ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Ramsåsen
Gård nr. 87 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 03.11.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Ramsåsen 1 - Ramsåsen søndre
Gammelt løpenr. 329. Siden Norges matrikkel 1889: 87/1.


Ramsåsen søndre 2016. Foto: Gard Strøm.

Landskyld 1664: 1 hud.

Adresse i dag: Lidv. 190, 3719 Skien.


G.br., leilending

Sven Ramsaasen

g.m. NN.
1. Simen Svendsen f. ca. 1640. Se N. Ramsåsen.
Br. 1641 - 1674.

En begravelse fra Gjerpen kirkebok: Gro Ramsaas f. ca. 1622 bg. 14/3-1723. ”Gro Ramsaas fra Osebachen 101 aar.”

Fra skattematrikkelen 1647:
”Ramsaas som Michell och Suendt bruger, schylder 1 hudt och 3 schind, tillkommer Kongl. Ma. med bøxell.
Noch eir Christen Andersens Arffuinger 1 hudt 3 schind i samme grdt (gård), som er steent och rent med bøxell,
som hand bruger. Penge 2 dr. Kongen byger halffparten, och Christen Andersens arffuinger dend anden halffpart.”

Ingen beboere er nevnt her i prestens manntall av 1664 eller fogdens manntall av 1666.
Kun ett bruk med en landskyld på.

Søren Ramsaasen f. ca. 1645 bg. 19/2-1699. ”Søfren Ramsaasen 54 aar g. - fattig jord.”

G.br., leilending
Anders Tallaksen
f. ca. 1639 bg. 22/11-1702. ”Anders Ramsaasen 63 aar gammel, i fattig jord.”
g.m. NN.
1. Anne Andersdatter.
Br. i 1692 og 1702.

Vi vet at Anders var sønn av en Tallak etter følgende begravelsesoppføring i Gjerpen kirkebok:
bg.
20/2-1698. ”Anders Ramsaasens søster Berte Tallaksdatter 50 aar g.”

Dåp i Gjerpen Michelsfest (29/9) 1698:
”Anders Ramsaases datter Anne besovet av en Guldbrandsdøling Christen N. deres sligfred barn Halvor Christensen.
Faddere: Isak Bakken, Jens Lauritzen Borrestadstrand, Lauritz Lijs sønn Anders, Lisbeth Ramsaasen, Ole Hoppestads q., Gregorius Høisets pige Tone Gundersdatter.” 
Barnet ble gravlagt 28/5-1702, 3 år og 6 mnd. gml. 

G.br., leilending
Anders Simonsen
fra N. Ramsåsen f. ca. 1680 bg. 11/2-1750. ”Anders Ramsaasen 70 aar.”, s.a. Simon Svendsen.
g1g 19/7-1706 m. Tore Nilsdatter fra Fossjordet dpt. 24/7-1681 d. juni 1737. ”Anders Ramsaases qde Tore”, d.a. Nils Gundersen Fossjord fra Bekkevold.

g2g 23/8-1737 m. Berthe Torgersdatter.
Forlover: "Christen Klep."
1. Simon dpt. 1/1-1707 bg. 26/4-1707. ”Anders Ramsaasens søn Simon 16 uger gl.”
2. Magnild dpt. 25/3-1708 bg. 2/4-1708. ”Anders Ramsaases d. Magnild 12 dage.”

3. Maren Andersdatter dpt. 1/9-1909 bg. 29/8-1733. ”Anders Ramsaases datter Maren, 24 aar.”
4. Jon Andersen dpt. 13/8-1713.
5. Claus f. ca. 1715 bg. 28/1-1725. "
Anders Stulens søn Claus, 12 aar."
6  Gunder dpt. 3/1-1717 bg. 8/12 -1720. ”Anders Ramsaasens søn Gunder. 4 aar. Barnekopper.”
7. Helge Andersdatter dpt. 2/7-1719.
8. Gunder Andersen dpt. 29/3-1722.
9. Guttorm dpt. 25/2-1725 bg. 5/6-1726. ”Anders Ramsaasens Guttorm 1 aar.”
10. Kirsten bg. i august 1735. ”Anders Ramsaas's Kirsten, 9 uger.”
Barn i 2. ekteskap:
11. Tore Andersdatter f. juni 1738.

Br. 1706.


F.f. Anders Ramsaasens søn Simon: Anders Li, Christen Klep, Helge Krageto, Hans Lies q. Lisbeth, Isak Eriksens quinde.
F.f. Anders Ramsaasens datter Magnild: Anders Li, Ole Nilsen fra Krageto, Hans Lies q. Lisbeth, Karen Ramsaasen, Helie Høysæts q. Ingebor.
F.f. Anders Ramsaasens datter Maren: Lars Lj, Helge Højsæt, Ole Nilssøn paa Lj, Hans Svinholts qvinde Anna, Hans Lj's pige.
F.f. Anders Ramsaasens søn Jon: Ole Langerø, Even Stulen, Ole Høisæts q. Birte, Christen Kleps q. Maren, Lisbeth Li.
F.f. Anders Ramsaasens søn Gunnar: Christen Klep, Ole Langerø, Halvor Becheval, Hans Svinholts quinde, Even Stulens q.
F.f. Anders Ramsaases Hellie: Isak Bachen, Anders Bachen, Anders Halvorssøns qvd. Osebachen, Marta Ramsaasen.
F.f. Anders Ramsaasens søn Gunnar: Christen Klep, Jacob Ramsaas, Hans Svinholt, Helge Høisæts quinde, Lisbeth Li.
F.f. Anders Ramsaasens søn Guttorm: Christen Klep, Knud Klep, Helge Høysæts quinde, Lisbeth Li.

F.f. Anders Ramsaases Tore: .... Ramsaas, Christen Klep. Resten er uleselig. 

11/7-1737      TORE NIELSDATTER RAMSAASEN       Bamble Skifteprot nr. 3b, s. 307a.
Ramsåsen       Arvinger: Enkem. Anders Simonssen og barna:
               1. Jon Anderssen    24 år
               2. Gunder Anderssen 15 ”
Brt:   34 - 1 - 20
Gjeld: 40 - 3 - 10 (insolvent).

G.br., leilending
Halvor Hansen
f. ca. 1729 bg. 2/3-1806. ”Halvor Hanssøn fra Ramsaasen 76 7/12 aar.”
g1g 29/12-1757 m. Live Nilsdatter fra Klepp dpt. 29/9-1729 bg. 27/12-1773. ”
Halvor Ramsaasens kone 48 aar.”, d.a. Nils Haraldsen Klep.
g2g i Eidanger 20/9-1774 m. Anne Olsdatter fra Kjendalen i Eidanger dpt. 30/7-1724 bg. 28/8-1784. ”
Halvor Ramsaasens kone 48 aar.”, d.a. Ole Olsen og Ingeborg Jacobsdatter.
Forlovere: "Torger Siursøn Ramsaas og Christian Hansøn Høgsæt."
g3g i Eidanger krk. 18/2-1785 m. Margrethe Amunsdatter fra Kokkersvoll dpt. 5/1-1749 i Eidanger bg. 16/3-1806. ”Enken Margarete Anunsdtr. f. Ramsaasen, meldt at være 57 aar.”, d.a. Amund og Anne Nilsdatter.
Forlovere: "Christian Hansen og Even Tollefsen Høgset."
1. Inger Halvorsdatter dpt. 18/2-1759.
2. Anne Halvorsdatter dpt. 31/5-1763.
3. Hans Halvorsen dpt. 31/3-1768. Se nedenfor.
Br. 1758.

F.f. Halvor Ramsaasens pb. Inger: Christen Kleps kone, Live Jacobsdtr., Jens Ramsaasen, Christian Højset.
F.f. Halvor Ramsaasens pb. Anne: Christian Højsets kone, Live Jacobsdtr., Tollef Højset, Hans Svinholt, Hans Nilsen.
F.f. Torjer (!) Ramsaasens db. Hans. (NB! Jeg mener presten her har skrevet Torjer Ramsaasen i steden for Halvor Ramsaasen. G.S.): Christian Høysets kone, Kisten Torjersdatter, Hans Svinholt, Nils Klep.

Alle barn er fra 1. ekteskap.

Prestens skrivefeil ang. sønnen Hans underbygges av fadderlisten, samt skiftene etter både Torger Saubrekka og
Liv Nilsdatter Ramsaasen (se nedenfor).

Halvor Hansen på Ramsåsen var bror til Christian Hansen på Høgset(A). De hadde
også ei søster, Anne Hansdatter g1g m. enkemannen Christen Haraldsen på Klepp.
Disse søsken er ikke født i Gjerpen, Siljan, Solum eller Eidanger.

12/3-1774      LIV NIELSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 8, s. 76b.
Ramsåsen       Arvinger: Enkem. Halvor Hanssen og barna:
               1. Hans Halvorssen    6 år.
               2. Inger Halvorsdtr. 13 ”
               3. Ane Halvorsdtr.    8 ”
               Faren selv formynder for barna.
Brt:   22 - 0 - 22
Gjeld: 38 - 1 - 13 (insolvent).

8/11-1784      ANNE OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 69a.
Ramsåsen       Arvinger:                           
               Enkem. Halvor Hanssen. (Barnløse.)
Brt:   66 - 1 - 12
Gjeld: 80 - 1 -  4 (insolvent).

G.br., leilending
Hans Halvorsen Ramsaasen
herfra dpt. 31/3-1768 d. 12/9-1847 på Ramsåsen.
g. i Eidanger 14/4-1791 m. Anne Stenersdatter fra Kjendalen i Eidanger dpt. 4/4-1774 d. 11/3-1863 på Ramsåsen, d.a. Stener Nilsen og Marthe Olsdatter.
Forlovere: "Ole Stenersen og Peder Ødegaard."
1. Nils dpt. 10/7-1791 bg. 5/12-1802. ”Hans Halvorssøns db. Nils fra Ramsaasen 11
1/2 aar.”
2. Jacob dpt. 5/5-1793 bg. 28/12-1794. ”Hans Halvorssøns db. Jacob fraRamsaasen 1 
7/12 aar.”
3. Live Margrete Hansdatter dpt. 6/4-1795 bg. 5/12-1813. ”Live Hansdtr. Ramsaas 18 aar.”
4. Marthe Maria Hansdatter dpt. 3/9-1797 d. 9/9-1857 på Ramsåsen. Ugift.
5. Anne Hansdatter dpt. 8/12-1799 d. 27/11-1869 på Ramsåsen. Ugift.
6. Nils Hansen dpt. 27/2-1803 d. 5/2-1842 på Ramsåsen. Ugift.
7. Halvor Hansen dpt. 21/4-1805 g.m. enke Inger Karine Andersdatter på Tufte. Se Tufte(6).
8. Anne Marie Hansdatter dpt. 6/9-1807 g.m. Mads Eriksen. Se Løbergmyra(B).
9. Ole Hansen Ramsaasen f. 12/6-1810. Se nedenfor.
10. Hans Hansen Ramsaasen f. 25/1-1814 "under Lid" d. 10/4-1890 på Ramsåsen. Ugift.
11. Jacob f. 24/6-1816 d. 13/7-1820 på Ramsåsen.
Br. 1791.

F.f. Hans Halvorssøn Ramsaasens db. Nils: Torjer Ramsaasens k., Anne Halvorsdtr., Søren Christianssøn, Jon Torjerssøn, Anders Olessøn.
F.f. Hans Halvorssøns db. Jacob fra Ramsaasen: Anders Ramsaasens k., Margarete Steinersdtr., Jon Torjerssøn, Even Høyset, Søren Høyset, Laers Knudssøn.
F.f. Hans Halvorssøn Ramsaasens pb. Live Margarete: Søren Høysets k., Margarete Stenersdtr., Anders Ramsaasen, Laers Knudssøn, Sivert Nilssøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Marthe Maria f. Ramsaasen: Christen Olessøns k., Anne Halvorsdtr., Even Høyset, Søren Høyset, Sivert Nilssøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Anne f. Ramsaasen: Søren Høysets k., Live Matthiædtr., Even og Lars Høyset, Anders Ramsaasen.
F.f. Hans Halvorssøns db. Nils f. Ramsaasen: Anders Olessøns k., Inger Andersdtr., Anders Torjerssøn, Lars Matthiæsøn, Even Lie.
F.f. Hans Halvorssøns db. Halvor f. Ramsaasen: Halvor Ramsaasens k., Inger Andersdtr., Even Lie, Jacob Olessøn, Lars Knudssøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Anne Maria f. Ramsaasen: Jacob Isakssøns k., Inger Stenersdatter, Even Lie, Lars Knudssøn, Nils Hanssøn.
F.f. Hans Halvorssøns db. Ole f. Ramsaasen: Anders Hanssøns k., Ingebor Maria Rollevsdtr., Even Lie, Nils Hanssøn, Lars Knudssøn.
F.f. Hans Halvorssøns db. Hans fra "under Lid":
Anne Stenersdatter, Karen Andersdatter, Even Lie, Anders Lie, Lars Knudsen.
F.f. Hans Halvorssøns db. Jacob fra Ramsaasen:
Karen Olsd., Marte Hansd., Even Lie, Anders Lie, Anders Jacobsen.

I 1801 bodde både faren og stemoren til Hans Halvorsen her.

G.br., leilending, senere selveier (i 1868)

Ole Hansen Ramsaasen
 herfra f. 12/6-1810 d. 16/4-1892 på Ramsåsen.
g1g 25/8-1836 m. Kirsten Larsdatter fra Åltvedt(B) dpt. 27/6-1802 d. 25/12-1878 på Ramsåsen, d.a. Lars Halvorsen Aaltvedt.
g2g 10/6-1880 m. Ingerid Jensdatter fra Kåsene under Tvedt i Sauherad f. 15/7-1850, enke Ingerid Tollefsdatter og gift mann Jens Nerisen.
1. Inger Margrete Olsdatter f. 8/10-1836 d. 31/5-1868 på Ramsåsen. Ugift.
2. Jacob f. 14/9-1839 d. 24/8-1840 på Ramsåsen.
3. Hans Jacob f. 29/7-1841 d. 20/10-1850 på Ramsåsen. ”… Efter angiveligt Strubehoste.”
4. Lars f. 28/4-1844 d. 27/10-1850 på Ramsåsen. ”… Efter angiveligt Strubehoste.”.
Barn i 2. ekteskap:
5. Hans Jacob Olsen f. 9/8-1880. Ugift.
6. Anne Kirstine Olsdatter f. 6/3-1882 g.m. Hans Mathias Karlsen. Se nedenfor.
7. Lars (tvilling) f. 1/1-1885 d. 12/1-1885. Den andre tvillingen var dødfødt.
8. Lars (tvilling) f. 12/6-1889 d. 14/8-1889.
9. Ingeborg Marie Olsdatter (tvilling) f. 12/6-1889 d. 19/6-1978 g. 8/4-1911 m. Anders Jonsen Sørlie f. 13/1-1888 d. 27/6-1982.
    Bodde i Breidablikkbakken 26a i Borgeskogen (73/8 ”Solli”).
    Barn 1. Hans Sørlie f. 19/8-1912 d. 6/11-1995 g.m. Iris Mildred Olsen fra V. Porsgrunn f. 4/2-1922 d. 27/1-2015. Bygde hus i Borgeskogen i 1953. (73/190 ”Sørlihaven”).
Br. 1847.

Ole Hansen Ramsaasen kjøpte gården av Løvenskiold - Fossum i 1868.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. I 4, side 326 - 327. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Otto og Herman Løvenskiold til Ole Hansen for 1000 Speciedaler, dateret 14. April, Thinglæst 5te Juni 1868."


I 1870 kjøpte Ole Hansen Ramsaasen løpenr. 287 av Bekkevold (et jordstykke) for 400 speciedaler.
 
Tjenestepike her i 1875: Ingrid Olsdatter fra Sauherad f. 1850.

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv og 1 gris.

Enka Ingerid drev bruket til hun døde. 

12/6-1893      OLE HANSSEN RAMSAASEN         Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Ramsaasen      Arvinger:                            
               Enka Inger Jensdatter og barna:
               1. Hans Jakob Olssen     13 år.       Verge:
               2. Anne Kirstine Olsdtr. 11 ”         H. Z. Christenssen.
               3. Ingeborg Marie Olsdtr. 4 ”
Jordegods:
a. Ramsaasen, l.nr.329, skyld 4 mark 24 øre, takst kr. 7.000,-.
b. Bækkevold, l.nr.287, skyld 82 øre, takst kr. 1.600,-.
*) B: Gjerpen sorenskriveri skifteprotokoll 4, side 383-394b.

Skogsarbeider, forpakter
Jacob Isaksen
fra Saubrekka under Klepp f. 13/12-1874, s.a. Isak Mathiasen.
g. 25/3-1899 m. Anna Mathilde Nilsdatter fra Meen(1) f. 29/7-1874, d.a. Nils Andersen Meen.

1. Agnete Johanne f. 27/6-1899 d. 1/3-1963 g.m. Zacharias Thorsen f. 4/7-1897 d. 12/8-1961.
Gravlagt ved Borgestad. Overtok sin fars hus i Borgeskauen i 1935.
2. Nils Isaksen. Ugift. Omkom ved en ulykke i Canada.
3. Reidar Isaksen f. 7/2-1902 d. 6/8-1963 g.m. Margit Bakken f. 13/10-1901 d. 1/6-1976. Gravlagt på Borgestad kirkegård.
4. Inga Isaksen g.m. Thorleiv Krätzel fra Hovenga.

Jacob var født på Saubrekka og Anna var født på Meen. Under folketellingen 1900 bodde de på Saubrekka, mens Jacob jobbet med tømmerhogst.
Denne familien har familiegravsted på Borgestad kirkegård. Noen av sønnene skrev seg Isaksen, mens andre brukte Isaksen Saubrekka.
Jacob Isaksen bygde huset, 73/64 ”Sandbo” under Vestre Borge i ca. 1910 og flyttet dit. Se Familie 63 - V. Borge 1910.

Gråsteinsmurer
Hans Mathias Karlsen Ramsås
fra Kåsa i Kilebygda, Solum f. 29/8-1883 d. 15/1-1968, s.a. Karl Kristensen Kaasa.
g. 8/9-1902 m. Anne Kirstine Olsdatter Ramsåsen herfra f. 6/3-1882 d. 22/8-1960, d.a. Ole Hansen Ramsaasen.
Forlovere: "Karl Kristensen og Karl Johan Mon."
1. Hjørdis Marie Karlsen f. 12/12-1904. Født på Borgestadholmen.
2. Ingrid Kaspara Karlsen f. 5/3-1908. Født i Borgeskogen g.m. Rudolf Gulliksen. Se nedenfor.
3. Olga Karoline Karlsen f. 1912. Født på Rjukan g.m. Nils Busnes. Bodde på Rjukan.
4. Harald Ramsås f. 30/10-1915. Født på Rjukan og bodde der i mange år. Bodde senere i Torvgardv. 8 under Ø. Borge.
5. Lilly Johanne Ramsås f. 12/8-1918 på Rjukan d. 5/11-2003 g1g m. Trygve Lid. Se Lid(7).
6. Leif Ramsås f. 8/12-1920 på Rjukan d. 1960 g.m. Inger f. Straume. Bodde på Vestsiden i Porsgrunn. De har 4 barn.
7. Ruth Ramsås f. 12/12-1924 på Rjukan g.m. Hans Henriksen f. 6/7-1924 på Vega i Nordland. Bosatt i Askim, Østfold.
Br. 1944.

F.f. Hans Mathias Karlsens datter Hjørdis Marie: Sagarb. Olav Johannessen, pige Marie Olsen og foreldrene.
F.f. Hans Mathias Karlsens datter Ingrid Kaspara: Kjører Erik Li, pike Marie Ramsaasen og foreldrene.

Hans Mathias ble konfirmert i Eidanger 1899. Denne familien flytta en del rundt p.g.a. mannens arbeide.
De kan sees på Mæla under folketellinga 1910 med 2 barn. Se Familie 126 - Mæla 1910.
Familien med 3 barn flyttet til Rjukan i 1912/ 1913, hvor Hans Mathias fikk fast jobb.

Fosterdatter: Astrid Ingvarda Karlsen var f. 3/10-1903 og døpt i Gjerpen krk. 12/6-1904.
Hennes foreldre var Stuerarb. Andreas Karlsen f. 1878 og Inger Hansine Gundersen f. 1881.
Faddere var: Arbeider Martinius Jensen, Arbeider Jens Jensen, hustru Ingeborg Olsen og Hustru Marie Halvorsen.
Kan Astrid Ingvarda være niese av Hans Mathias eller en søster? Hun vokste opp i denne familien som deres barn.


Familien Karlsen/ Ramsås. Utlånt av Jan Olav Ramsåsen 2016.

Simon Hansen Høgset forpaktet og bodde på gården fra 1933 til 1944, da Ingrid Kaspara brukte sin odelsrett og 
kjøpte gården.

Selveier
Rudolf Gulliksen
fra Skredsvik i Modum f. 26/7-1904 d. 13/7-1977 s.a. Nils Olsen og Ingeborg Kristine Andreasen.
g. 30/10-1925 m. Ingrid Kaspara Ramsåsen herfra f. 5/3-1908 d. 20/9-2007.
1. Edith Ramsåsen f. 11/3-1926 g.m. Olav Gjermundsen Øverland fra Rjukan. Bosatt der.
2. Ingjerd Anne Kristine Ramsåsen f. 4/12-1933 g.m. Reidar Lid. Bosatt på utskilt tomt her.
3. Jan Olav Ramsåsen f. 15/5-1945. Overtok bruket. Bygde ny kårbygning.
Br. 1944.

Foreldrene brukte familienavnet Gulliksen. Barna brukte Ramsåsen. Denne familien bodde på Rjukan i mange år.
De kjøpte denne gården på Ingrid Kasparas odel i 1944.


Familien Gulliksen/ Ramsåsen. Utlånt av Jan Olav Ramsåsen 2016.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

Utskilt hustomt
Lidv. 188, 3719 Skien.
87/6.


Ramsåsen søndre, Kårbolig 2016. Foto: Gard Strøm.

Rørlegger, selveier
Jan Olav Ramsåsen
herfra f. 1945.
g. i Flesberg i Numedal, Buskerud 19/2-1966 m. Gunvor Hafslia fra Numedal f. 1945.
1. Jørn Ramsåsen f. 1966.
2. Arnfinn Ramsåsen f. 1967.
Br. 1973.

Jan Olav Ramsåsen er også grunneier og bruker av S. Ramsåsen (87/1).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

 

Utskilt tomt.
Lidv. 194, 3719 Skien.
87/5. Utskilt ca. 1964.

Tapetserer
Reidar Theodor Johan Lid
(Reidar Lid) fra Høgset(4) ”Ønna” f. 2/5-1930, s.a. Isak Lid.
g.m. Ingjerd Anne Kristine Ramsåsen herfra f. 4/12-1933, d.a. Rudolf Gulliksen og Ingrid Kaspara f. Ramsåsen.
1. Bente Lid f. 1957.
2. Kirsti Lid f. 11/3-1954 d. 2/12-2011.
    Barn 1. Stian Lid.
    Barn 2. Anne Kristine Lid.
    Barn 3. Christian Lid.

Reidar bygde flere små hus her i gammel ”bygdetunstil”.

Ingjerd er en aktiv brukskunstner og maler bl.a. på glass og kopper. Reidar har i mange år vært medlem av "Langesund
Mandssangforening."

Denne eiendommen ble lagt ut for salg i 2008.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.
 


(C) Gard Strøm.