ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åltvedt
Gård nr. 83 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 383.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Åltvedt B
Gammelt løpenr. 320b.

Utskilt fra hovedbølet i 1716 med en landskyld på 9 skind.

G.br., leilending
Amund Halvorsen Aaltvedt
fra Åltvedt(A) f. ca. 1679 bg. 25/11-1745. ”Amund Aaltved, 66 aar.”
g. 20/6-1714 m. Kirsten Solvesdatter fra Eidanger f. ca. 1682 bg. 10/12-1754. ”Amun Aaltvets enke 72 aar.”
1. Hans bg. 30/6-1715. ”Amund Aaltvets hiemedøbte søn Hans 2 timer.”
-   bg. 5/12-1716.”Amun Aaltvets dødfødde søn.”
2. Gunhild bg. 27/2 -1718. ”Amun Aaltvds hiemdøbte Gunhild 3 dager.”
-   bg. 24/2-1720. ”Amun Aaltveds dødfødde drengebarn.”
3. Maren dpt. 15/2-1722 bg. 4/4-1725. ”Anun Aaltveds datter Maren 3 aar 6 uger. - Døde i barnekopper.”
Br. 1716.

F.f. Amun Aaltveds datter Maren: Lars Solvessøn, Christopher Aaltved, Ole Ouestad, Jon Sannis qde, Ingeborg Houen.

Amund og Kirsten hadde ingen livsarvinger. Amund var fadder i Eidanger krk. 7/11-1734 for
Nils Joenssøn og Anna Jørgensdatter fra Siljans sønn Mads. Christopher Tollefsen Aaltvedt
var også fadder i samme dåp.

NB: Det eksisterte 2 som het Kirsten Solvesdatter på Åltvedt på samme tiden.
Den andre Kirsten Solvesdatter fra Åltvedt giftet seg den 3/7-1715 med Lars Eriksen. Se Søli(7).

Astrid Abrahamsdatter var tjenestepike her i 1742. Amund var hennes verge.
Se det innholdsrike skiftet etter den barnløse Isak Anundsen Nærum på Nærum(1).

Et hus i Porsgrunn: (Kilde: ”Sjæleregister for Eidanger 1725)
Niels Nielsen gl 49 aar, tient for Soldat 12 aar, er Frisk, gift med Maren Rejersdatter gl. 37 aar, haver Peder Nielsen gl. 17 aar, Søren Nielsen gl. 14 aar, Knud Nielsen gl. 11 aar, alle hieme, Halvor Nielsen gl. 7 aar er hos Niels Andersen. Christen Jonsen gl. 8 ½ aar, er hannes Stifbarn og er Øster i Grevskabet, Anne Nielsdatter gl. 8 ½ aar er i Gierpen sogn hos Amund Aaltvedt for fosterbarn, samt een liden pige Aase Nielsdatter gl. 2 aar. Haver een Hauge (hage) hvorpaa kand fødes een Koe.

Anne Nilsdatter d. på Åltvedt bg. 14/3-1742, 24 år gml.

G.br., leilending
Knud Gundersen Aaltvedt
fra Lid(B) dpt. 22/1-1719 bg. 15/3-1748. ”Knud Aaltvet 29 aar.”, s.a. Gunder Hansen Li.
g. i Eidanger 26/8-1745 m. Margrethe Larsdatter fra Kvestad i Eidanger, d.a. Lars Sørensen fra Ørstvedt og Amborg Olsdatter fra S. Lunde.
Forlovere: "Lars Olsen søndre Lunde og Christen Haraldsøn Klep i Gierpen Sougn."
1. Amund Knudsen dpt. 19/6-1746 d. 1826 på Flogstad. Bodde på Flogstad i Eidanger.
Br. 1746.

F.f. Knud Aaltvets dr.b. Amun: Søren Nilsens kone fra Porsgrund, Ellen Thorsdatter, Nils Klep, Laers Lie, Ole Larsen. 

29/3-1748      KNUT GUNDERSSEN AALTVEDT   Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 153b.
Aaltvedt       Arvinger: Enka Margrethe Larsdatter
               og deres eneste barn Amund Knutssen 2 år.
               Enka fikk sin far Lars Sørenssen til laugverge.
               Farbroren Niels Klep verge for sønnen.
Brt: 52 - 1 - 8
Net: 15 - 3 - 1.
 

Enka Margrethe Larsdatter ble g2g med enkem. Nils Larsen Traaholt fra Høgset(A).
Hun og sønnen Amund flyttet da til Tråholt i Eidanger.

G.br., selveier
Jacob Evensen Aaltvedt
fra V. Borge(A) dpt. 11/8-1726 bg. 8/8-1772. ”Jacob Aaltvet 46 aar.”, s.a. Even Jacobsen Borge.
g. 10/7-1753 m. Kirsten Andersdatter fra Bakken dpt. 18/5-1727 bg. 25/6-1786. ”Hans Aaltvets kone 57 aar.”, d.a. Anders Isaksen Bachen.
1. Anders Jacobsen dpt. 29/9-1753. Bodde i Porsgrunn.
2. Berthe Jacobsdatter dpt. 4/5-1755 g.m. Jon Svenkesen. Se Bratsberg(8).
3. Maria Jacobsdatter (Maren) dpt. 17/10-1756 g1g m. Jacob Andersen. Se Langerød(A).
4. Ingeborg Jacobsdatter dpt. 8/7-1759 g.m. Anders Hansen. Se Søli(20) ”Ødegården”.
5. Even Jacobsen dpt. 6/9-1761. Bodde i 1786 på Roligheten ved Porsgrunn (i Eidanger).
6. Else dpt. 1/11-1763 bg. 8/9-1776. ”Jacob Aaltvets d. Else 13 aar.”
7. Nils Jacobsen dpt. 16/2-1766. Var i 1786 i tjeneste hos Ditlev Rasch.
8. Isak dpt. 19/2-1769 bg. 22/3-1769. ”Jacob Aaltvets s. Isak 4 uger.”

9. Magnild dpt. 2/9-1770 bg. 12/4-1771. ”Jacob Aaltvets d. Magnil 3/4 aar.”

Br. ca. 1750.

F.f. Jacob Aaltvets db. Anders: Lars Larsens kone, Else Jacobsdtr., Nils Bachen, Jens Pedersen, Ole Evensen.
F.f. Jacob Aaltvets pb. Berthe: Jens Pedersens kone, Karen Andersdatter, Christen Borge, Abraham Øfrum, Ole Evensen.
F.f. Jacob Aaltvets pb.
Maren: Lars Bachens kone, Giertrud Lorentsdtr., Nils Bachen, Jacob Larsen, Thor Anderssen.
F.f. Jacob Aaltvets pb.
Ingebor: Lars Bachens kone, Pernille Pedersdtr., Halvor Aaltvet, Lars Bachen, Peder Larsen.
F.f. Jacob Aaltvets db. Even: Lars Bachens kone, Karen Andersdtr., Ole Borge, Lars Bachen, Thor Andersen.
F.f. Jacob Aaltvets pb. Else: Christian Høysets kone, Anne Christensdatter, Christian Højset, Lars Bachen, Christen Larsen.
F.f. Jacob Aaltvets db. Nils: Lars Bachens kone, Lisbeth Andersdatter, Ole Borge, Christian Høyset, Thor Bachen.
F.f. Jacob Aaltvets db. Isak: Anders Riises kone, Marthe Christiansdtr., Ole Borge, Lars og Thor Bachen.
F.f. Jacob Aaltvets pb. Magnil: Ole Borges kone, Magnil Christensdatter, Lars Bachen, Thor Bachen.

24/10/1772     JACOB EVENSSEN AALTVEDT        Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 97b.
Aaltvedt       Arvinger: Enka Kirsti Andersdatter og barna:
               1. Anders Jacobssen    19 år.
               2. Even Jacobssen      11 ”
              
3. Niels Jacobssen      7 ”
               4. Berthe Jacobsdtr.  
17 ”
               5. Marie Jacobsdtr.    15 ”
               6. Ingeborg Jacobsdtr. 13 ”
               7. Else Jacobsdtr.      9 ”
               Formynder farbror Ole Evenssen Borge for Anders og Even.
               ----”---- Lars Larssen Bache for Niels og Berthe.
               ----”---- Thor Anderssen Bache for Marie og Ingeborg.
               ----”---- mora med laugvergens tilsyn for Else.
               Enka valgte seg Halvor Isakssen Aaltvedt til verge.
Brt: 398 - 3 - 17
Net: 156 - 1 - 17.
Jordegods: NB! ”Eidanger kirke med tilliggende anpart udj gaarden Aaltvedt som dette boe er eijende og efter
avtagsforretningen skylder = 1 huud og 2 skind, og efter skjøte af 9de junii 1764, tinglyst 30.aug.1764 og
auctionsskjøte af 20de octobr 1767, tinglyst 21de januarj 1768, tils. for 300 rdlr 1 ort.”

Enka Kirsten Andersdatter ble g2g med Hans Hansen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Hans Hansen Aaltvedt
dpt. 9/1-1752 bg. 29/2-1808 i Ø. Porsgrunn. "Hans Hansen Aaltvet 57 aar", s.a. Hans Hansen.
g1g i Gjerpen 5/11-1774 m. enke Kirsten Andersdatter fra Bakken dpt. 18/5-1727 bg. 25/6-1786. ”Hans Aaltvets kone 57 aar.”, d.a. Anders Isaksen Bachen.
g2g i Eidanger 28/1-1789 m. Maria Jacobsdatter fra Flogstad i Eidanger f. ca. 1762, d.a. Jacob Larsen fra Kvestad og Anne Olsdatter fra Flåtten.
Forlovere:
Hans Holte og A. Knudsdatter.
1. Hans Hansen dpt. 7/6-1789 i Ø. Porsgrunn.
2. Ellen Kirstine Hansdatter dpt. 7/11-1790 i Ø. Porsgrunn.
3. Nils Hansen dpt. 16/12-1792 i Ø. Porsgrunn.
4. Jacob dpt. 9/8-1795 i Ø. Porsgrunn bg. 16/8-1795. "
Hans Hansen Aaltveds barn Jacob 10 dage."
5. Jacob Hansen dpt. 11/12-1796 i Ø. Porsgrunn.
6. Anders Hansen dpt. 29/6-1800 i Ø. Porsgrunn.
7. Anne dpt. 3/4-1804 i Ø. Porsgrunn bg. 29/2-1808 i Ø. Porsgrunn. "Hans Hansen Aaltvets barn Anne 4 aar."

Br. 1774.

F.f. Hans Hansen Gaasegrund og Maria Jacobsdatters barn Hans: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Karen Olsdatter, Sivert Jørgensen, Niels Jacobsen, Ole Olsen, Kitel Olsen.
F.f. Hans Hansen Aaltved og Maria Jacobsdatters barn Elen Kirstine: Anders Jacobsens kone Ingebor Jensdatter, pigen Ane Maria Jensdatter, Tollef Rasmusen, Ole Larsen, Niels Nielsen, Sivert Jørgensen.
F.f. Hans Hansen Aaltved og Maren Jacobsdatters barn Niels: Niels Jacobsens kone Maren Nielsdatter, pigen Ane Amundsdatter, Christen Jespersen, Hans Olsen, Anders Jacobsen, Even Jacobsen.
F.f. Hans Hansen Aaltved og Maria Jacobsdatters barn Jacob: Anders Jacobsens kone Ingeborg Jensdatter, pigen Elen Johanne Halvorsdatter, Ole Olsen, Svend Engebrechsen, Hans Hansen Berg.
F.f. Hans Hansen og Maria Jacobsdatters barn Jacob: Hans Olsens kone Anne Torchildsdatter, pigen Else Johanne Halvorsdatter, Jacob Larsen, Anders Olsen, Sivert Hansen, John Henrichsen Bergh.
F.f. Hans Hansen og Maria Jacobsdatters barn Anders: Anders Jacobsens kone Ingeborg Jensdatter, pigen Karen Thomasdatter, Søren Knudsen, Anders Rejersen, Peder Andersen, Erich Nielsen.
F.f. Hans Hansen Aaltvedt og Maria Jacobsdatters barn Anne: Halvor Hansen Søljs kone Anne Maria Jensdatter, pigen Anne Malene Andersdatter, Jacob Olsen Flokkestad, Niels Jacobsen paa Øen, Søren Hansen.

26/6/1786      KIRSTI ANDERSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 166b.
Aaltvet        Arvinger: Enkem. Hans Hanssen og Kirstis barn fra 1.ekteskap med Jacob Evenssen.
               1. Anders Jacobssen, myndig, bor i Porsgrunn.
               2. Even Jacobssen, myndig, bor på Roligheten v/Porsgrunn.
               3. Nils Jacobssen 21 år, tjener hos hr. Ditlev Rasch.
               4. Berthe Jacobsdtr. g.m. Jon Svenkessen på Frogner.
               5. Mari Jacobsdtr. g.m. Jacob Anderssen Langerød.
               6. Ingeborg Jacobsdtr. g.m. Anders Hanssen Ødegaarden u/Søeli.
               Formynder for Nils ble Lars Larssen Bache.
Brt:   523 - 3 -  3
Gjeld: 565 - 0 - 12 (insolvent).
Jordegods: 1 hud 2 skind i Aaltvet m.b. samt Eidanger kirke. Vurdert for 300 rdlr.

