| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune. Størstedelen overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 385.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 17.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Klepp B - Klepp 5
Gammelt løpenr. 324a. Siden Norges matrikkel 1889: 85/5 (385/5).

Utskilt fra Klepp i ca. 1730.  

G.br., selveier
Nils Gundersen Klep
fra Lid(B) dpt. 11/7-1706 bg. 20/6-1764, 58 år gml., s.a. Gunder Hansen Li.
g. 27/12-1729 m. Tone Christensdatter fra Klepp dpt. 19/7-1711 bg. 20/6-1764, 54 år gml., d.a. Christen Haraldsen Klep.
Forlover: Ole Høgset.
1. Karen dpt. 5/11-1730 bg. 12/5-1734. ”Nils Kleps Karen, 3 1/2 aar. B. kopper (Barnekopper).”
2. Ellef Nilsen dpt. 29/9-1731 bg. 25/3-1753, 23 år gml.
3. Maren Nilsdatter (Maria) dpt. 7/9-1732 g.m. Nils Knudsen. Se Lønnemyra under Klepp.
4. Karen dpt. 24/4-1735 bg. 10/11-1748, 11 år gml.
5. Hans Nilsen dpt.13/10-1737. Se nedenfor.
6. Jacob dpt. 14/4-1740 bg. 24/11-1748, 8 år gml.
7. Anne dpt. 30/5-1745 bg. 17/9-1758, 14 år gml.
8. Gunder dpt. 24/12-1747  bg. 24/11-1748, 1 år gml.
9. Karen Nilsdatter dpt. 30/11-1749 g.m. Erik Olsen. Se Klepp(1).
Br. ca. 1730.

F.f. Nils Kleps Karen: Giert Mogenssøn, Helge Li, Hans Riis, Amun Aaltveds quinde, Ingeborg Li.
F.f. Klepsejes Elef: Gunder Li, Ole Højsæt, Nils Kleps qde, Anne Klep.
F.f. Nils Kleps Maren: Gunder Li, Ole Høisæt, Amund Aaltveds qde., Ingeborg Li.
F.f. Nils Kleps Karen: Amun Aaltved, Hans Riis, Lars Li, Christen Kleps qde., Karen Li.
F.f. Nils Kleps Hans (uleselig): Amund Aaltved, Nils ........, Hans Riises qde., ...........
F.f. Nils Kleps Jacob: Christen Klep, Hans Riis, Anders Gundersen, Anders Lies qde., Anne Nilsdatter.
F.f. Nils Kleps Anne: Amund Aaltved, Even Ericssøn, Knud, Christen Kleps qde., Inger Larsdatter.

F.f. Nils Kleps db.
Gunder: Knud Aaltvets kone, Anne Nilsdatter, Christen Klep, Knud Aaltvet, Ole Hansen.
F.f. Nils Kleps pb.
Karen: Christen Kleps kone, Inger Larsdatter, Hans Vernersen, Hans Høiset, Anders Andersen.

Nils Gundersen ble født på Lid. Nils og Tone ble gravlagt på samme dag i 1764.  

8/10-1764   NIELS GUNDERSSEN KLEP             Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 462a.
Klep           og hustru TONE CHRISTENSDATTER          
               Arvinger: Barna:
               1. Hans Nielssen 26 år.
              
2. Maria Nielsdtr. g.m. Niels Knutssen Klepp.
              
3. Kari Nielsdtr. 15 år.
               Til formynder for Kari ansattes broren Hans Nielssen.
Brt: 484 - 0 - 20
Net: 169 - 0 - 22
.
Jordegods: 2 huder skyld m.b. og herl. i Klep, vurdert for 400 rdlr.

G.br., selveier
Hans Nilsen Klepp
herfra dpt. 13/10-1737 bg. 27/2-1773. ”Hans Klep 34 aar g.”, s.a. Nils Gundersen Klep.
g. 7/11-1765 m. Anne Nilsdatter fra Bekkevold(A) f. sommeren 1736 bg. 14/3-1778, d.a. Nils Halvorsen Bækkevold.
1. Tone Hansdatter dpt 7/9-1766 trol. i Porsgrunn 12/5
-1792 m. matros Jacob Olsen fra Osebakken.
2. Nils dpt. 17/12-1769 bg. 24/10-1775, 6 år gml.
3. Hans dpt. 1770 bg. 29/10-1775, 5 år gml. Er ikke funnet døpt i Gjerpen.
4. Gunhild Hansdatter dpt. 25/10-1772 g.m. Jacob Nilsen. Se Klepp(A).
Br. ca. 1771.

