| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Søli
Gård nr. 82 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 382.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 13.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Søli 5 - Søli nedre - Ødegården
Gammelt løpenr. 304a. Siden Norges matrikkel 1889: 82/5.
Etter kommunesammenslåingen 1967: 382/5.


Søli bnr 5. Foto: Widerøe-Polarfoto 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repo: GS.


Adresse i dag: Øygardsv. 7, samt Øygardsv. 9a og 9b, 3914 Porsgrunn.

Eier: Løvenskiold-Fossum fram til 1869.

G.br., leilending
Jacob Andersen Søli
fra Søli(20) ”Ødegården” dpt. 5/12-1779 d. 2/5-1847, s.a. Anders Hansen Ødegaarden.
g. 29/5-1806 m. Kirsten Simonsdatter
fra Søli(7) dpt. 17/6-1781 d. 24/1-1852, d.a. Simon Gundersen.
1. Ingeborg dpt. 30/8-1807 bg. 20/9-1807. ”Jacob Anderssøns pb. Ingebor f. N. Søelie 3 uger.”

2. Simon f. 24/12-1809 bg. 28/11-1810. ”Jacob Anderssøns db.
Simon f. N. Søelie 11/12 aar.”
3. Simon Jacobsen
f. 16/9-1811. Se nedenfor.
4. Anne Kirstine Jacobsdatter
f. 3/12-1816 g.m. Rasmus Jacobsen Riis. Se Riis(15).
Br. 1800.

F.f. Jacob Anderssøns pb. Ingebor f. N. Søelie: Hans Hanssøns k., Live Andersdatter, Lars Simonssøn, Nils Olessøn, Ole Anderssøn.
F.f. Jacob Anderssøns db. Simon f. N. Søelie: Lars Søelies k., Gunnil Kirstine Hansdtr., Matthias Hanssøn, Ole Anderssøn, Ole Hanssøn.
F.f. Jacob Anderssøns db. Simon fra N. Sølie: Anders Ødegaardens kone, Gunhild Hansdatter, Matthias Svinholt, Lars Simonssøn, Ole og Iver Anderssøn.

Jacob Andersen Søli var den siste leilendingen på dette bruket før Løvenskiold-Fossum solgte gården til
John Larsen Bjerketvedt i 1869.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

304

Sølen nedre

Jacob Andersen

1 hud 6 skind

4 daler - 0 ort - 5 skilling

Innerst (leieboer)
Simon Jacobsen Søli
herfra f. 16/9-1811 d. 15/6-1872.
g1g 20/7-1837 m. Maren Jacobsdatter fra Klepp(1) f. 9/1-1815 d. 9/1-1844, d.a. Jacob Nilsen Klepp.
Forlovere: "Anders Jacobsen Klepp og Elias Asbjørnsen Klepp."
g2g 26/10-1847 m. Maria Rasmusdatter fra Øvrum(A) f. 3/4-1818 d. 6/12-1856 av tæring, d.a. Rasmus Madsen.
Forlovere: Anders Jacobsen Klep og Erik Rasmussen Øvrum.
1. Kirsten Gurine Simonsdatter f. 1/4-1838 g.m. Simon Christensen Sanni. Se Sanni(8) og Høgset(3).
2. Jacob Simonsen f. 5/1-1841 d. 1910 g. 14/10-1869 m. Inger Margrethe Pedersdatter fra Meen f. 5/3-1849 d. 1917. Se Bjerketvedt(11) i Eidanger.
Barn i 2. ekteskap:
3. Martin f. 1/2-1849. Døde ung.
4. Maren Kirstine f. 2/3-1851 d. 17/9-1865. Hun døde av tæring.
5. Andreas Simonsen f. 19/5-1853. Se Søli(6).
Br. 1841.

Simon bodde her til ca. 1856. Han flyttet da til Bjerketvedt(5) i Eidanger, som han allerede i 1828 hadde fått
auksjonsskjøte på. Se Eidangerboka (Nagell Svendsen) bind III, fra side 82. Det er noe feil der.

Heretter er alle brukere også eiere.

Fra Tinglysingsprotokollen:
”Skjøde fra kammerherre Herman Løvenskiold til John Larsen paa dette bruksnummer for 2900 speciedaler, dat. 13. oktober 1868, tinglæst 25. januar 1869.”

G.br., selveier
John Larsen Bjerketvedt.

Br. 1869. Se også Søli(6).

Drevet sammen med Bjerketvedt. Se Bjerketvedt(1) i Eidanger.

Fra Tinglysingsprotokollen.
Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 22 april, tingl. 3. mai 1869." Se Søli(6) "Ødegården".

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

304a

Sølen nedre (Søli)

John Larsen

2 daler - 1 ort - 3 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

82

5

304a

Sølen

Sølen nedre

Jon Larsen

2 - 1 - 6

5 mark 74 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

82

5

Sølen (Søli)

Sølen nedre

John L. Bjerketvedt

3 mark 44 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skjøde fra John Larsen Bjerketvedt til sønnen Nils Bjerketvedt paa denne eiendommen og gnr 80 bnr 1 for kr. 5000, datert 22.,
tinglyst 30. juni 1906.”


G. br., selveier

Nils Johnsen Bjerketvedt
fra Bjerketvedt(1) i Eidanger 1891-1961, s.a. John Larsen Bjerketvedt.
Br. 1906.

Drevet sammen med Bjerketvedt(1). Nils J. Bjerketvedt bodde på Valler(2) i Eidanger.
Han eide også ”Sanni-skog” i Gjerpen (80/1).

Fra Tinglysingsprotokollen.
Skjøde fra Nils Bjerketvedt til Johan Jacobsen for kr. 50.000.-, datert 30. april, tingl. 28. juni 1919."

Delings- og skyldsætningsforretning avholdt 15. tinglyst 30. april 1921, hvorved til Johan Jacobsen er utskilt bnr 34 ”Elvebakken” av
skyld 1 mark 00 øre."

G.br., kjøpmann, selveier
Johan Kristian Jacobsen
f. 1/9-1883 d. 27/12-1956, s.a. kusk Ludvig Edvard Jacobsen. Se Familie 4 - Borgestad 1891.
g. i Borgestad kirke 9/12-1911 m. Inga Marie Ingebretsen f. 23/4-1882 i Solum d. 16/1-1967, d.a. sagmester Hans Ingebretsen.
Forlovere: "
Reisende Karl Petersen, Porsgrund og agent Isak Ditlevsen, Porsgrund."
Br. 1919.

Ved vielsen var Inga tjenestepike på Borgestadholmen. Hun ble konfirmert i Solum i 1896.
Denne familien var bosatt i Porsgrunn. Jacobsens er gravlagt ved Borgestad kirke.

”Skjøde fra Johan Jacobsen til Simon A. Søli for kr. 60.000.- på dette bruk og bnr 26, datert 14., tinglyst 30. april 1921."

G.br., selveier
Simon Andreasen Søli
fra Søli(6) f. 27/5-1886 d. 31/10-1958, s.a. Andreas Simonsen Søli.
g.m. Anna Simonsen
f. 21/1-1890 d. 16/3-1949.
Br. 1921. Ingen barn

Simon kjøpte gården av Johan Jacobsen i 1921. Eiendommen bestod på 1950-tallet av 65 mål innmark. Ingen skog
hørte til bruket.

Skyldmark 1921: 2 mark 44 øre. Eier: Simon A. Søli.

Andreas Simonsens barn var eiere fra 1958.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

82

5

Sølen nedre

Simon A. Søli

2 mark 23 øre

G. br., selveier
Arne Sørli
fra Hallsgt. 1 på Osebakken f. 27/3-1923 d. 26/10-2004 på Hovenga, s.a. Magnus Simonsen Sølif. 1892 og Gudrun f. 1892.
g.m. Ambjørg Marie Rønningen
f. 18/12-1922, d.a. Peder Rønningen. Se Ønna under Høgset.
1. Per Wiljar Sørli f. 1958. Overtok gården.
Br. fra 1969.

I 1966, da Marie S. Søli døde, var hennes arvinger som følger:
Magnus S. Søli, Jacob, Oskar S. Søli og Ragnvald S. Søli.

Arne Sørli overtok gården vederlagsfritt etter sine onkler og sin far, Magnus Simonsen Søli.

De bodde i 1971 fremdeles i Hallsgt.1, på Osebakken som var Arne Sørlis barndomshjem.
Arne og Ambjørg bygde nytt hus her noe senere.

Arne Sørli ble gravlagt ved Østre Porsgrunn kirke den 29/10-2004.

Sjåfør, selveier
Per Wiljar Sørli
herfra f. 1958.
g. 1981 m. Tove Sigurdsen fra Bjørnstad v/ Klyve f. 1957.
1. Vetle Søli f. 1982.
Br. 1996.

Søli(26) ”Fredbo” ble utskilt herfra i 1898. Ligt. 30.
Søli(34) ”Elvebakken” ble utskilt herfra i 1921. Flere hustomter igjen utskilt fra den eiendommen.
Søli(41) ”Haugen” ble utskilt herfra i 1926. Nedre Søliv. 43.

Denne gården har vært drevet sammen med Søli(6) siden 1958.


Søli bnr 5. Foto fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.