Denne Hans Hansen var under folketellingen 1801 ført opp i Ø. Porsgrunn som
huseier og tømmerhugger i sitt andre ekteskap.
Mange takk til Leif Biberg Kristensen i Solumslekt.org, for hjelp til Hans Hansen
Aaltvedts andre ekteskap i Ø. Porsgrunn.

G.br., leilending
Lars Halvorsen Aaltvedt
fra Åltvedt(A) dpt. 4/9-1763 d. 7/1-1847 på Åltvedt, s.a. Halvor Isaksen.
g. 10/11-1791 m. Ragnhild Olsdatter fra Nærum(3) dpt. 31/3-1768 d. 20/9-1852 på Åltvedt, d.a. Ole Jacobsen Nærum.
1. Maren Larsdatter dpt. 1/7-1792 g.m. Ole Olsen Hørta. Se Hørta under Meen.
2. Ole Larsen dpt. 29/12-1793 d. 1869 g. 25/1-1822 m. Anne Viarsdatter fra Luksefjell 1794-1876. Se Bjørntvedt(2) i Eidanger.
3. Isak Larsen dpt. 11/10-1795. Overtok bruket.
4. Halvor Larsen Aaltvedt dpt. 31/12-1797. Bodde i Kullhusbakken 4 på Osebakken. Se Familie 35 - Borgestad 1835.
5. Maria Larsdatter dpt. 9/3-1800 g. i Solum 4/12-1835 m. Tollef Tollefsen Waller fra Melum f. ca. 1807. Se Valler i Eidanger.
6. Kirsten Larsdatter dpt. 27/6-1802 g.m. Ole Hansen Ramsaasen. Se S. Ramsåsen.
7. Peder dpt. 12/5-1805 bg. 10/1-1808. ”Lars Halvorssøns db. Peder f. Aaltved 2 2/3 aar.”
8. Lars dpt. 8/3-1807 bg. 10/1-1808. ”... hans andet db. Lars  ibid 5/6 aar.”
9. Gunhild Larsdatter f. 12/9-1809 g.m. Elias Asbjørnsen. Se Elias-Klepp.
10. Peder Larsen f. 13/9-1812.
Br. 1791.

F.f. Laers Halvorssøn Aaltvets pb. Maren: Hans Lies k., Anne Rasmusdatter, Jacob Olessøn, Even Høyset, Anders Svendssøn.
F.f. Laers Halvorssøn Aaltveds db. Ole: Søren Høysets k., Gunnil Olesdatter, Jacob Nærum, Even Høyset, Nils Halvorssøn.
F.f. Laers Halvorssøn Aaltveds db. Isak: Søren Høysets k., Anne Evensdtr., Solve Sande, Nils Aaltvet, Christen Gunderssøn.
F.f. Lars Halvorssøns db. Halvor f. Aaltved: Søren Høysets k., Maren Solvesdtr., Jacob Nærum, Nils og Laers Halvorssøn.
F.f. Lars Halvorssøns pb. Maria f. Aaltvet: Søren Høysets k., Maren Solvesdtr., Nils Halvorssøn, Even Høyset, Jacob Nærum.
F.f. Lars Halvorssøns pb. Kirsten f. Aaltved: Søren Høysets k., Maren Solvesdtr., Jacob Nærum, Even og Hans Lie.
F.f. Lars Halvorssøns db. Peder f. Aaltved: Søren Høysets k., Gunnil Solvesdtr., Jacob Nærum, Even og Hans Lie.
F.f. Lars Halvorssøns db. Lars f. Aaltved: Harald Matthiæsøns k., Inger Jacobsdtr., Even og Hans Lie, Hans Larssøn.
F.f. Lars Halvorssøns pb. Gunnil f. Aaltved: Ole Sørenssøns k., Maren Larsdatter,Even Lie, Jacob Nærum, Hans Larssøn.
F.f. Lars Halvorsen db. Peder paa Åltvedt: Hans Larsens kone, Maren Larsdatter, Nils Halvorsen, Jacob Nærum, Hans Larsen og Ole Larsen.

I 1804 kjøpte Lars Halvorsen de 9 skinn, som hadde tilhørt Åltvedt(A).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

320

Aaltveit

Lars Halvorsen

2 huder 3 skind

2 daler - 0 ort - 20 skilling

Åltvedt(A) og Åltvedt(B) ble dermed slått sammen til ett bruk.

Se Åltvedt(1).


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm