| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Øvrum
Gård nr. 105 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 28.12.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Øvrum A - Øvrum 4
Landskyld 1685: 3 huder.

Utskilt fra hovedbølet i ca. 1685.

G.br., leilending
Abraham Ibsen Øfrom
fra Øvrum f. ca. 1661 bg. 16/5-1720. ”Abraham Ibssøn fra Øfrom, 59 aar.”
g. 10/7-1687 m. Marthe Olsdatter fra M. Løberg(A) f. ca. 1664 bg. 16/11-1734 i Eidanger. "
Martha Olsd. Holte, 70 aar.", d.a. Ole Solvesen Løberg.
1. Marthe dpt. 2/9-1688 bg. 21/10-1699. ”Abraham Øfroms datter Karen 11 aar g.”
2. Elen Abrahamsdatter dpt. 16/8-1691 g.m. Gunder Jansen. Se nedenfor.
3. Ib dpt. 7/10-1694  bg. 20/4-1695. ”Abraham Øfroms søn Ib, 1/2 aar g.”
4. Ole dpt. 13/4-1696 bg. 21/10-1717. ”Abraham Øfrums søn Ole, 22 aar.”
5. Ib dpt. 14/1-1700 bg. 20/5-1700. ”Abraham Øfroms søn Ib, 15 uger g.”
6. Karen Abrahamsdatter dpt. 16/5-1701 bg. 2/1-1753. ”Karen Abrahamsdtr. fra Øfrum 53 aar.” Ugift. Hun var i tjeneste hos Anders Li som også var hennes verge (ifølge skifte av 17/5-1742.)
7. Ragnild dpt. 22/3-1705 bg. 2/7-1705. ”Abraham Øfrums datter Ragnild 15 dage gl.”
8. Astrid Abrahamsdatter dpt. 13/10-1706 bg. 1/9-1748. ”
Astri Abrahamsdtr. 47 aar.” I 1742: ”tjente hos Amun Aaltvedt som verger for henne.” Ugift.
Br. 1685.

F.f. Abraham Øfroms datter Elen: Hans Søli, Ingebret Løberg, Gunder Lauritsen Li, Lauritz Lies qvinde Magnil,  Hans Lies qvinde Lisbeth, Karen Olsdatter Løberg.
F.f. Abraham Øfroms søn Ib: Hans Søli, Isak Nærum, Ingebret Esbedalen, Lisbeth Li, Ingebret Løbergs qnde Karen, Anne Gundersdatter fra Nærum (skal ikke dette være Øvrum?)
F.f. Abraham Ofroms søn Ole: Hans Søli, Ingebret Løberg, Isak Nærum, Marthe Esbedalen, Maren Hans Kraagetoes, Gunhild Olsdatter Løberg.
F.f. Abraham Øfroms søn Ib: Hans Li, Lauritz Lies søn Anders, Lauritz Lies qde. Tore, Ingebret Løbergs qde. Karen, Maren Olsdatter Løberg.
F.f. Abraham Øfveroms datter Karen: Laers Li, Ingebret Løberg, Hans Lies qv. Lisbet, Isak Nærums qv. Karen, Gunil Olsdatter Løberg.
F.f. Abraham Øfrums datter Ragnild: Isak Bachen, Christen Dyresen af Scheen, Lars Lies quinde Tore, Ingeborg Li, Gunder Øfrums quinde Gunhild.
F.f. Abraham Øfrums datter Astri: Lars Li, Isac Nærums quinde Karen, Gunder Øfrums quinde, Ole Fløtterøs datter Elen.

Abrahams første barn var registrert som ”Marthe” da hun ble døpt og ”Karen” da hun ble gravlagt.

Fogderegnskapet 1711 ”Skoskatten”. (Avskrift Gard Strøm).
Øfverum.
Abraham Self
, 7, kone, 4 børn, 1 gml. vanfør kone, 42 sk.
Gunder Self, 8, kone, 4 børn 2 under 3 aar, 2 piger, 40 sk.
Claes Øfverum en gml. mand, 6 sk.

Arbeider, innerst
Hans Eilertsen

g. 1/8-1697 m. Ragnil Iversdatter.
1. Iver Hansen dpt. 15/8-1697. Født her.
2. Sidsel Hansdatter dpt. 22/1-1702. Født på Osebakken.
Br. i 1697.

F.f. Hans Eilertsens sønn Iver f. 1697: Abraham Øfrom, Nils Solvesen hos Nils Sande, Halvor Bechevalds quinde, Isak Bakkens quinde, Inger Reiersdatter i Porsgrund.
F.f. Hans Eilertsens datter Sidsel fra Aasebachen: Gunnar Sivertsen fra Borrestadstranden, Nils Hansen ved Graaten, Sivert Gundersen Aasebachen, Anna fra Borrestadstranden,
      Inger Rejersdatter fra Aasebachen.


Arbeider, innerst

Gunder Hansen Holthe
fra Ås i Eidanger? f. ca. 1680.
g. i Gjerpen 20/10-1720 m. Ellen Abrahamsdatter herfra dpt. 16/8-1691 bg. 27/5-1735. "
Gunder Hansøn Holthes qvinde Ellen Abrahamsdatter, 48 aar."
1. Ingeborg Gundersdatter dpt. 28/9-1721.
2. Abraham Gundersen dpt. 13/8-1724.
3. Anne Gundersdatter trolig f. i Skien eller Porsgrunn.
4. Dorthe Gundersdatter trolig f. i Skien eller Porsgrunn.
5. Martha Gundersdatter dpt. 25/6-1730 i Eidanger.
Br. ca. 1723.

F.f. Gunder Hanssøns datter Ingeborg: Gullic Espedal, Gunder Øfrum, Hans Aas, Lars Hanssøns qde i Scheen, Marta Nærum.
F.f. Gunder Øfrums Abraham: Isac Nærum, Gunder Øfrum, Mathis Langerøs qde., Karen Øfrum.
F.f.
Gunder Hansen Holte og Ellj Abrahamsdatters Martha: Karen Pedersdatter Sillien, Maren Christensdatter Flaachstad, Olle Søfrensen Lunde, Erich Olsen Lunde, Christopher Olsen tienner paa Silien.

Denne familien flyttet i 1729 til Holtet i Eidanger. De byttet bosted med Christen Jensen nedenfor.

”Maren Halvorsdatter fra Øfrom en gammel pige, 76 aar gml.” f. ca. 1609 bg. 2/8-1685.

G.br., leilending

Christen Jensen Øfrum
f. ca. 1677 bg. 1/6-1739. ”Christen Øfrum, 54 aar.”
g. i Eidanger 17/2-1715 m. enke Sara Schajesdatter fra Holtet i Eidanger (dpt. i Brevik) f. ca. 1686 bg. 8/6-1736. ”Christen Øfrums qde Sara, 50 aar.”, d.a. Schaje Lauritzsøn Holtet og Elen Halvorsdatter som ble trolovet i Gjerpen krk. 2/2-1683.
Forlovere: "
Christen Olsen øfver Lunde og Anund Knudsen Hvallen."
1. Elen Christensdatter dpt. 17/11-1715 i Eidanger bg. 29/3-1783. ”Elen Christensdtr. f. Bradsb.Kl. 67 1/2 aar.” Ugift.
2. Schaje Christensen dpt. 8/8-1717 i Eidanger. Se Ballestadmyra.
3. Berte Christensdatter dpt. 10/3-1720 i Eidanger.
4. Nils Christensen dpt. 6/12-1722 i Eidanger.
5. Jens dpt. 21/3-1725 i Eidanger bg. 8/4-1725 i Eidanger.
6. Jens Christensen dpt. 7/12-1726 i Eidanger.
7. Anders dpt. 20/1-1728 i Eidanger bg. 2/3-1729 i Eidanger.
8. Marta dpt. 25/6-1730 i Gjerpen bg. 19/7-1730. ”Christen Øfrums Marta 3 uger.”
9. Abraham Christensen dpt. 16/12-1732 i Gjerpen. Se Bratsberg(31) ”Skauen”.
Br. 1728.

