| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bakken
Gård nr. 103 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.05.2023

 

Bakken 1 - Bakken søndre m/ Bakkeseter
Gammelt løpenr. 344a. Siden Norges matrikkel 1889: 103/1.

Landskyld ca. 1760: 1 hud 4 skind.

Adresse 2020: Meensv. 360, 391a og b, 3719 Skien.

G.br., selveier
Thor Andersen Bachen
fra S. Bøle dpt. 28/10-1736 d. 23/2-1817 på Bakken, s.a. Anders Olsen Bøle.
g. 1/10-1761 m. Karen Andersdatter fra Bakken dpt. 1/11-1733 bg. 31/5-1796. ”Tord Bakkens kone Karen Andersdtr. 65 aar.”, d.a. Anders
1. Anne dpt. 25/7-1762 bg. 29/4-1764. ”Thor Bachens dtr. Anne 1 3/4 aar.”
2. Anne Maria Thorsdatter dpt. 11/6-1764 g.m. Christen Nilsen Langerød. Se Langerød(B). Se også Familie 11 - Borgestad 1835.
3. Inger dpt. 2/2-1766 bg. 20/3-1774. ”Thor Bachens d. Inger 8 aar.”
4. Anders Thorsen dpt. 29/5-1768. Overtok gården.
5. Nils Thorsen dpt. 28/4-1771 bg. 13/10-1806 på Oseb. g.m. enke Mari Jacobsdatter fra Espedalen. De bodde på Osebakken. Ukjent sted.
    Hun hadde tidligere vært g1g m. Ole Gundersen Bekkevold og hun ble g3g m. Lars Larsen Bachen. Se N. Bakken.

-   bg. 8/8-1779. ”Thor Bachens dødf. søn.”

Br. ca. 1753.

F.f. Thor Bachens pb. Anne: Lars Bachens kone, Ingebor Larsdatter, Gunder Borge, Peder Tofte, Erik Andersen.
F.f. Thor Bachens pb.
Anne Maria: Lars Bachens kone, Ragnil Engebretsdatter, Jacob Aaltvet, Ole og Erik Anderssønner.
F.f. Thor Bachens pb.
Inger: Erik Bøles kone, Maren Hansdatter, Lars Bachen, Halvor Becheval.
F.f. Thor Bachens db.
Anders: Jacob Aaltvets kone, Maria Christensdatter, Lars Bachen, Erik Bøle, Ole Halvorsen.
F.f. Thor Bachens db.
Nils: Jacob Aaltvets kone, Maren Hansdatter, Lars Bachen, Gunder Becheval, Anders Jacobsen.

Thor Andersen kjøpte 1 hud av gården Augestad -  Augestad(4) - av Gunder Hansen Augestad i 1786 for 250 Rdl. Det ble foretatt en besiktigelse av gården den 2/8-1786:
”Jordveien var skrinn og mager, dog oppryddet og god Jordmark, som ved opherding kan bli næsten en gang saa god som den er. Ikke bebygget for tiden, men ligger i en fordelaktig egn, ikke langt fra ladestedet Porsgrund, hvor eieren daglig kan ha fortieneste baade med kjørsel og mælkesalg. Lagrætten ansaa at man paa jordeveien kunne fø 3 Kyr og 1 Hest. Skjønnet til alle tiider værd 250 Rdl. Der er ingen Utmark tilhørende.” - Dette dreier seg altså om Augestad(4).

Bonde, selveier
Anders Thorsen Bachen
herfra dpt. 29/5-1768 d. 10/5-1836 på Bakken, s.a. Thor Andersen Bachen.
g. i Porsgrunn 13/11-1796 m. Elisabeth Isaksdatter Follaug fra Porsgrunn f. 12/1-1772 d. 20/12-1841 på Bakken, d.a. los Isak Børgersen Folloug. Se Follaug(4).

Forlovere: "Thor Andersen Bakken, Isaach Børgersen Folloug."

