| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Riis
Gård nr. 78 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 15.03.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Riis 16 - Riis søndre
Gammelt løpenr. 280c. 78/16 siden Norges matrikkel 1889.

Utskilt fra Riis(15) i 1857.


Riis søndre bnr 16 - Sanniv. 3, 3719 Skien. Foto: Gard Strøm 2005.
 

Adresse i dag: Sanniv. 3, 3719 Skien.

G.br., selveier
Torjus Rasmussen
fra Øvrum(A) f. 8/8-1823 d. 7/9-1908 på Ekelund under Bjørntvedt i Solum, s.a. Rasmus Madsen Øvrum.
g1g 11/7-1856 m. Live Isaksdatter fra Espedalen(1) f. 28/6-1826 d. 23/9-1858. "33 år 3 mnd gml.", d.a. Isak Gundersen Espedalen.
g2g i Solum 30/5-1862 m. Elise Maria Halvorsdatter fra Bjørntvedt(37) "Ekelund" i Solum f. 22/2-1831, d.a. Halvor Jørgensen Ekelund og Anne Jensdatter.

1.
Olaf  f. 2/6-1857 d. 9/9-1857 på Riis.
2. Marthe Marie f. sept. 1858 d. 15/9-1858 på Riis.
Barn i 2. ekteskap: 
3. Anne Lovise Torjusdatter f. 4/6-1863 på Riis.
4. Kirsten Rosine Torjusdatter f. 23/7-1865 på Riis.
5.
Halvor f. 18/10-1868 på Riis.
6. Maren Andrea Torjusdatter Ekelund f. 11/1-1871 på Riis g.m. Wilhelm Augestad fra Augestad(4). Bodde i Skien.

7. Olav Torjussen Ekelund f. 9/1-1877 på Ekelund i Solum g. i Gjerpen 13/11-1900 m. Anne Margrethe Isaksdatter Øvrum f. 1878.
Br. 1857.

F.f. Torjus Rasmussens Anne Lovise: Enke Marthe Halvorsdatter Kjær, Gurine Andreasdatter i Skien, Anders Tronsen i Skien, Hans Isaksen Bugot, Peder Larsen Kjær.
F.f. Torjus Rasmussen Riis's Kirsten Rosind: Moderen, pige Karen Marie Larsdatter Søli, Erik Rasmussen Øvrum, Ole Isaksen Espedalen, Hans Jørgen Halvorsen Egelund i Solum.

Torjus eide dette bruket, samt Vosserødklev (Plassen).

Torjus Rasmussens første kone døde av tæring. Han giftet seg igjen i Solum kirke med datteren på gården Ekelund.
De overtok Ekelund før 1875 og ble boende der resten av livet.

Tjenestefolk her i 1865: Anne K. Knudsdatter f. 1842 og Thron Kittilsen fra Holla f. 1848.
 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

280c

Riis søndre

Torjus Rasmussen

1 daler - 2 ort - 6 skilling

 
  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

78

16

280c

Riis

Riis søndre

Torjus Rasmussen

1 - 1 - 16

3 mark 74 øre


G.br., selveier

Hans Olsen Ødegaarden
fra Øvrum(10) "Ødegården" f. 14/7-1866
d. 9/10-1918., s.a. Ole Christophersen f. 1829.
g.m. Hege Halvorsdatter fra Rauland
f. 1/9-1870 d. 22/3-1952, d.a. Halvor Olsen og Aase Knudsdatter.
1. Anna Ødegaarden f. 5/2-1896 d. 9/2-1980. Ugift.
2. Harald Ødegaarden f. 6/7-1898 d. 1/9-1937 g. 19/2-1927 m. Else Søli fra Søli(4) f. 24/2-1901 d. 30/12-1997. Han var ingeniør. De bodde trolig i Liane 17.
3. Borghild Ødegaarden f. 29/9-1900 d. 29/12-1991. Født her. Ugift.
4. Olav Ødegaarden f. 24/2-1912 på Ødegården d. 4/7-2003 g.m. Inga Holsen fra Voss, Hordaland f. 15/2-1926. Bodde i P. A. Munchsg. 10 i Skien.
    Olav var blind og var kurvmaker av yrke. Gravlagt på Borgestad. Han ble blind som 7-åring etter ei ulykke.
Br. 1896.

Se folketellingen 1900.

Gården ble solgt i 1906 til Anders Larsen Bakken.

G.br., selveier
Anders Larsen Bakken
fra N. Bakken.
g.m. Inga Gunelia Nilsdatter fra Kiste i Siljan.
Br. 1904. Se N. Bakken.

Denne familien flyttet til N. Bakken i 1925. Se alle barna der.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

78

16

Ris

Ris søndre

H. Olsen Ødegaarden

3 mark 74 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Einar Bakken
fra N. Bakken f. 16/10-1899 d. 2/9-1975, s.a. Anders Larsen Bakken.
g. 5/6-1926 m. Lilly Olga Isaksen fra Lid(7) f. 17/6-1904 d. 3/7-1968, d.a. Theodor Isaksen Lid.
1. Ester Bakken f. 29/5-1929 på Bakken g.m. Bjarne Johnsen. Se nedenfor.
Br. 1944.


Dobbeltbryllup på Lid 5/6-1926. Fra venstre: Lilly Lid og Einar Bakken, Sofie Lid og Kolbjørn Lillenes.
Innsendt av Svein Aage Johnsen.Einar Bakken (1899-1975). Foto: Esther Bakken. Innsendt av Svein Aage Johnsen.

 


Riis bnr 16. Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark 1954.
 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

78

16

Ris søndre

Einar A. Bakken

3 mark 74 øre


Eiendommens grenser på 1950-tallet, ifølge Einar Bakken:
”I øst mot Harald Riis, i vest mot Eivind Riis, i nord mot Aagot Riis, i syd mot Harald Follaug.”

Karosserimaker, biloppretter hos Funnemark
Bjarne Johnsen
fra Hovenga f. 23/9-1928 (i Eidanger) d. 20/1-1986, s.a. hydroarbeider Thorleif og Elise Johnsen.
g. 1950 m. Esther Bakken herfra  f. 29/5-1929 d. 14/1-2006, d.a. Einar Bakken.
1. Arild f. 1950 d. 1951.
2. Randi Johnsen f. 1951 g.m. Nils Olav Skilbred. Se Skilbred(2).
3. Svein-Aage Johnsen f. 1956 g. 1993 i Holmestrand og bodde der til 2004. Han er frilans journalist, forfatter og dikter. Bosatt i Skien.
Br. 1975.

Da de giftet seg var Bjarne i arbeide hos Funnemark på Osebakken. Esther var badebetjent ved Porsgrunn kommunale bad.
Denne familien bodde i et hus på utskilt tomt.
 


Esther Johnsen f. Bakken. Innsendt av Svein Aage Johnsen.

Det ble på 1960-tallet oppført en kårbolig 300 meter vest for innhuset med adresse Langerødv. 84, 3719 Skien.
Familien Bjarne Johnsen bodde der i mange år.

Jorda har vært bortleid i flere år. Ester Bakken Johnsen eide gården fra hun arvet den i 1975. Bjarne og Ester er
gravlagt på Borgestad. Minneord etter henne i TA den 23/1-2006.

Etter Esther Johnsens død i 2006, ble gården solgt til naboen Hans Riis jr., som allerede hadde leid jorda i flere år.
Se Riis(17) "Riisrydningen".

(C) Gard Strøm.