ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert  30.04.2023
 


Lerkerødningen - Gammelrønningen
Husmannsplass som ble rydda tidlig på 1700-tallet. Tidligere kalt "Lerkerødningen".
Det hørte med et litet skogstykke rundt eiendommen.

Under Løberg(6). I dag eid av eieren av Løberg (27) "Rønningen".


Gammel-Rønningen under Løberg. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark museum, Skien.

"Gammelrønningen" har ikke vært bebodd på mange år. Husene har siden forfalt.

Nåværende eier av "Plassjordet" (jorda på Gammel-rønningen), Øystein Grønnerød (2023), fortalte at her oppe har
det i "alle år" vært lerkesang, så Rønning fikk trolig sitt opprinnelige navn etter fuglen lerke og ikke etter tresorten.

Arbeider, husmann
Lars Evensen
fra S. Ballestad(A) dpt. 4/9-1687 bg. 11/3-1757. ”Even Larsen (Skal være: Lars Evensen! G.S.) f. Løberg ejet 65 ½ aar.”, s.a. Even Abrahamsen.
g. 17/10-1723 m. Karen Bentsdatter fra Eikåsen dpt. 25/3-1702 bg. 11/2 1759. ”Lars Evensens enche f. Løberg eje”, d.a. Bent Larsen Eegaasen.
1. Tore Larsdatter dpt. 25/6-1724 g.m. Scheje Christensen. Se Ballestadmyra.
2. Kirsten Larsdatter dpt. 17/11-1726 g.m. enkemann Simon Corfitsen. Se Familie 4 - Kleiva 1762.
3. Even Larsen dpt. 25/9-1729. Se nedenfor.
4. Anund Larsen dpt. 3/5-1733. Se nedefor.
5. Bent Larsen dpt. 4/3-1736. Se Familie 2 - S. Brekke 1762.
6. Hans Larsen dpt. 6/5-1742. Se N. Løberg(5) "Steinsrød".
Bruker ca. 1742.

F.f. Lars Egaasens Tore: Gulich Espedalen, Nils Løberg, Anders Egaasen, Hans Egaasens qde., Ingeborg Hauen.
F.f. Lars Egaasens Kirsten: Amund Evensen, Abraham Follestad, Christopher Egaasen, Hans Egaas qde., Gjertrud Houen.
F.f. Lars Egaasens Even: Anun Evenssøn, Christopher Egaasen, Abraham Ballestads qde., Anne Houen.
F.f. Lars Egaases Anun: Christopher Egaasen, Jon og Nils Løberg, Isak Løbergs qde., Marta Løberg.
F.f. Lars Egaasens Bent: Anders Egaasen, Jon Løberg, Christopher Egaases qde., Maren Tomesdatter.
F.f. Lars Evenssøns Hans: Knud og Eric Ingebretssønner, Hans Lies Enche, Birte Svendsdatter.

Lars Evensen og broren Anund, vokste opp på Eikåsen. Lars og Karen var stesøsken eller - ”sammenbrakte barn”.

Arbeider, husmann
Anund Larsen Rønningen
herfra dpt. 3/5-1733 bg. 10/4-1808 ”Anund Larssøn und. N. Løberg 74 11/12 aar.”
g. 27/12-1780 m. Margit Hansdatter "fra Ballestadeje" f. ca. 1731 bg. 24/6-1809. ”Enken Margit Hansdtr. und. N. Løberg, sagt at være over 80 aar.”
Bruker i 1801.

Disse to, tidligere ugifte, 50-åringene giftet seg med hverandre, men fikk naturlig nok ingen barn.

Arbeider, husmann
Even Larsen Rønningen
herfra dpt. 25/9-1729 bg. 18/2-1787. ”Even Larsen f. Løbergrønningen 57 aar.”
g. 28/12-1756 m. Kirstine Gundersdatter fra S. Sneltvedt(A) dpt. 15/11-1733, d.a. Gunder Jensen.
1. Karen Evensdatter dpt. 25/9-1757 g.m. Ole Olsen. Se nedenfor.
2. Marthe Evensdatter dpt. 15/6-1760 g.m. Jacob Andersen Løvaas. Se Løvåsen under Skogsrød.
3. Lars Evensen dpt. 16/10-1763. Se S. Løberg(3) ”Rønningen”.
4. Thore Evensdatter dpt. 22/2-1767 g.m. Jens Johannesen. Se Brånan under Ballestad.
5. Gunder Evensen dpt. 17/5-1772. Se nedenfor.
Bruker 1760.

F.f. Even Larsens pb. Karen fra Løberg Ejet: Johannis Sneltvets kone, Aslov Christophersdtr., Peder Gundersen, Scheje Christensen, Bent Larsen.
F.f. Even Larsens pb. Marthe fra Løberg Ejet: Johannis Sneltvets kone, Ingebor Andersdatter, Scheje Christensen, Bent Larsen, Anun Larsen.
F.f. Even Larsens pb. Thore fra Løberg Ejet: Johannes Sneltvets kone, Ragnild Olsdtr., Johannes Sneltvet, Ole Gundersen, Hans Larsen.
F.f. Even Larsens db. Gunder: Ole Gundersens kone, Gunbiør Isaksdatter, Ole Gundersen, Knud Engebretsen, Anun Larsen.