1. Thor Andersen dpt. 20/8-1797 d. 29/6-1824 på Bakken. Ugift.
2. Isak dpt. 22/9-1799 bg. 6/7-1800. ”Anders Tordssøns db. Isak f. Bachen 3/4 aar.”
3. Isak Andersen dpt. 6/9-1801 d. 10/4-1833 på Bakken. Ugift.
4. Karen Kirstine Andersdatter dpt. 27/5-1804 g.m. Anders Gundersen Bekkevald. Se Familie 4 - V. Borge 1845.
5. Nils dpt. 11/1-1807 bg. 2/12-1809. ”Anders Thorssøns db.
Nils f. Bachen 2 11/12 aar.”
6. Erik f. 3/8-1809 bg. 2/12-1809. ”
… hans db. Erik  ibid, næsten 1/3 aar.”
7. Nils Andersen f. 15/10-1810. Overtok gården.
Eier 1796.

F.f. Anders Tordssøns db. Tord f. Bachen: Isak Borgessøns kone, Gunhild Isaksdatter, Nils Tordssøn, Laers Laerssøn, Christen Nilssøn.
F.f. Anders Tordssøns db. Isak fra Bakken: Gunhild Isaksdatter, Karen Isaksdatter, Nils Tordssøn, Anders Isakssøn, Christen Nilssøn.
F.f. Anders Tordssøns db. Isak fra Bachen: Halvor Isakssøns kone, Karen Isaksdatter, Lars Bakken, Nils Tordssøn, Ole Laerssøn.

F.f. Anders Thorssøns pb.
Karen Kirstine f. Bakken: Lars Bakkens kone, Inger Isaksdatter, Hans karl Thor og Ole Bakken.
F.f. Anders Thorssøns db.
Nils f. Bachen: Lars Bachens kone, Karen Maria Isaksdatter, Halvor Ø? Borge, Peter Isakssøn, Hans Anderssøn.
F.f. Anders Thorssøns db.
Nils f. Bachen f. 15. ”juli”? : Hans Nærums kone, Karen Isaksdatter, Isak Børgessøn, Lars Bachen, Christen Nilssøn.

Det kan se ut som at denne familien bodde en del år i Porsgrunn. Hans svigerfar, losen Isak Follaug,
bodde der i eget hus til han som eldre mann flyttet tilbake til sin farsgård på Follaug. Se Follaug(1).

Gårdens landskyld i 1801: 1 hud 3 ¼ skinn.

Bonde, selveier
Nils Andersen Bakken
herfra f. 15/10-1810 d. 15/5-1888 på Bakken.
g. 28/2-1834 m. Karen Gundersdatter fra N. Ramsåsen f. 6/3-1813 d. 23/10-1888, d.a. Gunder Mathiasen.
Forlovere: "Anders Olsen Fossjord og Mathias Gundersen Ramsaas."
1. Gunder Nilsen (Gunnar Nilsen Kittilsrød/ Venstøp/ Skilbred) f. 6/8-1834. Bodde i Skien til han kjøpte gården Venstøp(11) av sin bror Ingebret. .
2. Anders Nilsen Bakken f. 1/12-1836 g.m. Ingeborg Maria Andersdatter. Se Familie 5 - Ø. Borge 1865.
3. Karen Elise Nilsdatter f. 22/1-1839 g.m. enkem. Lars Knudsen Sanni. Se Sanni(4).
4. Isak Nilsen f. 25/3-1841 g. 11/11-1864 m. Else Fredriksdatter. Var skredder og bodde i Ligata 8 under Ø. Borge. Se Familie 26 - Ø. Borge 1875.
5. Ingeborg f. 3/9-1843 d. 2/3-1847.
6. Anne Thurine f. 5/11-1845 d. 25/2-1847.
7. Ingebret Nilsen (Kittilsrød/ Venstøp/ Skilbred) f. 27/12-1847. Se Skilbred(4).
8. Anne Nilsdatter f. 9/7-1850 g1g m. enkemann Hans Kristoffersen. Se Ø. Borge(17) "Stormehaven". Hun ble 101 år gammel!
9. Ingeborg Nilsdatter f. 17/4-1852 g. 11/11-1888 m. Hans Johan Hansen (Hans Johan Moholt). Se Familie 36 - Ø. Borge 1891.
10. Ole Nilsen Bakken f. 22/2-1854 d. 17/12-1954 g. 18/1-1874 m. Petrea Hansdatter f. 9/2-1850, d.a. Hans Peter Pedersen på Borgeskogen (fra Klovholt i Solum).
      Ole var skreddermester og bodde i Porsgrunn. Merk at Ole Nilsen Bakken ble 100 år!
11. Martin f. 28/1-1856 d. 2/1-1857. ”Sygt fra fødselen.”
12. Martin Nilsen f. 24/3-1858. Overtok gården.
Eier 1836.

F.f. Nils Andersen Bakkens Gunder: Anders Bekkevalds kone, p. Margrete Gunnersdatter Ramsaas, Lars Larsen Bakken, Anders Olsen Fossejordet, Mathias Gunnersen Ramsaas.
F.f. Nils Andersen Bakkens Anders: Anders Olsen Fossjordet, Anders Gundersen Bekkevold, Mathias Gundersen Ramsaas, Karen Andersdatter Bakken, pige Ingeborg Gundersdatter Bakken.
F.f. Nils Andersen Bakkens Karen Elise: Mathias Gundersens kone, Karine Larsdatter Ramsaas, p. Ingeborg Gundersdatter Bakken,Anders Olsen Fossjordet, Anders Gundersen u. Borge, Gunder Gundersen Ramsaas.
F.f. Nils Andersen Bakkens Isak: Peder Christensens kone, Marthe Gundersdatter u. Borge, p. Thore Gundersdatter Lie, Anders Larsen Bakken, Mathias Gundersen Ramsaas, faderen selv.
F.f. Nils Andersen Bakkens Ingeborg: Ole Nilsen Stulen, Lars Andersen Fossjordet, pige Ingeborg Gundersdatter Ramsaas, begge foreldrene.
F.f. Nils Andersen Bakkens Anne Thurine: Margrethe Andersdatter Fossjordet, p. Anne Kirstine Knudsdatter Bakken, Anders Larsen Bakken, Martin Christensen Bakken, Gunder Gundersen Ramsaas.
F.f. Nils Andersen Bakkens Engebregt: Ole Nilsens kone, Ingeborg Gundersdatter Stulen, p. Anne Gundersdatter Bakken, Anders Olsen Fossjord, Anders Larsen Bakken, Gunder Gundersen Ramsaas.
F.f. Nils Andersen Bakkens Anne: Mathias Ramsaasens kone, Maria Eriksdatter, p. Berthe Kirstine Andersdatter Løberg, Anders Olsen Fossjord, Anders Larsen Bakken, Ole Olsen Bekkevald.
F.f. Nils Andersen Bakkens Ingeborg: Isak Andersen Solie, Gunder Nilsen Bakken, p. Berte Kirstine Andersdatter Løberg, foreldrene.
F.f. Nils Andersen Bakkens Ole: Gunder Andersen Nærum, Hans Olsen Lie, p. Karen Maria Mathisdatter Ramsaas, foreldrene.
F.f. Nils Andersen Bakkens Martin: Foreldrene, Gunder Nilsen Nærum, Anders Nilsen Myren og Marie Andersdatter Fossjordet.
F.f. Nils Andersen Bakkens Martin: Anne Helvig Nilsdatter og Anders Nilsen Bakken, Ingeborg Marie Andersdatter Fossum, Mathias Gundersen Ramsaasen, Isak Andersen Bekkevold.