F.f. Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatters Elen: Karen Christophersdatter Waller, Ingeborg Jensdatter, Christen Olsen øfre Lunde, Jørgen Halvorsen Siljen, Frands Frandsen nedre Lunde.
F.f. Christen Jensen Holtes og Sara Skajesdatters Schaje: Karen Lind, Ingebor Jensdatter, Christen Olsen Lunde, Jørgen Siljen, Anders Olsen Lunde.
F.f. Christen Jensen Holttis og Sara Skajesdatters Berthe: Mademeselle Karen Nielsdatter Liind, Ingeborg Jensdatter, Sophiemallia Danielsdatter, Monsiur Malling, Christen Olsen Lunde.
F.f. Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatters Niels: Anne Amundsdatter Flaachstad, Martha Jensdatter Lunde, Giørand Thorchilsdatter, Laers Søfrensen Quæstad, Hans Thorchilsen Quæstad.
F.f. Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatters Jens: Martha Jensdatter Øfre Lunde, Kirsten Thostensdatter, Anders Halfvorsen, Olle Christensen Øfre Lunde.
F.f. Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatters Jens: Martha Jensdatter Øfre Lunde, Johanne Erichsdatter Questad, Jørgen Halfvorsen Sillien, Olle Christensen Lunde.
F.f. Christen Jensen Holte og Sara Skajesdatters Anders: Martha Jensdatter Øfre Lunde, datteren Berthe Christensdatter Lunde, Jørgen Halfvorsen Sillien, Laers Nielsen Holte.
F.f. Christen Øfrums Marta: Lars Fløtterø, Arne Langerø, Ingebret Øfrum, Mathis Langerøs qde., Maren Øfrum.
F.f. Christen Øfrums Abraham: Ole Nærum, Nils Øfrum, Hans Kragetos qde, Maren Øfrum.

Denne familien bodde tidligere på Holtet i Bjørkedalen i Eidanger.

Sara Schajesdatter var tidligere gift med Nils Halvorsen fra Siljan i Eidanger,
som døde i 1711 (sk. 10/6-1711). De bodde på Siljan i Eidanger.

Hun hadde i sitt første ekteskap to sønner:
Lars Nilsen f. ca. 1710  bg. 30/11-1734. ”Lars Øfrum, 25 aar.” Se skiftet nedenfor.
Anders Nilsen f. ca. 1711 bg. 23/4-1713 i Eidanger. "
Niels Halfvorsøn Siljen og Sara Skajesdatter, deris ægte barn N. Anders, 2 aar 7 maaneder 4 uger."

1/7/1735     LARS NIELSSEN SILJAN     Bamble skifteprot. nr. 3b, side 229a.
Øvrum          Arvinger:                            
               Hans mor Sara Schøysdatter og 6 halvsøsken:
               1. Schøye Christenssen  16 år
               2. Niels Christenssen   11 ”
               3. Jens Christenssen     9 ”
               4. Abraham Christenssen  3 ”
               5. Ellen Christensdtr.  18 ”
               6  Berthe Christensdtr. 14 ”
Alle umyndige. Mannen, Christen Jenssen Øvrum, var verge. Efter skifte av 30/3-1716 hadde
Lars Nielssen arvet en del løsøre efter sin bestemor Magnhild Nielsdtr. Jørgen Siljan var farbror.
Brt:    56 - 1 -  4
Gjeld: 133 - 2 - 18 (insolvent).
Jordegods: Etter skifte eiet Lars Nielssen 4 1/2 skind med bøksel og herlighet i gården Siljan (”Sillien”)
i Eidanger, som Else Knutsdtr. oppgav å være hennes barns odelgods. Verdsatt til 20 rdlr 1 mrk.

