ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Løberg
Gård nr. 112 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Opplysninger om feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 26.04.2023
 


Løberg 25 - Fedraheim
112/25 av nordre Løberg.

Utskilt fra Løberg(2) "Hofgaard" i 1899.


Løberg bnr 25 "Fedraheim". Foto: Gard Strøm 25. mai 2013.


Løberg bnr 25 "Fedraheim". Foto: Widerøe trolig 1961. Fotoets eier: Lars Erik Løberg.


Adresse i dag: Løbergv. 166, 3719 Skien.

G.br., selveier
Jens Pedersen Løberg
fra Løberg(7) f. 14/2-1846 d. 9/8-1916, s.a. Peder Jonsen Løberg.
Eier 1900.

Denne familien bodde på Løberg(7). Se der.

Ingen beboere her under folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

112

25

Løberg

Fedraheim

Jens P. Løberg

3 mark 44 øre


G.br., selveier

Peder Jensen Løberg
fra Løberg(7) f. 22/5-1884 d. 1973, s.a. Jens Pedersen Løberg.
g. 2/11-1906 m. Aaste Marie Sneltvedt fra Sneltvedt(10) f. 30/8-1883 d. 1970, d.a. John Olsen Sneltvedt.
1. Margit Johanne Løberg f. 14/4-1907 g.m. Hans Flid. Se Ballestad(12).
2. Jens P. Løberg f. 4/2-1909. Overtok gården.
3. Bjarne Løberg f. 7/7-1911g.m. Kirsti Heggland f. 12/7-1918. Se Århusv. 87 under Falkum.
4. John Løberg f. 25/2-1914 g. des. 1954 m. Karin Helene Benedikte Andersen fra Sneltvedt(4) f. 6/8-1921, d.a. Juel Otmar Andersen. John Løberg startet rørleggerverksted før 1954.
5. Lilly Helene Løberg f. 11/12-1916 d. 12/1-2007 g.m. Petter A. Thomassen f. 18/9-1912 d. 14/8-2004. Gravlagt på Gimsøy kirkegård.
6. Dagmar Marie Løberg g.m. Halvor Kikut.
7. Rut Petra Løberg f. 7/5-1921 g. 27/12-1952 m. filologistudent Olav Georg Mandt Fjågesund f. 13/6-1924 i Kviteseid, s.a. Torjus T. Fjågesund. Rut var Røde-kors søster da hun giftet seg.
8. Thorleif Løberg f. 1923 g.m. Bjørg Petrine Nesset f. 1927. Adresse Sneltvedtstien 12 på Sneltvedt. Deres sønn Bjørn Løberg overtok siden denne gården.
Eier 1910.

G.br., selveier

Jens P. Løberg
herfra f. 4/2-1909 d. 20/5-1984.
g.m. Anna Eikåsen fra Eikåsen f. 7/2-1910 d. 7/10-2002, d.a. Johannes Hansen Eikåsen.
Eier 1952. Ingen barn.


Håndkolorert foto av Løberg bnr 25 "Fedraheim". Eier av foto: Lars Erik Løberg. Tatt 1950-tallet eller tidligere.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

112

25

Fædraheim

Jens P. Løberg

3 mark 44 øre

114 1 Rustaden Jens P. Løberg 1 mark 83 øre


Fra Grunnboka: "
Andel av Løbergvegen 166 (Gnr 112, bnr 25) er overdradd til Bjørn Løberg (16.12.1981). Overdragelsen omfatter også
andel av Setervegen 290 (Gnr 114, bnr 1)."

Bankfunksjonær, selveier
Bjørn Løberg
fra Sneltvedtstien 12 på Sneltvedt f. 1956, s.a. Thorleif Løberg og Bjørg Petrine f. Nesset.
g.m. bankfunksjonær Randi Aune f. 1948.
1. Tor André Løberg (Tor Andre Løberg) f. 1980.
2. Eivind Løberg f. 1982.
3. Lars Erik Løberg f. 1984. Overtok gården.
Eier 1981.

Bjørn Løberg overtok eiendommene etter sin onkel Jens P. Løberg i 1981. Jorda blir leid bort.
Han er bosatt på Falkum.

Den ene av to Rustansetre har i mange år vært i denne gårdens eie. I følge eieren av Løbergseter, Helge Slaaen,
har Turistforeningen merket løypene feil eller unøyaktig, slik at mange tror dette er Løbergseter.


Rustanseter slik den framsto våren 2013. Foto: Thore Helliksen.

Fra Grunnboka: "
Løbergvegen 166 (Gnr 112, bnr 25) er overdradd for kr 2.600.000 fra Bjørn Løberg til Lars Erik Løberg (14.07.2011).
Overdragelsen omfatter også Setervegen 290 (Gnr 114, bnr 1)."

Selveier
Lars Erik Løberg
herfra f. 1984, s.a. Bjørn Løberg.
g.m. Linn Berge Pedersen fra Tufte(29) "Habakken" f. 1985, d.a. Runar Pedersen.
1. Ulrik Løberg f. 2012.
2. Oda Løberg f. 2014.
Eier 2011.


Kart fra NIBIO.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no