Even Larsen ble konfirmert i 1749. Da var han oppført som 21 år og boende på Løberg. Kirstine Gundersdatter ble
født på Ø. Bø(B) i Luksefjell.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet (gjelder bnr 6).
"Fæstebrev fra Torbjørn Johnsen og Ole Jensen til Gunder Evensen og kone for Livstid paa Pladsen Lerkerødningen heraf,  og af Løbenr. 395 (Skau)
med aarlig afgift 4 Rdl. - 2 ort, dateret 13. Febr., thinglæst 19. juni 1804."

Siden det ikke er funnet tinglyst husmannskontrakt med bestemte arbeidsdager pr. år, på denne eiendommen,
kan vi vanskelig karakterisere denne Rønningen som husmannsplass etter 1799. Det var heller et bortfestet småbruk.

Tømmermann (tømrer)
Gunder Evensen Rønningen
herfra dpt. 17/5-1772 d. 2/10-1840 på Rønningen, s.a. Even Larsen.
g. 30/5-1804 m. Ingerløv Jonsdatter fra N. Løberg(6) dpt. 7/4-1776 i Gjerstad d. 11/6-1845 på Rønningen, d.a. Jon Torbjørnsen Løberg.
Forlovere: "
Ole og Anund Løberg."
1. Christine dpt. 3/3-1805 bg. 16/4-1805. ”Gunder Evenssøns pb. Christine und. N. Løberg 6 uger.”
2. Jon Gundersen dpt. 15/6-1806. Se nedenfor.
3. Even Gundersen f. 24/8-1809. Se Familie 116 - Kleiva 1845.
4. Lars Gundersen f. 18/9-1812 d. 23/11-1825 på Rønningen, 13 år gml.
Bruker1804.

F.f. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Christine: Torbjørn Løbergs k., Anne Jonsdtr., Anund Løberg, Sveno Jonssøn, Lars Evenssøn.
F.f. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Jon: Marthe Olesdtr., Maren Jonsdtr., Anund Løberg, Jens og Kittil Olessøn.
F.f. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Even: Torbjørn Løbergs enke, Birthe Nilsdatter, Jens Johannissøn, Gunder Thomæsøn, Thor Olessøn.
F.f. Gunder Evenssøn und. N. Løbergs Lars: Jens Johannissøns k., Anne Jonsdatter, Lars Evenssøn, Gunder Thomæsøn, Kittil Olessøn.

”Gunder Evensen under Løberg” var nevnt som ”morbror” (onkel) av Ragnhild Sondresdatters barn i
skiftet etter Torbjørn Jonsen i 1809 på Løberg(6).

Ifølge folketellingen 1825 var sønnen Lars Gundersen ”krøbling”.
Tjenestepike i 1835: Ingeborg Gundersdatter(21).


K
ilde: Gjerpen sorenskriveri Panteregister nr. IV 4a, folie 83. Digitalarkivet (gjelder bnr 6).
Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, folie 526. Digitalarkivet (gjelder bnr 6).
"Fæstebrev fra Nils Torbjørnsen og Even Nilsen, samt Jens og Kittil Olssønner (Løberg) til John Gundersen og hustru for livstid paa
Pladsen Rønningen heraf og af L.nr. 395, mod aarlig afgift 6 Spd., dat. 14., thingl. 15. januar 1835."


Tømrer, leieboer

John Gundersen Løberg
herfra dpt. 15/6-1806 d. 23/5-1886 på Rønningen.
g. i Gjerpen 7/9-1837 m. Karen Andersdatter fra Langerød(B) f. 7/2-1814 d. 10/11-1898 på Sneltvedt(2), d.a. Anders Mathisen Langerød.
Forlovere: "Even Gundersen BbKlev. og John Andersen Langerød."
1. Gunder f. 22/5-1838 på Rønningen d. 27/2-1843 på Rønningen.
2. Andreas f. 23/1-1841 d. 4/5-1841 på Rønningen.
3. Inger Maria Johnsdatter f. 1/4-1842. Registrert som emigrert til Amerika den 12/4-1869.
4. Gunder Johnsen f. 16/12-1845. Se Sneltvedt(2). Han skrev seg for Gunnar Johnsen Sneltvedt.
5. Anne Kristine Johnsdatter f. 3/8-1849 g. i Gjerpen 3/12-1880 m. Gunnar Kittilsen i Skien (f. i Eidanger 1852).
6. Berthe Kirstine Johnsdatter f. 19/5-1853.
7. Maren f. 18/4-1858 på Rønningen d. 28/4-1858 på Rønningen.
Bruker 1835.

Kirsten Andersdatter f. 1831, bodde her i 1845.

Dyr på N. Rønningen i 1875: 2 kuer, 1 kalv og 6 sauer.

Dagarbeider
Isak Andersen
fra Bratsbergkleiva  f. 11/10-1816, s.a. Anders Isaksen. Se Familie 87 - Kleiva 1845.
g. i Gjerpen 13/5-1845 m. Birthe Petronelle Hansdatter fra Fossum f. 22/9-1809, d.a. Hans Andersen. Se Familie 67 - Fossum 1835.
Se Familie 88 - Kleiva 1845.

Denne familien bodde tidligere bl.a. på Bratsbergkleiva. De var her under folketellinga 1865.Gammel-Rønningen på 1990-tallet. Fotograf: Ukjent.

Småbruker, leilending, selveier (1900)

Martin Henriksen Rønningen
fra Sagplassen under Skifjell f. 17/6-1851 d. 18/4-1930 på Gammel-Rønningen, av "Aareforkalkning", 79 år gml., s.a. Henrik Ellefsen Sagpladsen.
g. i Gjerpen 19/12-1875 m. Marthe Elise Torgersdatter fra Skottet under Lid f. 24/6-1850 d. 12/12-1924 på Gammel-Rønningen, d.a. Torger Johnsen.
Forlovere: "Ole Torgersen Fossjordet og Bernhard H. Skifjeld."
1.
Gusta Marie Løberg f. 27/2-1876 på Sagplassen under Skifjell g. 29/4-1900 m. Olaus Olsen Venstøp. Se Venstøp(31) "Katteberget".
2. Johan Martinsen Løberg  f. 31/1-1878 på Sagplassen. Se nedenfor.
3. Hans Edvard Martinsen f. 9/7-1881 på Gammel-Rønningen. Se nedenfor.
4. Teodor Martinsen f. 24/12-1884 på Gammel-Rønningen. Se nedenfor.

Bruker fra 1880-tallet. Eier 1900.

Denne familien bodde tidligere på Sagplassen under Skifjell.

Dagarbeider, innerst (leieboer)
Hans Edvard Martinsen
herfra f. 9/7-1881, s.a. arbeider Martin Henriksen Rønningen.
g.m. Ingeborg Danielsdatter fra Kleven(1) f. 2/12-1881, d.a. g.br. Daniel Halvorsen Kleven.
1. Anna Martinsen f. 14/7-1903.

F.f. Dagarbeider Hans Edv. Martinsen og Ingeborg Danielsdatter Løbergs Anna: Arbeider Teodor Martinsen, g.br. sønn Kristen Danielsen Kleven, hustru Andrea Olsd. Venstøp og Anna Danielsd. Puttekaas.

Hans E. Martinsen var i 1900 gårdsgutt hos Olav Sem på Sem øvre.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Martin Henriksen Løbergrønningen til Theodor Martinsen Løbergrønningen for kr. 12.000, hvorav for løsøre kr. 4000,
med forbehold av føderaad for selgeren og hustru Marthe, værdsatt til aarlig værdi kr. 800, datert 2. sept., tinglyst 10. sept. 1924."

Småbruker, selveier
Teodor Rønningen Løberg
(Teodor Løberg) herfra f. 24/12-1884 d. 12/12-1937, s.a. arbeider Martin Henriksen Rønningen..
g.m. Torbjørg Silje fra Fyresdal f. 14/5-1884 d. 29/9-1959.
Eier 1924.

Han skrev seg for Teodor Rønningen Løberg.

Skogsarbeider, leieboer
Johan Martinsen Rønningen Løberg
herfra f. 21/1-1878 d. 14/10-1952, s.a. arbeider Martin Henriksen Rønningen.
g. 23/2-1901 m. Karen Marie Løberg fra Løberg(25) "Fædraheim" f. 5/5-1881 d. 1/11-1971, d.a. Jens Pedersen Løberg.
1. Anna Mathilde Rønningen f. 21/8-1903 g.m. Henry Henriksen Løberg. Se S. Løberg(28) "Kåvan".
2. Martha Elise Rønningen f. 28/6-1901.
3. Jens J. Rønningen f. 6/7-1906. Bygde nye hus på Ny-Rønningen.
Se S. Løberg (27) "Rønningen" ("Ny-Rønningen").
4. Minda Rønningen f. 5/12-1909 g.m. Halvor A. Grini. Se Grini(21) "Hagen".
5. Johanne Rønningen f. 2/12-1914 g.m. Rudolf Furuvald fra Furuvald. Bodde i Kløverstykket 13, av Langeland under Bratsberg. Skien etter 1964.
    Barn 1. Bjørn Furuvald f. 1939.
    Barn 2. Mai Furuvald.
    Barn 3. Jan Olav Furuvald f. 1953.
6. Ågot Rønningen f. 31/1-1916 på Løberg g.m. Olav Wølner Roligheten. Sønn: Tom Roligheten f. 1959. Overtok Rønningen gårdene i 1997.

Alle Johans barn er født i Gammel-Rønningen.

Denne familien flytta til "Ny-Rønningen" i 1941. Se Løberg (27) "Rønningen"

Eier i dag (2013): Tom Roligheten. Han er bosatt på Gvarv i Sauherad.

Takk til Tor Isaksen for god hjelp!

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no