F.f. Hans Kleps pb. Tone: Hans Olsens kone, Karen Nielsdatter, Christian Høyset, Halvor Becheval, Niels Larsen.
F.f. Hans Kleps db. Niels: Christian Høysets kone, Ingebor Evensdtr., Tollef Høyset, Ole Halvorsen, Gunder Becheval.
F.f. Hans Kleps pb. Gunnil: Ole Bechevals kone, Gunnil Halvorsdtr., Halvor Becheval, Gunder Becheval, Isach Olsen.

20/4-1773      HANS NIELSSEN KLEPP    Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 125a.
Klepp          Arvinger:                            
               Enka Anne Nielsdatter og barna:
               1. Niels Hanssen      1 år.  (Skal være 4 år.  R.Ba.)
               2. Tone Hansdtr.      6 "  
               3. Gunhild Hansdtr. 1/2 "
               Formynder Halvor Bekkevold for Niels.
               ----"---- morbror Gunder Bekkevold for Tone.
               ----"---- Halvor Aaltvedt for Gunhild.
Brt: 659 - 1 -  5
Net: 165 - 0 - 11(?)
Jordegods: 2 huder med bygsel i Klepp ifølge skiftebrev av 8.10.1761, tinglyst 28.1.1762,
samt auksjonsskjøte 4.11.1771, tl. 11.1.72, vurdert 600 rdlr.

Enka Anne Nilsdatter ble g2g med Jon Olsen Klep. Se Klepp(A)

9/4-1778       NIELS HANSSEN      Bamble Skifteprot. nr. 9, side 570a.
Klep           Arvinger:                             
               1. Mora Anne Nielsdtr. som døde en tid etter sønnen.
                            (Hennes arvelodd tilfaller hennes stervbo.)
               2. Fullsøster Thone Hansdtr.      11 år.
               3. ----"----   Gunhild Hansdtr.  6 1/2 "
               4. Halvbror Anders Jonssen,    5 uker.
               Formynder for Anders: Faren Jon Olssen (stefar til avd.).
               ----"---- -"- Thone: morbroren Gunder Bekkevald.
               ----"---- -"- Gunhild: Christian Hanssen Høyseth.
Brt: 44 - 2 - 20
Net: 33 - 1 -  4.               
 

G.br., selveier
Jacob Olsen
fra Stubberød dpt. 29/11-1772, s.a. Ole Isaksen Stubberød.
g. 31/7-1800 m. enke Marthe Knudsdatter fra Kråketo dpt. 16/12-1759 d. 22/1-1841, d.a. Knud Olsen.
Forlovere: Lars Torgrimsen og Tord Heljesen Ballestad
Br. ca. 1790.

Marthe Knudsdatter var enke fra Saubrekka u. Klepp. Jacob Olsen var nevnt som
husmann med jord under Klepp (bodde på Saubrekka) ved FT 1801.

Losjerende her i 1801: Ugift soldat Lars Knudsen f. ca. 1774. Marthes  lillebror?
Marthes barn Berthe, Inger og Anne bodde også her.
Jacob Olsen eide i 1801 1 hud og 1/4 skinn i Klepp.

Nedlagt som boplass i 1842, da eiendommen ble solgt til Ole Jacobsen Nærum.
Deretter hans sønn, Isak Olsen Nærum i 1876.
Disse bodde på bruket som ble Nærum(4) i 1889.

Denne eiendommen fikk i Norges matrikkel 1889 bnr 5.

Den ble overtatt av Isak Nærums sønn, Ole Johan Isaksen Nærum i 1877.
Han bodde også på Nærum(4).
Hans sønn, Isak Olsen Nærum var eier her fra 1936 til 1948, da han solgte
denne eiendommen til sin nabo, Lars Olsen Øvrum som bodde på Øvrum(7).
Videre gikk eiendommen til hans sønn, Ole Larsen Øvrum i 1952.

Ingen beboere her siden 1842.

Dette bruket ble drevet sammen med Nærum(4) fra 1877-1948.
Deretter har det blitt drevet sammen med Øvrum(7).

Bnr 6 ble utskilt herfra i ca. 1804.
Bnr 8 ”Saubrekka” ble utskilt herfra ca. 1816.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

324a

Klepp

Jacob Olsen Nærum

1 13/24 skind

0 daler - 1 ort - 6 skilling

Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

324a

Klep

Ole Jacobsen

0 daler - 1 ort - 16 skilling

 Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

85

5

324a

Klep

Klep

Ole Johan Isaksen

0 - 0 - 16 skilling

0 mark 47 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

85

5

Klep

Klep

Isak Olsen Nærum

0 mark 47 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

85

5

Klep

Ole Øvrum

0 mark 47 øre


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.