ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Augestad
Gård nr. 81 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 381.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 08.09.2020


Augestad 4
Gammelt løpenr. 299b. Siden Norges matrikkel 1889: 81/4 (Etter 1967: 381/4).

Utskilt fra Augestad(2) i 1786. Landskyld 1786: 1 hud.


Augestad bnr 4. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Etter avtale.Adresse i dag: Kleppvn. 6, 3914 Porsgrunn.

Dette er den parten av Augestad, som Engebret Hansen arvet i 1776. Den ble overtatt av hans bror Gunder
Hansen
og deretter solgt til Thor Andersen Bakken i 1786. Se S. Bakken.
Gården ble videre solgt til
Rasmus Haraldsen Søli fra nedre Søli(B) i 1794.

Kilde: Bamble tingbok nr. 23. 2 august 1786 (avskrift: Jan Christensen).

Retten ble sadt paa Austad for efter Thor Andersens begjær at uddele 1 huds skyld af gaarden, som han hafde kjøpt af Gunder Hansen.
......ble afdelt og merket......
Det var laavet et pengelaan af Østre Porsgrund publique penge, .....og bad derfor om et skjønn.

Jordveien skrind og mager, dog opryddet og god jordmark, som ved ophevding kan blive nesten en gang saa god som der er. Ikke bebygget for tiden, men ligger i en fordelagtig egn, ikke langt fra lahdestedet Porsgrund, hvor eieren daglig kan have fortieneste baade med kiørsel og melkesalg. Ansaa lagretten at paa jordveien kan føde 3 kiør og 1 hest. Ingen utmark til.
Skiønnet til alle tider verd 250 rdr.

Rasmus Haraldsen Søli kjøpte denne parten i 1794. Se Søli nedre(B).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld

299

Augestad

Enken Marthe Hansdatter, Ole Haraldsen og Jacob Andersen

1 hud

1 dl. - 0 ort - 22 sk


Kilde: Panteregisteret.
"Skjøde fra Rasmus Haraldsens enke Marthe Hansdatter til sønnen Vetle Rasmussen paa 4 skind for 100 spesiedaler, dat.
25. februar 1837, tingl. 26. juni 1840."
"Skjøde fra Jacob Andersen til Vetle Rasmussen paa 2 skind af det hans kone efter sin fader Simon Gundersen tilfalder, 4 skind
for 100 spesiedaler, dat. 25. februar, tingl. 20. juni 1840."

G.br., snekker, selveier
Vetle Rasmussen Augestad
fra Søli(3) dpt. 1/3-1801 d. 12/3-1888, s.a. Rasmus Haraldsen Søli.
g. 27/7-1831 m. Karen Jacobsdatter fra Klepp(1) dpt. 4/1-1807 d. 17/7-1862 på Augestad, d.a. Jacob Nilsen Klepp.
1. Maren Anne Vetlesdatter f. 27/5-1832 på Augestad g.m. Ole Christensen Riis. Se Riis(13).
2. Karen Guline f. 11/5-1836 på Augestad d. 1839.
3. Karen Guline Vetlesdatter f. 17/11-1841 på Augestad g.m. Nils Jacob Rasmussen. Se Fløtterød(2). Se også Meen(3).
4. Jacob Vetlesen f. 12/11-1845 på Augestad. Overtok gården.
Eier 1837.

F.f. Wetle Rasmussens Karen Guline på Augestad: Anders Jacobsens k., Ingeborg Rasmusdatter Klep, p. Kirsten Maria Hansdatter Sølie, Simon Jacobsen Søli, Hans Arnesen Augestad, Andreas Haraldsen Lie.

Det var mest sannsynlig Vetle Augestad som ryddet denne gården. Det hadde trolig aldri stått hus her tidligere.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

299b

Augestad

Vetle Rasmussen

0 daler 2 ort - 6 skilling

Kilde: Panteregisteret.
"Skjøde fra Vetle Rasmussen til sønnen Jacob Vetlesen paa bl.a. denne eiendom for 960 spesiedaler (ca. 3840 kr.).
Dat. 28. januar, tingl. 19. februar 1877."

G.br. snekker, vognmann, selveier
Jacob Vetlesen Augestad
herfra f. 12/11-1845 d. 1932.
g. 3/1-1873 m. Else Georgine Pedersdatter fra Meen(17)  f. 11/4-1851 d. 1924, d.a. Peder Hansen Meen.
1. Wilhelm Augestad f. 16/4-1873 g.m. Maren Andrea Torjusdatter fra Riis(16) f. 11/1-1871. På 1950-tallet var han bestyrer (hvor?) og bodde i Lundeg. 27 i Skien.
    Barn 1. Thor Augestad (1899-1945) g.m. Gerd Jørgensen f. 1906. Ingen barn.
    Barn 2. Jacob Augestad f. 1900 g.m. Astrid Johannesen f. 1898. 4 barn.
2. Anna Karoline Augestad f. 30/10-1875 g.m. kjøpmann Harald Nilsen Myhra fra Lid(12) "Myren". Bodde i Porsgrunn.  
    Barn 1. Sigurd Myhra f. 1903 g.m. Borghild Tessem f. 1910. 4 barn.
    Barn 2. Randi Myhra f. 1905 g.m. Anders Usterud f. 1903. 2 barn.
    Barn 3. Eva Myhra f. 1912 g.m. Gustav Klingberg f. 1906. 3 barn.

3. Peder f. 26/3-1878 d. 10/5-1881.
4. Karen Sophie Augesta
d f. 28/11-1880 g1g m. Anders Meen f. 1880 d. 1921 g2g m. Einar Grinvold, Harlowton, Montana, USA.
    Barn 1. Hans Meen f. 1919.

5. Peder Augestad f. 27/4-1883. Se Søli(14).
6. Anders Ingvar Augestad f. 21/2-1886 g.m. Emilie Bergliot Furuseth fra Kolbotn i Akershus f. 1890 d. 1918.
    Barn 1. Astrid Augestad f. 1914 g.m. Otto Hartmann f. 1903. 4 barn.
    Barn 2. Arne Augestad f. 1915 g.m. Elsa Faale f. 1917. 3 barn.
    Barn 3. Else Augestad f. 1917 d. 1924.
    Barn 4. Jacob Wilhelm Augestad f. 1918 g.m. Borghild Dale fra Oslo f. 1921. 1 barn.

7. Maren Berthine Augestad f. 3/8-1888. Emigrerte til Chosia, USA. g. i USA m. Mathias Kjolseth f. 1882. 3 barn.

8. Inga Marie Augestad f. 27/10-1890. Bodde i Storgt. 181 i  Porsgrunn. Ugift.
9. Dagmar Elisabeth Augestad f. 15/9-1896. Bodde i Storgt. 181 i  Porsgrunn. Ugift.
Eier 1877.

Tjenestepike her i 1875: Ingeborg Olsdatter f. 1859 i Gjerpen.


Familien Jacob Vetlesen Augestad rundt 1915. Innsendt av Helge Klingberg 2013.

Foran: Jacob Augestad, Dagmar Elisabeth og Else Georgine Meen.
Bak fra venstre: Inga Marie, Maren Berntine, Karen Sofie, Anna Karoline, Peder, Anders Ingvald og Wilhelm Augestad.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

81

4

299b

Austad

Austad (Augestad)

Jacob Vetlesen

0 - 2 - 23

1 mark 16 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

81

4

Austad

Augestad

Jacob Vetlesen

1 mark 16 øre


G.br., selveier

Abraham Rasmussen Søli Augestad
fra Søli(3) f. 20/7-1865 d. 30/5-1943, s.a. Rasmus Hansen Søli.
g. 29/6-1895 m. Marte Marie Nilsdatter fra Meen(1) f. 20/1-1870 d. 19/11-1968, d.a. Nils Andersen Meen.
1. Nils Augestad f. 19/4-1896 d. 18/3-1986 g.m. Karen Helene Eikaasen. Han var møbelsnekker. Bodde i Liane under Søli - 82/43 "Askelund".
2. Trygve Augestad f. 14/6-1899 g. 19/2-1927 m. Elevine Riis f. 13/3-1899. Bodde i Hovenga.
3. Ragnvald Augestad f. 18/9-1906. Overtok gården.
Eier 1911.

Familien bodde her også i 1900. Brukte fam. navnet: Sølie Augestad. Adresse i 1896 og 1910: Augestad.
I 1914 kjøpte Abraham Stulen(2) ved Ramsåsen av Hypotekerbanken. Marte Marie bodde der fra 1947.

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Ragnvald Augestad
herfra f. 18/9-1906 d. 23/1-1968.
g. 1935 m. Hilbjørg Marie Eikhaugen fra Kroken i Drangedal f. 13/10-1909 d. 18/10-1987.
1. Gudrun Augestad f. 1937. Hun drev strikkeforretningen i Slotsbrugata på Hovenga.
2. Ivar Augestad f. 1943. Overtok gården.
3. Ragnar Augestad f. 1944. Bosatt i Kleppv. 4.
Eier 1947.

Ragnvald Augestad var takst og skjønnsmann i Gjerpen kommune.

Våningshuset var svært gammelt da Ragnvald Augestad overtok i 1947. Fjøset var fra 1914, ny stall og låve ble
oppført i 1928.

Ragnvald og kona er gravlagt på Ø. Porsgrunn kirkegård.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

81

4

Austad (Augestad)

Ragnvald Augestad

1 mark 16 øre

82 27 Søli - Nordjordet Ragnvald Augestad 1 mark 12 øre
88 2 Stulen Ragnvald Augestad 0 mark 39 øre
88 3 Stulen Ragnvald Augestad 0 mark 68 øre

Fra Grunnboka: "Andel av Kleppvegen 6 (Gnr 381, bnr 4) er overdradd til Ivar Augestad (02.05.1977)."

Arbeider i Telenor, bussjåfør, selveier

Ivar Augestad
herfra f. 1943.
g. 1971 m. sentralborddame Anniken Rohde f. 1945.
1. Hanne Augestad.
2. Endre Augestad.
Eier 1977.

Kilde: Oppgave fra eieren, gjengitt i Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002). Utdrag.
Gården er på 40 dekar jord og 20 dekar beite. Eieren har også Stulen 88/2,3, Ramsbu 88/7 og Sørli 382/27 "Nordjordet". Jorda er nå bortleid. Melkekyr ble det slutt med i 1967. Første traktoren kom i 1963.
I tunet står et våningshus fra 1954 og en låve med fjøs fra 1914. Stall og løe fra 1928. På setra Stulen er det to bygninger. Setra er ikke i bruk i dag.


Noe av Augestad-området 1978. Midt på bildet sees Augestad(3) "Liland" og til høyre sees Augestad(4). Foto Vidar Åltvedt 1978.
På åsen i bakgrunnen skimtes noen av øvre Søli-gårdene.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no