. 1/4-1926 på N. Grønnerød g.m. Kirsten Røsaker f. 28/10-1927. Var sogneprest i Hedrum. Bosatt i Sneltvedtlia 1 på Sneltvedt.
7. Einar Rui (tvilling) f. 1/4-1926 på N. Grønnerød. Bosatt i Seljord. Sogneprest der.
Bruker 1918.

Hjemmelshaver her var fra 1921 til 1933 Martin Grønnerød på Løberg(6).

Det eksisterer ikke noe skjøte på at Olav Rui kjøpte denne gården. Martin Grønnerød var hjemmelshaver fram til 1933.

Det var harde økonomiske kår i Norge på 1920 og 1930-tallet. Mange klarte ikke å betjene sin gjeld og var tvunget til å
gå fra gårdene sine.

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Eksekusjon hos Olav Rui, Grønnerød, til Tor H. Aase, Flatdal for kr. 15.028,90 med utlegg heri m.m., avholdt 13/9-1926,
tinglyst 17/11-1926."
"Eksekusjon hos Olav Rui til Hjartdal Sparebank ved advokat Fliflet, Notodden, for kr. 546,90 med utlegg heri m.m.,
avholdt 28/3-1927, tinglyst 20/4-1927."
"Utleggsforretning hos Olav Rui til Gjerpens Sparebank ved sakfører Christensen for kr. 1.610,30 med utlegg heri m.m.,
avholdt 10/12-1927, tinglyst 21/12-1927."
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 22/4-1929, tinglyst 26/4-1929."

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 4a, folie 54b, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Auksjonsskøte til Rolf Melaas for kr. 22.500, hvorav for avling kr. 2.500, dat. 5/12-1929, tinglyst 6/12-1929."

G.br., selveier
Rolf Emil Melaas
f. 15/3-1905 d. 4/3-1970.
g.m. Gudrun Sollid fra Flåbygd i Lunde i Telemark f. 16/7-1919 d. 21/5-1989.
1. Ragnvald Melaas f. 1940. Overtok gården.
Eier 1929.

Halvor Gullbekk forpakta N. Grønnerød av Melaas i noen år. Gullbekk var kjent for å være en drivandes kar. Han drev med høner, kjøpte rugemaskin og solgte kyllinger og grønnsaker. Han starta til og med butikk på Grønnerød. Han tok den ene stua og gjorde om til butikk og laga ny inngang til butikken. Dessverre gikk ikke butikken særlig bra, så han slutta med det.
Halvor Gullbekk flytta visstnok til Asker og drev det ganske stort med jordbær.
Kilde: Maren Rui.


  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

109

4

Grunderød

Rolf Melås

3 mark 20 øre

65 120 Ballestad - Solflaten ditto 0 mark 01 øre


Fra Grunnboka. "
Andel av Grønnerødvegen 161 (Gnr 109, bnr 4) er overdradd til Ragnvald Melaas (16.11.1968)."

G.br., selger, sjåfør, selveier
Ragnvald Melaas
herfra f. 1940.
g. 1962 m. Anne K. Stadskleiv fra Bø i Telemark f. 1938, d.a Ketil Stadskleiv og Anthine Petrine f. Liland fra Vesterålen.
1. Herbjørn Melaas f. 1964.
2. Ragnhild Melaas f. 1970.
3. Irene Melaas f. 1972.
Eier 1968.

Den gamle saga og mølla, som er omtalt på det gamle bruket, lå på denne eiendommen. Se Grønnerød(3).


Kart fra Skog og landskap 2015.

(C) Gard Strøm.