| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 07.09.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Saubrekka
Gammelt løpenr. 325. Siden Norges matrikkel 1889: 85/8.

Utskilt fra bnr 5 (løpenr. 324) i begynnelsen av 1800-tallet.

Adresse i dag: Lidvn. 172, 3719 Skien.


Skomaker, husmann
Jacob Andersen
fra Lanner i Eidanger dpt. 24/6-1735 i Eidanger d. 1804 i Kvelde, Hedrum, s.a. Anders Knudsen og Anne Nilsdatter Lanner.
g. i Eidanger 27/8-1776 m. Maren Andersdatter ”paa Lønebache” i Eidanger f. ca. 1746. Ikke fra Eidanger.
Forlovere: ”
Ole Larsen Lanner og Torkil Nilsen Slewold.”
1. Anne dpt. 26/12-1776 bg. 9/3-1777. ”
Jacob Andersens d. Anne 10 uger.”
2. Jon Jacobsen dpt. 1/3-1778 d. 1844 på Ragnhildrød(1) i Hedrum. Se Hedrum III, side 876.
3. Anne Jacobsdatter dpt. 30/7-1780.
4. Kirsti Jacobsdatter f. ca. 1784 i Hedrum.
5. Anders Jacobsen f. ca. 1788 i Hedrum.
6. Inger Maria Jacobsdatter f. ca. 1793 i Hedrum.
Br. 1776.

F.f. Jacob Andersens pb. Anne fra Klep-Ejet: Christian Højsets kone, Ingebor Evensdtr., Christian Højset, Rejer Andersen.
F.f. Jacob Andersens db. Jon fra Klep Ejet: Christian Højsets kone, Maria Jonsdtr., Christian Højset, Niels Olsen, Rejer Andersen.
F.f. Jacob Souebrechas pb. Anne: Erik Kleppes kone, NN Halvorsdatter, Christjan Højset, Halvor Ramsaasen, Anders Torjersen.

Denne familien flyttet til Rønningen under Ragnhildrød i Kvelde, Hedrum i ca. 1784 (ifølge Jørn Olsen).
De bodde der under folketellingen 1801.

Arbeider, husmann
Torger Sivertsen
fra Bakke(3) i Hedrum f. ca. 1725 bg. 25/3-1798. ”Torjer Sivertssøn f. Souebrække 71 aar.”, s.a. Sivert Torgersen og Anne Ellingsdatter.
g1g 4/1-1749 m. Inger Olsdatter fra Grønnerød(1) dpt. 4/5-1721 bg. 29/1-1782. ”Torjer Ramsaasens kone 61 aar.”, d.a. Ole Rasmussen Grønnerød.
g2g i Eidanger 18/7-1782 m. enke Berthe Iversdatter fra Solli i Eidanger dpt. 4/5-1732 bg. 25/4-1789. ”Torjer Ramsaasens kone 57 aar.”, d.a. Iver Arnesen Solli og Maren Mikkelsdatter.
Forlovere: "Halvor Hansen Ramsaas og Michel Sættre."
g3g 10/10-1789 m. Marthe Knudsdatter fra Kråketo(2) dpt. 16/12-1759 d. 22/1-1841 på Saubrekka, d.a. Knud Olsen Kragetoe.
Br. 1789. Se N. Ramsåsen.

10/6-1800      TORGEIR SIVERTSSEN       Bamble Skifteptot. nr. 12, s. 466b.
Ødebræche(!)      Arvinger: Enka Marthe Knutsdatter og avdødes barn etter to ekteskap:
                 I. Av 1.ekteskap med Inger Olsdatter:
                    1. Anders Torgeirssen Ramsåsen, myndig.
                    2. Kirsti Torgeirsdtr. g.m. Jon Torgeirssen u/Lie.
                II. Av 2.ekteskap med Marthe Knutsdatter:
                    3. Berthe Togeirsdtr.     10 år.
                    4. Inger Torgeirsdtr.      7 ”
                    5. Anne Maria Torgeirsdtr. 3 ”
                   Formynder ble halvbroren Anders.
Brt: 302 - 2 -  4
Net:  66 - 0 - 23
Jordegods: Boet eiet Ødebrekke (Saubrekke) av skyld 3 skind med bygsel, hus og herlighet,
samt sommerhavn i gaarden Kleps skog. Verdi 280 rdl.
 

Se alle 12 barna N. Ramsåsen hvor familien bodde fra ca. 1760 - 1789.