I 1875 bodde det her en sønnedatter av Nils Bakken: Karoline Gundersdatter f. 1868 i Skien.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

344

Bakken

Niels Andersen

1 hud 1/4 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

344a

Bakken

Nils Andersen

1 - 3 - 12

G.br., selveier
Martin Nilsen Bakken
herfra f. 24/3-1858 d. 8/3-1946.
g. 10/11-1882 m. Karen Marie Isaksdatter fra Kålerød under Nygård f. 20/12-1854 d. 14/12-1931, d.a. Isak Trondsen.
Forlovere: "Lars A. Bakken og Anders I. Kolrød."
1. Karen Kirstine Bakken f. 29/10-1883 g.m. Olaf Usterud Nilsen. Se Langerød(2).
2. Nils M. Bakken f. 7/2-1886. Se Bekkevold(3).
3. Isak M. Bakken f. 13/4-1889. Overtok gården.
4. Kirsten Martinsen Bakken f. 11/4-1892 g.m. Anders Martin Nilsen Fløtterød. Se Løkenberg.
5. Elisabeth Bakken f. 12/10-1893 g.m. Johan Nilsen Fløtterød. Se Fløtterød(2).
Br. 1884.

F.f. Martin Nilsens Karen Kirstine på Bakken: Moderen, Anne Nilsdatter Bakken, Anders Nilsen Ballestad, Anders Isaksen Kolrød, Lars Isaksen Kolrød.
F.f. Martin Nilsen Bakkens sønn Nils: Hanna Jensdatter Venstop, Karen Isaksdatter Bakken, faderen, Gunnar Nilsen Venstøp, Anders Isaksen Kolrød.
F.f. Martin Nilsen Bakkens sønn Isak: Anders Nilsen Ballestad, g.br. Lars Isaksen Nygaard, tjener Marie Andersdatter Ballestad, Maren Hansdatter Eikaasen.
F.f. Martin Bakkens Kirsten: Moderen, Anne Isaksdatter Kolrød, faderen, Anders Isaksen Kolrød, Hans Kristoffersen Borge.
F.f. Martin Bakkens Elisabeth: Moderen, Ida Isaksen Borge, faderen, Ole Nilsen Porsgrunn, Anders Isaksen Kolrød.

Karen Marie var i tjeneste på Myra under Øvrum da hun giftet seg.


Martin Bakken? Innsendt av Frode Ulvær 2013.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

103

1

344a

Bakken

Bakken

Martin Nilsen

1 daler - 2 ort - 18 skilling

4 mark 38 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

103

1

Bakken

Bakken

Martin Nilsen

4 mark 38 øre

Se folketellingen 1900.
Se folketellingen 1910.


Kilde: Varden 18/3-1946. Innsendt av Hans Aas.

G.br., selveier
Isak Martinsen Bakken
(Isak M. Bakken) herfra f. 13/4-1889 d. 10/12-1985.
g. 1937 m. Aslaug Brekka fra Seljord f. 26/3-1906 d. 25/11-1993, d.a. Jørn Aslaksen Brekka f. 1871 og Margit Lavransdatter f. 1880.
1. Martin Bakken f. 1937. Overtok gården. Bygde nytt hus her (kårbolig?).
2. Kåre Bakken f. 1943. Bosatt i Knardalstrand, Porsgrunn.
Br. 1935.


Foran innhuset på S. Bakken i forbindelse med 100-årsdagen til Anne Fløtterød Bakken. Innsendt av Frode Ulvær.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

103

1

Bakken

Isak Martinsen Bakken

4 mark 38 øre

Mekaniker, selveier
Martin Bakken
herfra f. 1937, s.a. Nils Ingar Bakken.
g. 13/11-1965 m. Liv Gunhild Paulsen fra Porsgrunn f. 1943. 
1. Nils Ingar Bakken f. 1967. Overtok det gamle våningshuset.
2. Svein Arild Bakken f. 1970.
3. Hilde Bakken f. 1971.
Br. 1976.

Selveier

Nils Ingar Bakken
herfra f. 1967, s.a. Martin Bakken.
g. 12/6-1993 m. Hilde Bø fra Porsgrunn f. 1969, d.a. Odd Kristian Rambekk og Marit Dortea Bø.
1. Kristian Bakken f. 1988.
2. Martin Bakken f. 1992.
Br. 1991.


.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.