| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune. Størstedelen overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr. 385.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 19.09.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Klepp A - Klepp 1
Gammelt løpenr. 322. Siden Norges matrikkel 1889: 85/1 m.fl.


Klepp bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier: Skien kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien. Repro: GS.
 

Adresse 2021: Kleppv. 111, 3914 Porsgrunn.


G.br., selveier
Jon Olsen
fra Solli i Eidanger dpt. 11/12-1729 bg. 7/2-1790 i Eid. ”Jon Olsen Schielsvig af Brevig, død paa Aachlungen 60 aar.”, s.a. Ole Jonsen Solli og Anne Andersdatter Skjelsvik.
g1g i Eidanger 28/10-1752 m. Marthe Isaksdatter dpt. 3/3-1726 i Eidanger, d.a. Isak Pedersen Skjelsvik og Kirsten Hansdatter.
Forlovere: "Ole Hvalen og Halvor Ørestvedt."
g2g i Gjerpen 14/7-1774 m. enke Anne Nilsdatter fra Bekkevold(A) f. sommeren 1736 bg. 14/3-1778. ”Jon Kleps kone 42 aar.”, d.a. Nils Halvorsen Bækkevold.
g3g i Gjerpen 31/8-1778 m. enke Anne Hansdatter f. ca. 1723 bg. 6/7-1800. ”Jon Kleps enke Anne Hansdtr., angivet for 77 aar.”
1. Mari Jonsdatter dpt. 13/3-1753 g. 1779 m. Søren Hansen Døvig i Eidanger.
2. Ingeborg Jonsdatter dpt. 20/5-1755. Ikke i Eidanger i 1801.
3. Kirsti dpt. 18/9-1757 bg. 1758.
4. Kirsti Jonsdatter dpt. 25/12-1759. Ikke i Eidanger i 1801.
5. Hans Jonsen dpt. 1/11-1767 i Brevik. Ikke i Eidanger i 1801.
Barn i 2. ekteskap:
6. Hans dpt. 24/9-1775.
7. Hans dpt. 29/12-1776 bg. 2/2-1777. ”Jon Kleps s. Hans 6 uger.”
8. Anders dpt. 14/3-1778 bg. 8/6-1778. ”Jon Kleps søn Anders 10 uger.”
Eier ca. 1777.

F.f. Joen Skjelsvigs barn Maria: Knud Sollies enke i Brevig, Maren Olsdatter Hvalen, Per Rolfsen Skjelsvik, Lars Kjørholt, Anders Olsen Solli.
F.f. Joen Skjelsvigs barn Ingeborg: Knud Sollies enke i Brevig, Margrethe Olsdatter Solli, Per Dalen, Anders Olsen Solli.
F.f. Joen Skjelsvigs barn Kirsti: Per Dalens kone, Anne Tolfsdatter, Ole Solli, Per Rolfsen Skjelsvik, Jens Grave.
F.f. Joen Skjelsvigs barn Kirsti: Per Jørgensen Skjelsvigs kone, Margrethe Olsdatter Solli, Isak Solli, Hans Isaksen Skjelsvig, Anders Olsen Solli.
F.f. Joen Olsen Skjelsvig og Marthe Isaksdatter barn Hans: Marie Olsdatter Hvalen, Anne Olsdatter, Anders Solli, Isak Dalen, Isak Olsen.
F.f. Jon Kleps db. Hans: Erich Kleps kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Becheval, Niels Hansen.
F.f. Jon Kleps db. Hans: Erich Kleps kone, Maria Olsdatter, Gunder Becheval, Isach Olsen, Niels Hansen.
F.f. Jon Kleps søn Anders: Christian Højsets kone, Gunnild Gundersdtr., Anders Olsen Sollie, Jacob Larsen Ochlungen, Niels Larsen.

9/4-1778       ANNE NILSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 9, side 621b.
Klep           Arvinger:                             
               Enkem. Jon Olssen
               og Anne Nilsdtrs. barn etter to ekteskap.
               1. I 1.ekteskap med Hans Nilssen, to døtre:
                  a. Tone Hansdtr.   ca. 11 år.
                  b. Gunhild Hansdtr. 6 1/2 "
                  (NB! Også hatt sønnen Nils Hanssen, men død.)
               2. I 2.ekteskap med Jon Olssen, 1 sønn:
                  c. Anders Jonssen 5 uker.
               Formynder for Tone: Morbroren Gunder Bekkevald.
              