Torger Sivertsen eide Stulen under Lid i 1782. Landskyld: 1 hud. Stulen ble solgt før 1800.

Enka
Marthe Knudsdatter ble g2g med Jacob Olsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Jacob Olsen
fra Stubberød dpt. 29/11-1772 d. 16/10-1840 på Saubrekka, s.a. Ole Isaksen Stubberød.
g. 31/7-1800 m. enke Marthe Knudsdatter fra Kråketo(2) dpt. 16/12-1759 d. 22/1-1841 på Saubrekka, d.a. Knud Olsen Kragetoe.
Br. 1800.

Marthe Knudsdatter var enke etter Torger Sivertsen. Se ovenfor.

Arbeider, husmann
Thorstein Andersen
fra Bjørntvedtkåsa i Solum dpt. 11/9-1785 d. 4/12-1817 i Saubrekka, s.a. Anders Andersen fra Veholt og Kirsti Olsdatter fra Livalen.
g. 2/10-1816 m. Berthe Torgersdatter herfra dpt. 19/9-1790 d. 26/4-1877, d.a. Torger Sivertsen.
Forlovere: "Jacob Nilsen Klep og Gunder Christensen."
1. Thorstein f. 12/6-1818 d. 9/11-1824. Født etter farens død og derfor oppkalt etter han.
Br. 1816.

Enka Berthe Torgersdatter ble g2g med Lars Larsen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Lars Larsen Saubrekka
fra Kokkersvold/ Kvestad i Eidanger dpt. 8/5-1791 d. 12/2-1876 på Saubrekka, s.a. Lars Olsen Kokkersvold og Amborg Olsdatter.
g. 2/12-1819 m. enke Berthe Torgersdatter herfra dpt. 19/9-1790 d. 26/4-1877 på Saubrekka, d.a Torger Sivertsen.
Forlovere: "
Lars Aaltvedt, Jacob Klep."
1. Amborg Larsdatter f. 10/12-1820 d. 4/9-1851 på Saubrekka g. 16/6-1850 m. Ole Christophersen fra Kokkersvold i Eidanger.

2. Maren f. 3/9-1823 d. 8/11-1826 på Saubrekka.
3. Maren f. 15/1-1827 d. 1828 på Saubrekka.
Br. 1819.

F.f. Lars Larsen Kleps datter Amborg: Hans Quæstads kone i Eidanger, pige Anne Thorsen Osebachen, Ole Saubrekka, Anders Jacobsen Klep, Hans Larsen af Eidanger.

19/7-1877      LARS LARSSEN SAUBREKKE                Gjerpen skifteprot. nr. 3, side 276b.
Saubrekka     og hustru BERTHE TORJERSDATTER       
                    - han d. 12.2.76, hun 26.4.77 -
               Arvinger: Iflg. testamente var det Ingebrigt Olssens 3 barn i Porsgrunn:
              
1. Anne Bernthine Ingebrigtsdtr.            20 år.
               2. Severine Jørgine Ingebrigtsdtr.      17 1/2 "
               3. Knut Leonard Ingebrigtssen, noe over 13 1/2 "
               Verger: Anders Rasmussen Lie og Isak Mathissen Saubrekke.
               Boets midler: Rest av salgssummen (300 spd.) av gd. Saubrekke, l.nr. 325,
               til Isak Mathissen Saubrekke, 156 spd. + renter.

Arbeider, innerst (leieboer)
Ole Mathiasen
fra Svinholt under Høgset dpt. 20/12-1789 d. 7/10-1852 i Skottet u. Lid, s.a. Mathias Hansen Svinholt.
g1g 30/1-1816 m. Inger Marie Torgersdatter herfra dpt. 2/4-1793 d. 15/2-1840 i Saubrekka, d.a. Torger Sivertsen.
g2g 11/10-1844 m. enke Anne Isaksdatter fra Riis(17) dpt. 12/10-1794, d.a. Isak Christensen Riis.
Alle barn er fra 1. ekteskap.
1. Anne Torine Olsdatter f. 12/11-1817.
2. Marthe Olsdatter f. 19/8-1820.
3. Thore Olsdatter f. 6/12-1822.
4. Torger Olsen f. 10/3-1825.
5. Maren f. 9/1-1828 d. 22/1-1830 på Saubrekka.
6. Mathias Olsen f. 20/7-1831. Se Langerød(2).
-   d. 16/12-1833. ”Et dødfødt pigebarn.”

7. Gunder Olsen f. 11/3-1835. Se Meen(29) ”Vallerdalen”.

Br. ca. 1816-1844.

