| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Klepp
Gård nr. 85 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 385.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 19.09.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Klepp 9 - Eliasklepp  - Vestjordet
Gammelt løpenr. 326. Siden Norges matrikkel 1889: 85/9.

Ingen beboere her i 1762.

Landskyld i 1830: 1 7/12 skinn.

G.br., husmann, senere selveier
Asbjørn Eliassen
fra en Skjelbredplass i Solum dpt. 27/10-1782 d. 23/10-1860 på Klepp, s.a. Elias Asbjørnsen og Kari Larsdatter.
g. 10/1-1814 m. Ingeborg Mathisdatter fra Svinholt u. Høgset dpt. 17/7-1785 d. 16/6-1830 på Klepp, d.a. Mathias Hansen Svinholt.
Forlovere: Jacob Nilsen og Ole Jacobsen Sanni.
0. f. 21/1-1815. ”Asbjørn Eliassen og Ingeborg Mathiasd.'s dødfødte Pigebarn.”
1. Elias Asbjørnsen f. 10/5-1816. Overtok plassen.
2. Thore f. 16/10-1818 d. 31/5-1820 på Klepp.
3. Anders f. 9/6-1821 d. 10/8-1823 på Klepp.
4. Anders f. 3/3-1824 d. 30/3-1824 på Klepp.
5. Anders Asbjørnsen f. 16/6-1825. Se Familie 7 - Ø. Borge 1875.
Br. ca. 1814.

Asbjørn ryddet eller gjenryddet denne plassen.

30/8-1831      INGEBORG MATHISDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 17 s.131-315.
Klepp          Arvinger:                            
               Enkem. Asbjørn Eliassen og barna:
               1. Elias Asbjørnssen                  Formynder: Anders Mathissen Svinholt.
               2. Anders Asbjørnssen                
Brt: 183 - 34
Net: 146 - 66.
Jordegods: 1 7/12 skind skyld i Klepp, matr.nr. 72, taksert for 150 spd.
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

326

Klepp

Asbjørn Eliassen

1 7/12 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

Godskjører, selveier
Elias Asbjørnsen Klepp
herfra f. 10/5-1816 d. 19/1-1897 på Augestad(3).
g. 18/10-1838 m. Gunhild Larsdatter fra Åltvedt(B) f. 12/9-1809 d. 4/7-1885 på Klepp, d.a. Lars Halvorsen Aaltvedt.
1. Ingeborg Eliasdatter f. 27/9-1839 på Klepp g.m. Isak Gundersen Skauen. Se Borge Østre(1) ”Skauen”.
2. Larense Eliasdatter f. 20/2-1842 d. 19/3-1890 på Klepp. Bosatt her. Ugift. ”Hengde sig i sindsforvirring.”
3. Andreas Eliassen f. 25/11-1844 på Klepp g. 7/6-1874 m. Anne Petrea Knudsdatter fra Porsgrunn f. 4/4-1846, d.a. Knut Thorleifsen i Porsgrunn.
4. Karen (tvilling) f. 12/7-1847 d. 25/4-1850.
5. Maren Eliasdatter (tvilling) f. 12/7-1847-1906 g.m. Markus Isaksen Aaltvedt. Se Åltvedt(1) og Augestad(3).
6. Karen Maria f. 17/10-1851 på Klepp d. 12/6-1852 på Klepp.

Eier ca. 1850.

  Norges Matrikel 29. desember 1838 (annet bruk):

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

323a

Klepp

Elias Asbjørnsen

2 4/7 1/2 skinn

0 daler - 1 ort - 16 skilling

Under folketellingen 1875, hadde de 1 hest, ei ku, 5 sauer og en gris.
Datteren Laurense bodde sammen med foreldrene.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

326

Klep

Elias Asbjørnsen

0 daler - 1 ort - 5 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

85

9

326

Klep

Vestjordet

Elias Asbjørnsen

0 - 2 - 0

0 mark 62 øre

Under folketellingen 1891 var det kun Klepp(1) og Saubrekka som var bebodd.

Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

85

9

Klep

Vestjordet

H. Z. Kristensen

0 mark 62 øre

Bnr 9 "Vestjordet" ble slettet i matrikkelen før 1950. Eiendommen er derfro ikke vist på moderne kart.

(C) Gard Strøm.