----"---- -"- Gunhild: Christian Hanssen Høyseth.
              
----"---- -"- Anders: Faren Jon Olssen.
Brt:   277 - 3 - 11
Gjeld: 326 - 3 - 10 (insolvent).
Jordegods: 7 37/64 skind m.b. i åsetet Klep, verd 139 rdlr.

Anne Hansdatter var søster til Halvor Hansen på S. Ramsåsen og Christian Hansen på Høgset(A).
Disse søsken er ikke født i Gjerpen, Siljan eller Eidanger.

G.br., selveier
Erik Olsen
fra Smekkerød under Prestegården i Eidanger dpt. 22/6-1749 i Eidanger d. 27/4-1819 på Osebakken, s.a. Ole Larsen Smekkerød og Elen Eriksdatter. Se Eidangerslekt.org.
g. 14/10-1773 m. Karen Nilsdatter fra Klepp(5) dpt. 30/11-1749 bg. 1/6-1809. ”Erich Kleps kone 59 ½ aar”, d.a. Nils Gundersen Klep.
Eier 1770.

Under folketellingen 1782, var denne familien eneste beboer på Klepp.

Denne familien flyttet til Storg. 195 på Osebakken ca. 1795. Se Familie 55 - Ø. Borge 1801.


Klepp med uthusene 1940-tallet?. Foto: Skien kommunes Historiske Arkiv.

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregisteret.
"Skjøde til Jacob Nilsen paa andel af dette brug, dat. 11 april, tinglyst 4. september 1797."
"Auktionssjøde til Jacob Nilsen paa resten af dette brug, dat. 7. juli, tingl.31. august 1801."

G.br., selveier
Jacob Nilsen Klep
fra Bekkevold(B) dpt. 23/6-1773 d. 7/3-1858, s.a. Nils Andersen Bækkevold.
g. 20/10-1796 m. Gunhild Hansdatter fra Klepp(5) dpt. 25/10-1771 d. 20/1-1861. ”89 ¼ ”, d.a. Hans Nilsen Klep og Anne Nilsdatter.
1. Hans dpt. 22/10-1797 bg. 2/8-1807. ”
Jacob Nilssøns db. Hans f. Klep 9 3/4 aar.”
2. Anders Jacobsen dpt. 6/10-1799. Overtok gården.
3. Anne dpt. 12/12-1802 bg. 22/5-1803. ”
Jacob Nilssøns pb. Anne f. Klep, henimod ½ aar.”
4. Anne bg. 12/2-1804. ”
Jacob Nilssøns hd. pb. Anne f. Klep 1 dag.”
5. Karen dpt. 19/5-1805 bg. 2/3-1806. ”
Jacob Nilssøns pb. Karen f. Klep. 3/4 aar.“
6. Karen Jacobsdatter dpt. 4/1-1807 g.m. Vetle Rasmussen Augestad. Se Augestad(4).
-   bg. 17/12-1809. ”Jacob Nielssøns dødf. db. f. Klep”.
7. Anne Jacobsdatter f. 26/5-1811 g.m. John Olsen Bækkevold. Se Bekkevold(3).

8. Maren Jacobsdatter f. 9/1-1815 g.m. Simon Jacobsen.
Se Bjerketvedt(5) i Eidanger.
Eier 1797/ 1801.

F.f. Jacob Nilssøns Hans f. Bækkevold: Søren Høysets k., Anne Evensdatter, Erich Klep, Anders Lie, Ole Bekkevold.
F.f. Jacob Nilsen fra Kleps db. Anders: Ole Bakkenes k., Tone Nielsdtr., Anders Lie, Even og Søren Høyset, Gunder Bækkevold.
F.f. Jacob Nilsen fra Kleps  dtr. Anne: Hans Gunderssøns k, Tone Erichsdatter, Even og Anders Lie, Søren Høyset.
F.f. Jacob Nilsens datter Karen fra Klep: Ole Larssøns k., Karen Olesdtr., Anders Lie, Søren Høyset, Gunder Nielssøn.
F.f. Jacob Nilsens datter Karen fra Klep: Ole Larssøns k., Karen Olesdtr., Even Lie, Gunder Nielssøn, Niels Erichssøn.
F.f. Jacob Nilsen Kleps  pb. Anne: Niels Jacobssøns k., Kirsten Hansdtr., Gunder Bækkevold, Niels Ericssøn, Anders Olessøn.
F.f. Jacob Nilsen Kleps Maren: Karen Gundersdatter, Nils Jacobsens kone, Gunder Nilsen, Nils Eriksen, Knud Olsen.