G.br., leilending
Abraham Jacobsen
fra S. Ballestad(A) dpt. 11/7-1700 bg. 25/2-1757. ”Abraham Øfrum 57 aar.”, s.a. Jacob Abrahamsen Ballestad.
g. 28/10-1725 m. Ingeborg Haraldsdater fra Hauen(B)
dpt. 16/9-1703 bg. 12/9-1773. ”Abraham Øfrums enke 67 aar.”, d.a. Harald Halvorsen Hauen.
Forlovere: "Harald Bøle og Isak Løberg."
1. Maren dpt. 26/12-1729
bg. 27/4-1753. ”Maren Abrahamsdtr. f. Øfrum 23 aar.”
Br. ca. 1740.

F.f. Abraham Ballestads hiemdøbte Maren: Even Borge, Per Houen og qde., Giertrud Houen.

G.br., leilending

Knud Simonsen Øvrum
fra S. Ballestad(C) dpt. 18/3-1725 bg. 25/3-1781. ”Knud Øfrum 49 aar.”, s.a. Simon Larsen Ballestad. 
g1g 14/11-1749 m. Karen Larsdatter fra S. Bøle dpt. 16/7-1719 bg. 21/8-1757. ”Knud Øfrums kone 36 aar.”, d.a. Lars Haraldsen Bøle.
g2g 10/11-1757 m. Ambor Jacobsdatter fra Meen(A) dpt. 11/7-1728 bg. 26/5-1778. ”Knud Øfrums kone 49 3/4 aar.”, d.a. Jacob Larsen Meen.
g3g i Siljan 27/10-1779 m. Helvig Jørgensdatter fra N. Gonsholt i Siljan dpt. 20/10-1748 d. 1802 på Tudal i Slemdal, d.a. Jørgen Jørgensen Gonsholt og Tora Helgesdatter.
Forlovere: "Jørgen Jørgensen og Bent Jonsen Gonsholt."
1. Karen dpt. 22/2-1750 bg. 8/3-1750. ”
Knud Simensens dtr. Karen 14 dage.”
2. Anne Maria dpt. 1/8-1751 bg. 15/8-1751. ”
Knud Simensens dtr. Anne Maria 14 dage.”
3. Anne Knudsdatter (tvilling) dpt. 19/4-1753 g1g m. (Nils Jonsen?) g2g m. Ole Pedersen. Se Familie 21 - S. Brekke 1801.
-   (tvilling) bg. 15/4-1753. ”
Knud Simensens dødfødte barn.”
4. Karen Knudsdatter dpt. 20/5-1755 g.m. Gunder Olsen Hørta. Se Familie 39 - Ø. Borge 1782.
5. Lars 1757 bg. 14/8-1757. ”Knud Øfrums s. Lars 9 dage.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Kirsten Knudsdatter dpt. 26/11-1758 d. før 1781.
7. Hans Knudsen dpt. 18/1-1761. Se Familie 1 - S. Brekke 1801.
8. Lars Knudsen dpt. 13/11-1763. Se Familie 7 - S. Brekke 1782. Se også Meen(11). Han var skipper og bonde.

9. Simon dpt. 1/1-1767 bg. 1/2-1767. ”Knud Øfrums s. Simon 5 uger.”
10. Jacob dpt. 21/8-1768 bg. 26/8-1768. ”Knud Øfrums s. Jacob 10 dage.”

11. Karen dpt. 3/12-1769 bg.10/12-1769. ”Knud Øfrums d. Karen 14 dage.”

12. Jacob dpt. 9/6-1771 bg. 16/6-1771. ”Knud Øfrums s. Jacob 8 dage.”
13. Jacob f. ca. 20/8-1773 bg. 29/8-1773. ”Knud Øfrums s. Jacob 8 dage.

Barn i 3. ekteskap.
14. Anders Knudsen dpt. 16/7-1780. Se Fløtterød(1).

Br. 1757.

