| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Langerød
Gård nr. 99 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 30.05.2021

 

Langerød B - Langerød 3
2 huder utskilt fra hovedbølet i ca. 1647.

Gammelt løpenr. 358. Siden Norges matrikkel 1889: 99/3.

Adresse 2020: Skifjellv. 15, 3719 Skien.


G.br., leilending

Anders Langerøe
f. ca. 1604.
g.m. NN.
1. Hans Andersen f. ca. 1634. Se Langerød(A).
2. Christopher Andersen.
3. Jørgen Andersen.
4. Dyre Andersen f. ca. 1647.
5. Kirsten Andersdatter.
6. Sara Andersdatter.
Br. 1647.

Konas navn er ikke nevnt i kildene.

Fra skattematrikkelen 1647:
”Langerød, Lauritz och Anders bruger. Er en ringe gaard, schylder 4 huder. Deraff Christen Borge 3 huder
med bøxell, og Kongl. Ma. 1 hudt. Er lagt i schat for 3/4 gaardt, penge 4 1/2 dr. Christen Borge bygger.”

G.br., leilending
Børge Lauritzen
fra Langerød(A) f. ca. 1650, s.a. Lauritz Langerød.
Br. ca. 1670.

Flyttet trolig til Osebakken.

G.br., leilending
Anun Levorsen
fra S. Riis f. ca. 1666 bg. 3/8-1726. ”Anun Levorssøn fra Osebachen, 61 aar.”, s.a. Levor Knudsen Riis.
g. 15/6-1690 m. Maren Anunsdatter fra Fløtterød, d.a. Anund Fløtterødt.
1. Gunhild Anunsdatter dpt. 29/9-1690.
Br. ca. 1690.

F.f. Anun Langerøs datter Gunhild: Mons Ballestad, Peder Anunsen i Scheen, Gunnar Solvesen Meen, Levor Riises quinde Astri, Lauritz Fløtterøs q. Live, Elen Amunsdatter tjener på Meen.

G.br., leilending
Halvor Langerud
f. ca. 1634 bg. 12/7-1696. ”Hans Langerø 62 aar.”
Br. ca. 1695.

G.br., leilending
Ole Gundersen
fra Buer f. ca. 1680 bg. 4/6-1741. ”Ole Gunderssøn fra Osebachen, 60 aar.”, s.a. Gunder Buer.
g. 26/3-1695 m. Tore Christophersdatter f. ca. 1674 bg. 24/12-1749. ”Ole Gundersens kone fra Borge Ejet 75(?) aar.”
1. Gunder dpt. 4/8-1695 bg. 28/8-1701. ”
Oluf Gunderssens barn Gunder paa Fossejord, 6 aar, 8 dage, fattig jord.”
2. Elen Olsdatter dpt. 6/2-1698 bg. 15/4-1764 ”Elen Olsdtr. f. Borge ejet 66 aar.” Trolig ugift.
3. Sivert dpt. 10/10-1700 bg. 29/6-1704. ”
Ole Fossejords søn Sivert 3 ½ aar gl.” Ingen faddere nevnt.
4. Gunder Olsen dpt. 17/12-1702. Se Søli(7).
5. Christopher Olsen dpt. 11/1-1705. Bodde på Borge-ejet.
6. Anna Olsdatter dpt. 4/9-1707 g.m. Peder Reiersen. Bodde i Hallsg. 1 på Osebakken. Se Familie 30 - Ø. Borge 1762.
7. Magnhild Olsdatter dpt. 17/11-1709 g.m. Anund Tolfsen. Se Vosserødklev.
8. Even Olsen dpt. 20/12-1711. Se Rønningen under Ø. Borge.
Br. ca. 1704.

F.f. Ole Gundersen Baasrøs søn Gunder: Ole Flotterø, Mathis Skifield, Ole Hanssen hos Hans Kvern, Ingebret Løbergs qvinde Karen, Knut Baaserøs qvinde Anne.
F.f. Ole Fossejord hans hiemmedøbte Barn Elen: Isak Nærum, Nils Jensen Nærum, Gunnar Claussøn Engraff, Sidsel Sanne, Halvor Bekkevals qnde., Oles søster Anne Gundersdatter.
F.f. Oluf Fossejords søn Gunnar: Verner Riis, Hans Borges dreng Oluf, Hans Borges qde. Pernille, Halvor Bechevalds qde. Ingeborg, Thore Hunnersdatter fra Højsæt.
F.f. Ole Langerøs Søn Christoffer: Hans Borgen, Anders Halvorssøn, Hans Borges dreng Ole, Verner Riss qvinde Anna, Søren Riss qvinde Anna, Ole Fløtterøs datter Elen.
F.f. Ole Langerøes datter Anna: Hans Krageto, Ole Gunderssen og Erich Gunderssen fra Osebachen, Abraham Øfrums qvinde, Lars Flotterøds datter Elen.
F.f. Ole Langerøds datter Magnild: Isak Nærum,
Erich Gunderssøn, Ingeborg Bechevald, Tone Sølj.
F.f. Ole Langerus søn Even: Ole Gunderssøn Hagen, Ingeborg Becheval, Ingebret Bugots qde.