Jacob Nilsen ble født på Lid(5). Tjenestepike her i 1801: Karen Olsdatter f. ca. 1785.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

322

Klepp

Jacob Nielsen

1 1/3 hud

2 daler - 3 ort - 8 skilling

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregisteret.
"Skifte efter Jacob Nilsen og hustru, hvorved dette brug er udlagt stervbosønnen Anders Jacobsen, dat. 12., tingl. 25. mai 1858."

G.br., selveier
Anders Jacobsen Klepp
herfra dpt. 6/10-1799 d. 19/7-1888. Død og begravet i Ø. Porsgrunn.
g1g i Gjerpen 15/7-1828 m. Ingeborg Rasmusdatter fra Søli(3) dpt. 11/4-1804 d. 6/5-1865, 64 år gml., d.a. Rasmus Haraldsen Søli.
g2g i Gjerpen 19/12-1869 m. Bertine Kristiane Christensen fra Lig. 22 på Osebakken f. 22/9-1823 i Brevik d. etter 1888, d.a. skipper Ole Christensen. Se Familie 42 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: "Herman Kristensen, Skien og Simon Jacobsen, Eidanger."
Eier 1858.

Anders Jacobsen fikk ingen livsarvinger.

Tjenestefolk som var bosatt her i 1875:
Ole Kittilsen fra Seljord f. 1856,
Andrea Jacobsdatter fra Brunlanes f. 1853 og
Liv Halvorsdatter fra Bø i Tel. f. 1853.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

322

Klep

Anders Jacobsen

3 daler - 0 ort - 8 skilling

323a Klep Anders Jacobsen, Vetle Rasmussen 0 daler - 2 ort - 2 skilling

Kilde: Bamble sorenskriveri, Panteregisteret.
"Skjøde fra Anders Jacobsen Klep til kjøbmand H. Z. Christensen paa dette brug og bnr 2 for kr. 16.000.-, dat. 27. januar, tinglyst 16. februar 1885."

Kjøpmann, selveier
Herman Zacharias Christensen
fra Lig. 22 på Osebakken f. 13/7-1831 d. 30/9-1919, s.a. skipper Ole Christensen. Se Familie 42 - Ø. Borge 1835.
g. i Gjerpen 20/3-1888 m. Bergitte Martine Isaksdatter fra "Klevene" i Kilebygda i Solum f. 12/5-1853, d.a. arbeider Isak Madsen og Aaste Marie Persdatter.
1. Asta Marie Kristensen Klepp f. 21/9-1890 d. 10/9-1959 g.m. Magnus Nærum f. 7/4-1885 d. 14/7-1963. Se Nærum(4).
2. Olaf Kristensen f. 14/1-1892. Overtok gården.

3. Hulda Bertea
Kristensen f. 30/12-1894 g. i Borgestad krk. 1/12-1917 m. Rudolf Wilhelm Horst. Bodde i Liane 31 und. Ø. Borge.
Eier 1885.

Bergitte ble konfirmert i Kilebygda kirke den 20. september 1868.

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 85

1

322

Klep

Klep

Anders Jacobsen

3 - 3 - 8 

7 mark 91 øre

 85 2 323a Klep Klep Anders Jacobsen 0 - 0 - 20 0 mark 54 øre


  Norges Matrikel 1. april 1905 (alle bruk):

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

85

1

Klep

Klep

H. Z. Kristensen

7 mark 91 øre

85 2 Klep Klep H. Z. Kristensen 0 mark 54 øre
85 4 Klep Klep H. Z. Kristensen 0 mark 54 øre
85 7 Klep Ødegaarden H. Z. Kristensen 0 mark 39 øre
85 9 Klep Vestjordet H. Z. Kristensen 0 mark 62 øre
85 10 Klep Havneret i Klepskogen (Ønna) H. Z. Kristensen 0 mark 13 øre


Herman mistet et hus i den siste bybrannen i Skien. Av forskikringspengene han fikk, bygde han nytt hus der og
åpnet vinutsalg.

Herman Zacharias Christensen var sønn av Skipsfører Ole Christensen fra Brevik. Herman er født i Gjerpen, men
konfirmert i Porsgrunn. Hans søster var gift med forrige eier av denne Klepp-gården.

Kilde: Dødsannonse i avisen Grenmar:
"Vor kjære far, svigerfar og bedstefar Herman Z. Christensen døde stille og rolig i dag, 88 år gammel. Klep 30/9-1919.
Olaf Christensen, Marie Nærum f. Christensen, Hulda Horst f. Christensen, Magnus Nærum, Wilhelm Horst. Barnebarn.”

G.br., selveier
Olaf Christensen Klepp
herfra f. 14/1-1892 d. 11/9-1961.
g.m. Ingeborg Marie Thomassen fra Herre i Bamble f. 14/3-1894 d. 28/12-1985.
Eier 1917.

Olaf var nevøen til Anders Klepp ovenfor. Olaf og Ingeborg var søskenbarn.
De fikk ingen barn. Oluf eide også noe skog.


Klepp på 1940-tallet? Foto utlånt av Gun Vik og Per Furvald Vik.

I 1922 ble br. nr. 2, 4, 7 og 9 sammenføyet med bnr 1.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

 85

1

Klepp

Olaf Christensen Klep

9 mark 40 øre

 85 10 Havneret i Kleppskogen Olaf Christensen Klep 0 mark 13 øre

Da Ingeborg Klepp døde i 1985, var en lang epoke over på gården Klepp. Husene ble stående tomme i mange år.


Klepp 1998. Før riving. Foto utlånt av Gun og Per Furuvald Vik.

Telemark Fylkeslandbruksstyre, kjøpte en andel av bnr 1 og bnr 10 av Klepp den 9/4-1986 for kr. 420 000.-

Husene (tunet) ble utskilt til bnr 24 og jorda forble bnr 1.

Fra Grunnboka: "Andel av Kleppvegen 111 (Gnr 85, bnr 24) er solgt for kr 248.249 fra Fylkeslandbr.Styre/Telemark til
Randi Marit Olava Vassend og Magne Vassend (25.11.1991). Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 85, bnr 23.
Salget omfatter også Gnr 85, Bnr 1
."

Randi Marit Olava og Magne Vassend kjøpte eiendommen i 1991.
Br. 1991.

De drev jorda på Klepp som tilleggsjord. Se Høgset(1).

Fra Grunnboka: "
Kleppvegen 111 (Gnr 85, bnr 24) er solgt for kr 275.000 fra Randi Marit Olava Vassend og Magne Vassend til
Alf Gunnar Øverbø og Anette Øverbø (21.06.1996)."

Alf Gunnar Øverbø.
g.m. Anette.
Eiere 1996.

Fra Grunnboka: "Kleppvegen 111 (Gnr 85, bnr 24) er solgt for kr 475.000 fra Alf Gunnar Øverbø og Anette Øverbø til
Dalene Blomsterdrift as
(29.06.1998)."

Fra Grunnboka: "Kleppvegen 111 (Gnr 85, bnr 24) er solgt for kr 475.000 fra Dalene Blomsterdrift as til Per Dalene og
Sonja Dalene
(26.07.2000)."

Per Dalene oppførte nytt innhus her rundt år 2000.
g.m. Sonja.
Eiere 2000.

Lars Vassend kjøpte Klepp(1), som var mesteparten av jorda, den 27/8-2004 for kr. 1. 855 000.-
Se Høgset(1).

Fra Grunnboka: "Kleppvegen 111 (Gnr 85, bnr 24) er solgt for kr 5.900.000 fra Per Dalene og Sonja Dalene til Gun Vik og
Per Furuvald Vik
(20.10.2008)
."


Formingslærer, kunstner
Per Furuvald Vik fra Løvsjø i Eidanger f. 1950, s.a. Simon Furuvald fra Furuvald i Gjerpen og Elna Marie f. Evensen fra Ligata 6 på Osebakken.
g.m. skinnklær-designer Gun Vik fra Porsgrunn f. 1951, d.a. Solveig Marie og Gunnar Vik.
Eiere 2008.
Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.