F.f. Knud Simensens pb. Karen: Anders Vetlesens kone, Ingebor Larsdtr., Hans Vernersen, Nils Nilsen, Nils Olsen.
F.f. Knud Simensens pb. Anne Maria: Christen Kleps kone, Ingebor Larsdtr, Hans Vernersen, Knud Knudsen, Christen Larsen.
F.f. Knud Simensens pb. Anne: Hans Meens kone, Maria Engebretsdtr., Engebret Espedalen, Abraham Lia, Lars Simensen.
F.f. Knud Simensens pb. Karen: Christen Kleps kone, Elen Isaksdtr., Nils Olsen, Jens Abrahamsen.
F.f. Knud Øfrums pb. Kirsten: Anders Langerøes kone, Ragnil Engebretsdatter, Engebret Espedalen, Ole Borge, Lars Simensen.
F.f. Knud Øfrums db. Hans: Hans Meens enche, Marthe Engebretsdatter, Engebret Espedalen, Anders Langerøe, Christen Olsen.
F.f. Knud Øfrums db. Lars: Peder Øfrums kone, Kirsten Engebretsdatter, Engebret Espedalen, Anders Langerøe, Jacob Engebretsen.
F.f. Knud Øfrums db. Simon: Anders Langerøes kone, Kirsten Hansdatter, Halvor Meen, Ole Nærum, Isak Engebretsen.
F.f. Knud Øfrums db. Jacob: Isak Espedalens kone, Anne Andersdatter, Ole Nærum, Jacob Hansen, Mathis Andersen.
F.f. Knud Øvrums pb. Karen: Erik Bøles kone, Kirsten Hansdatter, Nils Simonsen, Jacob Hansen, Jacob Andersen.
F.f. Knud Øfrums db. Jacob: Ole Nærums kone, Anne Andersdatter, Anders Langerøe, Jacob Espedalen, Jacob Hansen.
F.f. Knud Øfrums db. Anders: Jacob Nygaards kone, Kirsten Knudsdatter, Jacob Espedalen, Bent Gundersen, Gunder Olsen.
 

29/3-1781      KNUT SIMONSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 291a.
Øvrum          Arvinger:                            
               Enka Helvig Jørgensdatter og deres og hans barn fra tidl. ekteskap:
               1. Hans Knutssen    20 år. Form. Jacob Espedalen.
               2. Lars Knutssen    18 ”    --”-- Mathias Fløtterød.
               3. Anders Knutssen 3/4 ”  --”-- morbror Jørgen Gonsholt.
               4. Kirsti Knutsdtr. 29 ”     --”-- Anders Langerød.
               5. Anne Knutsdtr.   28 ”    --”-- Gunnar Hørta.
               6. Kari Knutsdtr. g.m. Gunder Olssen Hørta.
               Enkas laugverge ble Jørgen Gonsholt.
Brt:   149 - 2 - 22
Gjeld: 242 - 0 -  5 (insolvent).
Gården tilhørte Herman von Løvenskiold.

Enka Helvig Jørgensdatter ble g2g med Svend Jensen Tudal senior. De bodde på Tudal i Siljan.

G.br., leilending

Erik Kittilsen Øvrum
fra Ausland i Gjerstad dpt. 12/8-1742 bg. 25/8-1804. ”Erik Kittilssøn Øvrum, meldt at være 63 aar.”, s.a. Kittel Nilsen Ausland og. Kirsten Eriksdatter Vestad.
g. i Gjerstad 1/11-1772 m. enke Torbiør Olsdatter fra Gjerstad dpt. 1/7-1739 bg. 15/2-1808. ”Enken Torbor Olesdtr. f. Øvrum, meldt at være 66 1/2 aar.”, d.a. Ole Larssøn Eskeland og Ingebor Gustensdatter.
Forlovere: "Peder Knudssøn Rød og Jacob Olssøn Moestad."
1. Torjus dpt. 14/11-1773 i Gjerstad bg. 31/10-1774.
2. Kittil Eriksen dpt. 1/10-1775 i Gjerstad bg. 31/3-1801. ”Kittil Erikssøn f. Øvrum 25 1/2 aar.”
3. Torjus dpt. 15/5-1778 i Gjerstad bg. 5/3-1780. ”Torjus Erichssøn Mostad, 1 aar, 10 mnd.”
4. Torjus Eriksen dpt. 24/9-1780 i Gjerstad.
Br. 1782.

F.f. Erich Kiddilssøn Moestad og Torbør Olsdatter barn Torjus: Anbør Mostad, Karen Ausland, Kiddil Byholt, Ole Kiddilssøn Ausland og Thore Kiddilssøn Moe.
F.f. Erich Kittilssøn Mostad og Torbør Olsdatters barn Kittil: Ranaj Byholt, Karen Ausland, Jacob Moestad, Knud Peederssøn Rød og Ole Kiddilssøn Ausland.
F.f. Erik Kiddilssøn Moestad og Torbør Olsdatters barn Torius: Anbor Mostad, Kiersten Moe, Thore Kiddilssøn Moe, Anun Peederssøn Røe og Kiddil Kiddilssøn Moe.
F.f. Erich Kittilssøn Mostad og Torbor Olsdatters Torjus: Ambor Mostad, Kirsten Moe, Thore Moe, Hans Byholt og Knud Pederssøn Røe.

Denne familien bodde på Mostad i Gjerstad før de kom til Gjerpen i 1782. Kona Torbiør var enke etter
Torjus Olsen fra Mostad. Disse ble gift i Gjerstad kirke 2/7-1763. Torjus ble gravlagt i Gjerstad den 14/11-1768.
Deres sønn Ole Torjussen Øvrum d.y. (den yngre) kom derfor hit med sin mor og stefar, da de flyttet til Øvrum.
Deres andre sønn, Ole Torjussen Øvrum d.e. (den eldre) kjøpte Kjølnesgata 10 på Osebakken og bosatte seg der.
Han ble forfar til Øvrum-slekta i Porsgrunn, bl.a. til lærer, siden rektor, Thor Øvrum.

Erik Kittilsens søster Marthe var g.m. Knud Gundersen Gulseth. Se Gulset(7).
Eriks bror var Ole Kittilsen på Løkenberg.

Tjenestepike som bodde hos dem i 1801: Aslaug Nirisdatter (23 år). Hun ble siden g.m. Nils Andersen på Øvrumrønningen.

Hugger, innerst, senere leilending

Ole Torjussen Øvrum
d.y. fra Mostad i Gjerstad dpt. 28/2-1768 d. 15/9-1802. ”Ole Torjussøn f. Øvrum 34 ½ aar.”, s.a. Torjus Olsen og Torbiør Olsdatter på Mostad i Gjerstad.
g. 29/3-1796 m. Anne Knudsdatter fra Gulset(7) f. 29/3-1770 (dpt. 1/4 i Sannidal kirke) bg. 31/7-1802. ”Ole Torjussøns kone Anne Knudsdtr. f. Øvrum 30 5/6 aar.”, d.a. Knud Gundersen.

1. Marthe dpt. 29/5-1796 bg. 10/7-1796. ”Ole Torjussøns pb.
Marthe f. Øvrum, 7 uger.”
2. Marthe Kirstine Olsdatter dpt. 14/5-1797 g.m. Anders Jacobsen. Se Ballestad(45).
3. Torborg Olsdatter dpt. 1/1-1800 d. 23/12-1820. Døde som tjenestepike på Øvrum. Trolig her.
4. Torjus dpt. 2/5-1802 bg. 3/9-1802. ”Ole Torjussens db. Torjus f. Øvrum 1/3 aar.”
Br. ca. 1796.

F.f. Ole Torjussøns pb. Marthe fra Øvrum: Hans Nærums kone, Barbara Knudsdatter, Kittil Hougen,Kittil Riis, Kittil Gulset.
F.f. Ole Torjussøns pb. Marthe Kirstine fra Aasebachen: Ole Øvrums kone, Kirsten Knudsdatter, Isak Jacobssøn, Jens Kittilssøn, Torjus Erikssøn.
F.f. Ole Torjussøns pb. Torbor fra Aasebachen: Lars Christianssøns kone, Marthe Kittilsdatter, Kittil Gulset,Isak Espedalen, Kittil Erikssøn.
F.f. Ole Torjussøns db. Torjus fra Øvrum: Lars Fløtterøes kone, Gunhild Pedersdatter, Lars Kittilssøn, Kittil Knudssøn, Ole Torjussøn.


Ole var stesønnen til Erik Kittilsen ovenfor.

Ved trolovelsen ble Ole kalt ”ungkar og soldat Ole Torjussøn Øvrum”.

Tjenestepike i 1801: Maria Andersdatter(12). Senere gift til Grønnerød med Kittil Sondresen. 

29/7-1803      OLE TORJUSSEN                  Bamble Skifteprot. nr. 14, s. 36a.
Øvrum          og ANNE KNUTSDATTER                  
               Arvinger: Barna:
               1. Marthe Kirstine Olsdtr.   6 ”
               2. Tørberg (Torborg) Olsdtr. 3 ”
           Formynder for Marthe ble farbror Ole Torgierssen Osebakken.
           ----”---- -”- Torborg ble morbror Kittil Knutssen Gulseth.
Brt: 206 - 2 - 21
Net: 122 - 1 - 19.
De avdøde hadde bodd ”som innerster” hos Erik Kittilssen Øvrum.

Da foreldrene døde så tidlig ble det oppnevnt verger for de to gjenlevende barna. Verge for
Marthe ble farbror Ole Torjussen i Kjølnesgt. 10 og for Torborg ble morbroren Kittil Knudsen
på Gulset verge. (Kilde: Skifte på Øvrum den 29/7-1803).
Dette skiftet forteller oss dessuten at denne familien hadde bodd som innerster hos Erik Kittilsen
Øvrum.

Ole hadde, som nevnt, en bror med samme navn, som i 1788 kjøpte Kjølnesgt. 10 v/ Porsgrunn og
bodde der. Den gangen hørte Hovenga, Kjølnes og Osebakken til Gjerpen.

G.br., leilending
Rasmus Madsen
fra Dyrendal u. Fossum dpt. 17/12-1786 d. 11/9-1853, s.a. Mads Eriksen Dyrendal.
g. 30/5-1809 m. Kirsten Olsdatter dpt. 2/1-1791 d. 19/11-1845, d.a. Ole Torjussen Øvrum d.e. Se Familie 71 - Ø. Borge 1801.
1. Ole Rasmussen f. 23/9-1810 d. 14/1-1841. Ugift.
2. Maren Rasmusdatter f. 25/2-1812 d. 20/5-1839. Ugift.
3. Mads f. 17/8-1814 bg. 11/9-1814. ”Mads Rasmussen Øvrum 22 dage.”
4. Mads Rasmussen f. 16/1-1816 d. 27/12-1834. Ugift.
5. Maria Rasmusdatter f. 3/4-1818 g.m. Simon Jacobsen Søli. Se Søli(5). Flyttet siden til
Bjerketvedt(5) i Eidanger.
6. Erik Rasmussen f. 10/12-1820. Se Øvrum(4).
7. Torjus Rasmussen f. 8/8-1823. Se Riis(16).
8. Peder Rasmussen f. 7/8-1826. Var lærer. Han skrev seg for Peder R. Øvrum. Bodde i Bratsbergg. 13 på Bratsbergkleiva som ble overført til Skien i 1854.
-   Dødfødt Pigebarn f. 11/11-1829 på Øvrum.
Br. 1809.

F.f. Rasmus Madssøns db. Ole f. Øvrum: Antonette Christensdtr., Karen Olesdtr., Jacob Anderssøn, Iver Kiøstolssøn, Christian Østenssøn.
F.f. Rasmus Madssøns pb. Maren f. Øvrum: Erik Madssøns k., Karen Madsdtr., Jacob Madssøn, Christian Østenssøn, Gunder Christenssøn.
F.f. Rasmus Madsen og Kirsten Olsdtr. Øvrums Mads: Christen Østensens k., Kirsten Olsdatter, Peder, Erik og Jacob Madssønner, Peder Aslaksen.

Rasmus hadde en farbror, Erik Madsen, som bodde på Sanni.

Fra denne gården ble skogen utskilt som bnr 1. Det resterende ble bnr 4.

Se heretter Øvrum(4).

(C) Gard Strøm.