Denne familien bodde på Fossjord fra de giftet seg og  til de kom hit i  ca. 1704.
De flyttet til Osebakken (under Ø. Borge) i ca. 1713.

Faddere for Hans Kragtoes søn Ole i 1698:
Iver Soli, Ingebret Løberg, Waldemar Klokkers qnde, Ole Fossejords qvinde, Karen Olsd. fra Løberg.

Faddere for  Ole Skomagers datter Anna fra Søljeje i 1712:
Test: Christen Søli, Eric Gunderssøn, Rollef tiener paa Sølj, Ole Højsæts qde Birte, Ole Langerøs qnde Tore.

G.br., selveier
Nils Andersen Langerød
fra Sætret i Luksefjell dpt. 17/3-1720 bg. 12/12-1795. ”Nils Anderssøn Langerøe, 76 aar.”, s.a. Anders Thorsen.
g1g 14/11-1749 m. Maria Andersdatter fra Mo dpt. 27/12-1726 i Siljan bg. 23/2-1763. ”Nils Langerøes kone 35 aar.”, d.a. Anders Nilsen Moe.
g2g 25/10-1765 m. Ingeborg Christensdatter fra Eikåsen født på Skyer dpt. 15/8-1742 bg. 19/1-1780. ”Nils Langerøes kone 36 1/2 aar.”, d.a. Christen Olsen.
g3g 28/9-1780 m. Maren Pedersdatter f. ca. 1732 (ikke fra Hauen!) bg. 3/7-1808. ”
lægdslem, enken Maren Pedersdtr. Langerøe 75 1/3 aar.”
1. Karen Nilsdatter dpt. 31/3-1750. Levde i 1765.
2. Ole dpt. 3/9-1752 bg. 2/11-1752. ”Nils Langerøes s. Ole 10 uger.”
3. Ole Nilsen dpt. 1/11-1753. Se nedenfor.
4. Anders Nilsen dpt. 29/8-1756. Se Nygård.

5. Erik Nilsen dpt. 7/10-1759 bg. 30/12-1759. ”Nils Langerøes s. Erich 12 uger.”

6. Anne Nilsdatter dpt. 2/7-1761 g.m. enkemann Gunder Olsen Hørta. Se Familie 39 - Ø. Borge 1782.
Barn i 2. ekteskap:

7. Christen dpt. 13/7-1766 bg. 24/8-1766. ”Nils Langerøes s. Christen 5 uger.”

8. Christen Nilsen dpt. 2/8-1767. Overtok gården.
9. Isak Nilsen dpt. 12/8-1770. Se Trollsåsen.

10. Jacob dpt. 13/2-1774 bg. 27/7-1777. ”Nils Langerøes s. Jacob 3 1/2 aar.”
11. Erik Nilsen dpt. 11/8-1776.
12. Jacob dpt. 5/4-1779 bg. 30/1-1780. ”Nils Langerøes s. Jacob 3/4 aar.”

Br. 1750.

F.f. Nils Langerøes pb. Karen: Ole Follougs kone, Karen Jensdatter, Ole Folloug, Christopher Venstøb, Anders Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Ole: Ole Follougs kone, Maren Olsdatter, Ole Folloug, Anders Andersen, Christen Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Ole: Ole Follougs kone, Dorte Halvorsdatter, Ole Folloug, Christopher Venstøb, Christen Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Anders: Halvor Houens kone, Dorthe Christensdtr., Ole Folloug, Nils Andersen, Christen Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Erik: Peder Øfrums kone, Karen Jensdatter, Ole Follaug, Christen Sneltvet, Nils Andersen.
F.f. Nils Langerøs pb. Anne: Ole Follougs kone, Lisbeth Andersdatter, Anders Langerøe, Halvor Larsen, Erik Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Christen: Anders Langerøes kone, Anne Christensdatter, Ole Folloug, Even Sneltvet, Mathis Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Christen: Ole Eichaasens kone, Karen Nilsdatter, Even Sneltvet, Johannes Otterholt, Mathis Andersen.
F.f. Nils Langerøes db. Isak: Ole Eichaasens kone, Anne Christensdatter, Knud Kraagetoe, Jacob Andersen, Peder Hansen.
F.f. Nils Langerøes db. Jacob: Ole Eichaasens kone, Anne Christensdtr., Johannes Otterholt, Peder Hansen, Ole Nilsen.
F.f. Nils Langerøes db. Erik: Inger Olsdatter, Gunhild Christensdatter, Johannes Otterholt, Knud Kragetoe, Ole Nilsen.
F.f. Nils Langerøes db. Jacob: Ole Eichaasens kone, Anne Christensdtr., Peder Hansen, Mathis Fløtterøe, Anders Nilsen.

Nils Andersen, som hadde vært leilending her siden 1750, kjøpte gården av
generalmajor Peter Deichman på Borgestad i 1761.

Nils Langerøds tredje kone, Maren Pedersdatter var trolig søster til Peder Pedersen
på Bakkeseter under Bakken.
Nils var bror til Johannes Andersen på S. Oterholt. Se skifte etter Johannes der. 

17/7-1765      MARIA ANDERSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 549b.
Langerød       Arvinger: Enkem. Niels Anderssen og barna:
               1. Ole Anderssen (skal være Nielssen. G.S.) 12 år.
               2. Anders Anderssen 9 år.
               3. Kari Andersdtr. 15 ”
               4. Anne Andersdtr.  4 ”
               Til formynder anordnes Niels Anderssen.
Brt:   248 - 1 - 16
Gjeld: 254 - 0 - 10 (insolvent).
Jordegods: 2 huder m.b. og h. i Langerød, (halve gården) samt 1 skind i en eng kallet Jarsengen,
tils. 2 huder 1 skind.
Enkem. har kjøpt dette av høyædle og velbårne hr. generalmajor Deicman i året 1761 d. 13.6. for
200 rdlr. Skjøte tingl. 7.9.samme anno. Også nå vurdert for 200 rdlr. 

1/7-1780       INGEBORG CHRISTENSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 225a.
Langerød       Arvinger: Enkem. Nils Anderssen og barna:
               1. Christen Nilssen 13 - 14 år.
               2. Isak Nilssen 10 år.
               3. Erik Nilssen  4 ”
               Faren ble selv verge.
Brt: 322 - 2 - 10
Net:  33 - 0 - 14.
Jordegods: 2 huder 1 skind i åsetegd. Langerød samt i underliggende Jass-Engen (Jarseng),
vurdert for 250 rdlr.

Arbeider, innerst
Ole Nilsen Langerød
herfra dpt. 1/11-1753 bg. 19/2-1807 i Ø. Porsgrunn. "Ole Nielsen Langerøe 54 aar.", s.a. Nils Andersen Langerød.
g1g 2/8-1777 m. Turi Sondresdatter fra Svarverplass u. Mo f. ca. 1751 bg. 5/12-1779. ”Ole Nielsen Langerøs qvinde 29 aar”, d.a. Sondre Halvorsen.
g2g 15/2-1781 m. enke Inger Christophersdatter fra Nygård dpt. 5/12-1756, d.a. Christopher Larsen Nygaard.
1. Maria dpt. 24/8-1778 bg. 21/10-1781. ”Ole Nilsens d. Maria f. Langerøe 6 aar.”
2. Halvor dpt. 21/11-1779 d. som liten.
Barn i 2. ekteskap:
3. Maria Olsdatter dpt. 4/11-1781.
4. Christopher dpt. 19/3-1786 i Ø. Porsgrunn kirke bg. 26/3-1786 i Ø. Porsgrunn.
5. Christopher Olsen dpt. 15/4-1787 i V. Porsgrunn kirke.
6. Nils Olsen dpt. 28/3-1790 i Ø. Porsgrunn.
7. Halvor dpt. 20/11-1791 i Ø. Porsgrunn bg. 8/6-1797 i Ø. Porsgrunn. "
Ole Langerøes barn Halvor 5 aar."

F.f. Ole Nilsens pb. Maria fra Langerøe: Even Sneltvets kone, Karen Nilsdtr., Halvor Sondresen, Anders Nilsen.
F.f. Ole Nilsens db. Halvor fra Langerøe: Live Pedersdtr., Anne Nilsdatter, Torsten Sondresen, Anders Nilsen.
F.f. Ole Nilsens pb. Maria fra Langerøe: Karen Nilsdtr., Anne Knudsdtr., Anders Nilsen, Ole Pedersen.
F.f.
Ole Nielsen og Inger Christophersdatters barn Christopher: pigen Johanne Christophersdatter, pigen Birthe Joensdatter, Anders Nielsen, Christen Nielsen, Sigur Hansen.
F.f. Ole Nielsen Langerøe og Inger Christophersdatters barn Christopher: Ole Halvorsens kone Ane Andersdatter, pigen Ane Amundsdatter, Søren Olsen Valler,
      Svennung Knudsen, Halvor Olsen.
F.f. Ole Nielsen og Inger Christophersdatters barn Niels: pigen Maria Andersdatter, pigen Maria Amunsdatter, Gunder Olsen, Ole Pedersen, Svend Halvorsen.
F.f. Ole Nielsen Langerøe og Inger Christophersdatters barn Halvor: Gunder Olsens kone Ane Nielsdatter, pigen Maria Joensdatter, Niels Jacobsen, Laurentz Hansen, Halvor Halvorsen.

26/1-1781      TURIE SONDRESDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 10a.
Nyegaard       Arvinger:                            
u/Meen         Enkem. Ole Nilssen og deres eneste barn Maria Olsdtr.
                    Faren ble formynder.
Brt: 6 - 3 - 8.

Net: 6 - 3 - 8.  Retten tok intet i omkostninger.

Ole Nilsen bodde på Langerød til ca. 1784. Hans andre kone var enke etter Anders Gundersen. Se Nygård.
Under folketellingen 1801 bodde de i Ø. Porsgrunn. Ole var da tømmerhugger og huseier.
Han brukte navnet Ole Langerøe også i Porsgrunn.

G.br., selveier
Christen Nilsen Langerød
herfra dpt. 2/8-1767 d. 26/10-1836 på Oseb., s.a. Nils Andersen Langerød.
g. 11/9-1796 m. Anne Maria Thorsdatter fra Bakken(1) dpt. 11/6-1764 d. 26/12-1830 på Oseb., d.a. Thor Andersen Bakken.
1. Nils dpt. 12/3-1797 bg. 26/3-1797. ”Christen Nilssøns Langerøes db. Nils 3 uger.”
2. Nils Christensen dpt. 3/6-1798.
3. Karen Christensdatter dpt. 26/12-1799.

4. Thor bg. 13/6-1802. ”Christen Nilssøns hd. db.
Tord f. Langerøe 16 dage.”
5. Ingeborg Maria Christensdatter dpt. 11/12-1803 g.m. Nils Helgesen. Se Familie 27 - Borgestad 1845.
Br. ca. 1795.

F.f. Christen Nilssøns db. Nils f. Langerøe: Anders Bakkens k., Else Jacobsdtr., Isak Nilssøn, Nils Tordssøn, Hans Knudssøn.
F.f. Christen Nilssøns db. Nils f. Langerøe: Anders Bakkens k., Karen Isaksdtr., Isak Nilssøn, Nils Tordssøn, Erik Nilssøn.
F.f. Christen Nilssøns pb. Karen f. Langerøe: Anders Bakkens k., Else Jacobsdtr., Isak og Erik Nilssøn, Lars Larssøn.
F.f. Christen Nilssøns pb. Ingebor Maria f. Langerøe: Nils Thorssøns k., Anne Jacobsdtr., Anders Thorssøn, Isak og Erik Nilssøn.

Christen Langerød kjøpte i 1825 huset, Bråtengata 6 på Osebakken (Borgestad gårds grunn) og
flyttet dit med sin kone, og datter Ingeborg Maria. Se Familie 11 - Borgestad 1835.

G.br., selveier
Mathias Andersen Fløtterød
fra Langerød(A) f. 1750.
g.m. Karen Nilsdatter herfra dpt. 30/3-1750, d.a. Nils Andersen.
Br. 1809.

Denne familien bodde på Fløtterød(1). Deres sønn Anders overtok dette bruket.

G.br., selveier
Anders Mathiasen Langerød
fra Fløtterød(1) dpt. 25/3-1787 d. 29/3-1849 på Langerød, s.a. Mathias Andersen Fløtterød.
g. 19/4-1813 m. Ragnhild Maria Jonsdatter fra Enggrav(A) dpt. 25/5-1788 d. 5/11-1862 på Langerød, d.a. Jon Thorsen Engrav.
1. Karen Andersdatter f. 7/2-1814 g.m. Jon Gundersen. Se Rønningen u. N. Løberg.
2. John Andersen f. 27/4-1817. Overtok gården.
3. Mariane Andersdatter f. 8/11-1824.
4. Kirsten f. 30/10-1828 på Langerød d. 9/11-1828 på Fløtterød. "Var kun hjemmedøbt og oplevde ikke Hjemmedaabens Konfirmation."
5. Kirsten Andersdatter (tvilling) f. 23/4-1831 g.m. enkem. Anders Pedersen Bøle. Se Bøle(2) "Ødegården".
6. Anne Dorthea Andersdatter (tvilling) f. 23/4-1831.
Br. 1813.

F.f. Anders Mathisen Langerøe og Ragnild Maria Johnsdatters Karen: Anders Fløtterøes k., Anne Jacobsdatter, Anders Knudsen, Lars Jacobsen, Hans Andersen.
F.f. Anders Mathisen Langerød og Ragnhild Johnsdatters John: Anders Fløtterøds Kone, pige Anne Knudsdatter Kjølnæs, Lars Jacobsen, Jacob Jacobsen, Ole Mathiasen.
F.f. Anders Mathisen  Langerød (udhougen) og Ragnhild Maria Johnsdatters Mariane: Ole Mathiasens kone af Eidanger, Pige Maren Margrete Langerød, Lars Jacobsen Langerød,
      Jacob Jacobsen ibid., Anders Knudsen Fløtterød.
F.f. Anders Mathisen Langerød og Ragnhild Maria Johnsdatters Kirsten (tvilling): Anders Kragetoes kone, Pige Karen Andersd. Fløtterød, Lars M. Fløtterød, Ole Mathiasen af Eidanger, Jacob J. Langerød.
F.f. Samme forældres Anne Dorthea (tvilling): Anders Jacobsens Kone Ballestad, P. Anne Andersd., Osebakken, Knud Andersen Fløtterød, Even J. Ballestad, Niels Evensen Kleven.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

358

Langerød

Anders Mathiassen

1 hud 1 skind

0 daler - 4 ort - 11 skilling

G.br., selveier
John Andersen
herfra f. 27/4-1817.
g. 27/12-1850 m. Karen Kirstine Vetlesdatter fra N. Brekkejordet f. 1/1-1826, d.a. Wetle Haavardsen. Se Familie 2 - N. Brekke 1810.
1. Maria Anne Johnsdatter f. 7/10-1851.
2. Anders Johnsen f. 3/7-1854.
3. Vilhelm Johnsen f. 19/10-1856.
4. Martin Johnsen f. 19/6-1859.
5. Karen Kirstine Johnsdatter f. 15/4-1862 g.m. Peder Andersen Bøle. Se Bøle(2) "Ødegården".
6. Maren Josefine f. 18/4-1865 d. 22/11-1866 på Langerød.
7. Nils Johnsen f. 20/9-1868.
Br. 1849.

Karen Kirstine bodde på Goberg under Århus før hun giftet seg. Kanskje hun var i tjeneste der. John Andersen solgte
gården i ca. 1870 og kjøpte visstnok en gård på Gulset.

G.br., selveier
Ole Arvesen
fra Austad i Siljan f. 10/4-1824 d. 17/2-1897 på Auby i Tjølling, Vestfold, s.a. Arve Olsen Austad.
g. i Siljan 3/6-1869 m. Anne Marie Olsdatter fra Modal i Siljan f. 17/6-1843, d.a. Ole Olsen.
Forlovere: "Jacob Olsen Rød, Daniel Eriksen Aasen."
Br. 1870. Se Langerød(2).

Innflytting registrert 11/11-1869.
G.br. Ole Arvesen Austad (26) og Hustru
Anne Maria Olsdatter Tudalen.
Fra Slemdal til Langerød.

Heretter samme eiere som Langerød(2). Bruk 2 og 3 ble drevet sammen fra 1872. Bygningene på bnr 3 ble senere
revet og jorda tillagt bnr 2.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

358

Langerød

Ole A. Augestad

0 daler - 3 ort - 2 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

99

3

358

Langerød

Langerød

Ole Arvesen

0 daler - 4 ort - 11 skilling

1 mark 59 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

99

3

Langerød

Langerød

Olaf Nilsen Kraaketo

1 mark 59 øre 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

99

3

Langerød

Olaf Nilsen Kraaketo (Olaf Langerød)

1 mark 59 øre

(C) Gard Strøm.