F.f. Ole Mathisens Anne Torine u. Klepp: Gunder  Ramsåses kone, Anne Maria Torgersdatter, Jacob Klepp, Jacob Olsen, Asbjørn Eliasen Klepp.
F.f. Ole Mathisens Marthe u. Klepp: Gunder Ramsåses kone, pige Anna Torgersdatter Klepp, Lars Larsen Saubrekka, Harald Åltvedt, Anders Svinholt.
F.f. Ole Mathisens datter Thore på Saubrekka: Anders Svinholts kone, pige Larine Larsdatter Høgset, Harald Åltvedt, Lars Saubrekka, Ole Olsen Svinholt.
F.f. Ole Mathisen Saubrekkas Torger:  Anders Svinholts kone, pige Anne Hansdatter Ramsås, Lars Saubrekka, Halvor Hansen Ramsås, Søren Christophersen u. Søli.
F.f. Ole Mathisens Maren u. Klepp: Anders Svinholts kone, pige Maren Christophersdatter u. Søli, Asbiørn Eliasen Klepp, Lars Larsen Klepp, Gunder Ramsås.
F.f. Ole Mathiasens  Mathias på Klepp: Lars Larsens kone Klepp, pige Karen Gundersdatter Ramsås, Anders M. Svinholt, Jacob Larsen Høgset, Ole Hansen Ramsås.

2/7/1844       INGER MARIE TORGEIRSDATTER       Bamble Skifteprotokoller *)           
Saubrekka      - død for ca. 4 år siden -           
               Arvinger:
               Enkem. Ole Mathiassen ville gifte seg påny og barna:
               1. Torgeir Olssen 19 år.
               2. Mathias Olssen          13 "      Formynder
               3. Gunder Olssen            9 "       for alle:
              
4. Anne Turine Olsdtr. 26 1/2 "    Lars Larssen Saubrekka.
               5. Marthe Olsdtr.          24 "      
               6. Thore Olsdtr.          
22 "
Brt:   26 - 4 - 12
Gjeld: 26 - 4 - 12  Opp i opp.

*) A: BS 18 s.403.
B: BS 22 s.113. C: BS 24 s.174b.

Ole Mathisen flyttet siden til Skottet under Lid. Han døde der.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

325

Klep - Saubrekke

Lars Larsen

3 skind

0 daler - 3 ort - 23 skilling

Ei gammel enke, Karen Knudsdater, døde på Saubrekka 4/7-1868, 91 år gammel.

G.br., vognmann, leilending
Ingebret Olsen Saubrækken fra Kovika på Tromøy ved Arendal (Ø. Moland) f. 30/10-1824, s.a Ole Engebretsen.
g. i Ø. Moland kirke 11/10-1855 m. Anne Kirstine Knudsdatter fra Kovika på Tromøy ved Arendal f. 19/10-1823, d.a. matros Knud Endresen Koevigen og Severine Marie Olsdatter.
1. Peder Ingebretsen f. 20/1-1856 i Kovigen.
2. Anne Bertine Ingebretsdatter f. 18/6-1857 i Kovigen.
3. Severine Jørgine Ingebretsdatter f. 30/12-1859 på Saubrekka.
4. Knud Leonard f. 27/4-1862 i Ø. Porsgrunn. "Død før hjemmedaabens bekræftelse."
5. Knud Leonard Ingebretsen f. 19/11-1863 i Ø. Porsgrunn.
Br. 1857.

Fra Innflytningsprotokollen 5/9-1857: Fra Kovigen i Tromø.
Jordbruger Ingebreth Olsen f. 30/10-1824 i Kovigen i Thromø. Konf. item 11/4-1840.
gift i Tromø den 11/10-1855 m. Anne Kirstine Knudsdatter f. 19/10-1823 i Kovigen.
1. Peder Ingebretsen f. 20/1-1856 i Kovigen.
2. Anne Bertine Ingebretsdatter f. 18/6-1857 i Kovigen.
Til Saubrekke under Klep i Gjerpen. For at drive Jord.

Ingebret kjøpte i 1860 Augestad(3). Trolig for å bruke jorda til fòr for sine hester. I 1865 var de bosatt i Ø. Porsgrunn.
Ved dåpen til begge sønnene "Knud Leonard" i Ø. Porsgrunn kirke, brukte han navnet "Ingebret Olsen Saubrækken".

G.br., forpakter
Mathias Olsen
herfra f. 20/7-1831 d. 9/3-1857 på Langerød, s.a. Ole Mathiassen.
g. 29/4-1856 m. Maria Larsdatter fra Langerød(2) f. 29/7-1829, d.a. Lars Jacobsen Langerød.
1. Elen Mathiasdatter f. 22/6-1856 på Langerød. Emigrerte med sin mor, stefar og søsken til N. Amerika 17/4-1868.

Mathias Olsen døde på Langerød av lungebetennelse.

15/1-1861      MATHIAS OLSSEN SAUBREKKE   Bamble Skifteprotokoller *)
Saubrekke      - død 9.3.1857 -                     
               Arvinger:
               Enka Marie Larsdatter
               og en datter Ellen Mathiasdtr.
               Enkas verge var Erik Rasmussen av Bratsbergkleiva.
               Verge for Ellen var Rasmus Nielssen Fløtterød.
Brt: 74 - 30 3/4
Net: 70 - 76 3/4.
Enkas foreldre: Lars Jacobssen Langerød og Ellen Jacobsdtr.
*) B: BS 107 s.73. C: BS 125 s.8.

Enka Marie Larsdatter ble g2g med Gunder Christensen. Se Langerød(2).

G.br., skomaker, selveier
Isak Mathisen Ramsaasen
fra N. Ramsåsen f. 17/10-1847 d. etter 1910, s.a. Mathis Gundersen Ramsaasen.
g. 27/2-1874 m. Agnette Jacobsdatter ”Anette” fra Høgset(B) f. 20/10-1849 d. 11/2-1913, d.a. Jacob Larsen Høisæt.
1. Jacob Isaksen f. 13/2-1875. Se S. Ramsåsen.
2. Mathias Isaksen f. 17/1-1883. Overtok gården.
Br. 1874.

Ifølge folketellingen 1875, hadde de 3 kuer, 5 sauer og 1 gris.
Føderådsfolk 1875: Gamle Lars Larsen Saubrekka og kona Berthe Torgersdatter.
Dette ekteparet var i slekt med hverandre.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

325

Klep - Saubrekke

Isak M. Ramaasen

0 daler - 4 ort - 6 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

85

8

325

Klep

Saubrekken

Isak Mathiassen

0 - 3 - 23

2 mark 19 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

85

8

Klep

Saubrekken

Isak Mathiassen

2 mark 19 øre

Tømmermåler, selveier
Mathias Isaksen Saubrekka
herfra f. 17/1-1883  d. 1961, s.a. Isak Mathisen Saubrekka fra Ramsåsen.
g. 25/2-1913 m. Elise Knutsdatter fra Øverbø i Åmotsdal, Seljord f. 3/3-1892 d. 1961, d.a. Knut Olsen Øverbø og Karen Marie Isaksdatter.
1. Agnette Saubrekka f. 23/5-1913 g.m. Martin Langerød. Bygde Langerødv. 4.
2. Marie Saubrekka f. 4/11-1914 g.m. Dagfinn Kokkersvold. Se Buer(2).
3. Margit Elise Saubrekka f. 30/3-1916.
4. Isak Saubrekka f. 8/5-1919. Bygde Langerødv. 50.
Br. 1915.

F.f. Mathias Saubrekkas datter Marie: G.br. Ole Aaltvedt og hustru Tomine, hustru Anna Isaksen, moderen. Marie ble hjemmedpt. av Nils Dalene. Vitner var Isak Saubrekka og foreldrene.
F.f. Mathias Saubrekkas datter Margit Elise: Barnets far og mor, g.br. August Martinsen Aaltvedt, kone Anne Aaltvedt.
F.f. Mathias Saubrekkas sønn Isak: G.br. August Aaltvedt, Anna Aaltvedt og foreldrene.

Elise var født i Drangedal. Mathias drev ”Saubrekka” fra 1915. Han solgte i 1946.
Mathias Saubrekka bygde huset Langerødv. 17 under Riis (78/26) i 1919.

Selveier
Nils Aasen
fra Kroken i Drangedal f. 3/3-1913 d. 12/6-1999, s.a. Knut og Asborg Louise Aasen.
g.m. Else Larsen f. 28/6-1919 d. 5/6-2000.
1. Aslaug Aasen g.m. NN Austen.
Br. 1946.

Dette ekteparet er gravlagt på Borgestad.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

85

8

Klep - Saubrekken

Nils Aasen

2 mark 19 øre

85 13 Klep - Ødegården Nils Aasen 0 mark 56 øre

Sameie med Klepp(13) fra 1934.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.