ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åltvedt
Gård nr. 83 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 383.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Åltvedt A
Gammelt løpenr. 320.

Landskyld 1716: 9 skind.

G.br., leilending
Christopher Tollefsen Aaltvet
fra S. Tveten i Eidanger f. ca. 1682 bg. 24/11-1742. ”Christopher Aaltved, 60 aar.”, s.a. Tollef Nilsen Tveten og Siri Svendsdatter.
g. i Eidanger 27/9-1719 m. Anne Sørensdatter fra Eidanger? f. ca. 1690 bg. 1/6-1759. ”Christopher Aaltvets enke 69 aar.”
Forlovere: Ole Gudmunssøn Quæstad og Olle Tollefssøn Nordahll.
1. Tollef Christophersen dpt. 3/10-1717 i Eidanger. Se nedenfor.
2. Søren Christophersen dpt. 2/3-1721. Overtok bruket.

3. Anne dpt. 13/2-1724 bg. 3/6-1724. ”Christopher Aaltveds Anne, 16 uger.”
4. Christen dpt. 11/11-1725 bg. 15/5-1726. ”Christopher Aaltveds søn Christen 24 uger.”

5. Anne Christophersdatter dpt. 4/7-1727.
Br. 1720.

F.f. Christopher Tollefssøn og Anna Sørensdatters db. Tollef: Karen Simensdatter, Martha Tollefsdatter Lunde, Berte Tollefsdatter, Olle Tollefsen Nordal, Lars Olsen Lunde og Erik Olsen Lunde.
F.f. Christopher Aaltvedts sønn Søren: Amun Aaltved, Ole N. Lunde, Nils N. Lunde, Ole Nordals quinde, Marta Aaltved.
F.f. Christopher Aaltveds datter Anne: Jacob Tollefsen Aasebachen, Ole Valler, Erik Lunde, Ole Nordals quinde, Marta Aaltved.
F.f. Christopher Aaltveds sønn Christen: Ole Valler, Nils Lunde, Christen Quæstad, Ole Nordals quinde, Maren Døvigen af Eidanger.
F.f. Christopher Aaltveds datter Anne: Ole og Nils Lunde, Ole Nordals quinde, Margit Ha.........(uleselig).


Denne familien bodde tidligere på Lunde i Eidanger. Annes bror: Ole Sørensen Lunde i Eid. 

5/2-1743       CHRISTOPHER TOLLEVSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 290b.
Aaltvet        Arvinger: Enka Anne Sørensdatter og barna:
               1. Tollev Christopherssen 25 år
               2. Søren Christopherssen  21 ” , Broren Tollev verge.
               3. Anne Christophersdtr.  15 ” , --”--  --”--  --”--.
Enka valgte seg Amund Aaltvet til laugverge.
Brt:   58 - 2 - 16
Gjeld: 85 - 0 - 14 (insolvent).
 

Tollef Christophersen herfra dpt. 3/10-1717 i Eidanger bg. 25/8-1745. ”Tolf Aaltved, 34 aar.”, s.a. Christopher Tollefsen.
g. 16/10-1744 m. Sidsel Andersdatter fra Skogsrød dpt. 27/2-1718 bg. 20/5-1782. ”Christen Gundersen Øfrums kone 62 1/2 aar.”, d.a. Anders Halvorsen.
Folovere:
Jon Sanne og Isak Søli.

Tollef og Sidsel rakk aldri å få barn sammen da han døde så tidlig.

Enka Sidsel Andersdatter ble g2g med Christen Gundersen. Se Rønningen u. Øvrum.

G.br., leilending
Søren Christophersen Aaltvedt
herfra dpt. 2/3-1721 bg. 10/5-1753. ”Søren Aaltvet 33 aar.”
g. 20/10-1746 m. Lisbeth Ingebretsdatter fra Søli nedre(B) dpt. 19/11-1719 bg. 30/6-1752. ”Søren Aaltvets kone 32 aar.”, d.a. Ingebret Vetlesen Søli.
1. Christopher Sørensen dpt. 9/7-1747.
2. Maren dpt. 28/2-1751 bg. 20/1-1754. ”Søren Aaltvets dtr.
Maren 3 aar.”
Br. 1742.

F.f. Søren Aaltvets db. Christopher: Halvor Saltbodens kone, Anne Engebretsdatter, Engebret Sølie, Henning Snedker, Tollef Isaksen.
F.f. Søren Aaltvets pb. Maren: Vetle Sannis kone, Anne Christophersdtr., Haral Sølie, Edvert Nilsen, Anun Engebretsen.

G.br., leilending
Halvor Isaksen Aaltvet
fra Søli øvre(A) dpt. 20/10-1728 bg. 3/9-1803. ”Halvor Isakssøn Aaltved, henimod 77 aar.”, s.a. Isak Solvesen Søli.
g1g 5/7-1753 m. Maren Nilsdatter fra Bekkvold(A) dpt. 12/5-1726 bg. 25/9-1784. ”Halvor Aaltvets kone 57 aar.”, d.a. Nils Halvorsen Becheval.
g2g 1/7-1785 m. Ingeborg Cathrine Rasmusdatter fra Fløtterød(2) dpt. 5/1-1755 d. 22/12-1829 på Åltvedt, d.a. Rasmus Nirisen Fløtterøe.
1. Gunhild Halvorsdatter dpt. 3/3-1754.
2. Kirsten Halvorsdatter dpt. 6/3-1757.
3. Nils dpt. 23/3-1760 bg. 24/5-1761. ”Halvor Aaltvets Nils 1 aar 4 uger.”
4. Lars Halvorsen dpt. 4/9-1763. Se Åltvedt(1).
5. Nils Halvorsen Aaltvedt dpt. 5/10-1766 g. i Eidanger 5/1-1791 m. Ingeborg Olsdatter. Bodde i Ø. Porsgrunn.
    Barn 1. Halvor Nilsen Aaltvedt f. 1799 g. i Porsgrunn 20/3-1824 m. Berthe Kirstine Christensd. fra V. Porsgrunn f. 1804.
    Barn 2. Ole Nielsen Aaltvedt dpt. 16/8-1801 g. i Porsgrunn 8/2-1833 m. Karen Marie Hacksdatter fra Ø. Porsgr. f. ca. 1805 (d.a. Hack Sørensen).
6. Isak dpt. 3/2-1771 bg. 24/10-1792. ”Halvor Aaltvets s. Isak 22 3/4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
7. Anders dpt. 8/1-1786 bg. 17/1-1786. ”Halvor Aaltvets s. Anders 4 uger.”
8. Maren dpt. 8/1-1786 bg. 12/11-1786. ”Halvor Aaltvets d. Maren 1/4 aar.”
Br. 1754.

F.f. Halvor Aaltvets pb. Gunnil: Tollef Stulens kone, Gunnil Nilsdtr., Ole Bøle, Halvor Becheval, Gunder Nilsen.
F.f. Halvor Aaltvets pb. Kisten: Lars Isaksens kone, Gunnil Nilsdatter, Jacob Aaltvet, Hans Olsen.
F.f. Halvor Aaltvets db. Nils: Isak Sølies kone, Anne Nilsdatter, Nils Knudsen, Gunder Becheval, Nils Simensen.
F.f. Halvor Aaltvets db. Lars: Jacob Aaltvets kone, Anne Nilsdtr., Halvor Becheval, Nils Klep, Halvor Jacobsen.
F.f. Halvor Aaltvets db. Nils: Hans Olsens kone, Lisbeth Andersdatter, Tollef Høyset, Gunder Becheval, Halvor Jacobsen.
F.f. Halvor Aaltvets db. Isak: Nils Knudsens kone, Kisten Tollefsdtr., Hans Klep, Nils Simensen.
F.f. Halvor Aaltvets tvillingesøn Anders og datter Maren: Tollef Højsets kone, Gunnil  Gundersdatter, Kisten Halvorsdtr., Gunnil Halvorsdtr., Hans Aaltvet, Even Højset,
      Nils Halvorsen, Ole Rasmusen, Nils Rasmusen, Christen Halvorsen.


Tjenestepike i 1801: Karen Johannesdatter(15)  f. ca. 1786.

Enka Ingeborg Cathrine Rasmusdatter ble g2g med Harald Mathisen fra Svinholt. Se Åltvedt(9)

11/3-1785      MAREN NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 13a.
Aaltvet        Arvinger: Enkem. Halvor Isakssen og barna:
               1. Lars Halvorssen     20 år.
               2. Niels Halvorssen    17 ”
               3. Isak Halvorssen     14 ”
               4. Gunhild Halvorsdtr. 31 ”
               5. Kirsti Halvorsdtr.  28 ”
               Form. for sønnene ble faren.
               --”-- -”- døtrene -”- farbror Solve Isakssen Rønningen.
Brt: 106 - 3 - 22
Net:  54 - 3 -  3.
Aaltvet var beneficeret gods u/Eidanger prestebol.

Åltvedt(A) og Åltvedt(B) ble slått sammen til ett bruk i 1804, da Lars Halvorsen ble eneeier av disse 2 bruka i 1804.

Se Åltvedt(1).


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm