ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åltvedt
Gård nr. 83 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 383.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Åltvedt 1 - Åltvedt øvre
Gammelt løpenr. 320a. Siden Norges matrikkel 1889: 83/1 (383/1).

Etter at Åltvedt(A) ble sammenslått med Åltvedt(B) i 1854.


Åltvedt bnr 1 oktober 2010. Foto: Vidar Aaltvedt.


Adresse i dag: Kleppv. 56, 3914 Porsgrunn.

G.br., selveier
Isak Larsen Aaltvet
fra Åltvedt(B) dpt. 11/10-1795 d. 10/1-1862 på Åltvedt, s.a. Lars Halvorsen Aaltvedt.
g.
25/10-1833 m. Anne Oline Anundsdatter f. 15/9-1813 under Ø. Borge d. 28/5-1885 på Åltvedt, d.a. Anund Jacobsen. Se Familie 47 - Ø. Borge 1835.
Forlovere: "Jacob N. Klep, Ole L. Aaltvedt."
1. Lars Isaksen f. 16/11-1834. Se Familie 38 - Borgestad 1865.
2. Anne Isaksdatter f. 22/12-1839 på Åltvedt g.m. Anders Brynildsen. Se nedenfor.
3. Jacob Isaksen 8/5-1842 d. 6/2-1873. Jacob døde av hjertefeil. Ugift.
4. Halvor Isaksen f. 13/2-1844.
5. Markus Isaksen f. 30/11-1845. Se nedenfor.
Br. 1854.

I 1854 kjøpte Isak 9 skind av sognepresten i Eidanger og ble dermed eier av hele bruket.

Bnr 2 ble utskilt herfra i 1856. Se Åltvedt(2).

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

320a

Aaltvedt

Isak Larsen

1 daler - 1 ort - 2 skilling


Sjømann, g.br., selveier
Anders Brynildsen
f. 3/10-1831 fra Vasskås i Holla, s.a. Brynild Olsen og Kirsten Clemmetsdatter.
g. 20/4-1866 m. Anne Isaksdatter herfra f. 22/12-1839, d.a. Isak Larsen Aaltvedt.
1. Anne Andersdatter f. 2/11-1866 på Åltvedt.
2. Inger Bertea Andersdatter f. 25/12-1868 på Åltvedt d. 10/9-1882 på Åltvedt.
3. Kirsten f. 3/12-1870 på Åltvedt d. 14/8-1878 på Åltvedt.
4. Hans Jacob Andersen f. 19/2-1875 på Augestad.
5. Isak Andersen f. 10/11-1876 på Åltvedt.
6. Abraham Andersen f. 23/5-1879 på Åltvedt.
Br. 1870.

Sameie fra 1878 med Augestad(3). Familien bodde delvis på Åltvedt(1) og delvis på Augestad(3).
Mens de bodde her i 1875 hadde de 2 kuer, 1 kalv 2 sauer og en gris på gården.

Denne familien emigrerte visstnok til N. Amerika (i 1888?).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

83

1

320a

Aaltvet

Aaltvet

Anders Brynildsen

1 daler - 1 ort - 20 sk.

2 mark 92 øre


G.br., kjøpmann, selveier

Hans Kristiansen Bækkevold
fra Bekkevold(4) f. 17/3-1856, s.a. Christian Haraldsen Bækkevold.
g. 20/9-1888 m. Ingeborg Hansdatter fra Riis(9) f. 28/9-1866 på Søli d. 1952, d.a. Hans Hansen Kjølnes Riis.
1. Kristian Bækkevold f. 3/3-1890. Se Kjølnes(1).
2. Anna Marie Bækkevold f. 16/6-1896 d. 21/11-1989.
Br. 1888. Se Bekkevold(4).

Andre beboere i 1900: 
Enke og føderådskone Anne Hansdatter Bækkevold f. her 1829 med sine barn Kristian Hansen f. her 1890 og
Anne Marie Hansdatter f. 1896. Se Kjølnes.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

83 

1

Aaltvet

Aaltvet

Hans Kristiansen

2 mark 80 øre


G.br., selveier

Markus Isaksen Aaltvedt
herfra f. 30/11-1845 d. 5/2-1916.
g. 10/11-1870 m. Maren Eliasdatter fra Elias-Klepp f. 12/7-1847 d. 23/3-1906, d.a. Elias Asbjørnsen Klep.
1. Isak Aaltvedt f. 3/1-1871 på Klepp d. 1937. Bodde hjemme. Ugift.
2. Marie Aaltvedt f. 4/11-1872 d. 30/11-1907. Ugift
3. Gustav Emil Aaltvedt f. 9/3-1887. Overtok bruket.
Br. 1909.

Markus og Maren var søskenbarn. Denne familien bodde her også i 1865 og 1875.
De brukte familienavnet Aaltvedt. De eide også Augestad(3).


Åltvedt bnr 1 - sommer 1940-tallet. Fotoets eier: Vidar Aaltvedt.

Se folketellingen 1910.

G.br., selveier
Gustav Emil Augestad
herfra f. 9/3-1887 på Augestad d. 8/11-1957.
g. 18/4-1911 m. Anne Knudsdatter fra Nyland under Åkre i Drangedal f. 7/4-1883, d.a. Knud Olsen og Taran Tollefsdatter.
1. Knut Gustav Aaltvedt f. 14/6-1911. Overtok bruket.
Br. 1918.

Haakon Aaltvedt, f. 17/9-1908 i Bø i Telemark, vokste opp her. Han var Annes sønn fra et tidligere forholdt, med
Nils Jacob Hansen Høgseth. Anne var tjenestepike på Høgset(3) i sin ungdom. Haakon ble født i Bø i Telemark.
Haakon Aaltvedt bodde som voksen på ei utskilt hustomt under Høgset, Kleppv. 74 (384/8).

Se Nils Jacob Hansen Høgseth på Høgset(3).

G.br., selveier

Knut Gustav Aaltvedt
herfra f. 14/6-1911 d. 6/11-1999.
g1g m. Signa Marie Sanni fra Sanni(10) "Ødesanni" f. 8/8-1915 d. 6/11-1964, d.a. Simon Nikolaisen Sanni.
g2g 29/10-1966 Magnhild Ljosland fra Iveland i Aust Agder f. 18/1-1920 d. 28/1-2006.
Br. 1943. Ingen barn.

Gårdsgutten Torstein Milekåsa fra Sauherad bodde her fra ca. 1960 og 17 år framover.

Signa Marie f. Sanni er gravlagt i Vinje i Telemark.
Knut og hans andre kone er gravalgt på Borgestad.


Åltvedt bnr 1 - vinter 1950-tallet. Fotoets eier: Vidar Aaltvedt.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

83

1

Aaltvedt

Knut G. Aaltvedt

2 mark 66 øreÅltvedt bnr 1. Foto: Widerøe-Polarfly 17. mai 1961. Eier: Skien Kommune. Arkiv: Telemark Museum, Skien.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 383/1.

Bygningsingeniør
Morten Aaltvedt
fra Nedre Søliv. 85,  f. 1955, s.a. Harald Aaltvedt og Jorun Helene f. Skilbred.
g. 10/12-1977 m. Linda Vibeke Olsen fra Porsgrunn f. 1958 i Trondheim, d.a. Thorbjørn og Åse Olsen.
samboer m. Lise Eide fra Larvik f. 1963.
1. Anders Aaltvedt f. 1978.
2. Kristine Aaltvedt f. 1982.
Br. 1999.

Barna er fra 1. ekteskap. 1.ekteskap er oppløst.

Kårboligen (Kleppv. 70) ble utskilt som frittliggende bolig i 2009 og er i dag (2015) bebodd av Kristine Aaltvedt og
hennes familie.
 


Åltvedt bnr 1. Foto: Gard Strøm 2012.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm