ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Åltvedt
Gård nr. 83 i Gjerpen kommune. Overført til Porsgrunn kommune i 1967. Nytt gnr 383.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Åltvedt 9
Gammelt løpenr. 321a. Siden Norges matrikkel 1889: 83/9 (383/9)

Eier: Eidanger kirke fram til 1859.


Åltvedt bnr 9. Foto: Gard Strøm 2012.
 

Adresse i dag: Kleppv. 47, 3914 Porsgrunn.

G.br., leilending
Harald Mathiasen Aaltvedt
fra Svinholt under Høgset dpt. 28/12-1777 d. 17/5-1838 på Åltvedt, s.a. Mathias Hansen Svinholt.
g1g 23/10-1806 m. enke Ingeborg Cathrine Rasmusdatter fra Fløtterød(2) dpt. 5/1-1755 d. 22/12-1829 på Åltvedt, d.a. Rasmus Nirissen Fløtterød.
g2g 29/12-1830 m. Gunhild Tovsdatter fra Ø. Porsgrunn dpt. 8/6-1795 i Ø. Porsgrunn d. 19/6-1862 på Åltvedt, d.a. Tov Brynildsen og Gunhild Rasmusdatter.
Forlovere: "
Harald R. Lid, Hans A. Ødegaarden."
Barn i 2. ekteskap:
1. Nils Haraldsen f. 15/4-1831.
2. Ingebret Haraldsen f. 27/8-1834. Se nedenfor.
3. Ingeborg Turine Haraldsdatter f. 22/11-1836 g.m. enkemann Andreas Christensen. Se Familie 45 - Ø. Borge 1875.
Br. 1806.

Ingeborg Cathrine Rasmusdatter var enke etter Halvor Isaksen. Se Åltvedt(1).

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

321

Aaltveit

Harald Mathiassens enke

0 huder 9 skinn

0 daler - 3 ort - 11 skilling


Enka Gunhild Tovsdatter ble g2g 23/7-1846 med Anders Sørensen fra Høgset(3). Se nedenfor.

Bonde, arbeider, selveier (gjennom sin andre kone)

Anders Sørensen
fra Høgset(3) dpt. 17/7-1791 d. 20/7-1857 på Åltvedt. ”Efter et fald fra et hølas 2 dager i forveien.”, s.a. Søren Christiansen Høiseth.
g1g 18/3-1813 m. Inger Maria Østensdatter fra S. Bø(A) dpt. 15/2-1786 d. 24/2-1831 ”u. Borrestad”, d.a. Østen Knudsen.
Forlovere: Jacob Klep og Niels Høgseth.
g2g 23/7-1846 m. enke Gunhild Tovsdatter
fra Ø. Porsgrunn dpt. 8/6-1795 i Ø. Porsgrunn d. 19/6-1862 på Åltvedt, d.a. Tov Brynildsen og Gunhild Rasmusdatter.
1. Østen Andersen dpt. 31/10-1813. Meldt utflytta til Langesund i nov. 1838 g.m. Magdalena Hansdatter f. ca. 1810 i Bamble. Bodde i Banev. Langesund i 1885.
    Sønn: Skipsfører Isak Østensen f. 1851 i Langesund.
2. Karen Andersdatter f. 30/3-1816 på Augestad g.m. Anders Sørensen. Se Åshammeren under Ås.
3. Christiane Andersdatter f. 15/6-1818 på Sanni.
4. Anne Karine Andersdatter f. 30/1-1821 g.m. Andreas Knudsen. Se Gaupåsen nedre under Frogner.
5. Christian Andersen f. 23/11-1823 på Sanni.
6. Hans Andersen f. 10/9-1826 under Borge g. i Brevik 19/1-1859 m. Karen Marie Thorsdatter. Bodde i Brevik under folketellingene 1965 og 1885. (Takk til Leif Hansen.)
7. Inger Andersdatter f. 3/6-1829 under Borge.
Inger ble pleiedatter hos Realf Capplen på Borgestad etter at mora døde.
    Inger ble
g. i Brevik 20/10-1855 m. Hans Isaksen Tangen. De bodde på Setret i Brevik.
Eier 1846.

F.f. Anders Sørensen og Inger Maria Østensdatter Augestads Karen: Inger Sørensd., Karen Gundersd., Jacob Østensen, Anne Andersd., Hans Sørensen.

Karen var født på Augestad. De andre barna var født på Sanni. De bodde på Borge i 1829.
Mellom 1829 og 1831 flyttet til Borgestad. Inger Maria Østensdatter døde på "Borrestad” i 1831.

Enka Gunhild Tovsdatter stod som bruker/ eier av gården i 1859 da hun løste ut den delen av eiendommen som
tidligere hadde vært i Eidanger kirkes eie siden middelalderen. Det var sønnen Ingebret, som var bruker av gården.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

321

Aaltvedt

Anders Sørensens enke

0 daler - 3 ort - 10 skilling

G.br., skipsdriver, selveier
Ingebret Haraldsen Aaltvedt
herfra f. 27/8-1834.
g. i Eidanger 26/12-1864 m. Ingeborg Kirstine Jacobsdatter fra Stusrød i Eidanger f. 21/12-1834 d. 23/12-1912, d.a. Jacob Hansen og Maren Eriksdatter.
Forlovere: "Simon Jacobsen Ødegården og Hans Ellefsen Høgset af Gjerpen."
1. Guline Marie Ingebretsdatter f. 13/8-1865 g. i Eidanger 30/10-1914 m. Nils Martinsen Haukelia. Se Stusrød i Eidanger (takk til Leif Hansen).
2. Hans Jacob Ingebretsen f. 24/1-1869. Overtok gården.
3. Nilia Ingebretsdatter f. 19/12-1871. Hun jobbet på gården i 1900.
4. Anna Elise Ingebretsdatter f. 19/9-1874 g.m. Andreas Andersen. Se Sanni(4).
Br. 1885.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

83

9

321a

Aaltvet

Aaltvet

Ingebret Aaltvet

0 - 3 - 8

1 mark 70 øre

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

83 

9

Aaltvet

Aaltvet

Ingebret Aaltvet

1 mark 66 øre

Se folketellingen 1910.

G.br., vognmann, selveier

Hans Jacob Ingebretsen Aaltvedt
(Hans Jacob Aaltvedt) herfra f. 24/1-1869.
g1g i Gjerpen 29/4-1894 m. Gunhild Marie Hansdatter Eberhardt fra Porsgrunn f. 24/7-1866, døpt i Melum kirke 3/9, d.a. uk., handelsborger Otto Emanuel Eberhardt i Skien og Anne Marie Pedersdatter i Porsgrunn. ("Faderen opgivet af Halvor Omdahlstrand") d. 11/4-1911 på Åltvedt. Døde av Tuberkulose.
g2g m. Kirsten NN.
1. Ingebret Aaltvedt f. 16/7-1895 i Porsgrunn d. 29/10-1928 g.m. Ingeborg Knutsen f. 27/12-1892 d. 16/12-1973. Bodde i Skien.
    Barn 1. Torbjørg Aaltvedt
f. 13/9-1919 g.m. Edvard Riis fra Ø. Borge(13). Se Liane 19 under Ø. Borge.
    Barn 2. Hjørdis Kaspara Aaltvedt f. 14/2-1921 d. 25/8-2003 g.m. Birger Larsen f. 24/12-1912 d. 7/5-1996. Bodde på Tollnes. Gravlagt på Nenset kirkegård i Skien.
    Barn 3. Hans Jacob Aaltvedt f. 20/12-1922 d. 29/3-2006 g.m. Aslaug Hjelvik fra Gimsøy f. 1925. Bosatt på Kjørbekkhøgda. Han er gravlagt på Nenset kirkegård.
    Barn 4. Knut Aaltvedt f. 26/12-1923 d. 12/12-1986 g.m. Ingrid Eva Slettemo fra Solum (Gimsøy) f. 28/8-1930 d. 23/8-1993. Bodde på Gimsøy. Gravlagt på Gimsøy kirkegård.
2. Peder Aaltvedt f. 10/10-1897 på Ø. Borge g. i Gjerpen 10/11-1923 m. Asta Marie Larsen fra Feset i Bamble f. 17/12-1898 d. 21/12-1993. Se Stusrød i Eidanger. Peder var skogsarbeider for Treschow.
    Barn 1. Harald Martin Aaltvedt f. 1924. Overtok denne gården.
    Barn 2. Margareth Aaltvedt f. 1927 g.m. John Nilsen fra Kvelde i Hedrum, Vestfold f. 1927.
    Barn 3. Peder Asbjørn Aaltvedt f. 1930 g.m. Rannheid Omsland.
3. Ingeborg Kristine Aaltvedt f. 23/12-1899 g.m. Olaf Berge. Overtok gården.
4. Annine Marie ”Anni” Aaltvedt f. 29/7-1902 i Borgeskogen g.m. Mathias Aaltvedt. Bodde på Jarseng i noen år. Se Liane 86 under Søli.
Br. 1912.

Hans Jacob Aaltvedt eide også Augestad(2). Alle barn er født i første ekteskap.

Takk til Ragnhild Sneltvedt for utfyllende hjelp til denne familien.

G.br., selveier
Ingeborg Kristine Aaltvedt herfra f. 23/12-1899 d. 15/3-1971.
g. 1945 m. Olaf Berge fra Hugsakdalen i Seljord f. 8/2-1913 d. 15/4-1986 på Notodden, s.a. arbeider Tor Olsen Åse og Kjærsti Olsdatter Venhaug. 
Br. 1941.

Det var kona som var den juridiske eier av gården.

Denne gården ble overført til Porsgrunn kommune i 1967 og fikk ett 3-tall foran gårdsnummeret.
Nytt gårds- og bruksnummer ble 383/9.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

83

9

Aaltvedt

Ingeborg Hansen Aaltvedt

1 mark 60 øre

Byggmester, selveier
Harald Martin Aaltvedt
fra Stusrød under Prestegården i Eidanger f. 1924, s.a. Peder Aaltvedt (se ovenfor).
g.m. Edel Bakke fra Buer i Eidanger f. 1923, d.a. Gunnar Johnsen Bakke fra Kvelde i Hedrum og Gunda Daniela Buer. Se Buer i Eidanger.
1. Helge Aaltvedt f. 8/6-1948 g.m. Sonja Sletvold. Se Stulen under Rising.
2. Inger Lise Aaltvedt f. 1950 g.m. NN.  Bosatt i Bamble.
3. Gerd Aaltvedt f. 1956 g.m. adv. Geir Frønes. Bosatt på Breidablikk.
4. Anne Kari Aaltvedt f. 1963 g.m. Tom Eiris. Bosatt i Bamble.
Br. 1960.

Bnr 10 ble utskilt herfra i 1899.
Bnr 13 ble utskilt herfra i 1920.


Åltvedt bnr 9. Foto: Skannet fra Norske Gårdsbruk Telemark, bind III (Foyn forlag 2002).Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm